Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Банківська виписка

Якщо в «1С:Бухгалтерії 7.7» проводки щодо руху безготівкових грошових коштів створювала тільки банківська виписка, то в «1С:Бухгалтерії 8.2 для України» все навпаки. Проводки формуються платіжними дорученнями, а банківська виписка — целише обробка, що допомагає рознести отриману з банку виписку, при цьому вона не виконує жодних проводок.

2.3. Облік розрахунків з підзвітними особами

У конфігурації «1С:Бухгалтерія 8.2» ведеться облік розрахунків з підзвітними особами. У системі можна відобразити такі операції:

— отримання грошових коштів із каси або через рахунок банку підзвітною особою;

— відображення використання грошових коштів за авансовими звітами: на за­купівлю товарів, оплату послуг та на потреби по відрядженню (з відображенням на витратних рахунках 23, 91, 92, 93, 94).

Для коректного відображення операцій, пов'язаних з виплатою відряджень, у Ре­гістрі відомостей «Параметри податкового обліку» на закладці «Витрати на відрядження» установлюються суми добових (по Україні та за кордон) згідно з чинним законодавством .

Облік розрахунків з підзвітними особами ведеться на субрахунках рахунка 372 «Розрахунки з підзвітними особами». Аналітика на цьому субрахунку ведеться в роз­різі працівників організації (задіяно довідник «Співробітники організації»).

При обліку розрахунків з підзвітними особами задіяно такі довідники:

«Фізичні особи» — призначено для зберігання інформації про всіх фізичних осіб, які є працівниками організації.

- «Статті руху грошових коштів» — призначено для ведення обліку руху грошових коштів за напрямками їх використання

- «Статті витрат» - призначено для зберігання переліку статтей витрат.

На підставі авансового звіту можна ввести вхідний податковий документ.

2.4. Облік розрахунків з контрагентами

Аналітичний облік за рахунками взаєморозрахунків може вестися в розрізі:

контрагентів і договорів;

контрагентів, договорів та розрахункових документів.

Розрахунки з контрагентами проводяться в конфігурації з різним ступенем деталізації (вказується під час заповнення довідника договорів з контрагентом):

«По договору загалом» — розрахунки ведуться тільки за договором;

«По розрахункових документах» - у полі документів необхідно вручну вибрати перший документ розрахунку (відвантаження або оплати).

Визначення стану взаєморозрахунків — це констатація в обліку багатьох операцій. Так, надходження товарів від постачальника формує перед ним заборгованість організації. Оплата товару погашає цю заборгованість. Якщо оплата повна — розрахунки на такій операції завершуються, у разі часткової оплати забор­гованість може перейти на наступні періоди, надходження товару може поновитися, розрахунки необхідно зробити заново тощо.

У конфігурації в багатьох випадках усі зміни розрахунків простежуються авто­матично. Давайте на декількох прикладах розглянемо документальне оформлення операцій купівлі та продажу.

Приклад 1. Від постачальника отримано товар на суму 300 грн. (у тому числі ПДВ — 50 грн.). Після оприбуткування товарів було здійснено 100 % оплату за отриманий товар. У договорі з постачальником зазначено вид розрахунків «По договору загалом». Використовуються рахунки авансів.

Отже, перша подія — отримання товарів від постачальника. Цю операцію формляємо документом «Надходження товарів та послуг» з видом операції «Покуп­ка, комісія». На підставі документа надходження можна ввести документ «Реєстрація вхідного податкового документа».

Друга подія – оплата постачальнику за поставлений товар. Оформляємо цю операцію документом «Платіжне доручення вихідне» з видом операції «Оплата постачальнику».

Приклад 2. Отримавши частину передоплати від фірми «Факел», підприємство здійснило відвантаження товарів. Вид розрахунків «По договору загалом», використовуються рахунки авансів.

Перша подія — часткова оплата покупцем товару — оформляється документом«Платіжне доручення вхідне» з видом операції«Оплата від покупця». Має стояти прапорець навпроти«Оплачено», інакше документ не сформує гроводок.

Друга подія – реалізація товарів покупцю – оформляється документом «Реалізація товарів і послуг» з видом операції «Продаж, комісія». У документі потрібно вказати контрагента, відповідний договір.

Покупцю випишемо податкову накладну, ввівши її на підставі проведеного документа «Реалізація товарів і послуг».

Коригування боргу. Документ «Коригування боргу»використовується для оформлення таких опе­рацій:

«Проведення взаємозаліку», тобто залік зустрічних вимог, взаємне погашення дебіторської та кредиторської заборгованості одного або двох контрагентів;

«Списання безнадійної заборгованості»— у разі закінчення строку позовної давності можна зареєструвати списання безнадійного боргу та ін.

Питання для самостійного опрацювання:

 

1. Поточний облік валютних операцій

До складу фінансово-розрахункових операцій також відносяться операції з обліку валютних активів підприємства.

Операції, пов'язані з веденням обліку руху коштів в іноземній валюті, оформлюються тими ж самим документами, що й аналогічні операції в національній валюті з необхідністю зазначення виду іноземної валюти.

Специфічними операціями з обліку коштів в іноземній валюті є операції купівлі-продажу іноземної валюти та операції переоці­нки валютних монетарних активів підприємства.

Платіжні документи надходження і списання безготівкових грошових коштів використовуються для обліку операцій як у гривнях, так і в іноземній валюті.Відповіднавалюта вказується в договорі контрагента. При проведенні документів формуються проводки в національній та іноземній валюті.

Поточний облік валютних операцій в конфігурації представлено як стандартним пакетом документів (Платіжні доручення (вхідні та вихідні), авансові звіти, документи реалізації товарів і послуг), так і низкою документів, які не мають аналогів у первинному бухгалтерському документообігу, — купівля (продаж) валюти.

Платіжне доручення вихідне або ВКО (операція «Купівля валюти») – Купівля-продаж валюти (операція «Купівля валюти») – Платіжне доручення вхідне (операція «Купівля валюти»)

Платіжне доручення вихідне (операція «Купівля/продаж валюти») – Купівля-продаж валюти (операція «Продаж валюти») – Платіжне доручення вхідне (операція «Купівля/продаж валюти»)

Курси валют.Для перерахунку іноземної валюти в гривні і навпаки використовують дані про курси валют, установлені Національним банком України на дату проведення операції. Дані про курси валют необхідно постійно оновлювати:

— вручну;

— через Інтернет із сайта Finance.ua.

Документи з відображення руху готівкових грошових коштів, а саме видаткові та прибуткові касові ордери, також можуть оформлятися в іноземній валюті. Необхідно мати на увазі, що в одній касі організації може зберігатися валюта тільки одного виду. Валюта, зазначена при настроюванні каси, є валютою касових документів. Це положення стосується й оформлення розрахунків з підзвітними особами в інвалюті. Валютою підзвітної особи буде валюта, в якій оформлено видатковий касовий ордер. У цій же валюті має бути відображено й авансовий звіт. Конфігурація не проведе у бухгалтерському обліку документ, якщо вибрана валюта не відповідатиме валюті каси, в якій було отримано грошові кошти підзвітною особою.

Операції конверсії однієї валюти в іншу в конфігурації не передбачено, але через підбір документів з відповідними операціями із зарахування та перерахування валютних коштів (як це показано на малюнках вище) та бухгалтерських операцій (уведених вручну) можливо відобразити з системі і цю господарську операцію.

Процес відображення в поточному обліку різниці курсів валют за операціями відбувається при оперативному проведенні документів: додатні (від'ємні) різниці відносяться на доходи (витрати) періоду.

Купівля-продаж валюти. Якщо на рахунку з іноземною валютою у вас немає коштів, їх доведеться придба­ти. Для цього, заздалегідь дізнавшись курс у будь-якому відділенні банку, формуємо та подаємо заявку на придбання валюти. В «1С:8.2» для цього призначено документ «Заявка на купівлю-продаж валюти»(головне меню«Банк»), Заповнен­ня цього документа не є обов'язковим. Він використовується для фіксації та передачі до уповноваженого банку друкованої форми заявки на купівлю або продаж валюти. Жодних проводок документ не формує.

У документі, натиснувши на кнопку«Операція», можна вибрати вид операції«купівля» чи«продаж» валюти. Залежно від вибраної операції зміниться і зовнішній вигляд форми документа. У формі документа вказуються всі необхідні для оформлення заявки на купівлю-продаж валюти реквізити.

У заявці також вказуємо кількість валюти, що буде купуватися, та максимальний курс, за яким ми згодні її придбати. Під максимальним курсом мається на увазі курс МВРУ (Міжбанківського валютного ринку України), за яким буде придбано валюту.

Документом «Купівля/продаж валюти»відображається відразу декілька операцій:

- переведення гривні у валюту (за ринковим курсом) або навпаки;

- відображення нарахувань заборгованості перед Пенсійним фондом;

- нарахування комісійних банку.

Витрати на комісійну винагороду банку та збір до ПФ збільшують витрати в б/о та податковому обліку.

Документ здійснює поточний розрахунок курсових різниць та відображення їх у проводках:

- додатна різниця між курсом НБУ і ринковим курсом відноситься на дохід;

- від’ємна – на витрати.

При веденні обліку операцій в іноземній валюті слід постійно контролювати зміст періодичного реквізиту «Курс» довідника «Валюти», оскільки явно поточний курс іноземної валюти в бі­льшості документів не зазначається.

2.Інформаційне забезпечення прийняття управлінських

рі­шень щодо фінансово-розрахункових операцій

Для забезпечення керівництва підприємства належними обся­гами інформації щодо стану розрахунків підприємства та поточ­ної наявності грошових коштів слід скористатися такими звітами:

Визначення суми наявних грошових коштів:

- за допомогою стандартних звітів (Оборотно-сальдова відо­мість за рахунками обліку грошових коштів);

- за допомогою спеціальних звітів та обробок (Касова книга, Виписка банку);

- з використанням регламентованої звітності (Баланс, Звіт про рух грошових коштів).

Визначення поточної суми дебіторської та кредиторської забо­ргованості підприємства:

- за допомогою стандартних звітів (Оборотно-сальдова відомість за рахунками обліку дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства, Аналіз рахунків обліку дебіторської та кредиторської заборгованості підприєм­ства, Аналіз субконто «Контрагенти» тощо);

- з використанням регламентованої звітності (Баланс).

Визначення поточного стану взаєморозрахунків з контраген­том:

- за допомогою стандартних звітів;

- з використанням спеціальних звітів та документів щодо стану взаєморозрахунків, наприклад Акт звірки взаєморозрахунків;

Визначення поточної суми заборгованості підприємства перед бюджетом та органами соціального страхування і пенсійним фондом:

- за допомогою стандартних звітів (Оборотно-сальдова відомість за рахунками обліку розрахунків підприємства з бюджетом, фондами соціального страхування та пенсійним фондом, Аналіз рахунків обліку розрахунків підприємства з бюджетом, фондами соціального страхування та пенсійним фондом тощо);

- з використанням регламентованої звітності (Баланс, Звіти до пенсійного фонду, звіти щодо податкових платежів підприємства);

- з використанням спеціальних звітів (Зведення відрахувань в фонди).

Визначення переліку виконаних на підприємстві фінансово-розрахункових операцій:

- за даними журналів «Каса», «Банк», «Покупка», «Продаж», «Податковий облік», «Зарплата» тощо.

Для задоволення додаткових інформаційних потреб керівництва підприємства слід використовувати додаткові звіти, розроб­лені відповідно до потреб керівництва підприємства.

 


Читайте також:

 1. Банківська діяльність
 2. Банківська діяльність у сфері надання фінансових послуг
 3. Банківська діяльність у сфері надання фінансових послуг.
 4. Банківська платіжна картка як засіб розрахунків. Класифікація платіжних карток
 5. Банківська система
 6. Банківська система в ринковій економіці є звичайно дворівневою і включає центральний банк (емісійний) і комерційні (депозитні) банки різних видів.
 7. Банківська система в Україні.
 8. Банківська система та її основні функції
 9. Банківська система та її структура. Функції Центрального банку.
 10. Банківська система України і її характеристика
 11. Банківська система України і напрями її розвитку
Переглядів: 2404

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Платіжне доручення та інші банківські документи | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.