Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Англійська мова.

III Автоматизація дій учнів з граматичними структурами активного граматичного мінімуму.

Німецька мова.

Сьогодні ми навчимося говорити про те, що кожний з вас буде робити після уроків, завтра, наступного тижня тощо. Послухайте уважно мою розповідь.

Kinder! Heute ist Sonnabend. Wir arbeiten heute. Morgen ist aber Sonntag. Sonntags arbeite ich nicht. Am Sonntag habe ich frei. Ich werde viel Freizeit haben. Ich werde am Sonntag zum Fluß gehen. Ich werde dort in der Sonne liegen. Ich werde auch viel baden. Am Abend werde ich ins Kino gehen. Ich werde also den Sonntag gut verbringen.

Якими словами передається майбутній час?

Правильно, дієсловом werdenта будь-яким смисловим дієсловом:

Ich werde am Sonntag ins Kino gehen.

Послухайте ще раз і визначте, на який із двох компонентів падає наголос. Тепер скажіть, що в неділю ви зробите те саме, що й я.

Lehrer (L): Ich werde den Sonntag am Fluß verbringen.

Schuler(Sch): Ich werde den Sonntag auch am Fluß verbringen. Usw.

На етапі ознайомлення завдяки використанню кількох ситуацій мовлення і різноманітного лексичного наповнення нової ГС починає формуватися така якість граматичної навички, як гнучкість. На етапі автоматизації вона продовжує формуватися, але основна мета цього етапу – сформувати найсуттєвішу якість навички – її автоматизованість. Вона формується на двох рівнях – на рівні фрази та на рівні понадфразової єдності, де крім автоматизованості, має бути сформована ще й стійкість навички.

 

//. Автоматизація дій учнів з новою ГС на рівні фрази
Мета - навчити учнів вживати нову ГС на рівні фрази
Зміст етапу:
Виконання учнями рецептивно-репродуктивних умовно-мовлен­нєвих вправ ■ в імітації ГС, ■ на підстановку до ГС, ■ на трансформацію ГС, ■ на завершення ГС, ■ на розширення ГС, ■ відповіді на запитання, ■ самостійне вживання нової ГС.

Вправи, що виконуються на рівні фрази:

Послідовність вправ у фрагменті визначена з урахуванням формальних труднощів структури "There is a book on the desk".

1) Agree with me if I am right. Say: "You are right" before the true statement or "You aren't right" if the statement is false. Do not repeat the false statement.

Example.

T: There is a ball on Sasha's desk.

P: You are right! There is a ball on Sasha's desk.

T: There is a ruler on his desk.

P: You aren't right!

T: There is a map on his desk.

P: You aren't right. Etc.

Це вправа на імітацію ЗМ, мовленнєве завдання учнів — погодитися з учителем (або підтвердити те, що він говорить), якщо він правий. Використо­вується реальна ситуація. Вправу можна виконувати хором.

2) Now I’II tell you about a thing on the desk and you'll tell me about another thing.
Example.

T: There is a ruler on Vova's desk.

P1: There is a rubber on Vova's desk.

P2: There is a pen on Vova's desk. Etc.

Це вправа на підстановку у ЗМ, яка не змінює самої ГС, замінюється лише лексична одиниця. Для полегшення дій учнів учитель може спочатку вказувати на конкретний предмет, що є на парті. Мовленнєве завдання учнів — сказати, що є на парті товариша, ситуація — та ж сама. Після висловлювання одного з учнів клас може підтвердити те, що він сказав, хором.

3) And now answer my questions. Give full answers.
Example.

T: What is there in your bag, Ihor?

P1: There is an apple in my bag.

T: And what is there in your bag, Halia?

P2: There is a pencil-case in my bag. Etc.

Це вправа для навчання повної відповіді на спеціальне запитання. Запитан­ня формулює вчитель, а у своїй відповіді учень вживає ту саму структуру, що і в двох попередніх вправах. Мовленнєве завдання — дати відповідь на запи­тання, ситуація — та сама. Після відповіді одного з учнів її може прокоменту­вати клас:

Т: What is there in your bag, Katia?

P: There is a doll in my bag.

Cl: There is a doll in Katia's bag.

4)Answer my questions. Give short answers: Yes, there is. /No, there isn't.

Example.

T: Is there a bag on the chair?

P: Yes, there is.

T: Is there a map on the desk?

P: No, there isn't.

Це вправа для навчання відповіді на загальне запитання. Звичайно з неї починається автоматизація. Але в даному випадку має місце інтерференція раніше вивченої ГС (Is this a bag? — Yes, it is./ No, it isn't.)

Коротку відповідь на запитання доцільно записати на дошці. Мовленнєве завдання і ситуація ті ж самі.

5)Listen to my statements. Correct me if I'm not right.

Example.

T: It seems to me (мені здається) there is a piece of chalk on the desk.

P: You aren't right. There is no piece of chalk on the desk. Etc.

Це вправа на трансформацію ЗМ (у даному випадку із стверджувальної форми в заперечну). Мовленнєве завдання — виправити (або спростувати) твердження вчителя (пізніше — твердження учнів).

6) Tell the class what there is in your bag if it isn't a secret.

Example.

P1: There is a toy car in my bag.

Cl: There is a toy car in Ihor's bag.

P2: There is a ribbon in my bag.

Cl: There is a ribbon in Halia's bag. Etc.

Це вправа на самостійне вживання нової ГС в усному мовленні. Мовленнєве завдання— сказати товаришам, що цікаве є у портфелі учня, ситуація - та сама.

7) And now let's write down what there is and what there isn't on the wall of our classroom.

Діти говорять, що є і чого нема на стіні у класі. Вчитель записує твердження на дошці, учні — в зошитах:

Example.

Р1: There is a map on the wall.

P2: There is a picture on the wall.

P3: There is no shelf on the wall.

///. Автоматизація дій учнів з новою ГС на рівні понадфразової єдності
Мета - навчити учнів вживати нову ГС в коротких висловлюваннях монологічного і діалогічного характеру
Зміст етапу:
Виконання учнями рецептивно-репродуктивних умовно-мовлен­нєвих вправ ■ на об'єднання зразків мовлення у мікромонолозі, ■ на об'єднання зразків мовлення у мікродіалозі.

Вправи, що виконуються на рівні понадфразової єдності:

¨ об'єднання ЗМ (одноструктурних та різноструктурних) у понадфразову єдність;

¨ об'єднання ЗМ у діалогічні єдності (запитання-відповідь, твердження - твердження тощо)

8) Stand in two lines. Face each other. Tell your partner what there is in your hand.

Example.

P in Line One: There is a rubber in my hand.

P in Line Two: There is a piece a chalk in my hand.

Це вправа на об'єднання ЗМ у діалогічну єдність твердження —твердження. У вправі використовується прийом "рухомі шеренги" — див. опис прийому у розділі 6.7.)

9) Tell the class that you have a thing. Add what there is or there isn't on it (in it, near it).

Example.

I have a bag. There is a pencil-case in my bag. But there is no looking-glass in it.

Учні по черзі висловлюються за поданим зразком. Це вправа на об'єднання різноструктурних ЗМ у понадфразову єдність. Одне з висловлювань учнів записується.

Відмітимо, що в описаному комплексі вправ учні засвоюють лише дві ГС: There is a book on the desk./ There is no map on the desk та коротку відповідь на загальне запитання: Yes, there is./ No, there isn't.

Інші ГС цієї структурної групи (запитання різних типів та відповіді на них, узгодження дієслова з іменником, коли говориться про наявність кількох предметів у певному місці) потребують своїх комплексів вправ і засвоюються нa наступних уроках.

 


Читайте також:

 1. Алгоритмічна мова.
 2. Англійська мова.
 3. Англійська педагогіка XVII ст. Педагогічна концепція Дж.Локка
 4. Англійська система фізичного виховання. Діяльність Томаса Арнольда.
 5. В. Мова.
 6. Заклична промова.
 7. КУЛЬТУРА ТА МОВА. МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ
 8. Літературна мова. Мовна норма. Культура мови
 9. Німецька мова.
 10. Свідомість і мова. Проблема штучного інтелекту.
 11. Українська мова. Енциклопедія. – К.: Українська енциклопедія ім.М.П.Бажана, 2000.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Англійська мова. | Історичні форми суспільного виробництва

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.