Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Показники економічного зростання.

1. Продуктивність суспільної праці.

2. Трудомісткість праці.

3. Інтенсивність праці.

4. Капіталовіддача.

5. Капіталомісткість.

6. Матеріаломісткість.

Продуктивність праці на макрорівні визначають як відношення національного доходу до середньої чисельності працівників, зайнятих у його створенні.

 

Трудомісткість— це показник, зворотний продуктивності праці, який відображає кількість затраченої живої праці на виробництво одиниці продукції.

 

Фондовіддача— це показник, який характеризує ефективність використання засобів праці, тобто кількість продукції, виробленої з одиниці основних виробничих фондів. Він розраховується як відношення вартості виробленої продукції до вартості основних виробничих фондів.

 

Фондомісткість — це зворотний показник фондовіддачі, який показує вартість витрат виробничих фондів на одиницю виробленої продукції.

 

Матеріаловіддачахарактеризує ефективність використаних предметів праці, тобто показує, скільки вироблено продукції з одиниці витрачених матеріальних ресурсів (сировини, матеріалів, палива, електроенергії та ін.). Розраховується як

відношення вартості виробленої продукції до вартості витрачених матеріальних ресурсів.

 

Матеріаломісткість є зворотним показником матеріаловіддачі, який характеризує вартість витрат матеріальних ресурсів на одиницю виробленої продукції.

 

Капіталомісткість — це показник, близький до показника фондомісткості продукції. Він визначається як відношення обсягу капітальних вкладень до зумовленого ним приросту обсягу виробленої продукції:

 

 

Екологоефективність. Сучасна економічна наука вважає, що поряд з показниками економічної ефективності слід визначати й ефективність природокористування суб'єкта господарювання за допомогою показника еколого-економічної ефективності (Е) за такою формулою:

 

Економічний цикл (цикл ділової активності, або бізнес-цикл)— це регулярні коливання рівня ділової активності (як правило, представленого коливаннями національного доходу), за яких після зростання активності настає її зниження, що знову змінюється зростанням.

Цикл– це період, протягом якого розвивається економіка від кризи до кризи. Виокремлюють декілька типів економічних циклів: короткі (2-3 роки), середні (7-11), довгі (40-60 років).

Економічний цикл включає такі фази: кризу, депресію, пожвавлення та піднесення, яке знаходить остаточне відображення у повній кризі.

Криза– це різке порушення існуючої економічної рівноваги внаслідок диспропорцій у процесі відтворення, що різко зростають.

Депресія– фаза циклу, що виявляється в застої виробництва.

Пожвавлення– це фаза відновлення, яка розпочинається з незначного зростання обсягу виробництва і помітного скорочення безробіття.

Піднесення– це така фаза циклу, коли обсяг виробництва перевищує обсяг попереднього циклу і зростає високими темпами.

ІІ. Структурно – логічні схеми.

 

 

Рис. 7.1.. Схема класичного ділового циклу

 

 

 

 

 

Рис. 7.2. Схема сучасного ділового циклу

 

ІІІ. Питання для перевірки виконання домашнього завдання

1. Що таке економічна рівновага та циклічність?

2. Які ви знаєте теорії циклічного розвитку економіки?

3. У чому проявляється циклічність руху ринкової економіки, які є види циклів?

4. Які особливості сучасних економічних криз?

5. Яке значення має теорія „довгих хвиль" для економічної практики?

6. Коли і в якій країні відбулася перша економічна криза?

7. В чому полягає сутність інфляції? Які соціально-економічні наслідки інфляції?

Задачі для розв’язку по даній темі

1. На промисловому підприємстві за рік вироблено продукції на суму 200 тис. грн. Середньорічна вартість основних фондів 100 тис. грн., матеріальні затрати – 50 тис. грн. Визначте фондовіддачу, фондомісткість, матеріаловіддачу і матеріаломісткість.

2. У господарстві вироблено 50 тис. ц зерна на суму 350 тис. грн. Працювало 100 чоловік протягом 20 днів при тривалості робочого дня 8 годин. Якою буде продуктивність праці 1 працівника за 1 годину? Як зміняться ці показники, якщо цей самий обсяг роботи виконуватимуть 50 чол.?

3. Перед вами таблиця економічних можливостей вирощування пшениці і буряка на двох ділянках ( по 10 га кожна ) однакової родючості:

 

Види продукції Виробничі альтернативи врожаю , ц/га
А Б В Г
Пшениця
Буряк

Побудуйте і поясніть графік виробничих можливостей. Визначте альтернативну вартість збільшення виробництва пшениці з 200 до 400 ц.

4. На основі умовних даних: на підприємстві середньорічна чисельність працівників - 500 чоловік, використовується основного виробничого капіталу на суму 1,2 млн. грн. , матеріальних затрат на 800 тис. грн., одержано валової продукції на 1 млн. грн. - визначте продуктивність праці, трудомісткість, капіталомісткість, капіталовіддачу, матеріаломісткість, матеріаловіддачу.

 

ІV. Питання для перевірки виконання самостійної роботи студентів

1.В чому сутність підприємництва?

2.Які функції виконує підприємництво?

3.На основі яких принципів здійснюється підприємництво згідно Господарського кодексу України?

4.Визначте об’єкти та суб’єкти підприємницької діяльності

5.Назвіть основні форми та види підприємницької діяльності.

6. Що таке сучасна фірма (підприємство)? Які ЇЇ функції та види?

7.У чому полягає сутність некомерційного підприємства, його необхідність та ф функції в ринковій економіці?

8.Назвіть види підприємств, які можуть діяти в Україні за формами власності.

9.Що являють собою унітарні та корпоративні підприємства?

10.Що являють собою господарські товариства? Яка мета їх створення?

11.Назвіть види господарських товариств.

12.Охарактеризуйте особливості функціонування акціонерного товариства. Яка мета їх створення?

13.Поясніть процеси кругообігу та обороту капіталу (фондів).

14.У чому полягає сутність фондів підприємства. Яка їх структура?

15.Що таке виробничі фонди, їх структура?

Задачі для розв’язку на повторення

 

1. Податок на прибуток корпорації визначено у обсязі 35 тис. дол. Оподаткований прибуток становив 125 тис. дол. Якою була ставка оподаткування?

2. Підприємець взяв у борг 500 грошових одиниць і має повернути через рік 600. Рівень інфляції складає 10%. Розрахуйте номінальний та реальний відсотки за кредит.

3. Капітал власника становить 18 тис.грн. Він вкладає його в банк і через рік знімає зі свого рахунку 20,7 тис.грн. За рік ціни зросли на 18% . Визначте: а) дохід власника грошей; б) номінальну і реальну ставку банківського відсотка. Як, на вашу думку, позначається інфляція на активних і пасивних операціях банку?

4. Маємо 100 грн. Потрібно вирішити: заощадити їх чи витратити. Якщо покласти гроші в банк, то через рік отримаємо 112 грн. Інфляція становить 14% в рік. Визначте номінальну та реальну процентну ставку. Що є більш вигідним – заощаджувати чи витрачати гроші?

5. Банк виплатив своїм вкладникам за вклади на суму 5 млн.грн. банківський процент 4% річних і надав кредити в сумі 2,5 млн.грн. під 10% річних. Яким буде банківський прибуток?

6. Грошова маса на початку року дорівнювала 25 млн. грошових одиниць. Центральний банк здійснив емісію в розмірі 4 млн. грош. од. Чому дорівнює сумарна вартість проданих товарів і послуг за рік, якщо швидкість обігу грошей дорівнює 6?

7. Якщо ціни зросли на 10%, а заробітна плата - на 8%, то як і на скільки змінилася реальна заробітна плата?

8. Робітник має погодинну ставку 1,5 грн. У перший тиждень місяця він працював 40 год., у другий - 40, у третій - 48, у четвертий - 52 год. Нормальна тривалість робочого тижня 40 год. За наднормальний час він отримує 1,5 ставки за перші 10 відпрацьованих годин. Розрахуйте величину загального місячного заробітку робітника.

9. Населення країни складає 100 млн. чол. Чисельність зайнятих приблизно 50 % від усього населення. Безробітні складають 8% від зайнятих. Чисельність не працездатних і тих, хто навчається з відривом від виробництва – 36 млн. чол. Чисельність не працюючих і тих, хто не бажає працювати, складає - 4 млн. чоловік. Визначити рівень безробіття в країні за методикою Міжнародної організації праці (МОП).

10. Розрахувати рівень безробіття в населеному пункті, якщо чисельність працюючих 190 тис. осіб, чисельність безробітних – 10 тис. осіб. Через рік 5 тис. чоловік із числа працюючих втратили роботу, а 1 тис. із числа офіційно зареєстрованих безробітних припинили пошуки роботи. Визначити за цих умов: а) чисельність працюючих; б) кількість безробітних; в) рівень безробіття.

11. В Україні зайняте населення в 2005 році складало 28,5 млн. чол., а економічно активне – 32,8 млн. чоловік. Яка була чисельність безробітних і яка їх доля в економічно активному населенні?

12. Відомо, що в 2004 р. у США рівень безробіття становив 4,8%, тобто безробітними були 6,62 млн. чол. Якою була чисельність працездатного населення?

13. Накресліть графік, який характеризує криву Філліпса, на основі умовних даних про динаміку безробіття та індексах цін. Зробіть висновки.

Таблиця 1

Динаміка рівня безробіття та індекси цін (дані умовні)

Роки 1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 5-й рік
Норма безробіття, % 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0
Індекс цін 1,1 1,15 1,2 1,4 1,5

 

 


Читайте також:

 1. IV група- показники надійності підприємства
 2. Абсолютні показники фінансової стійкості
 3. Абсолютні показники фінансової стійкості та її типи
 4. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 5. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 6. Алгоритм розробки техніко-економічного обґрунтування будівництва нового та реконструкції діючих підприємств харчування.
 7. Альтернативні теорії макроекономічного регулювання
 8. Альтернативні уявлення щодо макроекономічного регулювання: теорії раціональних сподівань та економіка пропозиції. Крива Лафера.
 9. Альтернативність ресурсів і проблема економічного вибору
 10. Аналітичні показники динаміки та прийоми їх обчислення
 11. Аналітичні показники ряду динаміки.
 12. Аналітичні показники ряду динаміки.
Переглядів: 811

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
План лекції | ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.