Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Класифікація секторів зовнішнього средовища

 

Зовнішнє середовище поділяють на сектори. В практичній діяльності міжнародних корпорацій широко використовується система категоризації STEEP, яка передбачає поділ зовнішньо­го середовища на соціальний, технологічний, економічний, еко­логічний і політичний (юридичний) сегменти, кожний з яких охоплює велику географічну область (світ, регіон, держава) і аналізується у визначеному тимчасовому періоді.

Фактори зовнішнього середовища класифікують по наступ­ним ознакам:

♦ прямого і непрямого впливу

Фактори прямого впливу включають складові, які безпосе­редньо впливають на виробничі і комерційні операції міжнарод­них корпорацій і формують умови для досягнення певного рівня ефективності діяльності. Серед них: постачальники ре­сурсів, споживачі, конкуренти, законодавство, зацікавлені гру­пи впливу. Діяльність головних агентів середовища прямого впливу постійно контролюються міжнародними корпораціями.

Фактори непрямого впливу опосередковано в довгостроковому періоді впливають на особливості розвитку міжнарод­ної корпорації, позначаються на системі управління процесами та ресурсами. Серед них: НТП, політичні, культурні, соціальні та інші умови.

♦ глобального та близького впливу

Фактори глобального впливу - це сукупність чинників, що пов'язані зі змінами в міжнародній економіці, політичній та соціальній ситуації, з діяльністю міжнародних організацій та розвитком міжнародного законодавства, кон'юнктурою на ок­ремих ринках, рівнем розвитку ринкової інфраструктури.

Фактори близького впливу формують принципи, механіз­ми, процеси розробки та реалізації стратегії міжнародної кор­порації. Найбільше значення для розвитку бізнесу мають харак­теристики ринкової конкуренції (структура, тип конкуренції, особливості товарів), макроекономічні показники та характеристики країн, у яких розміщено виробництво або здійснюється збут (грошово-кредитна, податкова політика, митне регулюван­ня, демографічні показники, рівень економічного і технологіч­ного розвитку, якість і кількість ресурсів, рівні інфляції, безро­біття, бідності, розвитку інфраструктури, соціальні і культурні особливості споживачів та інше).

♦ керовані і некеровані

До керованих параметрів зовнішнього середовища відно­сять ті, які міжнародна компанія в змозі контролювати, про­гнозувати особливості їхньої еволюції і впливати на них у відпо­відності зі стратегічними планами. До них відносять постачальників, посередників, частково інфраструктуру і зако­нодавчу базу, ринковий попит, технології.

До некерованих параметрів зовнішнього середовища відно­сять економічні умови господарювання, соціальне, культурне і політичне середовище, конкуренцію. У той же час міжнародні корпорації в довгостроковому періоді можуть впливати і на ці параметри зовнішнього середовища.

♦ економічного і неекономічного характеру

До факторів неекономічного характеру відносять параметри, що формують політичне, соціальне, екологічне і культурне сере­довище розвитку міжнародних корпорацій і в багатьох випадках зв'язані з діяльністю міжнародних і національних організацій.

Економічні фактори визначають ресурсно-технологічну за­безпеченість процесів виробництва і збуту і впливають на про­тікання економічних явищ і процесів.

У сучасних умовах визначальний вплив зовнішнього сере­довища на стратегію діяльності міжнародних корпорацій пов'я­заний з тим, що трансформація окремих її параметрів діє як прискорювач усіх процесів перетворень. Змінюються смаки споживачів, збільшуються їх доходи, трансформується кон'юн­ктура ринків товарів споживчого і виробничого призначення, зменшуються запаси природних ресурсів, удосконалюються механізми державного і міжнародного регулювання торговель­них, інвестиційних, інтеграційних процесів, прискорюється впровадження результатів НТП і розширюється взаємодія в науковій сфері, реорганізують свій бізнес конкуренти, впровад­жуючи нові продукти і технологічні рішення, поліпшуючи ко­мунікаційні процеси і процедури обслуговування клієнтів. Усі ці зміни міжнародні корпорації прагнуть уловити, сприймаючи сигнали ринку як основу для проведення трансформацій, що забезпечують стійкий розвиток організації.

Фактори зовнішнього середовища взаємозалежні, тобто зміна окремих параметрів впливає на інші, що призводить до виникнення позитивних або негативних ефектів для окремих компаній.

 


Читайте також:

 1. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 2. V. Класифікація і внесення поправок
 3. V. Класифікація рахунків
 4. А. Структурно-функціональна класифікація нирок залежно від ступеню злиття окремих нирочок у компактний орган.
 5. Адаптація організму до змін чинників зовнішнього середовища
 6. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 7. Аналіз зовнішнього середовища
 8. Аналітичні процедури внутрішнього аудиту та їх класифікація.
 9. Банківська платіжна картка як засіб розрахунків. Класифікація платіжних карток
 10. Банківський кредит та його класифікація.
 11. Банківські ресурси, їх види та класифікація
 12. Бистрість – це здатність людини до термінового реагування на подразники та до високої швидкості рухів, що виконуються при відсутності значного зовнішнього опору.
Переглядів: 895

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Міжнародна корпорація і зовнішнє середовище | Постачальники ресурсів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.