Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Стисла характеристика основних мов програмування

На сьогодні розроблено значна кількість мов програмування. Вони відрізняються одна від одної різними властивостями, а виходить, і га­луззю застосування..

До машинно-залежнихмов належить асемблер. Мова асемблера ро­бить доступними всі програмно-керовані компоненти ЕОМ. Тому він застосовується для написання програм, що явно використовують специф­іку конкретної апаратури.

Використання мови асемблера обмежується галуззю системного про­грамування, тобто для програмування мікропроцесорів, для розробки операційних систем чи окремих компонентів ОС, програм обміну між системним блоком і периферійними пристроями (драйверів) тощо.

До машинно-орієнтованих мовможна віднести також мову С ( Сі ). Ця мова є ре­зультатом спроби об'єднати переваги низькорівневих мов з можливостями алгоритмічних мов високого рівня. Мову С часто називають мовою асемблера з вбудованими структурами даних.

Зараз мова С застосовується головним чином для створення системних і прикладних програм, у яких швидкість роботи й обсяг пам'яті є основними параметрами.

 

Найбільш широко представлений клас процедурних мов програмуван­ня.Серед них можна виділити такі популярні мови високого рівня, як Бейсик, Паскаль,С, Фокал, Фортран, Ада, Кобол, Модула-2, РL/1 і низку інших.

Історично однією з найпоширеніших мов став Бейсик.Це пояс­нюється, насамперед, тим, що Бейсик простий в освоєнні й викорис­танні. Написати на ньому невелику програму в 20-30 рядків й відразу одержати результат її роботи можна буквально за кілька хвилин.

Поява могутніх компіляторів, таких, наприклад, як Quick Basic і Visual Basic фірми Місгоsoft поставила цю мову в ряд з іншими мовами високого рівня і додає їй додаткової популярності.

C++ С-шарп це обєктно-орієнтованне розширення мови С. В цій мові велика кількість нових потужних можливостей, що дозволяють підвищити продуктивність програмістів, поєдналася з низькорівневістю мови С, в результаті чого створення складних і надійних програм потребує від розробників високого рівня професійної підготовки.

 

JAVA ( Джава ) – мова, що була створенна на основі мови С++. Вона покликана спростити розробку додатків на основі С++ шляхом виключення з неї низькорівневих можливостей. Але головною особливістю цієї мови є компіляція не в машинний код, а в платформо-незалежний байт-код ( кожна команда займає один байт).Цей байт-код може виконуватись з допомогою інтерпретатора – виртульної машини Java-машини, версії якої зараз створені для будь-яких платформ.

Мову Паскальможна вважати однією з найпоширеніших, хоча вона й створювалася як навчальна. Згодом Паскаль зарекомендував себе як відмінний інструмент для рішення серйозних задач, тому що його роз­робник спеціально конструював мову, яка дозволяє створювати добре структуровані програми.

Причиною популярності цієї мови стала поява оригінальної версії мови Паскаль - Турбо-Паскаль фірми Вогland Іnternational. Турбо-Паскаль характеризується такими важливими особливостями, як повноекранне редагування і управління, графіка, звуковий супровід і зв'язки з ОС.

 

Delphi – мова (інтегрована система розробки програм), побудована на основі мови Оbject-Pascal. Особливої уваги заслуговує могутня вбудована підтримка баз даних Delphi. Це дозволяє швидко здійснювати розробку складних прикладних програм.

 

Мова Фортран - перша мова програмування високого рівня, актив­но використовувана і на сучасних персональних комп'ютерах. Близькість її конструкції до традиційної архітектури ЕОМ (йдеться про традицій­ну фон-неймановську архітектуру) зробила Фортран надзвичайно попу­лярним. Застосовується Фортран головним чином при розробці приклад­них систем, орієнтованих на наукові дослідження, інженерні завдання, автоматизацію проектування та інші галузі, де накопичено великі бібліо­теки стандартних програм.

Мова Фортран має недоліки, такі, як відсутність типів, оголошення змінних і типів за замовчуванням, , незручні структури управління та ін. Певний час навіть було розпочато спроби заборонити його використання. Однак серед програмістів Фортран за­лишився популярною й активно застосовуваною мовою. Зараз відомо кілька версій цієї мови для ПЕОМ. Це Fortran Compiler фірми Місгsoft, Фортран IV, Фортран 77, ФортранF2k(2000). .

Мову Коболбуло розроблено спеціально для розв'язання економіч­них задач. На відміну від Фортрану Кобол дає можливість складати більш зручні для читання програми, які можуть бути зрозумілі і непрограмісту.

 

Окрім наведенних мов програмування широкого призначення існує велика кількість спеціалізованих мов. Наприклад, мови проектування баз даних SGL, dBase, Visual FoxPro та інш., опису електронних схем VHDL, моделювання графіки UML, мови програмування для Інтернет HTML,Perl та інші. Про ці мови річ буде у подальшому в спеціальних дисциплінах. Пітон

 

Помітимо, що мови високого рівня, яка була б ідеальною для усіх випадків, не існує. Найбільш важливе завдання, очевидно, полягає в тому, щоб визначити, яка мова є «найкращою» у кожній конкретній ситуації. У багатьох ви­падках такий вибір диктується дуже простими причинами - доступні­стю того чи іншого транслятора й умінням складати програми цією мовою. Якщо, однак, у розпорядженні користувача є досить великий вибір мов програмування, то необхідно враховувати такі обставини:

 

- призначення розроблювальної програми (чи буде вона використо­вуватися тимчасово чи постійно, чи буде вона модернізуватися і розвиватися);

- очікуваний розмір програми

- необхідність сполучення розроблювальної програми з іншими па­кетами у тому числі складеними іншими мовами програмування;

- чи передбачено можливість перенесення програми на інші типи ЕОМ;

- можливість і доцільність використання наявних стандартних бібліо-
тек програм, процедур, функцій.

- та інш.

 

 

Сучасні мови Інтернет-програмування: JavaScript, AJAX, ASP.net.

Сучасні інтегровані середовища розробки програмних продуктів: MSVS.net, C#Builder, Delphi.

 

 


Читайте також:

 1. I. Загальна характеристика політичної та правової думки античної Греції.
 2. II. ВИРОБНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ
 3. II. Морфофункціональна характеристика відділів головного мозку
 4. Аварії на хімічно-небезпечних об’єктах та характеристика зон хімічного зараження.
 5. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист
 6. Автокореляційна характеристика системи
 7. Амортизація основних засобів
 8. Амортизація основних засобів, основні методи амортизації
 9. Амортизація основних засобів.
 10. Амортизація основних фондів
 11. Амортизація основних фондів
 12. Амортизація основних фондів підприємства. Методи нарахування амортизації
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Покоління мов програмування | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.