Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Апробація результатів дисертації

Особистий внесок здобувача

Дисертація — це одноосібне наукове дослідження, яке відби­ває особистий внесок здобувача у розв'язання наукової про­блеми, що дає підстави присудити його автору науковий ступінь.

Здобувач повинен уміти в концентрованому вигляді відоб­разити особистий внесок у дослідження наукової проблеми у вступі до дисертації.

При написанні дисертації здобувач повинен обов'язково по­силатися на авторів і джерела, з яких запозичив матеріал або окремі результати. У разі використання в дисертації ідей або розробок, що належать співавторам, разом з якими були опу­бліковані наукові праці, здобувач повинен зазначити цей факт у дисертації та в авторефераті з обов'язковим зазначенням особистого внеску в ці праці або розробки. Крім того, цей факт має бути зазначеним в актах про впровадження результатів дослідження, якщо автор є учасником колективної НДР.

Основним документом, який підтверджує особистий вне­сок здобувача у роботи, виконані разом із співавторами, є висновок організації, де виконувалась дисертація. Він оформ­ляється як протокол засідання структурного підрозділу (відділу, кафедри), де працює здобувач або де виконувалось дослідження. На засідання необхідно запросити співавторів здобувача, і зазначити факт присутності їх у протоколі. У документі слід вказати, які саме конкретні результати, наве­дені в кожній з публікацій, виконаних у співавторстві, нале­жить здобувачеві (теорема, висновок, результат експеримен­ту, методика та ін.) Не дозволяється вказувати лише відсот­кові частки участі співавторів у виконанні певної роботи. У випадку, коли здобувач проводив наукові дослідження по­запланове, за особистою ініціативою, то його особистий вне­сок у спільні роботи може визначити долучена до атестаційної справи довідка від співавторів, підписи, яких мають бути засвідчені печатками установ, в яких вони працюють.

Якщо автор дисертації недостатньо довів свій особистий внесок у досягнення наукових результатів, у сукупну цінність колективної роботи, це може розглядатися спеціалізованою радою і ВАК як наукова недобросовісність. У разі викори­стання запозиченого матеріалу без посилання на автора та джерело дисертація знімається з розгляду незалежно від стадії проходження без права Ті повторного захисту.

 

У цій частині вступу зазначається, на яких наукових з'їздах, конференціях, симпозіумах, нарадах оприлюднено результа­ти досліджень, що включені до дисертації.

 


Читайте також:

 1. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 2. Аналіз результатів за відхиленнями
 3. Аналіз результатів національного виробництва.
 4. Аналіз результатів практичної діяльності Київського освітньо-методичного центру соціальної роботи
 5. Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів підприємства
 6. Аналіз фінансових результатів діяльності туристичних підприємств
 7. Аудит доходів і результатів діяльності
 8. Аудит фінансових результатів роботи підприємства
 9. Бухгалтерський облік доходів і фінансових результатів підрядних будівельних організацій
 10. Види інвентаризації. Відображення результатів інвентаризації в бухгалтерських документах
 11. Види систематизації результатів дослідження.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Практичне значення одержаних результатів | Основна частина дисертації

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.