Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Ревізія каси, відображення в обліку результатів ревізії.

Ревізія грошових білетів, монети та інших цінностей, які зберігаються у грошових сховищах і касах установ банків, а також перевірка порядку їх зберігання проводиться:

1. за розпорядженням керівника установи банку один раз на півріччя, а також щороку станом на 1 січня нового року;

2. у разі зміни керівника, головного бухгалтера або завідувача каси;

3. у разі тимчасової зміни службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей;

4. в інших випадках - за розпорядженням керівників НБУ або органів відповідних банків;

5. ревізія цінностей, що зберігаються під відповідальністю працівників каси, які мають перехідні залишки валютних цінностей, проводиться щомісяця.

Виявлені надлишки грошей відображаються за дебетом рахунка 1001 „Банкноти та монети в касі банку" і кредитом рахунка 3619 „Інша кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку".


У разі віднесення виявлених надлишків грошей на рахунок доходів банку дебетується рахунок 3619 „Інша кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку" та кредитується рахунок 6399 „Інші операційні доходи".


Всі недостачі грошей, виявлені в результаті ревізії, незалежно від їх суми, відносяться на рахунок винних осіб.


При цьому дебетується рахунок 3552 „Нестачі та інші нарахування на працівників банку" аналітичний рахунок працівника, в якого виявлено недостачу, та кредитується рахунок 1001 „Банкноти та монети в касі банку".


Погашення недостачі касовим працівником буде відображено за дебетом рахунка 1001 „Банкноти та монети в касі банку" і кредитом рахунка 3552 „Нестачі та інші нарахування на працівників банку".

1. Загальні вимоги
до оформлення касових документів

 

1.1. До касових документів, які оформляються згідно з
касовими операціями,

· заява на переказ готівки (додаток 8),

· прибутково-видатковий касовий ордер (додаток 9),

· заява на видачу готівки (додаток 10),

· прибутковий касовий ордер (додаток 11), видатковий касовий ордер
(додаток 12),

· грошовий чек (додаток 13) ( za790-11 ),

· рахунки на сплату платежів, а також сліп, квитанція, чек банкомата, що формуються ПТКС, платіжними терміналами, імпринтерами, та документи для відправлення переказу готівки та отримання його в готівковій формі, установлені відповідною платіжною системою.

· видатковий позабалансовий ордер (додаток 14) і прибутковий позабалансовий ордер (додаток 15).

 

Валютно-обмінні операції, а також операції з банківськими металами здійснюються на підставі касових документів, визначених іншими нормативно-правовими актами.

Форми касових документів, що формуються із застосуванням ПТКС, платіжними терміналами, імпринтерами, встановлюються банком/небанківською фінансовою установою з урахуванням обов'язкових реквізитів, установлених цією Інструкцією, та
технічними можливостями ПТКС.

 

1.3. Касові документи мають містити такі обов'язкові реквізити: найменування банку, який здійснює касову операцію, дату здійснення операції, зазначення платника та отримувача, суму касової операції, призначення платежу, підписи платника або
отримувача та працівників банку, уповноважених здійснювати касову
операцію.

До обов'язкових реквізитів касових документів, які оформляються для зарахування суми готівки на відповідні рахунки (крім зазначених вище), також належать номер рахунку отримувача та найменування і код банку отримувача.

 

1.4. Клієнт заповнює касові документи від руки чи за допомогою технічних засобів або банк (філія, відділення) за згодою клієнта заповнює касові документи із застосуванням технічних засобів або системи автоматизації банку (далі - САБ).

 

1.6. Банк (філія) визначає відповідальних працівників, яким надається право підписувати касові документи, і визначає систему контролю за виконанням касових операцій.

1.8. Проведення ідентифікації клієнтів, які здійснюють касові операції без відкриття рахунку, здійснюється відповідно до законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

1.9. Грошові чеки дійсні протягом 10 календарних днів з дня їх виписки, не враховуючи день виписки. Дата на чеку зазначається так: дата та рік цифрами, місяць словом. Грошовий чек має містити відбиток печатки та підписи (підпис) уповноважених осіб (особи)
клієнта згідно з карткою зразків підписів. Використання факсиміле не допускається.

 

 

1.13. У разі здійснення касових операцій протягом операційного часу банк (філія, відділення) на касових документах проставляє поточну дату здійснення касової операції, а в післяопераційний час - поточну дату і час приймання документів або
напис чи штамп "вечірня" або "післяопераційний час".

Виконані протягом операційного часу касові операції відображаються в бухгалтерському обліку в цей самий операційний день, а в післяопераційний час - не пізніше наступного операційного дня.

1.14. Банку (філії, відділенню) забороняється під час здійснення касових операцій виправляти в касових документах такі реквізити: номери рахунків (за винятком зміни номера рахунку на грошових чеках у зв'язку з реорганізацією банку), найменування
клієнта, суми, призначення платежу, прізвища, імені, по батькові отримувача (платника).

Об’єкт аудиту Порядок анулювання касової операції визначається внутрішнім положенням банку.

 

1.16. Клієнт має право зазначити в заяві на переказ готівки дату валютування, яка не може перевищувати 10 календарних днів після складання касового документа (день складання не враховується). Об’єкт аудиту Якщо дата валютування перевищує 10 календарних днів, то банк (філія, відділення) не приймає касовий документ до виконання.

Виплату отримувачам сум переказів готівкою банк здійснює, починаючи з визначеної дати валютування. До настання дати валютування клієнт може відкликати кошти, у зв'язку з чим подає відповідному банку (філії, відділенню) лист
(для юридичних осіб) або заяву (для фізичних осіб) про відкликання коштів.

Об’єкт аудиту Якщо отримувач переказу протягом тридцяти робочих днів з дати валютування не отримав суму переказу, то банк (філія, відділення) отримувача зобов'язаний протягом трьох робочих днів повернути суму переказу банку (філії, відділенню) платника.

 

Об’єкт аудиту 1.19. Касові документи, що формуються із застосуванням ПТКС, імпринтерів, платіжних терміналів, мають містити такі обов'язкові реквізити:

ідентифікатор банку (філії, відділення) або інші реквізити, за допомогою яких є можливість його ідентифікувати;

номер ПТКС (крім імпринтерів);

дату та час здійснення операції;

суму та валюту операції;

вид операції;

реквізити спеціального платіжного засобу, які передбачені
правилами безпеки платіжної системи, якщо операція здійснювалася з
її використанням;

код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в
платіжній системі;

суму комісійної винагороди.
Об’єкт аудиту 1.20. Квитанція платіжного термінала, сліп, що складається в
разі здійснення касової операції в операційній касі, мають містити, крім зазначених у пункті 1.19 цієї глави, такі реквізити:

підпис працівника банку (філії, відділення), якщо це
передбачено внутрішньобанківськими правилами, правилами платіжної
системи;

підпис держателя спеціального платіжного засобу (у разі
оформлення сліпа - обов'язково, а в разі оформлення квитанції
платіжного термінала - якщо це передбачено внутрішньобанківськими
правилами, правилами платіжної системи).

 

2. Приймання готівки

 

2.1. Банк (філія, відділення) приймає від клієнта готівку для здійснення її переказу через операційну касу і ПТКС.

 

2.2. Банк (філія, відділення) здійснює приймання від клієнта готівки національної валюти через операційну касу за такими прибутковими касовими документами:

за заявою на переказ готівки - від юридичних осіб для зарахування на власні поточні рахунки, від фізичних осіб - на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, а також від юридичних та фізичних осіб - на рахунки банку (філії, відділення), у тому числі
на погашення кредиту, інших юридичних або фізичних осіб, які відкриті в цьому самому банку або в іншому банку, та переказ без відкриття рахунку;

за рахунками на сплату платежів - від фізичних осіб на користь юридичних осіб;

за прибутковим касовим ордером - від працівників та клієнтів банку (філії, відділення) за внутрішньобанківськими операціями;

за документами, установленими відповідною платіжною системою, - від фізичних і юридичних осіб для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті.

 

2.3. Банк (філія, відділення) здійснює приймання готівки іноземної валюти від клієнтів за такими прибутковими касовими документами:

за заявою на переказ готівки - від юридичних осіб - резидентів, фізичних осіб - підприємців та представництв-нерезидентів для зарахування на власні поточні
рахунки; від уповноваженого представника нерезидента - суб'єкта
господарювання для зарахування на розподільчий рахунок в іноземній валюті, відкритий цим банком (філією, відділенням) резиденту - суб'єкту господарювання; від фізичних осіб - на поточні, вкладні (депозитні) рахунки та переказ без відкриття рахунку;

за прибутковим касовим ордером - від працівників та клієнтів банку (філії, відділення) за внутрішньобанківськими операціями;

за документами, установленими відповідною платіжною системою, - від фізичних осіб на відправлення переказу, який приймається в готівковій формі.

3. Порядок видачі готівки

 

3.1. Банк (філія, відділення) зобов'язаний видавати з каси банку клієнтам тільки придатні до обігу банкноти (монети).

Об’єкт аудиту Банк (філія, відділення) видає іноземну валюту у вигляді монет у разі її наявності в операційній касі юридичним особам, що мають право використовувати іноземну валюту як засіб платежу або здійснювати розрахунки, пов'язані з відрядженнями за кордон, та фізичним особам.

 

3.2. Банк (філія, відділення) видає з операційної каси
готівку національної валюти за такими видатковими касовими
документами:

за грошовим чеком - юридичним особам, їх відокремленим
підрозділам, а також фізичним особам - підприємцям;

за заявою на видачу готівки - фізичним особам з поточних,
вкладних (депозитних) рахунків та фізичним і юридичним особам
переказ без відкриття рахунку (з представленням юридичною особою
довіреності на уповноважену особу), за операціями з клієнтами
(видача кредиту, відшкодування сумнівних банкнот, які за
результатами дослідження визнані справжніми, інше);

за документом на отримання переказу готівкою в національній
валюті, установленим відповідною платіжною системою, - фізичним і
юридичним особам (з представленням юридичною особою довіреності на
уповноважену особу);

за видатковим касовим ордером - працівникам банку (філії,
відділення) за внутрішньобанківськими операціями.

 

3.3. Клієнт - юридична особа (фізична особа - підприємець) заповнює для одержання грошової чекової книжки заяву про видачу грошової чекової книжки (додаток 17) в одному примірнику, на якій після відповідної перевірки проставляється дозвільний напис
уповноваженого працівника банку.

Банк (філія, відділення) заповнює до видачі клієнту грошової чекової книжки на кожному чеку належні реквізити (найменування та код банку, найменування юридичної особи (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи), номер його поточного рахунку) і реєструє їх номери в порядку, визначеному банком.

 

3.4. Банк (філія, відділення) здійснює видачу з операційної
каси готівки іноземної валюти за такими видатковими касовими
документами:

за заявою на видачу готівки - юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, а також фізичним особам - підприємцям з їх поточних рахунків на цілі, передбачені нормативно-правовими актами; фізичним особам з їх поточних, вкладних (депозитних)
рахунків та переказу без відкриття рахунку, а також за операціями з відшкодування банкнот іноземної валюти, прийнятих на інкасо;

за видатковим касовим ордером - працівникам банку (філії, відділення) за внутрішньобанківськими операціями;

за документами на отримання переказу в готівковій формі,
установленими відповідною платіжною системою, - фізичним особам.

 

Об’єкт аудиту 4. Порядок вилучення з обігу та передавання для дослідження сумнівних
банкнот (монет)

 

4.1. Банк (філія, відділення) у разі виявлення під час приймання, видачі, оброблення готівки сумнівних щодо справжності банкнот (монет) національної та іноземної валюти, а також неплатіжних, навмисно пошкоджених з метою шахрайських дій, банкнот
національної валюти зобов'язаний вилучити їх з оформленням довідки про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослідження (додаток 18) у трьох примірниках.

 

4.2. Банку (філії, відділенню) забороняється видавати клієнтам, а також повертати чи тимчасово передавати виявлені в них сумнівні щодо справжності банкноти (монети) національної та іноземної валюти, а також неплатіжні, навмисно пошкоджені з метою
шахрайських дій, банкноти національної валюти.

Об’єкт аудиту Банк (філія, відділення) у разі виявлення в одного клієнта двох або більше таких банкнот (монет) має терміново за телефоном та не пізніше наступного робочого дня письмово повідомити про це органи Міністерства внутрішніх справ України за місцезнаходженням банку (філії, відділення) (далі - правоохоронні органи). До
повідомлення в обов'язковому порядку додається копія довідки про
вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослідження.

 

4.3. Банк (філія, відділення) має також приймати для проведення досліджень сумнівні банкноти (монети) національної валюти та сумнівні банкноти іноземної валюти, які пред'являються тільки з метою отримання висновку установи Національного банку.

4.4. Прибутковий позабалансовий ордер для зарахування
сумнівних щодо справжності банкнот (монет) національної та
іноземної валюти, а також неплатіжних, навмисно пошкоджених з
метою шахрайських дій, банкнот національної валюти оформляється на
позабалансовий рахунок на підставі одного примірника довідки про
вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослідження або акта про
розбіжності.

Один примірник прибуткового позабалансового ордера та один
примірник довідки про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для
дослідження або акта про розбіжності формуються в документи дня
банку.

Один примірник прибуткового позабалансового ордера,
засвідченого відбитком печатки або штампа банку (філії,
відділення), та один примірник довідки про вилучення (прийняття)
банкнот (монет) для дослідження видаються клієнту, який пред'явив
до банку (філії, відділення) банкноти (монети) для проведення
досліджень. Банк (філія, відділення) за бажанням пред'явника може
не надавати примірник прибуткового позабалансового ордера.

Банк (філія, відділення) один примірник довідки про вилучення
(прийняття) банкнот (монет) для дослідження або один примірник
акта про розбіжності та в разі потреби заяву пред'явника разом із
сумнівними банкнотами (монетами) передає для дослідження.

 

4.5. Дослідження сумнівних щодо справжності банкнот (монет)
та неплатіжних, навмисно пошкоджених з метою шахрайських дій,
банкнот національної валюти здійснюють територіальні управління,
Центральне сховище та Департамент готівково-грошового обігу
(далі - установи). Банк (філія, відділення) надсилає такі банкноти
(монети) безпосередньо до відповідного територіального управління,
яке в разі неможливості прийняти відповідне рішення відправляє їх
для проведення додаткових досліджень до Центрального сховища.

Департамент готівково-грошового обігу здійснює дослідження
сумнівних щодо справжності банкнот іноземної валюти. Банк (філія,
відділення) надсилає такі банкноти безпосередньо до Центрального
сховища.

Об’єкт аудиту 4.6. Банк (філія, відділення) здійснює відправлення вилучених
з обігу сумнівних щодо справжності банкнот (монет) національної та
іноземної валюти і неплатіжні, навмисно пошкоджені з метою
шахрайських дій, банкноти національної валюти для проведення
досліджень до відповідного територіального управління або
Центрального сховища не пізніше третього робочого дня після їх
вилучення.

 

4.7. Банк (філія, відділення) складає перед відправленням для дослідження сумнівних щодо справжності банкнот (монет) національної та іноземної валюти і неплатіжних, навмисно пошкоджених з метою шахрайських дій, банкнот національної валюти опис (додатки 20, 21) у чотирьох примірниках.

Один примірник опису залишається в документах дня банку разом з видатковим позабалансовим ордером.

Два примірники опису, довідка про вилучення (прийняття)
банкнот (монет) для дослідження або акт про розбіжності, а в разі
потреби і заява пред'явника разом із сумнівними банкнотами
(монетами) укладаються до конверта (пакета) або мішечка, які
опечатуються або пломбуються в установленому порядку. На конверті
(пакеті) або ярлику мішечка зазначається "Цінності для
дослідження".

Один примірник опису разом з відповідним конвертом (пакетом)
або мішечком, де зазначено "Цінності для дослідження", передаються
службі інкасації або уповноваженій особі банку.

Доставка конвертів (пакетів) або мішечків з банкнотами для
дослідження до територіальних управлінь або Центрального сховища
здійснюється через службу інкасації, або спецзв'язком (після
належного додаткового упакування).

4.8. Установи проводять безкоштовно дослідження сумнівних
щодо справжності банкнот (монет) національної та іноземної валюти
та неплатіжних, навмисно пошкоджених з метою шахрайських дій,
банкнот національної валюти протягом п'яти робочих днів, починаючи
з наступного дня після їх надходження.

У разі потреби проведення додаткового дослідження іншими
структурними одиницями Національного банку строк проведення
дослідження продовжується, але не може перевищувати 30 робочих
днів.

Установи за результатами досліджень сумнівних банкнот (монет)
оформляють акт про дослідження сумнівних банкнот (монет).

 

Об’єкт аудиту 4.9. Установи, які провели дослідження сумнівних щодо
справжності банкнот (монет) національної та іноземної валюти та
неплатіжних, навмисно пошкоджених з метою шахрайських дій, банкнот
національної валюти, мають забезпечити:

відправлення протягом трьох робочих днів банку (філії,
відділенню) згідно з результатами досліджень одного примірника
опису банкнот (монет) та акта про дослідження сумнівних банкнот
(монет);

відправлення на вимогу банку (філії, відділення) (у разі
надходження від нього в двомісячний строк письмового запиту)
банкнот (монет) національної валюти, визнаних за результатами
проведеного дослідження неплатіжними;

зарахування (у день відображення за бухгалтерським обліком
результатів досліджень) на відповідний балансовий рахунок банку
(філії) суми платіжних банкнот (монет) національної валюти;

відправлення протягом трьох робочих днів банку (філії,
відділенню) справжніх банкнот іноземної валюти незалежно від
ступеня їх зношеності (Центральне сховище через відповідні
територіальні управління повертає банку (філії, відділенню)
справжні банкноти);

передавання підроблених банкнот (монет) національної та
іноземної валюти і неплатіжних, навмисно пошкоджених з метою
шахрайських дій, банкнот національної валюти до правоохоронних
органів за їх вимогою.

4.10. Банк (філія, відділення), який вилучив сумнівні щодо справжності банкноти (монети) національної та іноземної валюти та неплатіжні, навмисно пошкоджені з метою шахрайських дій, банкноти національної валюти або прийняв їх для дослідження від фізичних та юридичних осіб за заявою, зобов'язаний на підставі результатів
досліджень:

списати підроблені банкноти (монети) національної та
іноземної валюти і неплатіжні, навмисно пошкоджені з метою
шахрайських дій, банкноти національної валюти з відповідних
позабалансових рахунків;

проінформувати пред'явників про результати досліджень та за
їх бажанням ознайомити під підпис з актом про дослідження
сумнівних банкнот (монет);

повністю відшкодувати пред'явникам суму банкнот (монет)
національної валюти, визначених за результатами дослідження
справжніми;

повернути пред'явникам справжні банкноти іноземної валюти або
за їх бажанням прийняти для здійснення касових операцій;

за вимогою пред'явника повернути неплатіжні банкноти (монети)
національної валюти протягом шести місяців з дня їх прийняття для
дослідження. Після закінчення цього терміну неплатіжні банкноти
(монети) утилізуються встановленим порядком з оформленням
відповідного акта.

 

 

Додаток 1
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні


АКТ
про розбіжності


"___" ____________ ____ року N _________

 

Цей акт складено в ______________________________________________
[найменування банку (філії, відділення)]

 

про те, що цього числа під час ревізії/під час розкриття та
(зазначити потрібне)

 

перерахування

 

в касі перерахування/кімнаті перерахування банкнот (монет)
(зазначити потрібне)

 

касир __________________________________________________________,
(ініціали, прізвище)

 

клієнт __________________________________________________________
(ініціали, прізвище)

 

у присутності ___________________________________________________
(посада, ініціали, прізвище)

 

_________________________________________________________________

 

виявили в упаковці ______________________________________________
[Банкнотно-монетного двору/Центрального
сховища/територіального управління/банку
(філії, відділення)]

 

пачці/мішку із цілою/пошкодженою упаковкою
(зазначити потрібне)

 

_________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові касира, що зазначені на упаковці)

 

------------------------------------------------------------------------

|Номінал|Недостача | Надлишок |Неплатіжні|Сумнівні, |Кінцевий результат|

| |(кількість|(кількість|(кількість|(кількість| (грн., коп.) |

| | банкнот, | банкнот, | банкнот, | банкнот, |------------------|

| | монет) | монет) | монет) | монет) |недостача|надлишок|

|-------+----------+----------+----------+----------+---------+--------|

| | | | | | | |

|-------+----------+----------+----------+----------+---------+--------|

| | | | | | | |

|-------+----------+----------+----------+----------+------------------|

|Усього | | | | | |

------------------------------------------------------------------------

 

Усього __________________________________________________________
(сума цифрами та словами)

 

За неплатіжними, сумнівними банкнотами (зазначити серію та номер
кожної банкноти)/монетами (зазначити рік карбування) ____________
(зазначити
потрібне)

 

До першого примірника акта додаються*:
верхня та нижня накладки та/або етикетки від пачки;
обв'язка пачки (якщо вона має зберігатися) або упаковка пачки;
бандероль від усіх корінців (повної величини) пачки;
обв'язка з пломбою та ярлик від мішка з монетами або упаковка та
етикетка, у якому був (була) виявлений(а) надлишок/недостача.

 

Особи, які проводили перерахування:

 

____________________ _______________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

 

____________________ _______________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

 

Особи, які були присутні під час перерахування:

 

____________________ _______________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

 

____________________ _______________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

 

_______________
*Зазначаються тільки відповідні реквізити.


Додаток 2
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні


ЗАЯВА
на переказ готівки N _____


Дата здійснення касової
операції ______________________
Дата валютування ______________________

 

------------------------------------------------------------------

| Назва валюти | | N рахунку | Сума |Еквівалент у гривнях |

|--------------| |-----------+------+---------------------|

| |Дебет | | | |

|--------------| |-----------+------+---------------------|

| |Кредит | | | |

|-----------------------------------+------+---------------------|

|Загальна сума (цифрами) | | |

------------------------------------------------------------------

 

Платник _________________________________________________________
Код платника* ___________________________________________________
Банк платника** _________________________________________________
Отримувач _______________________________________________________
Код отримувача** ________________________________________________
Банк отримувача _________________________________________________
Код банку отримувача** __________________________________________
Загальна сума ___________________________________________________
(словами)

 

Призначення платежу _____________________________________________
Пред'явлений документ* __________________________________________
(паспорт або документ, що його замінює)

 

серія _____ N _________________, виданий ________________________
(номер документа) (найменування установи,
яка видала документ)

 

_________________________________________________________________
(дата видачі документа)

 

_________________________________________________________________
(дата народження) (місце проживання особи)

 

Додаткові реквізити _________________________________________

_________________________________________

 

Підпис платника ______________ Підписи банку ____________________

 

Квитанція N

 

Дата здійснення касової
операції _____________________
Дата валютування _____________________

 

------------------------------------------------------------------

| Назва валюти | | N рахунку | Сума |Еквівалент у гривнях |

|--------------| |-----------+------+---------------------|

| |Дебет | | | |

|--------------| |-----------+------+---------------------|

| |Кредит | | | |

|-----------------------------------+------+---------------------|

|Загальна сума (цифрами) | | |

------------------------------------------------------------------

 

Платник _________________________________________________________
Код платника* ___________________________________________________
Банк платника** _________________________________________________
Отримувач _______________________________________________________
Код отримувача** ________________________________________________
Банк отримувача _________________________________________________
Код банку отримувача** __________________________________________
Загальна сума ___________________________________________________
(словами)

 

Призначення платежу _____________________________________________

 

Додаткові реквізити _________________________________________

_________________________________________

 

Підписи банку _____________________________________

 

_______________
* Заповнюється в разі ідентифікації клієнтів відповідно до
вимог законодавства України про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму.
** Реквізити зазначаються в разі здійснення переказу готівки
для зарахування на рахунок, відкритий в іншому банку.


Додаток 9
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні


ПРИБУТКОВО-ВИДАТКОВИЙ
касовий ордер N ___________
(необхідне підкреслити)


__________________________________
(дата здійснення касової операції)

 

_________________________________________________________________
[найменування банку (філії, відділення)]

 

------------------------------------------------------------------

| Назва валюти | | N рахунку | Сума |Еквівалент у гривнях |

|--------------| |-----------+------+---------------------|

| |Дебет | | | |

|--------------| |-----------+------+---------------------|

| |Кредит | | | |

|-----------------------------------+------+---------------------|

|Загальна сума (цифрами) | | |

------------------------------------------------------------------

 

Отримувач/платник _______________________________________________
(зазначати потрібне)

 

Загальна сума ___________________________________________________
(словами)

 

Зміст операції __________________________________________________

_________________________________________________________________
Кількість інкасаторських сумок* _________________________________
Пред'явлений документ ______________________________ N __________
(посвідчення, перепустка)

 

Підпис платника/отримувача ___________________
Підписи банку _______________________________

 

_______________
* Зазначається в разі видачі інкасаторам інкасаторських сумок
з готівкою для їх перевезення.


Додаток 10
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні


ЗАЯВА
на видачу готівки N _______


__________________________________
(дата здійснення касової операції)

 

Банк отримувача _________________________________________________
Отримувач _______________________________________________________

 

------------------------------------------------------------------

| Назва валюти | | N рахунку | Сума |Еквівалент у гривнях |

|--------------| |-----------+------+---------------------|

| |Дебет | | | |

|--------------| |-----------+------+---------------------|

| |Кредит | | | |

|-----------------------------------+------+---------------------|

|Загальна сума (цифрами) | | |

------------------------------------------------------------------

 

Загальна сума ___________________________________________________
(словами)

 

Зміст операції __________________________________________________
Пред'явлений документ ___________________________________________
(паспорт або документ, що його замінює)

 

серія ________ N ___________, виданий __________________________.
(номер (найменування установи,
документа) яка видала документ)

 

_________________________________________________________________
(дата видачі документа)

 

_________________________________________________________________
(дата народження)* (місце проживання особи)*

 

Підпис отримувача ___________ Підписи банку _____________________

 

_______________
* Зазначається в разі потреби ідентифікації клієнта.


Додаток 11
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні


ПРИБУТКОВИЙ
касовий ордер N _____


__________________________________
(дата здійснення касової операції)

 

_________________________________________________________________
[найменування банку (філії, відділення)]

 

Платник ______________________________________________

 

------------------------------------------------------------------

| Назва валюти | | N рахунку | Сума |Еквівалент у гривнях |

|--------------| |-----------+------+---------------------|

| |Дебет | | | |

|--------------| |-----------+------+---------------------|

| |Кредит | | | |

|-----------------------------------+------+---------------------|

|Загальна сума (цифрами) | | |

------------------------------------------------------------------

 

Загальна сума ___________________________________________________
(словами)

 

Призначення платежу _____________________________________________

 

Пред'явлений документ _______________________________ N _________
(посвідчення, перепустка)

 

Підпис платника Підписи банку

_____________________ _____________________________


Додаток 12
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні


ВИДАТКОВИЙ
касовий ордер N _______


__________________________________
(дата здійснення касової операції)

 

_________________________________________________________________
[найменування банку (філії, відділення)]

 

Отримувач _________________________________________________

 

------------------------------------------------------------------

| Назва валюти | | N рахунку | Сума |Еквівалент у гривнях |

|--------------| |-----------+------+---------------------|

| |Дебет | | | |

|--------------| |-----------+------+---------------------|

| |Кредит | | | |

|-----------------------------------+------+---------------------|

|Загальна сума (цифрами) | | |

------------------------------------------------------------------

 

Загальна сума ___________________________________________________
(словами)

 

Призначення платежу _____________________________________________

 

Пред'явлений документ _____________________________ N ___________
(посвідчення, перепустка)

 

Підпис отримувача ______________________________

 

Підписи банку __________________________________


Додаток 13
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні


ГРОШОВИЙ ЧЕК
( za790-11 )


Додаток 14
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні

 

_________________________________________________________________
[найменування банку (філії, відділення)]


Видатковий позабалансовий ордер


__________________________
(дата здійснення операції)

 

_________________________________________________________________
(кому належать документи (цінності))

 

------------------------------------------------------------------

| | Рахунок N | Сума |

|--------+------------------------------+------------------------|

| Дебет | | |

|--------+------------------------------+------------------------|

| Кредит | | |

------------------------------------------------------------------

 

Видати __________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи,
яка отримує документи (цінності))

 

------------------------------------------------------------------

|Найменування документів (цінностей) | Кількість | Сума |

|-----------------------------------------+-------------+--------|

| | | |

|-----------------------------------------+-------------+--------|

| | | |

|-----------------------------------------+-------------+--------|

| | | |

|-----------------------------------------+-------------+--------|

| | | |

|-----------------------------------------+-------------+--------|

| | | |

|-----------------------------------------+-------------+--------|

|Усього | | |

------------------------------------------------------------------

 

Сума __________________________________________ грн. _______ коп.
(словами)

 

Підстава _________________________________
(зазначається в разі наявності)

 

Зазначені документи
(цінності) отримав _____________________ Підписи банку
(підпис)


Додаток 15
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні

 

_________________________________________________________________
[найменування банку (філії, відділення)]


ПРИБУТКОВИЙ
позабалансовий ордер


__________________________
(дата здійснення операції)

 

Прийнято від _____________________ ---------------------------

(кому належать | | Рахунок N | Сума |

документи (цінності)) |------+-----------+------|

|Дебет | | |

__________________________________ |------+-----------+------|

__________________________________ |Кредит| | |

---------------------------

 

------------------------------------------------------------------

|Найменування документів (цінностей) | Кількість | Сума |

|-----------------------------------------+-------------+--------|

| | | |

|-----------------------------------------+-------------+--------|

| | | |

|-----------------------------------------+-------------+--------|

| | | |

|-----------------------------------------+-------------+--------|

| | | |

|-----------------------------------------+-------------+--------|

| | | |

|-----------------------------------------+-------------+--------|

|Усього | | |

------------------------------------------------------------------

 

Сума __________________________________________ грн. _______ коп.
(словами)

 

Підстава ________________________________________________________
(зазначається в разі наявності)

 

Підписи банку ___________________________________________________


Додаток 16
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
ПРАВ ИЛА заповнення реквізитів касових документів


--------------------------------------------------------------------------

| Назва реквізиту | Вимоги щодо заповнення реквізиту |

|--------------------------+---------------------------------------------|

|Номер |Банк, що здійснює операцію, проставляє |

| |порядковий номер реєстрації касового |

| |документа |

|--------------------------+---------------------------------------------|

|Дата здійснення операції |У заяві на переказ готівки зазначається дата |

| |фактичного пред'явлення її в банк. |

| |Грошові чеки дійсні протягом 10 календарних |

| |днів із дня їх виписування, не враховуючи |

| |день виписування. |

| |У всіх інших касових документах зазначається |

| |дата здійснення касової операції. |

| |Дата здійснення операції в документі |

| |зазначається так: число цифрами "ДД", місяць |

| |словом, рік цифрами "РРРР" |

|--------------------------+---------------------------------------------|

|Платник |Зазначаються найменування юридичної особи |

| |та прізвище, ім'я, по батькові особи, яка |

| |уповноважена діяти від імені юридичної особи,|

| |що здійснює переказ готівки. Якщо переказ |

| |готівки здійснює фізична особа, то |

| |зазначаються її прізвище, ім'я та по |

| |батькові та/або реєстраційний номер облікової|

| |картки платника податків/номер особового |

| |рахунку або серія та номер паспорта (для |

| |фізичних осіб, які через свої релігійні |

| |переконання відмовилися від прийняття |

| |реєстраційного номера облікової картки |

| |платника податків та офіційно повідомили про |

| |це відповідні органи державної податкової |

| |служби і мають відмітку в паспорті). |

| |За операціями з казначейськими зобов’язаннями|

| |прізвище, ім’я та по батькові клієнта не |

| |зазначаються, крім випадків, установлених |

| |законодавством України про запобігання та |

| |протидію легалізації (відмиванню) доходів, |

| |одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню |

| |тероризму. |

| |Ідентифікація клієнтів здійснюється |

| |відповідно до вимог законодавства України про|

| |запобігання та протидію легалізації |

| |(відмиванню) доходів, одержаних злочинним |

| |шляхом, або фінансуванню тероризму. |

| |У прибутковому, видатковому та |

| |прибутково-видатковому касових ордерах |

| |зазначаються прізвище, ім'я, по батькові |

| |працівника банку. При оформленні |

| |прибутково-видаткового касового ордера на |

| |загальну суму здійснених касових операцій цей|

| |реквізит не заповнюється |

|--------------------------+---------------------------------------------|

|Отримувач |У касових документах на видачу готівки |

| |фізичній особі зазначаються її прізвище, ім'я|

| |та по батькові, юридичній особі - |

| |найменування юридичної особи та прізвище, |

| |ім'я та по батькові особи, яка уповноважена |

| |діяти від імені юридичної особи. |

| |У касових документах на переказ готівки |

| |зазначаються найменування юридичної особи або|

| |прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи. |

| |За операціями з казначейськими зобов'язаннями|

| |прізвище, ім'я та по батькові клієнта не |

| |зазначаються, крім випадків, установлених |

| |законодавством України про запобігання та |

| |протидію легалізації (відмиванню) доходів, |

| |одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню |

| |тероризму. |

| |У прибутковому, видатковому та прибутково- |

| |видатковому касових ордерах зазначаються |

| |прізвище, ім'я, по батькові працівника банку.|

| |При оформленні прибутково-видаткового |

| |касового ордера на загальну суму здійснених |

| |касових операцій цей реквізит не заповнюється|

|--------------------------+---------------------------------------------|

|Код отримувача |У разі здійснення переказу готівки для |

| |зарахування на рахунок отримувача, відкритий |

| |в іншому банку, зазначається: для юридичної |

| |особи - код платника податків; фізичної |

| |особи - реєстраційний номер облікової картки |

| |платника податків або серія та номер паспорта|

| |(для фізичних осіб, які через свої релігійні |

| |переконання відмовилися від прийняття |

| |реєстраційного номера облікової картки |

| |платника податків та офіційно повідомили про |

| |це відповідні органи державної податкової |

| |служби і мають відмітку в паспорті) |

|--------------------------+---------------------------------------------|

|Банк отримувача |Зазначаються найменування та місцезнаходження|

| |банку отримувача |

|--------------------------+---------------------------------------------|

|Банк платника |Зазначаються найменування та місцезнаходження|

| |банку платника |

|--------------------------+---------------------------------------------|

|Код банку отримувача |Зазначається реквізит банку отримувача, |

| |визначений і включений до довідника |

| |банківських установ України |

|--------------------------+---------------------------------------------|

|Назва валюти |Зазначається літерний код валюти відповідно |

| |до вимог нормативно-правових актів під час |

| |здійснення операцій з іноземною валютою |

|--------------------------+---------------------------------------------|

|Дебет/кредит |Зазначаються відповідні рахунки за касовими |

| |операціями |

|--------------------------+---------------------------------------------|

|Сума цифрами |Сума зазначається цифрами, гривні |

| |відділяються від копійок комою ",", копійки |

| |позначаються двома цифрами. Аналогічно |

| |зазначається сума в іноземній валюті |

|--------------------------+---------------------------------------------|

|Еквівалент у гривнях |Зазначається під час здійснення операцій з |

| |іноземною валютою сума в гривнях, що |

| |розраховується у встановленому порядку |

|--------------------------+---------------------------------------------|

|Загальна сума |Зазначаються сума словами, а назва |

| |національної валюти повністю "гривень" або |

| |скорочено "грн.". Якщо сума складається лише |

| |з копійок, то перед її зазначенням ставиться |

| |"Нуль гривень". Якщо сума виражена в цілих |

| |гривнях, то зазначається "00 коп." або |

| |"00 копійок". |

| |Під час здійснення операцій з іноземною |

| |валютою сума словами зазначається в іноземній|

| |валюті та її еквівалент у гривнях в |

| |аналогічному порядку |

|--------------------------+---------------------------------------------|

|Призначення платежу |У разі видачі готівки з каси зазначається, на|

| |які цілі вона видається, під час приймання |

| |готівки зазначається вид платежу або джерела |

| |її надходження, а в разі внесення суб'єктами |

| |підприємницької діяльності - фізичними |

| |особами на поточні рахунки власної готівки |

| |за рахунок заощаджень зазначається "унесення |

| |власних заощаджень готівкою". За операціями |

| |за вкладними (депозитними) рахунками |

| |зазначається внесення готівки на вкладний |

| |(депозитний) рахунок або видача готівки з |

| |нього. За операціями, не пов'язаними з |

| |платежами та вкладними (депозитними) |

| |рахунками, зазначається "переказ готівки" |

|--------------------------+---------------------------------------------|

|Пред'явлений документ |У грошових чеках, заявах на видачу готівки |

| |незалежно від суми зазначаються найменування |

| |пред'явленого документа (паспорт або |

| |документ, що його замінює), серія, номер і |

| |дата його видачі, найменування установи, яка |

| |видала документ. Дата народження та місце |

| |проживання (для нерезидентів - місце |

| |тимчасового перебування) зазначаються в разі |

| |ідентифікації клієнтів відповідно до вимог |

| |законодавства України про запобігання та |

| |протидію легалізації (відмиванню) доходів, |

| |одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню |

| |тероризму. |

| |У прибуткових, видаткових та прибутково- |

| |видаткових касових ордерах і заявах на видачу|

| |готівки працівникам банку, а також |

| |інкасаторам територіальних управлінь |

| |зазначаються назва документа (посвідчення, |

| |перепустка) та його номер (крім операцій з |

| |видачі готівки касовим працівникам під час |

| |ведення аналітичного обліку) |

|--------------------------+---------------------------------------------|

|Підпис платника/отримувача|Платник/отримувач ставить підпис власноручно.|

| |Під час оформлення прибутково-видаткового |

| |касового ордера на загальну суму здійснених |

| |касових операцій підписи не ставляться. |

| |За операціями з видачі інкасаторам |

| |опломбованих інкасаторських сумок з готівкою |

| |підписи ставлять інкасатори, які прийняли |

| |сумки |

|--------------------------+---------------------------------------------|

|Підписи банку |Ставлять підпис власноручно посадові особи, |

| |визначені банком |

|--------------------------+---------------------------------------------|

| Додаткові реквізити | |

|--------------------------+---------------------------------------------|

|Код платника |У разі внесення готівки як сплати податків |

| |і зборів до бюджету платник зазначає |

| |код/номер, а саме: |

| |юридична особа - код платника податків; |

| |фізична особа - реєстраційний номер облікової|

| |картки платника податків або серію та номер |

| |паспорта (для фізичних осіб, які через свої |

| |релігійні переконання відмовилися від |

| |прийняття реєстраційного номера облікової |

| |картки платника податків та офіційно |

| |повідомили про це відповідні органи державної|

| |податкової служби і мають відмітку в |

| |паспорті). |

| |Зазначається в разі ідентифікації клієнтів |

| |відповідно до вимог законодавства України про|

| |запобігання та протидію легалізації |

| |(відмиванню) доходів, одержаних злочинним |

| |шляхом, або фінансуванню тероризму |

|--------------------------+---------------------------------------------|

|Код бюджетної класифікації|Зазначається платником у разі здійснення |

| |платежів податків і зборів до бюджету |

|--------------------------+---------------------------------------------|

|Період платежу |Зазначається, за який період здійснюється |

| |платіж |

|--------------------------+---------------------------------------------|

|Дата валютування |Заповнюється клієнтом за його бажанням. Дата |

| |валютування не може перевищувати |

| |10 календарних днів від дати складання |

| |касового документа (дата складання документа |

| |не враховується) |

|--------------------------+---------------------------------------------|

|Кількість сумок |У прибутково-видатковому касовому ордері |

| |зазначається кількість (цифрами і словами) |

| |отриманих для перевезення інкасаторських |

| |сумок з готівкою |

|------------------------------------------------------------------------|

|Додаткові реквізити, потрібні для здійснення операції переказу готівки, |

|в тому числі контактна інформація про клієнта, а саме місце проживання |

|чи перебування, номер телефону тощо, який здійснює переказ готівки без |

|відкриття рахунку, банк визначає самостійно |

--------------------------------------------------------------------------

 

 

Додаток 17
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні

 

_____________________________
(найменування банку-емітента)


ЗАЯВА N _____

____________________________ року
(дата)


Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) особи-чекодавця
(юридичної особи, її структурних підрозділів або фізичних осіб -
підприємців)

________________________________________________________________.

 

Просимо видати за нашим рахунком N __________________________

 

грошові чекові книжки __________________________________________.
(кількість словами)

 

Чеки зобов'язуємося зберігати в безпечному від пожежі та
крадіжки приміщенні.

 

Грошові чекові книжки довіряємо отримати нашому працівникові

_________________________________________________________, підпис
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

якого засвідчуємо.

 

Відбиток печатки та підписи особи-чекодавця.

Зазначену в заяві кількість грошових чекових книжок видати.

 

Уповноважений працівник
банку (філії, відділення) __________ ________________________
(підпис) (прізвище, ім'я,
по батькові)

 

Грошові чекові книжки з бланками з N ____ до N _______ видав

_________; отримав _________.

 

Із порядком заповнення та використання грошової чекової
книжки ознайомлений.

 

Дата отримання грошової чекової книжки ____________.

 

Підпис клієнта _______________.


Додаток 18
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні

 

_________________________________________________________________
[повне найменування та місцезнаходження, контактний телефон
банку, який вилучає банкноти (монети)]


ДОВІДКА _____
про вилучення (прийняття) банкнот (монет)
для дослідження


Ця довідка видана ___________________________________________
[прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання,
паспортні дані (дата народження,

 

_________________________________________________________________
серія та номер паспорта, дата видачі та найменування органу,
що його видав) у разі наявності паспорта

 

_________________________________________________________________
фізичної особи або найменування і реквізити юридичної особи]

 

про те, що в нього (неї) вилучено (прийнято) банкноти (монети)
для проведення дослідження на загальну суму: ____________________

__________________________________________________,
(сума цифрами і словами, назва грошової одиниці)

 

у тому числі:

 

------------------------------------------------------------------

| N |Рік|Номінал| Серійний номер |

|з/п| | |(для банкнот іноземної валюти інші реквізити, що|

| | | | містяться на банкноті) |

|---+---+-------+------------------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|---+---+-------+------------------------------------------------|

| | | | |

------------------------------------------------------------------

 

Вилучив
працівник банку
(філії, відділення) __________________ ________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

 

Клієнт __________________ ________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

 

"___" ___________ ____ року

 

Довідково: банкноти (монети) національної валюти, що визначені
експертом неплатіжними, повертаються банком пред'явнику на його
вимогу протягом шести місяців. Після закінчення цього строку банк
знищує неплатіжні банкноти (монети).


Додаток 19
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні

____________________________
[найменування банку (філії,
відділення)]

 

____________________________
[найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я,
по батькові фізичної особи -
пред'явника банкнот (монет)]

 

____________________________
(місцезнаходження юридичної
особи, місце проживання
фізичної особи)

 

______________________
(телефон)


ЗАЯВА


Прошу прийняти для дослідження банкноти (монети) національної
(іноземної) валюти в сумі _______________________________________

________________________________________________________________,
(сума цифрами та словами) (назва грошової одиниці)

 

у тому числі: ___________________________________________________
(зазначити номінал, рік, серійний номер кожної
банкноти,

 

________________________________________________________________.
для банкнот іноземної валюти інші реквізити, що містяться на
банкноті)

 

Додаток: ________________________________________________________
(довідка про пожежу або інший випадок -
у разі наявності)

 

___________________ ___________________

(підпис пред'явника) (прізвище, ініціали)

___________________
(дата)

 

Прийняв
працівник банку (філії,
відділення) _________________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

 

Довідково: банкноти (монети) національної валюти, що визначені
експертом неплатіжними, повертаються банком пред'явнику на його
вимогу протягом шести місяців. Після закінчення цього строку банк
знищує неплатіжні банкноти (монети).


Додаток 20
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні

 

_________________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження банку, найменування та
місцезнаходження установи Національного банку України)

 

______________________________________________________
Код банку ________
"___" ____________ ____ року

 

_____________________________________
(найменування та місцезнаходженя
установи Національного банку України)


ОПИС N _____
банкнот (монет) національної валюти, які надсилаються для дослідження з позабалансового рахунку N ________


---------------------------------------------------------------------------

| N | Джерело | Дата | Реквізити банкноти | Результат дослідження |

|з/п|надходження|пред'явлення|--------------------| (заповнює експерт |

| | банкноти | сумнівної |рік|номінал|серійний|установи Національного |

| | (монети)* | банкноти | | | номер |банку України) |

| | | (монети) | | | |-----------------------|

| | | | | | | висновок | N і дата |

| | | | | | |(платіжна, | акта про |

| | | | | | | що |дослідження|

| | | | | | | підлягає | |

| | | | | | | обміну; | |

| | | | | | |неплатіжна;| |

| | | | | | |неплатіжна,| |

| | | | | | | навмисно | |

| | | | | | |пошкоджена | |

| | | | | | | з метою | |

| | | | | | |шахрайських| |

| | | | | | | дій; | |

| | | | | | |підроблена)| |

|---+-----------+------------+---+-------+--------+-----------+-----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|---+-----------+------------+---+-------+--------+-----------+-----------|

| | | | | | | | |

|---+-----------+------------+---+-------+--------+-----------+-----------|

| | | | | | | | |

|---+-----------+------------+---+-------+--------+-----------+-----------|

| | | | | | | | |

|---+-----------+------------+---+-------+--------+-----------+-----------|

| | | | | | | | |

---------------------------------------------------------------------------

 

Усього _________ (__________________________________) грн.
(цифрами) (словами)

 

_______________
* Найменування і місцезнаходження юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи (територіальне
управління зазначає також банк, який вилучив сумнівну банкноту
(монету)).

 

____________________________ ____________ ____________________
(посада відповідальної особи (підпис) (прізвище, ініціали)
банку)

 

____________________________ ____________ ____________________
(посада відповідальної особи (підпис) (прізвище, ініціали)
банку)

 

____________________________ ____________ ____________________
(посада відповідальної особи (підпис) (прізвище, ініціали)
банку)

 

М.П.

 

(зворотний бік)

Здали (інкасатори): Прийняли (матеріально
відповідальні особи):

 

__________ _________ ___________ __________ _________ ___________
(посада) (підпис) (прізвище, (посада) (підпис) (прізвище,
ініціали) ініціали)

 

__________ _________ ___________ __________ _________ ___________
(посада) (підпис) (прізвище, (посада) (підпис) (прізвище,
ініціали) ініціали)

 

__________ _________ ___________ __________ _________ ___________
(посада) (підпис) (прізвище, (посада) (підпис) (прізвище,
ініціали) ініціали)

 

Результати перерахування
та дослідження сумнівних банкнот (монет)

 

------------------------------------------------------------------

| Номінал | Кількість | Сума (грн.) |

| | банкнот |------------------------|

| | (монет) | цифрами | словами |

|-------------------------+-------------+------------+-----------|

|Результати перерахування | | | |

|в територіальному | | | |

|(Операційному) | | | |

|управлінні, Центральному | | | |

|сховищі: | | | |

|-------------------------+-------------+------------+-----------|

| | | | |

|-------------------------+-------------+------------+-----------|

| | | | |

|-------------------------+-------------+------------+-----------|

| | | | |

|-------------------------+-------------+------------+-----------|

|Усього | | | |

|-------------------------+-------------+------------+-----------|

|За результатами | | | |

|дослідження в | | | |

|територіальному | | | |

|управлінні (Центральному | | | |

Читайте також:

 1. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 2. Автоматизовані форми та системи обліку.
 3. Аналіз результатів за відхиленнями
 4. Аналіз результатів національного виробництва.
 5. Аналіз результатів практичної діяльності Київського освітньо-методичного центру соціальної роботи
 6. Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів підприємства
 7. Аналіз фінансових результатів діяльності туристичних підприємств
 8. Апробація результатів дисертації
 9. Аудит доходів і результатів діяльності
 10. Аудит фінансових результатів роботи підприємства
 11. Базові принципи обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції
 12. Бухгалтерський облік доходів і фінансових результатів підрядних будівельних організацій
Переглядів: 1052

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Касовий вузол складається із внутрішніх приміщень, касового залу для перебування клієнтів та боксу інкасації. | Інструкція з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.362 сек.