Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Особові рахунки платників податків

Облік платежів платників податків ведуть спеціальні підрозділи обліку і звітності податкових органів в особових рахунках у розрізі платників податків, видів платежів та видів бюджетів Форми особових рахунків та порядок їх ведення визначаються ДПА України, як правило, на кожний календарний рік, з урахуванням особливостей адміністрування конкретних податків, зборів та обов'язкових платежів

Особові рахунки платників відкриваються структурним підрозділом обліку і звітності органу державної податкової інспекції щорічно за платниками, які:

ü перебувають на податковому обліку – з початку року,

ü взяті на податковий облік – з моменту взяття їх на облік,

ü своєчасно не стали на податковий облік – з моменту нарахування або сплати платежу (залежно від того, яка з цих подій настала раніше).

Відкриваються також особові рахунки платників податків і при реорганізації платників податків у випадках:

§ зміни назви, організаційно-правового статусу або місця реєстрації платника податків,

§ об'єднання двох або більшої кількості платників податків в одного платника податків з ліквідацією платників податків, які об'єдналися,

§ розподілу платника податків на дві або більше особи з ліквідацією такого платника податків.

Підставою для відкриття особових рахунків є списки платників податків, одержані від структурних підрозділів органу державної податкової служби по обліку платників податків. Списки формуються засобами програмного забезпечення і містять назву (або прізвище, ім'я та по батькові – для фізичної особи) платника; його ідентифікаційний код (номер); коди платежів відповідно до бюджетної класифікації Із зазначенням символів звітності Національного банку; номерів рахунків, на які вони повинні зараховуватися, відкритих на ім'я територіальних органів державного казначейства або фінансових органів; виду бюджету. При цьому особові рахунки повинні бути відкриті не пізніше першого робочого дня, наступного за днем одержання списків платників податків.

У тих випадках, коли платник податків переходить на облік з одного органу державної податкової служби до іншого, новий особовий рахунок не відкривається. Облік надходження платежів ведеться в особовому рахунку, переданому з органу державної податкової служби за попереднім місцем реєстрації платника податків. У тому числі не відкривається особовий рахунок платника при переведенні платників на обслуговування до великих платників податків.

Кожний особовий рахунок має свій номер. Номери особових рахунків юридичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності повинні відповідати ідентифікаційним кодам, що присвоюються згідно з Положенням про єдиний державний реєстр підприємств та організацій України. Номери особових рахунків фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності повинні відповідати ідентифікаційним номерам, що присвоюються згідно із Законом України «Про державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів» від 22.12.1994 р. Підприємствам, які проводять спільну підприємницьку діяльність, відкривають особові рахунки за додатковою ознакою, що відповідає реєстраційним (обліковим) номерам Тимчасового реєстру Державної податкової адміністрації України.

Крім того, при відкритті особових рахунків платників кожному присвоюється порядковий номер, що діє протягом поточного року. Порядкові номери не зв'язані з реквізитами особових рахунків платників і присвоюються залежно від черговості відкриття цих рахунків. Вони використовуються для визначення кількості відкритих особових рахунків платників та відповідності відкриття рахунків списку платників.

Кожна картка особового рахунку має безпосередній вихід на Єдиний банк даних про платників податків – юридичних осіб, який є автоматизованою системою збору, накопичення та обробки даних про платників податків та включає дані інших реєстрів, а саме реєстру платників ПДВ, реєстру прибуткових підприємств і організацій, реєстру неприбуткових організацій і установ, реєстру платників податків постійних представництв нерезидентів в Україні реєстру договорів про спільну діяльність реєстру великих платників податків. Це дозволяє групувати облікові показники за всіма вищенаведеними ознаками.

3 метою отримання звітних даних, проведення звірянь з платниками податків в особових рахунках платників підводяться підсумки за місяць і підсумок, який наростає з початку року. Цей порядок не стосується особових рахунків від реалізації конфіскованого майна та платників податків - фізичних осіб. В особових рахунках за доходами платників податків - фізичних осіб та від реалізації конфіскованого майна сальдо розрахунків визначається після проведення кожної облікової операції, а підсумки підводяться після закриття особових рахунків.

Не менше, ніж раз на квартал проводиться вибіркова перевірка правильності виконаних облікових операцій в особових рахунках. Особлива увага приділяється:

– відображенню внесених сум нарахованих податків за термінами сплати, а також сум, донарахованих за результатами перевірок;

– правильності виведення сальдо рахунків;

– правильності нарахування пені.

Записи в особових рахунках платників проводять в хронологічному порядку за датами операцій на підставі документів.

Документи, що підтверджують податкові зобов'язання, самостійно визначені платником, та документи, що надходять від судових органів, реєструються у структурному підрозділі, до функцій якого входить реєстрація зазначених документів, і з відміткою про реєстрацію направляються до підрозділів приймання та обробки податкової звітності, де заносяться до електронної бази податкової звітності й формуються в електронні реєстри. Електронні реєстри нарахованих сум передаються підрозділам обліку і звітності для внесення нарахованих сум платежів до карток особових рахунків платників податків. Спеціалісти підрозділів обліку і звітності в автоматичному режимі формують реєстри рознесених сум і проводять звірку з реєстрами нарахованих сум. Після звірки та виправлення розбіжностей, якщо такі мають місце, реєстр нарахованих сум податкової звітності передається до підрозділу, який його сформував, з відміткою про повноту обліку сум в особових рахунках платників податків.

Нарахування податкових зобов'язань, що самостійно визначені платником податків, проводиться в картках особових рахунків у розділі «Розрахунки основного платежу та штрафних санкцій» за кодами операцій:

ü нараховано за даними декларації (розрахунку);

ü нараховано за даними нової (уточненої) декларації (розрахунку), в тому числі: уточнення даних поточного року; уточнення даних минулих звітних років (із зазначенням періоду, за який вносилися зміни);

ü зменшення нарахування: за декларацією платника податків; за новою (уточненою) декларацією розрахунку); за кредитним договором; за даними про відшкодування.

У разі нарахування податкових зобов'язань органом державної податкової служби записи в особових рахунках здійснюють на підставі реєстру податкових повідомлень, що складається за даними корінців податкових повідомлень.

Нарахування податкових зобов'язань, визначених органом державної податкової служби, здійснюється в особовому, рахунку платника в розділі «Розрахунки основного платежу та штрафних санкцій» за кодами операцій:

2 нарахування основного платежу за актами документальних перевірок;

2 нарахування основного платежу при виявленні арифметичних помилок;

2 нарахування основного платежу при виявленні методологічних помилок;

2 нарахування штрафних (фінансових) санкцій:

– за даними платника;

– за даними органу державного податкової служби.

Для забезпечення контролю за правильністю рознесення до особових рахунків платників податків сум нарахувань підрозділи обліку й звітності виконують такий регламент контрольних функцій:

1) щомісяця проводять в автоматичному режимі звірку даних про суми податкових зобов'язань, визначених у реєстрах, з даними реєстрів інших структурних підрозділів, що супроводжують ці питання. Звірка проводиться в розрізі платників податків, платежів, бюджетів, сум та інших реквізитів;

2) у разі виникнення розбіжностей формують в автоматичному режимі протокол розбіжностей, форма якого затверджується наказом ДПА України, та подають його відповідальній службовій особі відповідного структурного підрозділу для виявлення та усунення причин розбіжностей.

Нарахування сум штрафних санкцій здійснюється в тому ж порядку, що й нарахування податкових зобов'язань, визначених платником податків та нарахованих (зменшених, списаних) органом державної податкової служби.

Суми штрафних (фінансових) санкцій обліковуються в особових рахунках платників податків за окремими кодами операцій в розділі «Розрахунки основних платежів та штрафних санкцій» за терміном сплати.

З метою забезпечення контролю за повнотою та своєчасністю розрахунків платників податків за належними до бюджету платежами органи державної податкової служби ведуть оперативний облік платежів згідно з кодами бюджетної класифікації При цьому суми донарахованих платежів за результатами документальних перевірок та штрафних (фінансових) санкцій обліковуються за тими ж кодами бюджетної класифікації., що й основні платежі.

Відомості про надходження платежів відображаються в особових рахунках платників податків у день отримання від органів Державного казначейства (фінансових органів) даних про зарахування та повернення надміру сплачених платежів у вигляді електронного реєстру розрахункових документів.

Державне казначейство України і Державна податкова адміністрація України проводять звіряння надходжень платежів до державного бюджету та бюджетів областей, міст Києва та Севастополя за всіма кодами бюджетної класифікації щомісяця, не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним Зазначені звіряння проводять на підставі звітів про надходження до бюджетів, одержаних від управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві й Севастополі, Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, Головних фінансових управлінь в містах Києві й Севастополі. За результатами звіряння також складають акти.

На 1 січня кожного року органами державної податкової служби проводиться звіряння розрахунків з бюджетом усіх платників податків за всіма платежами, які сплачуються до бюджету. При збігу сальдо розрахунків за даними платника податків з даними податкового органу розрахунки на 1 січня вважаються звіреними. У протилежному разі складається акт, який є підставою для здійснення детальної перевірки розбіжностей.

В особових рахунках платників після проведення усіх облікових операцій на останнє число грудня, включаючи нарахування пені на суми, що вважаються несплаченими до 31 грудня включно, в автоматичному режимі підводяться підсумки за рік нарахованих, зменшених, сплачених і повернених платежів, фінансових санкцій і пені.

При закритті особових рахунків підводяться підсумки за попередній рік. Якщо мають місце недоїмка або переплата, несплачена пеня тощо, ці суми переносяться до особового рахунку поточного року.


Читайте також:

 1. А. Розрахунки з використанням дистанційного банкінгу.
 2. Адміністрування податків
 3. Адміністрування податків і зборів.
 4. Активні, пасивні та активно-пасивні рахунки
 5. Актуарні розрахунки
 6. АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ
 7. Алгоритм планування податкових платежів. Вибір оптимального варіанту оподаткування та сплати податків.
 8. Арешт коштів на рахунку платника податків здійснюється виключно на підставі рішення суду, шляхом звернення органу державної податкової служби до суду.
 9. Безготівкові розрахунки
 10. Безготівкові розрахунки із застосуванням платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог
 11. Безготівкові розрахунки фізичних осіб розрахунковими чеками
 12. Безготівкові та готівкові розрахунки
Переглядів: 2359

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Значення та етапи обліку податкових платежів | Облік податкових та грошових зобов’язань, способи їх узгодження

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.