Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Сутність та призначення внутрішньої (управлінської) бухгалтерської звітності

ВНУТРІШНЯ (УПРАВЛІНСЬКА) БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Лекція 7

ТЕМА 7

План викладу і засвоєння матеріалу:

7.1 Сутність та призначення внутрішньої (управлінської) бухгалтерської звітності

7.2 Вимоги користувачів до внутрішньої (управлінської) бухгалтерської звітності

7.3 Підготовка внутрішньої (управлінської) бухгалтерської звітності

7.4 Форми внутрішньої (управлінської) бухгалтерської звітності

Мета: вивчення теоретичних основ поняття внутрішньої (управлінської) бухгалтерської звітності та її форм і видів.

Ключеві слова та терміни: внутрішня (управлінська) бухгалтерська звітність, підготовка внутрішньої (управлінської) бухгалтерської звітності, форми внутрішньої (управлінської) бухгалтерської звітності, елементи звітності.

Література [10 с. 75-82; 13 с. 53-55; 15 с. 103-108]

Час: 2 год.

Внутрішня (управлінська) бухгалтерська звітність спрямована на забезпечення менеджерів (керівників підприємства) якісною інформацією, необхідною для прийняття обґрунтованих рішень зпитань управління підприємством. Ця звітність надає можливість управлінцям приймати обґрунтовані рішення при виборі альтернативних варіантів використання обмежених ресурсів при управлінні господарчою діяльністю фірми.

Головні ознаки внутрішньої (управлінської) бухгалтерської звітності:

- формування інформації на виході з інформаційної системи бухгалтерського обліку;

- узагальнення даних, подання їх у зручній для користувача формі та у повному змісті для прийняття управлінських рішень.

Підготовку внутрішньої (управлінської) бухгалтерської звітностіслід розуміти як сукупність засобів, прийомів, способів та методів упорядкування та оптимізації існування внутрішньої (управлінської) бухгалтерської звітності та організацію управління цим процесом у часі та просторі.

Контроль якості цього процесу забезпечується шляхом оцінки інформації, яка міститься у внутрішній (управлінській) бухгалтерській звітності, що піддається кількісній оцінці, щоб визначити ступінь відповідності цієї інформації встановленим суб'єктом господарювання нормативно - правовим основам, якими виступають внутрішні розпорядчі та нормативні документи підприємства (накази, розпорядження, інструкції), нормативи чинної законодавчої бази, внутрішньовідомчі документи тощо.

Контроль проводять з ініціативи користувачів даної звітності, а саме: керівництва підприємства, менеджерів різних рівнім управління, інших робітників підприємства.

При цьому слід враховувати той факт, що ця інформація у багатьох випадках належить до сфери комерційної таємниці, доступ до неї обмежений.

Крім того, оперативність, різноманітність і специфічність внутрішньої (управлінської) бухгалтерської звітності потребує просторих, детальних, спеціальних знань бізнесу суб'єкта господарювання в усіх аспектах його діяльності, високого ступеня інформування про систему внутрішнього контролю, систему бухгалтерського обліку підприємства.

Для забезпечення якості управлінської інформації особа, що організовує процес формування та інтерпретації внутрішньої (управлінської) бухгалтерської звітності, повинна мати повноваження на внесення рекомендацій щодо вдосконалення означених систем.

Певна річ, система управління є комплексною системою тому на ефективність управління мають вплив різноманітні фактори, що обумовлює необхідність їх вивчення шляхом отримання інформації у бухгалтерських звітах.

Фактор (від лат. «Fасtог»- той, що робить) - це суттєва обставина у будь - якому явищі, процесі, вихідна складова будь-чого. Знання та виявлення факторів дає можливість впливати на рівень показників діяльності підприємства шляхом управління ними, що у свою чергу дозволяє створювати механізми пошуку внутрішніх резервів по підвищенню цих результатів.

Тобто фактори, що забезпечують ефективність функціонування системи управління це сила, що рухає, яка визначає існуючий фінансово-господарський стан підприємств, результати його діяльності, напрямки та тенденції розвитку.

Внутрішня (управлінська) бухгалтерська звітність повинна бути спроможною своєчасно реагувати на зміни, що відбуваються у зовнішньому та внутрішньому середовищі підприємства в процесі його діяльності. Тому при організації процесу формування та інтерпретації необхідно враховувати її спроможність реагувати на: умови зовнішнього середовища, для якого на сучасному етапі розвитку України притаманний високий ступень змінності; інфляційні процеси, складність макроекономічних критеріїв та їх значення при формуванні бухгалтерської інформації; необхідність прогнозування ефективності управлінських рішень; варіативність оцінок, критеріїв та методик аналізу при прийнятті управлінських рішень; використання поряд з національною інших валютних плаваючих грошових одиниць; цільову адаптацію до потреб окремих користувачів бухгалтерських звітів.

З метою забезпечення системи управління якісною внутрішньою (управлінською) бухгалтерською звітністю необхідно чітко відрізняти екзогенні та ендогенні фактори по відношенню до суб'єкта господарювання.

Екзогенні (зовнішні) факториуявляють собою систему зовнішніх змінних, які створюють зовнішню середу. Зовнішні фактори не піддаються регулюванню з боку керівництва окремих підприємств, тому щоб досягнути стабільного розвитку компанії необхідно гнучке пристосування до них.

З цієї точки зору завданням внутрішньої (управлінської) бухгалтерської звітності є забезпечення корисною інформацією для протидії негативному впливу зовнішніх факторів, формування реакційної поведінки на зовнішні чинники, що виводять підприємства із стану рівноваги.

Прикладом бухгалтерських звітів, що надають інформацію про екзогенні фактори є інформація про стан розрахунків з покупцями, постачальниками, податковими органами, та іншими зовнішніми установами суспільства, які безпосередньо пов'язані з функціонуванням підприємства та прямо впливають на його діяльність.

Під ендогенними (внутрішніми) факторамимаються па увазі внутрішні складові, які знаходяться під впливом системи управління. Вплив цих факторів на діяльність підприємства оцінюється шляхом інтерпретації внутрішньої (управлінської) бухгалтерської звітності, у якій надана інформація про обсяги виробництва, доходи та витрати підприємства, розрахунки з робітниками, склад та структуру активів і таке інше.

Безперечною є необхідність, при організації процесу формування та інтерпретації внутрішньої (управлінської) бухгалтерської звітності, ґрунтовної деталізації ендогенної бухгалтерської інформації та, взагалі, відокремлення бухгалтерських звітів ендогенного напрямку у окрему звітну категорію, для якої повинні бути притаманні додаткова аналітичність та зіставність показників, коротші звітні періоди та, по можливості, автоматизація процесу їх складання.

 


Читайте також:

 1. Аварійно-рятувальні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, їх призначення і склад.
 2. Автоматизація процесу призначення IP-адрес
 3. Аналіз консолідованої звітності
 4. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності Важливим завданням аналізу фінансового стану підприємства є оцінка руху грошових коштів підприємства.
 5. Аналіз службового призначення деталей та конструктивних елементів обладнання харчових виробництві, визначення технічних вимог і норм точності при їх виготовленні
 6. Аналітична перевірка звітності
 7. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. особливості побудови банківської системи в Україн
 8. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. Особливості побудови банківської системи в Україні.
 9. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. Особливості побудови банківської системи в Україні.
 10. Безробіття: сутність, види, соціально – економічні наслідки.
 11. Бізнес-план підприємства: сутність та складові
 12. Бізнес-планування, його суть та призначення
Переглядів: 860

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Елементи та склад фінансової звітності | Вимоги користувачів до внутрішньої (управлінської) бухгалтерської звітності

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.