Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Цілі та необхідність організаційної структури проекту (OBS).

Система звітності та контролю.

Система наряд-завдань.

Робочий сітковий графік.

Робочий план бухгалтерських рахунків.

Матриця розподілу відповідальності.

Генеральний зведений план проекту.

Структура розбиття проекту.

План бухгалтерських рахунків в організації.

Система кодів, які використовуються при структуризації, має базува­тися на плані бухгалтерських рахунків в організації.

Вищезазначені пункти 3-6 об'єднуються в єдину структуру проекту.

Може бути у подальшому деталізований у процесі пошуку критично­го шляху. В ході реалізації проекту зведений план може використовува­тися для доповідей вищому керівництву.

У результаті аналізу взаємовідносин між елементами структури про­екту та організацією (підприємством) будується матриця, де елементи структури проекту стають рядками, а елементи схеми організації компа­нії — стовпчиками (або навпаки). В елементах матриці рівень відпові­дальності тих чи інших дійових осіб позначають за допомогою різних умовних позначень або кодів (див. рис. 4.3).

Таким чином, матриця "призначає" кожному пакету робіт конкрет­них виконавців.

У разі необхідності потрібно опрацювати систему субрахунків, які "стикуються" із планом рахунків (управлінський облік).

Реалізація перших 10 кроків дозволяє розробити деталізований гра­фік, який включає по кожній із робіт часові та ресурсні оцінки.

Випливає з попередньої структури (п. 7) та матриці (п. 9). На цьо­му етапі завдання мають бути абсолютно конкретними у часових ре­сурсах.

Розробляються форми звітів та повідомлень, продумується спосіб їх надання тощо.

 

 

Створення робочої структури проекту дає змогу визначити весь перелік робіт, які необхідно виконати, проте не відповідає на запитання, хто виконуватиме ці роботи і яким коштом. Тому дедалі частіше у проектах використовується двоспрямована структуризація яка поєднує робочу й організаційну структури.

Вона передбачає:

> робочу структуру проекту (WBS);

> організаційну структуру проекту (OBS);

> облік витрат;

> описання робочих пакетів;

> систему кодування;

> словник використання WBS (каталог "Витрати-час-ресурси").

Організаційна структура (OBS) будується аналогічно робочій структурі. Тобто, на першому рівні відображається організаційна структура як єди­ний елемент, а на нижчих рівнях відбувається поділ структури на основ­ні елементи.

Розподіл WBS здійснюється до робочого пакета, a OBS — до рівня груп, які виконують найнижчий рівень робіт. Кількість рівнів залежить від розміру проекту.

Поєднання робочої та організаційної структур дає можливість інте­грувати, планувати, контролювати роботу та порівнювати її виконання по підрозділах і в цілому по організації. Якщо зобразити робочу структуру по горизонталі, а організаційну структуру — по вертикалі, то отримаємо на перетині елементи двоспрямованої структури. Кожна з них має свої ресурси, свій бюджет, що створює систему обліку витрат. За це відпові­дає менеджер-обліковець, який входить до складу адміністративної групи.

Необхідним компонентом інформаційної системи управління проек­тами є система кодування. Вона допомагає структурувати проект, ви­значити елементи обліку витрат, WBS і OBS і встановити їх взаємовідно­сини.

У кодуванні використовуються багатоцифрові номери або комбінації цифр і літер, кожна з яких має свій зміст, своє значення. Кож­ний кодовий номер відповідає певним витратам, WBS або OBS рівню та елементу, а також вказує на взаємостосунки у структурах. Кожний рівень структури представлено частиною коду. Одна частина представляє робо­чу структуру, друга — організаційну. Розв'язуючи їх, отримуємо витра­ти, притаманні цим структурам та їхнім окремим елементам.

Кодування WBS:

1.Код першого рівня. Проект кодується одно- чи двозначним чи­слом. Тому дані, закодовані початковою цифрою у робочій струк­турі, належать до цього рівня. Вона представляє загальну струк­туру проекту.

2. Код другого рівня. Наступні одна чи дві цифри коду представля­ють елементи WBS другого рівня. Якщо використовується цифро­
ва нумерація, то можна нумерувати дев'ять елементів, літерна —
відповідно до літери абетки.

3. Код третього рівня. Для наступного рівня додається ще одна цифра.
Кодування OBS аналогічне WBS. Перша цифра представляє органі­зацію в цілому, друга — відділи, третя — групи.

Коли комбінуються два коди, затрати визначаються стосовно WBS і OBS. Наприклад, код 81-44. Перші дві цифри визначають витрати, необхідні для здійснення роботи, яка належить до елемента 81 WBS. Код 44 OBS визначає ці витрати як роботу і відповідність елементу 44 OBS. Зі створенням структур WBS і OBS та кодуванням потрібно створи­ти словник, який визначав би елементи й облік витрат .

CTR - словник

 

Номер Код роботи Зміст роботи Витрати, грн. Трива­лість, дні Необхідні ресурси
5. 136-76 Обмін валюти Фахівець із валютних операцій; Касир; Приміщення банку.

Словник може бути розширений визначенням обсягу робіт, витрат, ресурсів та обмежень за часом. Це може бути подано у вигляді каталогу "Витрати-час-ресурси".

Триспрямована структура проекту створюється додаванням до двоспрямованої структури третьої — структури витрат (Cost Breakdown Structure — CBS). CBS утворюється за алгоритмом, аналогічним алгоритму кодування WBS і OBS. Перший рівень — це всі витрати на проект. Другий рівень — основні елементи CBS: матеріали, вузли, комплектуючі; витрати на утри­мання устаткування; трудові витрати; інші витрати. Третій та четвертий рівні — подальша розбивка. Наприклад, для трудових витрат це будуть ви­трати на добір і навчання кадрів, четвертий рівень — це оплата праці. Ця структура дає можливість збирати інформацію про витрати, аналізувати та готувати звіти по витратах будь-якого з підрозділів або елементу робіт.

Вона передбачає:

> робочу структуру проекту (WBS);

> організаційну структуру проекту (OBS);

> облік витрат;

> описання робочих пакетів;

> систему кодування;

> словник використання WBS (каталог "Витрати-час-ресурси").

Необхідним компонентом інформаційної системи управління проекта­ми є система кодування. Вона допомагає структурувати проект, визначи­ти елементи обліку витрат, WBS і OBS і встановити їх взаємовідносини. У кодуванні використовуються багатоцифрові номери або комбінації цифр і літер, кожна з яких має свій зміст, своє значення.

 Читайте також:

 1. Active-HDL як сучасна система автоматизованого проектування ВІС.
 2. III. Процедура встановлення категорій об’єктам туристичної інфраструктури
 3. VII. Етап проектування
 4. VII. Етап проектування
 5. Автоматизація проектування напівзамовлених ВІС.
 6. Адаптивні організаційні структури управління.
 7. Аналіз асортименту й структури випуску продукції.
 8. Аналіз динаміки і структури валового нагромадження.
 9. Аналіз динаміки і структури витрат підприємства
 10. Аналіз динаміки та структури банківських доходів
 11. Аналіз динаміки та структури валютних операцій
 12. Аналіз комерційної здійснимості (спроможності) проекту
Переглядів: 752

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Структура продукту. | Загальна характеристика сітьових графіків, область використання.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.