Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Вимоги до виконавчого документа

Стаття 18. Вимоги до виконавчого документа

1. У виконавчому документі зазначаються:

1) назва і дата видачі документа, найменування органу, прізвище та ініціали посадової особи, що його видали;

2) дата прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ;

3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, власне ім’я та по батькові за наявності) (для фізичних осіб) стягувача і боржника, їх місцезна­ходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізич­них осіб), ідентифікаційний код суб’єкта господарської діяльності стягувача та боржника за наявності (для юридичних осіб), індивідуальний ідентифікаційний номер стягувача та боржника за наявності (для фізичних осіб — платників по­датків), а також інші дані, якщо вони відомі суду чи іншому органу, що видав ви­конавчий документ, які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть спри­яти примусовому виконанню, зокрема, дата народження боржника та його місце роботи (для фізичних осіб), місцезнаходження майна боржника, рахунки стягу­вача та боржника тощо;

4) резолютивна частина рішення;

5) дата набрання законної (юридичної) сили рішенням;

6) строк пред’явлення виконавчого документа до виконання.

У разі якщо рішення ухвалено на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів, а також якщо належить передати майно, що перебуває в кількох міс­цях, у виконавчому документі зазначаються один боржник та один стягувач, а та­кож визначається, в якій частині необхідно виконати таке рішення, або зазначаєть­ся, що обов’язок чи право стягнення є солідарним. Виконавчий документ повинен бути підписаний уповноваженою посадовою особою із зазначенням її прізвища та ініціалів і скріплений печаткою. Скріплення ви­конавчого документа гербовою печаткою є обов’язковим у разі, якщо орган (посадова особа), який видав виконавчий документ, за законом зобов’язаний мати печатку із зображенням Державного Герба України.

2. Законом можуть бути встановлені також інші додаткові вимоги до виконав­чих документів.

Цей Закон у коментованій статті встановлює обов’язкові вимоги щодо внутрішнього змісту виконавчих документів.

Стаття 17 коментованого Закону визначає вичерпний перелік виконавчих документів, що підлягають примусовому виконанню державною виконавчою службою. При вирішенні питання щодо відкриття виконавчого провадження до обов’язку державного виконавця входить перевірка не лише наявності виконавчого документа, що надійшов від стягувача, у цьому переліку, але й відповідність його реквізитам, зазначеним у ст. 18 цього Закону.

Наведення інших відомостей щодо стягувача та боржника не є обов’язковим для суду або іншого органу, що видає виконавчий документ. Однак для сприяння державному ви­конавцеві і якщо такі відомості з’ясовувалися при розгляді справи, зазначені органи мо­жуть внести до виконавчого документа додаткові відомості на підставі частини четвертої коментованої статті Закону.

Державний виконавець як працівник органу державної виконавчої служби за ст. 7 Закону України «Про державну виконавчу службу» зобов’язаний сумлінно виконувати службові обов’язки, не допускати у своїй діяльності порушення прав громадян та юри­дичних осіб, гарантованих Конституцією України та законами України, а з огляду на положення цього Закону — використовувати надані йому права у точній відповідності до закону. Тому відкривати виконавче провадження державний виконавець вправі лише при дотриманні у виконавчому документі всіх зазначених у ст. 18 цього Закону рекві­зитів.

У разі виявлення невідповідності виконавчого документа вимогам, передбаченим у ст. 18 Закону, державний виконавець повинен відмовити у відкритті виконавчого прова­дження, про що він виносить постанову, яка затверджується начальником відповідного відділу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований, і не піз­ніше наступного дня надіслати її заявникові. При цьому державний виконавець зо­бов’язаний роз’яснити заявникові право на звернення до суду чи іншого органу (посадової особи), які видали виконавчий документ, про приведення виконавчого документа у відпо­відність до вимог ст. 18 цього Закону. Після усунення недоліків виконавчого документа заявник вправі звернутися до державної виконавчої служби на загальних підставах.

Зміст виконавчих документів, виданих на підставі судових рішень та рішень інших юрисдикційних органів, має певну специфіку, що полягає у встановленні іншими законо­давчими актами додаткових вимог до виконавчих документів. Так, у статті 89 ЗаконуУкраїни «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 р. встановлено вимоги, що пред’являються до виконавчого напису нотаріуса.

Виконавчий напис повинен містити:

посаду, прізвище та ініціали нотаріуса, який вчиняє виконавчий напис;

найменування та адресу стягувача;

найменування та адресу боржника;

зазначення строку, за який провадиться стягнення;

зазначення сум, що підлягають стягненню, або предметів, які підлягають витребуван­ню, в тому числі пені, процентів, якщо такі належать;

зазначення розміру плати, сум державного мита, сплачуваного стягувачем, або мита, яке підлягає стягненню з боржника;

дату (рік, місяць, число) вчинення виконавчого напису; номер, під яким виконавчий напис зареєстровано в реєстрі; підпис нотаріуса, який вчинив виконавчий напис, печатку. У посвідченні комісії по трудових спорах (ст. 230 КЗпП) вказуються:

найменування органу, який виніс рішення щодо трудового спору; дати його прийняття і видачі; номер рішення;

прізвище, ім’я, по батькові та адреса стягувача; найменування та адреса боржника; но­мери рахунків боржника в банках; рішення по суті спору;

строк пред’явлення посвідчення до виконання. Посвідчення засвідчується підписом голови або заступника голови комісії по трудових спорах підприємства, установи, органі­зації та печаткою комісії по трудових спорах.

Постанова у справі про адміністративне правопорушення згідно зі ст. 283 Кодексу України про адміністративні правопорушення повинна містити:

найменування органу (посадової особи), який виніс постанову, дату розгляду справи; відомості про особу, щодо якої розглядається справа; викладення обставин, встановле­них при розгляді справи; зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення; прийняте у справі рішення.

Постанова у справі про адміністративне правопорушення підписується посадовою особою, яка розглянула справу, а постанова колегіального органу — головуючим на засі­данні і секретарем цього органу.

Згідно частини третьої коментованої статті, виконавчий документ повинен бути під­писаний уповноваженою посадовою особою із зазначенням її прізвища та ініціалів і скріп­лений печаткою. Скріплення виконавчого документа гербовою печаткою є обов’язковим у разі, якщо орган (посадова особа), який видав виконавчий документ, за законом зо­бов’язаний мати печатку із зображенням Державного Герба України.


Читайте також:

 1. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 2. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 3. II. Вимоги до складання паспорта бюджетної програми
 4. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 5. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 6. III. Вимоги до учасників, складу груп і керівників туристських подорожей
 7. IV. Вимоги безпеки під час роботи на навчально-дослідній ділянці
 8. IV. ВИМОГИ ПРОФЕСIЇ ДО IНДИВIДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГIЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФАХIВЦЯ
 9. V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
 10. V. Вимоги безпеки в екстремальних ситуаціях
 11. VI. Оформлення маршрутної документації на проведення туристичних походів та експедицій
 12. Аналітичні реакції та вимоги, яким вони повинні відповідати.
Переглядів: 1558

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Стаття 17. Виконавчі документи за рішеннями, що підлягають примусовому виконанню державною виконавчою службою | Підстави для відкриття виконавчого провадження

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.