Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Теоретичні основи прийняття управлінських рішень

Тема 4. Прийняття рішень у міжнародних корпораціях

Функціональні стратегії

Функціональні відділи міжнародної корпорації розробляють функціональні стратегії з урахуванням стратегій вищого рівня: корпоративної стратегії та стратегії структурного підрозділу, до якого належить відділ. Відповідно до основних функціональних напрямів, розрізнюють маркетингову, виробничу, фінансову, інноваційну стратегії, а також стратегії постачання та управлін­ня персоналом. В якості прикладу функціональної стратегії розглянемо варіанти стратегії постачання.

 

1. Теоретичні основи прийняття управлінських рішень

2. Етапи прийняття управлінських рішень

3. Чинники, що впливають на прийняття рішень

4. Рівні прийняття рішень у міжнародній корпорації

 

 

Процес прийняття управлінських рішень є основою менед­жменту. Планування, організація діяльності, мотивація і конт­роль - всі ці функції вимагають прийняття рішень. їх розробка є основоположною передумовою забезпечення конкурентосп­роможності продукції й компанії на ринку, формування раціо­нальних організаційних структур, ефективного розподілу ре­сурсів, проведення правильної кадрової політики, регулювання соціальних відносин, створення позитивного іміджу та досяг­нення довгострокових цілей міжнародної корпорації та ін. Про­цес прийняття рішень лежить в основі стратегічного, тактично­го та оперативного планування.

Управлінське рішення- це результат аналізу суб'єктом управління (особою чи групою осіб) інформації про стан системи та визначення сукупності дій, необхідних для ефективного роз­в'язання або уникнення проблем з конкретною метою.

Процес прийняття рішеньв загальному розумінні складаєть­ся з ідентифікації проблем (можливостей) та вибору оптималь­ного рішення щодо їх подолання (використання).

Проблемою вважається ситуація, коли не досягається постав­лена мета.

Можливість - це ситуація, коли існує потенціал перевищен­ня результатів діяльності, які закладені в цілях організації.

Розрізняють стратегічні, тактичні та оперативні рішення.

Стратегічні рішення - це рішення, спрямовані на переве­дення організації з одного стану в інший. Тактичні рішення пов'язані зі структуруванням ресурсів корпорації й спрямовані на збільшення потенціалу їх використання. Оперативні рішення приймаються найчастіше і займають найбільше часу співробітників.

В основі діяльності міжнародної корпорації лежить певна сукупність стратегічних рішень, які приймаються менеджерами з відповідними повноваженнями. Ефективне управління перед­бачає, що ця сукупність раціонально сформована, тобто відпо­відає наступним вимогам:

1. Охоплюються всі ключові напрями, пов'язані із зовніш­ньою взаємодією міжнародної корпорації, незалежно від її організаційної структури управління.

2. Забезпечується можливість послідовної реалізації гене­ральної мети діяльності на підставі реалізації поточних планів і оперативних рішень у структурних підрозділах.

3. Відсутні внутрішні суперечності.

4. Усунення зовнішніх суперечностей рішень щодо міжнарод­ної діяльності досягається шляхом їх узгодження з рішеннями в інших сферах діяльності.

5. Орієнтація на оцінку тенденцій розвитку ситуацій.

Стратегічними вважаються такі рішення, що:

· безпосередньо пов'язані з глобальними цілями корпорації;

· орієнтовані на майбутнє міжнародної корпорації;

· зазнають істотного впливу з боку багатьох неконтрольованих зовнішніх чинників.

Стратегічні рішення характеризуються наступними особли­востями:

· відображають точку зору керівництва на те, що являє со­бою організація і що належить до сфери її діяльності;

· забезпечують взаємодію організації із зовнішнім середо­вищем;

· приймають до уваги власні ресурси організації з метою забезпечення відповідності між внутрішніми ресурсами та діловою активністю організації;

· враховують зміни в системі роботи організації;

· є дуже складними й приймаються в умовах невизначе­ності, тобто базуються на недостатній кількості інформації;

· потребують всебічного підходу до управління організацією;

· враховують тривалу перспективу та мають довгостроко­ве значення;

· базуються на інтересах зацікавлених осіб всередині організації;

· впливають на ресурсну базу організації та спричинюють організаційні рішення більш низького рівня.

 

Управлінські рішення поділяють на дві групи: запрограмо­вані та незапрограмовані рішення.

Запрограмовані рішення є результатом реалізації певної, заз­далегідь визначеної послідовності кроків або дій. Незапрограмовані рішення пов'язані з унікальними невизначеними ситуаціями, які мають важливе значення. На практиці майже не існує винятково запрограмованих чи незапрограмованих управлінських рішень. Багато з них різною мірою містять ознаки обох цих видів рішень.

 


Читайте також:

 1. A) правові і процесуальні основи судово-медичної експертизи
 2. III. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу
 3. IV. Прийняття рішень у полі четвертої інформаційної ситуації
 4. IV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу
 5. R – розрахунковий опір грунту основи, це такий тиск, при якому глибина зон пластичних деформацій (t) рівна 1/4b.
 6. V. Прийняття рішень у полі п’ятої інформаційної ситуації
 7. VI. Прийняття рішень у полі шостої інформаційної ситуації
 8. Активне управління інвестиційним портфелем - теоретичні основи.
 9. Алгоритм прийняття рішення при прийманні сигналів з випадковою початковою фазою
 10. Аналіз альтернативних рішень
 11. Аналіз для прийняття рішень стосовно залучення інвестицій
 12. Аналітичні методи та інструменти підтримки прийняття управлінських рішень.
Переглядів: 1551

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Стратегії структурних підрозділів | Етапи прийняття управлінських рішень

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.