Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Економіко-правові передумови використання бухгалтерської інформації для управління

Лекція 1

ТЕМА 1

СУТНІСТЬ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ

План викладу і засвоєння матеріалу:

1.1 Економіко-правові передумови використання бухгалтерської інформації для управління

1.2 Поняття бухгалтерської інформації

1.3 Властивості бухгалтерської інформації

 

Мета: вивчити економіко-правові передумови використання бухгалтерської інформації для управління, сутність бухгалтерської інформації та її властивості.

 

Ключеві слова та терміни: економіка, індустріальна економіка, економіка знань, корпоративне управління, інформатизація, інформація, бухгалтерська інформація.

Література [1,2,12 с. 5-8]

Час: 2 год.

 

Розвиток системи управління діяльністю суб’єктів господарювання визначається насамперед сучасним станом розвитку економічного суспільства.

Економіка -це наука про господарство, засоби його ведення людьми, які виникають в процесі виробництва та обміну товарів, закономірності протікання господарчих процесів. З огляду на суть економіки як категорії, можна констатувати, що економічний розвиток підприємств обумовлюється насамперед особливостями розвитку господарства та специфікою взаємовідносин між суб’єктами господарювання на кожному етапі еволюції світового товариства.

Сучасний стан економічного розвитку як на міжнародному рівні так і на локальному рівні окремих держав та суб'єктів економічної діяльності свідчить про наявність двох ґрунтовних особливостей, які характеризують економіку. Перша особливість, це впровадження стратегії корпоративного управління в економічну систему, яка спрямована в аспекті окремих суб'єктів господарювання на забезпечення підвищення їх конкурентоспроможності та економічної ефективності.

Сутністю корпоративного управління є система відносин між інвесторами-власниками товариства, його менеджерами, а також заінтересованими особами для забезпечення ефективної діяльності товариства, рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин. Одним із найважливіших факторів успішної праці компанії є можливість її доступу до інвестиційних ресурсів.

Для сучасної світової економіки притаманні передусім, зростання уваги до питань корпоративного управління в умовах глобалізації фінансових ринків, лібералізації руху капіталу.

На теперішній час вдосконалення корпоративного управління на національному рівні стало важливим напрямом зусиль багатьох країн, що обумовлено:

- по-перше, усвідомленням неможливості вирішення всіх проблем, які існують у сфері корпоративного управління, виключно на рівні національного законодавства та необхідності їх врегулювання через запровадження етичних норм у практику корпоративного управління;

- по-друге, сприйняття корпоративного управління як важливого фактору національного розвитку та необхідна вимога існування в умовах міжнародного конкурентного середовища. Сьогодні багато країн розглядають корпоративне управління як невід'ємну складову ринкової економіки, умови для розвитку приватного підприємництва, засіб підвищення конкурентоспроможності на міжнародних ринках та поліпшення показників економічної діяльності у цілому.

Розглядаючи зазначені питання в площині вітчизняного законодавства слід відзначити наявність досить чіткої концепції щодо економічного та соціального розвитку України, яка передбачає безумовний розвиток корпоративного управління. Посланням Президента України до Верховної Ради України Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного і соціального розвитку України на 2002 - 2011 роки" передбачено необхідність розробки та впровадження національних принципів корпоративного управління. Стратегію щодо розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах сформульовано в Указі Президента України від 21 березня 2002 року N 280/2002 "Про заходи щодо розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах" ,

Розвиток та поглиблення глобалізаційних та інтеграційних процесів, які є провідними параметрами сучасної світової економіки обумовили формування другої ґрунтовної особливості, яка характеризує сучасний стан розвитку економіки - принципово нових вимог до інформатизації суспільства.

Серед пріоритетних тенденцій розвитку світової економіки виділяють:

1) зростання впливу інформаційно - комунікаційних технологій;

2) поступовий перехід розвинутих країн від індустріальної економіки, яка базується на промисловій основі, до економіки знань, пріоритетом якої є інформаційна основа.

Взаємозв'язок на рівні причинно - наслідкового зв'язку між розвитком корпоративного управління та інформатизацією економіки наведено на рисунку 1.1.

 

Рис. 1.1 Взаємозв'язок між розвитком корпоративного управління та інформатизацією в управлінні підприємствами

 

Впровадження принципів корпоративного управління передбачає глобальну інформатизацію суб'єктів економічних відносин, які користуються інформацією.

Компанії повинні своєчасно та доступними засобами розкривати повну і достовірну інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються компаній, з метою надання можливості користувачам інформації (акціонерам, кредиторам, потенційним інвесторам тощо) приймати виважені рішення. Прозорість та належне розкриття інформації є невід'ємною умовою ефективного корпоративного управління. Діяльність підприємства у прозорому режимі, за зрозумілими для всіх "правилами гри" дозволяє підвищити його ефективність, сприяє захисту та реалізації прав інвесторів, залученню внутрішніх і зовнішніх інвестицій.

Наявність своєчасної, достовірної та вичерпної інформації про товариство є важливою умовою для здійснення акціонерами та потенційними інвесторами об'єктивної оцінки фінансово-економічного стану товариства та для прийняття ними виважених рішень щодо придбання або відчуження цінних паперів, а також голосування на загальних зборах акціонерів.

Розкриття інформації про підприємство є необхідною передумовою довіри до підприємства з боку інвесторів та сприяє залученню капіталу. Розкриття інформації мас велике значення для підвищення ефективності діяльності самого товариства, оскільки повна та достовірна інформація надає можливість керівництву об'єктивно оцінити досягнення підприємства та розробити стратегію його подальшого розвитку.

З іншого боку саме інформатизація суспільства у всіх сферах обумовила формування принципів корпоративного управління в економічних взаємовідносинах. Таким чином, подальший розвиток та поглиблення корпоративних принципів управління базується на досягнутому підприємствами рівні інформатизації.


Читайте також:

 1. ERP і управління можливостями бізнесу
 2. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 3. III. КОНТРОЛЬ і УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМУВАННЯМ
 4. Oracle Управління преміальними
 5. А. Видання прав актів управління
 6. А. Розрахунки з використанням дистанційного банкінгу.
 7. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ
 8. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ
 9. Адаптивні організаційні структури управління.
 10. Адміністративне право і державне управління.
 11. Адміністративний устрій і управління в українських землях під час татаро-монгольського панування.
 12. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
Переглядів: 581

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ТЕМА 6 Фінансова бухгалтерська звітність в управлінні підприємством | Поняття бухгалтерської інформації

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.018 сек.