Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Практичне значення одержаних результатів

Типові помилки при визначенні наукової новизни

1. Новизна підмінюється актуальністю теми, її практич­ною і теоретичною значущістю.

2. У роботі стверджується, що дане питання вивчається вперше, однак це не відповідає дійсності (краще: в такому аспекті, в таких умовах раніше не розглядалося).

3. Висновки до розділу мають характер констатації і є самоочевидними твердженнями, які не потребують доказу.

4. Немає зв'язку між отриманими раніше і новими результатами (спадкоємності).

Практичне значення одержаних результатів — складова вступу, один із основних критеріїв оцінювання дисертації як кваліфікаційної роботи.

Опонент оцінює науковий результат здобувача щодо зна­чущості його праці для науки і практики та зазначає мож­ливі конкретні шляхи використання результатів досліджен­ня. Тому практичне значення висновків дисертації має бути чітко сформульоване здобувачем. Якщо окремі результати дисертації вже впроваджено, необхідно підтвердити це доку­ментально. Перспективи впровадження теж вказують із за­значенням масштабів і місця використання.

Впроваджувати можна як теоретичні, так і практичні ре­зультати дисертації, що мають самостійне значення. Обов'яз­ково має бути впроваджено те, що вказано у висновках дисер­тації. Слід завчасно продумати можливі форми використан­ня результатів дисертації.

У дисертації, що має теоретичне значення, треба подати відомості про наукове використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання, а в дисертації, що має прикладне значення, — відомості про практичне засто­сування одержаних результатів або рекомендації щодо їх використання. Зазначаючи практичну цінність одержаних результатів, необхідно подати інформацію щодо ступеня го­товності до їх використання.

Даючи оцінку практичної значущості вибраної теми, слід знати, що ця значущість залежить від характеру конкретно­го наукового дослідження.

Якщо дисертація має методологічний характер, то її прак­тична значущість може полягати в публікації основних ре­зультатів дослідження на сторінках монографій, підручників, наукових статей; у наявності авторських свідоцтв, актів про впровадження результатів дисертації на практиці; в апро­бації результатів дослідження на науково-практичних кон­ференціях і симпозіумах; у використанні наукових розробок у навчальному процесі закладів освіти; участі в розробці дер­жавних і регіональних програм розвитку тієї чи іншої га­лузі; використанні результатів дисертації для підготовки нових нормативних і методичних документів.

Практична значущість дисертації методичного характеру може виявитись у наявності науково обґрунтованих і апро­бованих результатами експериментів методів і засобів вдос­коналення економічного, технічного або соціального розвит­ку країни. Сюди ж відносять дослідження з обґрунтування нових і розвитку діючих систем, методів і засобів того чи іншого виду діяльності.

Необхідно дати короткі відомості щодо впровадження ре­зультатів досліджень із зазначенням назв організацій, в яких здійснена їх реалізація, форм реалізації та реквізитів відпо­відних документів. До основного тексту слід додатково по­містити документи (акт, довідка), що підтверджують прак­тичне використання отриманих автором результатів.

Розрізняють декілька рівнів використання результатів дисертації, яка має прикладне значення:

1) на міжнародному рівні (продано ліцензії);

2) на міжгалузевому рівні;

3) у масштабах галузі;

4) у межах установи (підприємства).

Практичне значення дисертації може втілюватися в та­ких формах:

а) включення матеріалів дослідження в державні стан­дарти України (ДСТУ), інструктивно-методичні матеріали відповідних міністерств і відомств, підтверджені відповідни­ми документами;

б) рішення міністерства (відомства) про значущість резуль­татів дослідження для науки, техніки, культури, про шляхи практичного використання виконаної роботи, про подальший розвиток досліджень за даним напрямом;

в) рішення методичного центру про завершеність дослі­дження і подальше практичне використання його результатів;

г) акт навчального закладу про впровадження висновків і результатів дисертації в навчальний процес (навчальний план, програма, методична розробка, підручник, навчальний посібник);

д) практичне використання результатів дослідження як мінімум в одній установі (організації, закладі, на підприємстві), підтверджене відповідним документом (актом) із зазначен­ням досягнутого соціокультурного чи іншого ефекту і шляхів подальшого практичного використання (термін впроваджен­ня, очікуваний ефект).

Важливо зазначити соціальний, економічний і (або) нау­ково-технічний ефект, отриманий на основі впровадження результатів дисертації.

Впровадження оформляється актом, який підписується керівником установи, де використані матеріали дисертації, із зазначенням конкретних результатів дисертаційної робо­ти та отриманого ефекту. Обов'язково вказується дата. Копії актів, засвідчені вченим секретарем спецради, подаються в додатках до дисертації.


Читайте також:

 1. DIMCLRE (РЗМЦВЛ) - колір виносних ліній (номер кольору). Може приймати значенняBYBLOCK (ПОБЛОКУ) і BYLAYER (ПОСЛОЮ).
 2. I визначення впливу окремих факторів
 3. II. Визначення мети запровадження конкретної ВЕЗ з ураху­ванням її виду.
 4. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 5. Iсторичне значення революції.
 6. Ne і ne – поточне значення потужності і частоти обертання колінчастого вала.
 7. Ocнoвнi визначення здоров'я
 8. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 9. Аварійно-рятувальні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, їх призначення і склад.
 10. Автокореляція залишків – це залежність між послідовними значеннями стохастичної складової моделі.
 11. Автоматизація процесу призначення IP-адрес
 12. Алгебраїчний спосіб визначення точки беззбитковості
Переглядів: 9167

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Наукова новизна одержаних результатів | Апробація результатів дисертації

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.