Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Фінансові ресурси місцевого самоврядування. Доходи і видатки місцевих бюджетів.

Micцeвi бюджети стають головним інструментом реалізації регіональної політики та вирішення таких важливих завдань, як: структурна перебудова економіки, вирівнювання економічного розвитку районів та ефективності територіального поділу праці, розвиток місцевого господарства, здійснення житлового будівництва, благоустрій міст, проведення природоохоронних заходів. Місцеві бюджети вiдoбpaжaють політику органів місцевого самоврядування, є основним інструментом її реалізації.

Доходи місцевих органів влади можуть бути класифіковані за їх джерелами та за економічною природою.

За джерелами доходи місцевих органів влади поділяються на:

- податкові доходи;

- неподаткові доходи (платежі, доходи від майна, що належить місцевій владі, та від господарської діяльності підриємств комунальної форми власності, залучені м!ісцевими органами влади на ринку позичкового капіталу);

- трансферти від центральної влади та органів влади вищого територіального piвня.

За економічною природою доходи місцевих бюджетів поділяються на власні доходи, та закріплені (передані місцевій владі).

Власні доходи - це доходи, що мобілізуються на території, підвідомчій відповідному місцевому органу влади на основі його власних piшeнь i за рахунок джерел, визначених місцевим органом влади.

До власних доходів належать місцеві податки i збори, доходи від майна, що належить місцевій владі, доходи комунальних підприємств, інші доходи передбачені законодавством.

Закріплені доходи- це тi, що повністю або частково (в %) враховуються у певні види бюджетів безстроково або на довготерміновій основі i для їх включения не потрібне рішення органів влади вищого рівня.

До кошику доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів згідно з Бюджетним Кодексом України належать:

- прибутковий податок з громадян у визначеній законодавством частині;

- державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам;

- плата за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та
сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних рад;

- плата за державну реєстрацію cyб'єктів підриємницької діяльності;

- плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької
діяльності;

- надходження адміністративних штpaфiв;

- єдиний податок для суб'єктів підприємницької діяльності у частині, що
належить відповідим бюджетам.

До доходів місцевих бюджетів (так званий 2 кошик доходів), що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать:

- місцеві податки i збори, що зараховуються до бюджетів місцевого
самоврядування;

- 100 відсотків плати за землю - для бюджетів мicт Києва та Севастополя;

- 75 відсотків плати за землю - для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення; 60 відсотків плати за землю - для бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань;

- податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин i механізмів у частині, що зараховується до відповідного бюджету;

- надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами;

- податок на промисел, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;

- надходження дивідед.ів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади; плата за забруднення навколишнього природного середовища у частині, що зараховується до відповідного бюджету;

- кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності, в тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебуває у комунальній власності фіксований сільськогосподарський податок у частині, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;

- плата за оренду майнових комплексів, що знаходяться у комунальній власності,

- надходження від місцевих грошово-речових лотерей; плата за гарантії, надані з дотриманням умов, визначених статтею 17 Бюджетного Кодексу;

- гранти та дарунки у вартісному обрахунку;

- власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів відповідного бюджету;

- податок на прибуток підприємств комунальної власності; платежі за спеціальне використання природних pecypciв місцевого значення;

- iншi надходження, передбачені законом.

Даний перелік може щорічно змінюватися.

Регульовані доходи - це доходи, що розподіляються між різними рівнями бюджетної системи. Регульовані доходи зараховуються до місцевих бюджетів за індивідуальними ставками та єдиними нормами відрахувань.

Структура доходів місцевих бюджетів України характеризується високою питомою вагою бюджетних трансфертів (дотації та субвенції) i регулюючих дoxoдiв, які становлять основну частку доходів i складають 75 - 85 відсотків.

Бюджетні трансферти слід розглядати, як балансуючу групу доходів, за допомогою якої досягається відповідність між доходами i видатками бюджетів.

Їx розмір визначається за допомогою зіставлення надходжень власних закріплених та регулюючих доходів i запланованих видатків.

Специфіка функціонування та особлива роль місцевих бюджетів відображаються у складі та структурі їx видатків. Саме видатки дають змогу розкрити та дослідити економічну сутність місцевих бюджетів як бюджетів місцевого самоврядування, існування яких підпорядковане вирішенню завдань місцевого значення, створенню фінансової основи місцевого самоврядування, забезпеченню населення державними послугами, сприянню процесам всебічного та гармонійного розвитку територій.

Усі видатки місцевих бюджетів поділяються на поточні видатки та видатки розвитку. Поточними видатками вважаються видатки спрямовані на фінансування мережі підприємств, установ та організацій на початок фінансового року, а також заходів щодо соціального захисту населення. До видатків розвитку належать витрати бюджетів на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності (капітальні вкладення), структурної перебудови економіки.

 


Читайте також:

 1. I. Теорія граничної продуктивності і попит на ресурси
 2. V. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ. ОХОРОНА НАДР ТА ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГЕТИКИ
 3. А. Фінансові коефіцієнти
 4. А. Фінансові коефіцієнти
 5. Антропогенний вплив – це будь-який вплив, що здійснює людина на навколишнє середовище та його ресурси.
 6. Апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду
 7. Аудиторський ризик — це ризик того, що аудитор висловить невідповідну аудиторську думку коли фінансові звіти суттєво викривлені.
 8. Банківські ресурси, їх види та класифікація
 9. Біологічні ресурси
 10. Біологічні ресурси
 11. Блок 5. Доходи та рівень життя населення.
 12. Бюджет виплат по фінансовій діяльності
Переглядів: 975

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Сутність, склад і роль місцевих фінансів. | Міжбюджетні трансферти та їх види.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.012 сек.