Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Аналіз фінансової незалежності підприємства

 

Фінансова незалежність підприємства(Financial Indepen-dence) — це фінансовий стан, при якому підприємство здатне забезпечити свій розвиток та відповісти на вимоги зовнішнього середовища. За умов фінансової незалежності підприємство має безперервний процес фінансово-господарської діяльності, вільно маневрує грошовими коштами, оновлює та розширює виробництво.

До основних показників, що характеризують фінансову незалежність підприємства, належать:

— коефіцієнт фінансової незалежності (автономії);

— коефіцієнт фінансової залежності (мультиплікатор власного капіталу);

— коефіцієнт концентрації позичкового капіталу;

— коефіцієнт фінансового ризику;

— коефіцієнт фінансової стабільності;

— коефіцієнт довгострокової заборгованості;

— коефіцієнт покриття відсотків (покриття фінансових витрат);

— коефіцієнт маневреності власного капіталу.

Коефіцієнт фінансової незалежності( К ФН ) (Autonomy Ratio) (коефіцієнт автономії, коефіцієнт власності, коефіцієнт концентрації власного капіталу) характеризує концентрацію власного капіталу.

Коефіцієнт фінансової незалежності обчислюється відношенням суми власних коштів (ВК) до валюти балансу (ВБ):

 

КФн=ВК =Ф.1 р.380 +р.430.

ВБ Ф.1 р.640

 

Багато аналітиків вважають, що коефіцієнт автономії не повинен бути меншим за 0,5—0,6. Хоча, наприклад, у японських компаніях він, як правило, дорівнює 0,2—0,3. У більшості вітчизняних сільськогосподарських підприємств значення цього коефіцієнта коливається в межах 0,8—0,9, що, безумовно, не є свідченням їхньої фінансової стабільності, а свідчить лише про обмеженість та недоступність зовнішнього фінансування.

Зростання коефіцієнта фінансової незалежності означає підвищення фінансової стійкості підприємства і є позитивним моментом.

Водночас зростання коефіцієнта фінансової незалежності може і не сприяти збільшенню виробничої активності підприємства, зростанню його рентабельності. Аналізуючи коефіцієнт фінансової незалежності, необхідно передусім звертати увагу на наявність економічно виправданих зовнішніх джерел фінансування в пасиві балансу. Якщо підприємство веде агресивну політику, спрямовану на завоювання ринків збуту своєї продукції, розширює виробничі потужності, то величина коефіцієнта фінансової незалежності навіть на рівні 0,2 — 0,3 не свідчить про його критичний фінансовий стан.

Тим часом, якщо більшість позикового капіталу являє собою прострочену кредиторську заборгованість та кредити, не сплачені в строк, то і величина коефіцієнта фінансової незалежності на рівні 0,8 — 0,9 може виявитися занадто низькою.

Коефіцієнт фінансової залежності( К ФЗ ) (Total Assets to Equity) розраховується відношенням валюти балансу до власного капіталу, є оберненим показником до коефіцієнта фінансової незалежності. Для коефіцієнта фінансової залежності рекомендоване значення менше ніж 2 (тобто 1/0,5).


 

Кфз =ВБ/ВК=Ф.1 р.640/Ф.1. р 380+р.430

 

або

КФЗ=ВБ= Ф.1р.640

ВК Ф.1р.380 +р.430

 

 


 

Кфз = 1/Кфн

 

Коефіцієнт фінансової залежності ще має назву мультиплікатор власного капіталу.

Мультиплікатор власного капіталу( К мВК ) (Equity Multiplier) пов’язує рентабельність активів та рентабельність власного капіталу. Показує, у скільки разів рентабельність власного капіталу більша рентабельності активів.

 

 

КмВК= Кфз = ВБ=А/ВК

 

Якщо мультиплікатор власного капіталу помножити на рентабельність активів (відношення чистого прибутку до активів), то отримаємо рентабельність власного капіталу (відношення чистого прибутку до власного капіталу):

Кмвк*ЧП/А=А/ВК*ЧП/А=ЧП/ВК

 

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу( К кПК ) (Debt Ratio) розраховується як відношення позикового капіталу (ПК) до валюти балансу або як різниця між 1 та коефіцієнтом фінансової незалежності. Показує частку залученого майна в активах підприємства та ступінь залежності підприємства від кредиторів.

Зростання цього показника за часом означає посилення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів, що є негативною тенденцією:

К = ПК =Ф.1р.480 +р.620 +р.630 ,


ВБ Ф.1. р.640

або

 


КкПК =1-КФН =1-1/ К ФЗ .

Відповідно можна записати, що


 

КФН=1-КкПК;

Кфз=1/1-КкПК


 

Коефіцієнт фінансового ризику( К ФР ) (Debt/Equity Ratio) (коефіцієнт фінансового левериджу) характеризує співвідношення позикових та власних коштів. Рекомендоване значення менше 1:

Кфр=ПК=Ф.1р.480 +р.620 +р.630.


ВК Ф.1р.380 +р.430

 

 


 

Коефіцієнт фінансового ризику показує, кількість позикових коштів, залучених підприємством на 1 гривню вкладених в активи власних коштів. Чим вище його значення, тим вищий ризик вкладання капіталу в підприємство. Нормальним вважається співвідношення 1:2, за якого одна третина загального фінансування сформована за рахунок позикових коштів.

З одного боку, динаміка збільшення коефіцієнта фінансового ризику веде до посилення залежності підприємства від позикового капіталу, зниження його фінансової незалежності, зменшення фінансової стійкості. Але в той же час підприємство може бути зацікавлене у використанні позикових коштів з двох причин. По-перше, фінансові витрати зменшують величину прибутку до оподаткування, а по-друге, якщо фінансові

витрати менші, ніж величина прибутку, отриманого від використання позикових коштів, то це сприяє зростанню рентабельності власного капіталу.

У різних галузях співвідношення позикових та власних коштів неоднакове. Це залежить як від менталітету країни, так і від оборотності капіталу. Чим вища оборотність капіталу, тим більшим може бути цей коефіцієнт.

Взаємозв’язок коефіцієнта фінансового ризику та коефіцієнта фінансової залежності:

 

К ФР = К ФЗ - 1,

 

Кфз-1 =(ВБ/ВК)-1= (ВБ/ВК)-(ВК/ВК)=(ПК/ВК)

 

Взаємозв’язок коефіцієнта фінансового ризику та фінансової незалежності:


 

Кфр=ПК/ВК=(ПК/ВБ)ВБ)


 

Взаємозв’язок коефіцієнта фінансового ризику з коефіцієнтом концентрації позичкового капіталу та коефіцієнтом фінансової незалежності: коефіцієнт фінансового ризику дорівнює відношенню коефіцієнта концентрації позичкового капіталу до коефіцієнту фінансової незалежності.

 

Кфр=ПК/ВК=(ПК/ВБ) / (ВК/ВБ) = Ккпк/Кфн

 


 

Оскільки К ФН = 1 - К кПК , то можна записати:

 


Кфр=Ккпк/1-Ккпк

Коефіцієнт фінансового ризику можна розраховувати не тільки за всім позиковим капіталом, а й за кожним його джерелом. Так, коефіцієнт фінансового ризику можна визначити як відношення довгострокових зобов’язань (ДЗ) до власного капіталу:

 

Кфр= ДЗ/ВК≤0,25

 

Цей коефіцієнт дає змогу оцінити фінансову стабільність підприємства з точки зору структури джерел фінансування не- оборотних активів і робочого капіталу. Як відомо, власний капітал підприємства та довгострокові зобов’язання є джерелами фінансування саме цих видів активів.

 

Коефіцієнт фінансової стабільності(К ФС ) (Equity/Debt Ratio) характеризує покриття боргів власним капіталом. Розраховується відношенням власних коштів до позикових, є оберненим показником до коефіцієнта фінансового ризику:


 

КФС=ВК/ПК= Ф.1р.380 +р.430/Ф.1р.380 + р.620 + р.630

 

Рекомендоване значення більше ніж 1. Але, як свідчить досвід багатьох підприємств, величина коефіцієнта фінансової стабільності коливається в досить широких межах залежно від галузевої належності підприємства.

Взаємозв’язок коефіцієнта фінансової стабільності з коефіцієнтом концентрації позичкового капіталу та коефіцієнтом незалежності.


 

Оскільки, Кфр=Ккпк/Кфн, Кфс=1/Кфр ,то можна записати:


 

Кфс=Кфн/Ккпк або Кфс=1-Ккпк/Ккпк

 


Більшість західних аналітиків вважають оптимальним значення коефіцієнта фінансової стабільності 0,5—0,7. У вітчизняних сільськогосподарських підприємств останнім часом він перебуває, як правило, в межах 4—6, що знову ж свідчить про те, що підприємства ведуть виробничу діяльність майже цілком за рахунок власних ресурсів.

Коефіцієнт довгострокової заборгованості(К ДЗ ) (Debt/(Equity + Debt) Ratio) (коефіцієнт фінансової залежності капіталізованих джерел) характеризує загальну капіталізацію підприємства, оскільки суму довгострокових зобов’язань і власного капіталу називають ще загальною капіталізацією підприємства. Показує відсоток довгострокових зобов’язань у капіталізованих джерелах.


 

Кдз=ДЗ/ВК+ДЗ=Ф.1р.480 /Ф.1р.380 + р.430 + р.480

 

Підвищення цього показника свідчить, з одного боку, про посилення залежності від зовнішніх кредиторів, а з іншого — про ступінь фінансової надійності підприємства і довіри до нього банків і населення.

Цей показник пов’язаний з коефіцієнтом фінансового ризику розрахованим відносно довгострокових зобов’язань.

За умови, що:


 

Кдз=ДЗ/ВК+ДЗ

 

Кфр=ДЗ/ВК


 

Додамо до знаменника в останній формулі складову ДЗ та одночасно віднімемо складову ДЗ:


 

КФР= ДЗ

ВК + ДЗ - ДЗ


 

Далі поділимо чисельник і знаменник К ФРна (ВК + ДЗ):


тоді

ДЗ

К ФР=ДЗ = ВК +ДЗ - ДЗ

ВК ВК + ДЗ

ВК+ДЗ

 


К ФР =К ДЗ /(1 - К ДЗ ) .

 

Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел (К ФНКД )показує відсоток власного капіталу в капіталізованих джерелах:


 

К ФНКД= ВК =

ВК + ДЗ

= Ф.1р.380 +р.430

Ф.1р.380 + р.430 + р.480


 


 

Коефіцієнт покриття відсотків( К ПВ ) (Times Interest Earned — TIE — Interest Coverage) (коефіцієнт покриття фінансових витрат) є відносним показником довгострокової платоспроможності. В чисельнику береться величина прибутку до сплати відсотків та податків (ЕВІТ), у знаменнику — витрати на сплату відсотків:


 

Кпв=Прибуток до сплати податків +Витрати на сплату відсотків =

Витрати на сплату відсотків

=Ф.2 р.170 +р.140 .

Ф.2 р.140

 

Коефіцієнт покриття відсотків характеризує потенційну можливість підприємства погасити позику, ступінь захищеності кредиторів від несплати відсоткових платежів.

Зменшення цього коефіцієнта в динаміці свідчить про збільшення витрат підприємства на сплату відсотків за кредит.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу(К МнВК ) (Flexibility Ratio) визначає частку власного капіталу, що вкладена в оборотні активи. Розраховується відношенням робочого капіталу (РК) до власного капіталу. Характеризує ступінь мобільності власного капіталу, тобто показує ту частину власного капіталу, яка знаходиться в обігу і використовується для фінансування поточної діяльності:

 

Кмнвк=РК =Ф.1 р.260 +р.270 * -p.620- p.630 * * .


ВК Ф.1 р.380 +р.430

де * — враховується та частка витрат майбутніх періодів, яка буде використана впродовж 12 місяців з дати балансу.

Для забезпечення гнучкості при використанні власних ко-

штів підприємства коефіцієнт маневреності власного капіталу

має бути досить високим. Позитивною тенденцією вважається

невелике зростання його в динаміці.


 


Читайте також:

 1. ABC-XYZ аналіз
 2. II. Багатофакторний дискримінантний аналіз.
 3. IV група- показники надійності підприємства
 4. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 5. SWOT-аналіз у туризмі
 6. SWOT-аналіз.
 7. Tема 4. Фації та формації в історико-геологічному аналізі
 8. V. Нюховий аналізатор
 9. WEB - сайт підприємства в Інтернет
 10. Абсолютні показники фінансової стійкості
 11. Абсолютні показники фінансової стійкості та її типи
 12. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
Переглядів: 23159

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Економічна сутність та класифікація капіталу | ПІДХОДИ ДО ФІНАНСУВАННЯ АКТИВІВ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.01 сек.