Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Вибір управлінських рішень

Вибір управлінських рішень

Процес розробки управлінського рішення е змістом "чорної шухляди" - системи розробки рішення. До цього процесу пред'являються такі вимоги:

• якість процесу, обумовлена професіоналізмом особи, що приймає рішення (ОПР), і якість технічних засобів для прийняття рішень повинні бути не нижче якості "входу" системи;

• організація процесу розробки управлінського рішення повинна відповідати принципам пропорційності, безперервності, паралельності, прямоточності, автоматичності, ритмічності, спеціалізації;

• тривалість і вартість процесу розробки управлінського рішення повинні бути мінімальними за умови відповідності рівня якості рішення пропонованим вимогам.

З метою забезпечення високої якості управлінських рішень необхідне дотримання ще й таких основних вимог, як:

— використання до розробок управлінського рішення наукових підходів менеджменту;

вивчення впливу економічних законів на ефективність управлінського рішення;

— забезпечення посадовця, який приймає рішення, якісною інформацією, яка характеризує параметри "виходу", "входу", "зовнішнє середовище" і "процесу" системи розробки рішення;

— застосування методів функціонально-вартісного аналізу, прогнозування, моделювання і економічного підтвердження кожного рішення;

— структуризація проблеми і побудова дерева мети;

— забезпечення зіставності (порівняння) варіантів рішенyя;

— забезпечення багатоваріантності рішення;

— автоматизація процесу збору і обробки інформації, процесу розробки і реалізації рішень;

— розробка і функціональність системи відповідності і мотивації якісного і ефективного рішення;

— наявність механізму реалізації рішення.

Виконати перелічені умови підвищення якості і ефективності управлінського рішення досить важко і дорого. Мова про виконання повного набору перелічених умов може йти тільки для раціональних дорогих рішень по дорогих об'єктах (проектах). Разом з тим, конкуренція об'єктивно вимагає кожного інвестора підвищувати якість і ефективність керівного рішення. Саме тому зараз спостерігається тенденція збільшувати кількість урахованих умов підвищення якості і ефективності рішень на основі автоматизації системи менеджменту.

Організація процесу розробки управлінського рішення являє собою ув'язаний за цілями, ресурсами, виконавцями, термінами, технологіями і в просторі комплекс робіт з розробки рішення, контроль і координацію їхнього виконання.

Організація розробки управлінського рішення — складний комплекс робіт, що охоплює такі аспекти, як:

— уявне уявлення процесу пізнання елементів технології й організації;

— формулювання вимог до якості рішень;

— визначення кількості і структури етапів і операцій процесу розробки рішень;

— розробка блок — схеми (алгоритму) ухвалення рішення;

— аналіз і прогнозування параметрів, що змінюються, зовнішнього середовища і об'єкта (предмета, проблеми) управлінського рішення і його економічне обгрунтування;

— організація виконання рішення. Розглянемо коротко перелічені аспекти.

Процес пізнання О. Т. Лебедев і А. Р. Каньковська подають як сукупність таких аспектів:

1. Думка проходить від явища до сутності, від сутності першого роду до сутності другого роду і т. д.

2. На кожному рівні пізнання використовується система понять, складність і зміст яких зростають зі зростанням рівня.

3. На високих рівнях пізнання переходять в категорії.

4. Високі категорії пізнання приєднуються до понять закону, який можна визначити як виявлення, встановлення найбільш загальних, суттєвих і необхідних прнчинно-наслідкових зв'язків у явищах, що вивчаються. Пізнання законів надає можливість об'єднати усі поняття і категорії у деяку впорядковану систему.

5. Поняття і категорії — це динамічні, доповнювальні і взаємоперехідні уявлення, наділені властивістю до нескінченного розвитку.

6. Понятійний апарат, мистецтво оперувати ним утворюють основу процесу мислення, основу професійної поведінки людини. Чим вищий рівень уміння оперувати професійними поняттями, знаходити між ними зв'язки і залежності, тим більше шансів на успіх у будь-якій сфері діяльності.

Взаємозв'язки законів і основних категорій менеджменту подані на рис. 9.14.

Процес пізнання категорії "управлінське рішення" закінчується формулюванням питань, на які мають бути дані відповіді після закінчення розробки рішення. Повторимо їх: Для чого; що; як; кому; з якими затратами; в якій кількості; в які терміни; де? Кому і коли; за якою ціною постачати? Що це дасть інвестору і суспільству в цілому?

Наступний аспект організації розробки управлінського рішення — формулювання вимог до якості рішення.

Етапи і операції процесу прийняття рішень:

1) виявлення управлінської проблеми чи завдання;

2) попередня постановка цілі;

3) збір необхідної інформації;

4) аналіз інформації;

5) визначення вихідних характеристик проблеми з урахуванням накладених обмежень;

6) уточнення цілі і критерію управління, кінцеве їх формулювання;

7) обгрунтування і побудова формалізованої моделі проблемної Ситуації;

8) розробка альтернативних варіантів рішення;

9) вибір методу рішення;

10) економічне обгрунтування вибраного рішення;

11) узгодження рішення з органами управління і виконавцями;

12) кінцеве оформлення і утвердження рішення;

13) організація виконання рішення;

14) контроль виконання рішення;

15) стимулювання підвищення якості робіт, економії ресурсів і дотримання термінів;

16) встановлення зворотного зв'язку з особою, що приймає рішення, і, за необхідності, коректування цілі і завдань.

Кожен етап складається з ряду операцій. Наприклад, перший етап - "виявлення управлінської проблеми" — вимагає виконання таких операцій:

1.1. Аналіз чи ситуації об'єкта по якісних і ресурсних показниках;

1.2. Порівняння ефективності об'єкта з кращими світовими досягненнями в даній галузі;

1.3. Визначення розбіжності показників аналізованих об'єктів;

1.4. Аналіз літературних джерел, патентного фонду, звітів про НИР; рекламацій і претензій споживачів;

1.5. Аналіз організаційно-технічного рівня виробництва у виготовлювача і споживача,

1.6. Формування напрямків розвитку об'єкта і т. д.

Процес розробки управлінського рішення відноситься до розряду управлінських процесів, Нагадаємо, що аналогічно виробничим управлінські процеси поділяються на основні, допоміжні й обслуговуючі. Тільки тут як предмет праці виступає управлінське рішення, інформація, нормативно-технічний чи управлінський документ. Якщо операція спрямована на зміну будь-якого параметра управлінського предмета праці, то цей процес буде основним.

До обслуговуючих управлінських процесів відносяться процеси з нагромадження, контролю і передачі предмета праці. До допоміжних— усі ті, які створюють нормальні умови для протікання основних і обслуговуючих процесів: виготовлення чи придбання, ремонт засобів технічного оснащення і т. п.

Проектування будь-яких процесів здійснюється на основі аналізу і розробки заходів для поглиблення міжвиробничої, внутрішньовиробничої, технологічної і функціональної спеціалізації. Факторами поглиблення будь-якої форми спеціалізації є уніфікація, типізація і стандартизація операцій, процедур, методів, інформації й інших елементів систем керування.

 


Читайте також:

 1. IV. Прийняття рішень у полі четвертої інформаційної ситуації
 2. V. Прийняття рішень у полі п’ятої інформаційної ситуації
 3. VI. Прийняття рішень у полі шостої інформаційної ситуації
 4. Алгоритм планування податкових платежів. Вибір оптимального варіанту оподаткування та сплати податків.
 5. Аналіз альтернативних рішень
 6. Аналіз для прийняття рішень стосовно залучення інвестицій
 7. Аналітичні методи та інструменти підтримки прийняття управлінських рішень.
 8. Багатоаспектний підхід до прийняття управлінськихрішень
 9. Багатоконтурні частотно-вибірні системи
 10. Багатоцільова багатокритеріальна модель обґрунтування рішень в полі кількох інформаційних ситуацій
 11. База управлінських рішень і закони організації.
 12. Більш широкий вибір товарів і послуг
Переглядів: 900

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Критерії прийняття управлінських рішень | Зарубіжний та вітчизняний досвід прийняття і забезпечення реалізації управлінських рішень

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.