Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Поняття фінансової системи.

Тема 2: Фінансова система та фінансовий механізм

Лекційне заняття 2

1. Поняття фінансової системи.

2. Структура фінансової системи за внутрішньою будовою та організаційною структурою.

3. Фінансова політика.

4. Фінансовий механізм.

5. Фінансове планування.

6. Фінансовий контроль.

7. Фінансове право.

 

Фінансова система являє собою сукупність відокремлених, але взаємопов'язаних сфер і ланок фінансових відносин, які здійснюють процес формування фінансових ресурсів, їх розміщення і використан­ня та керовані певними органами.

Фінансова система – це сукупність різних сфер (ланок) фінансових відносин, кожна з яких характеризується особливостями у формуванні та використанні фондів грошових засобів та різною роллю в суспільному відтворенні.

За внутрішньою будовою:

Фінансова система - сукупність відносно обособлених взаємозв’язаних фінансових відносин, які відображають специфічні форми та методи розподілу й перерозподілу ВВП.

За організаційною будовою:

Фінансова система – це сукупність фінансових органів та інституцій, які управляють грошовими потоками

У результаті діяльності суб'єктів фі­нансової системи виникають різні форми фінансових відносин, відпо­відно зумовлюючи зміст їхньої фінансової роботи. Це пов'язано з утворенням різноманітних фінансових підрозділів або сфер і ланок єдиної фінансової системи держави. Кожна така сфера і ланка виконує свою особливу роль у формуванні і використанні фінансових ресурсів. Всі фінансові підрозділи у формі сфер і ланок групуються за характе­ром відповідних економічних відносин, урегульованих фінансово-правовими нормами, створюють єдину фінансову систему.

З організаційної точки зору, під фінансовою системою розуміють всі фінансові установи країни, які обслуговують грошовий обіг.

В загальній сукупності фінансів, що створюють фінансову систему, можна виділити такі сфери:

- загальнодержавні фінанси;

- фінанси господарюючих суб’єктів;

- фінанси населення;

- страхування;

- фінансовий ринок.

Фінансова система об'єднує окремі сфери і ланки в цілісну єдність.

Сфера фінансової системи характеризує узагальнену сукупність фінансових відносин за певними ознаками. У фінансовій системі України функціонують різноманітні сфери фінансових відносин, зокрема: держав­ні фінанси, фінанси суб'єктів господарювання недержавної форми влас­ності, фінансовий ринок, фінанси домогосподарств.

Ланка фінансової системи відображає відокремлену частину узагальнюючої сукупності фі­нансових відносин. Це, зокрема, державний і місцеві бюджети, централі­зовані і децентралізовані фонди цільового призначення, державний кре­дит, фінанси комерційних суб'єктів господарювання тощо.

Головним завданням побудови національної фінансової системи є забезпечення максимальної мобілізації наявних у суспільстві фінансових ресурсів та залучення при обґрунтованих потребах їх ззовні, установлення передумов для їх ефективного використання і максимізації на цій основі виробництва ВВП. Рух грошових потоків через ланки та сфери фінансової системи повинен сприяти формуванню у кожного суб’єкта доходів, що відображають його продуктивність і є достатніми для забезпечення потреб його діяльності.

Групування окремих суб'єктів фінансових відносин у загальну фінансову систему держави може здійснюватися за багатьма ознаками. Теоретично та методологічно сутність фінансової системи можна розглядати як за внутрішньою будовою, так і за організаційн структурою.

Функціонування підрозділів (сфер і ланок) фінансової системи характеризується такими ознаками:

а) застосування властивих їй методів мобілізації фінансових ресурсів, їх розміщення та використання;

б) відносна самостійність кожної сфери і ланки з окресленим характером функціонування;

в) взаємозумовлений зв'язок усіх сфер і ланок фінансової системи. Кожна сфера і ланка може успішно функціонувати лише за ефективної діяльності системи;

г) визначення і закріплення законодавчого характеру фінансової діяльності кожної сфери та ланки фінансової системи.

Поділ фінансової системи на окремі ланки і сфери зумовлений потребами управління економічним розвитком суспільства.

Побудова фінансової системи здійсню­ється за принципами єдності і функціонального призначення. Принцип єдностіпередбачає проведення єдиної економічної і фінансової політики всіма сферами і кожною ланкою фінансової сис­теми. Принцип функціонального призначення сфер і ланок фінансової системи виражається у тому, що в кожній з них вирішується лише їй властиві завдання.

 


Читайте також:

 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 3. А/. Поняття про судовий процес.
 4. Абсолютні показники фінансової стійкості
 5. Абсолютні показники фінансової стійкості та її типи
 6. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 7. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 8. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 9. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності Важливим завданням аналізу фінансового стану підприємства є оцінка руху грошових коштів підприємства.
 10. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 11. Аналіз фінансової незалежності підприємства
 12. Аналіз фінансової стійкості підприємства
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Структура фінансової системи за внутрішньою будовою та організаційною структурою.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.