Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Сутність, склад і роль місцевих фінансів.

План

Тема: Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання.

Навчальна мета:розкрити суть і роль місцевих фінансів,засади бюджетного федералізму та фінансового вирівнювання.

Час:240 хв.

Метод:Лекція

Місце:Навчальна аудиторія

Навчальні питання:

1. 55 хв.

2.55 хв.

3.60 хв.

4.60 хв.

5.Заключна частина – 10 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання).

Матеріально-технічне забезпечення:схеми, таблиці, першоджерела.

Джерела і література:

1.Бедь В.В., Когут Ю.М. Фінанси. К. 2004.

2. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України. К., 2007.

3. Кириленко О.П. Фінанси (теорія та вітчизн. практика). Тернопіль, 2007.

4. Опарін В.М. Фінанси: Загальна теорія. К. 2001.

5.Фінанси. За ред. М.В.Грідчіної, В.Б.Захожая. К., МАУП, 2006.

1. Сутність, склад і роль місцевих фінансів.

2. Фінансові ресурси місцевого самоврядування. Доходи і видатки місцевих бюджетів.

3. Соціальна спрямованість видаткової частини місцевих бюджетів.

4. Міжбюджетні трансферти та їх види.

Вчення про місцеві фінанси як сукупність теоретичних положень про фінансове господарство та фінансову діяльність місцевих органів влади сформувалося в XIX ст. Наприкінці XIX ст. воно виокремилося в самостійну галузь фінансової науки.

У XX столітті сталися значні зміни в організації місцевого самоврядування в більшості європейських країн. У 1985 р. було підписано Європейську хартію про місцеве самоврядування, яка заклала загальноєвропейські принципи організації місцевого самоврядування. У листопаді 1996 р. до Європейської хартії приєдналася i Україна.

Функціонування місцевих фінансів пов'язане iз забезпеченням необхідними фінансовими ресурсами місцевих рад та органів місцевого самоврядування.

Метою фінансової діяльності місцевих органів влади є задоволення суспільних iнтepeciв i потреб та сприяння соціально-економічному розвитку регіону. Наявність завдань i функцій, що покладаються на місцеві органи влади, є об'єктивною причиною необхідності фінансів для цих органів влади. Якщо причиною функціонування фінансів є поява держави i товарно-грошових відносин, то причиною виникнення місцевих фінансів є наявність територіальних колективів, відокремлення функцій i завдань, які покладаються на їxнi органи влади.

Завдання i функції місцевих органів влади розподіляються на двi основні групи:

- завдання i функції, які взагалі передано місцевих інтересів i вони є їхньою невід'ємною власною компетенцією;

- завдання та функції, доручені місцевим органам влади центральною владою, або так звані делеговані повноваження.

Відповідно до обсягів повноважень місцевого самоврядування будується система місцевих фінансів, тобто визначається їx величина в загальнодержавних показниках i насамперед - у валовому внутрішньому продукті держави. До європейських країн iз найвищими показниками муніципальних витрат у ВВП належать: Швеція - 25,5 %, Норвегія -18,9%, Угорщина -" 19%, Фінляндія -18%. Понад 10% ВВП перерозподіляються через муніципальні витрати в Австрії, Великобританії, Швейцарії. Близько 10 % - у Болгарії, Чехії, Німеччині. В Україні частка видатків місцевих бюджетів у 2000 р. становила 7,1 % ВВП, а частка видатків місцевих бюджетів у зведеному бюджеті цього ж року становила 31 %.

Micцевi фінанси- це система формування, розподілу i використання фінансових pecypciв для забезпечення місцевими органами влади покладених на них функцій i завдань, як власних так i делегованих. До складу місцевих фінансових pecypciв включають:

- фінансові ресурси місцевих органів влади (місцевий бюджет і цільові фонди);

- фінансові ресурси підприємств комунальної форми власності;

- місцеві кредити.

За рахунок місцевих бюджетів фінансується понад 70 % витрат на соціально-культурні заходи, та біля 80 % на соціальний захист населення. Цільові фонди відповідної ради можуть створюватися в межах законодавства України для розв'язання будь-яких соціальних та економічних проблем на підвідомчій території.

Місцевий кредитє системою відносин між двома юридичними особами з поворотної, платіжної та строкової передачі фінансових pecypciв, одна з яких - орган місцевого самоврядування. Його не слід ототожнювати з державним самоврядування, які є юридичними особами, встановлено право користуватися на довірчих засадах кредитами на виробничі i соціальні потреби.

Організаційно підприємства та установи соціально-культурної сфери комунальної форми власності можна розділити на три групи: ті, які повністю перебувають на бюджетному фінансуванні; підприємства, які частково фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, i підприємства, які функціонують на принципі самоокупності.

Слід відмітити деякі особливості функціонування фінансів комунальних підприємств в Україні:

· частина комунальних закладів не мають самостійних банківських рахунків, а лише субрахунки, наприклад, школи, дитячі садки, інтернати; інша частина комунальних установ мають змішану систему фінансування - як кошторисну, так i госпрозрахункову;

· фінанси підприємств комунальної власності функціонують на основі законодавства, яке регламентує діяльність ycix господарських структур в економіці України;

· прибуток підприємств комунальної власності розподіляється в порядку, визначеному відповідними місцевими радами згідно iз статутами цих підприємств. Статути затверджуються місцевими радами, яким належать вказані підприємства;

· прибуток підприємства комунальної власності підлягає оподаткуванню 100% податку на прибуток комунальних підприємств зараховується до бюджету місцевої ради того рівня, якому належать ці підприємства;

· місцеві ради можуть надавати пільги або повністю звільнити від оподаткування підприємства комунальної форми власності в тій частині, в якій ці податки зараховуються до відповідних місцевих бюджетів;

· більшість установ i організацій, що перебувають у комунальній власност, є самостійними юридичними особами i фінансуються за рахунок місцевих бюджетів на основі кошторисів;

· комунальні п.ідприємства мають самостійні балансові рахунки, їxні рахунки не об'єднуються з бюджетними рахунками органів місцевого самоврядування.

Визначальною ланкою місцевих фінансів є місцеві бюджети. У них зосереджено понад 80 % від ycix фінансових pecypciв, що перебувають у розпорядженні місцевого самоврядування, а також місцеві бюджети стають одним iз головних важелів перерозподілу валового внутрішнього продукту та національного доходу.

Сутність місцевих бюджетів необхідно розглядати у двох аспектах. По-перше, як організаційну форму мобілізації частини фінансових pecypciі у розпорядження місцевих органів самоврядування. По-друге, як систему фінансових відносин, що складається між місцевим та державним бюджетами, а також всередині cyкупності місцевих бюджетів.

Як організаційна форма мобілізації доходів i здійснення витрат місцевими органами самоврядування місцеві бюджети - це плани доходів i витрат, які мобілізуються i витрачаються на відповідній території.

Разом з тим місцеві бюджети слід розглядати як важливу фінансову категорію, основу якої становить система фінансових відносин, а саме:

- відносини між органами місцевого самоврядування і господарськими структурами, що функціонують на даній тepитopiї;

- відносини між місцевою владою i населенням даної території, що
складаються при мобілізації i витрачанні коштів місцевих бюджетів;

- відносини між органами місцевої влади різних рівнів з перерозподілу
фінансових pecypciв;

- відносини між місцевими бюджетами i Державним бюджетом.

Micцeвi бюджети сприяють досягненню пропорційності у розвитку території, є одним з інструментів міжтериторіального перерозподілу виробленого валового продукту та здійснення фінансового вирівнювання. У пpoцeci бюджетного регулювання проводиться вирівнювання бюджетної забезпеченості територій i поступове усунення відмінностей соціально-економічного розвитку.

Місцеві бюджети в сьогоднішніх умовах є одним iз джерел задоволення життєвих потреб населення. Коштами місцевих бюджетів проводяться додаткові виплати населению на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг, допомог i пільг ветеранам війни i пpaцi, сім'ям з дітьми, малозабезпеченим верствам населення, одиноким престарілим громадянам, які потребують догляду.

 


Читайте також:

 1. D-петля, що складається з 8–12 залишків, декілька з яких – дигідроуридинові.
 2. I. При підготовці до переговорів визначите склад делегації і її керівника.
 3. II. Анатомічний склад лімфатичної системи
 4. II. Вимоги до складання паспорта бюджетної програми
 5. II. За зміною ступенів окиснення елементів, які входять до складу реагуючих речовин
 6. III. Вимоги до учасників, складу груп і керівників туристських подорожей
 7. Аварійно-рятувальні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, їх призначення і склад.
 8. Автокореляція залишків – це залежність між послідовними значеннями стохастичної складової моделі.
 9. Автомобільний пасажирський транспорт – важлива складова єдиної транспортної системи держави
 10. Аграрна політика як складова економічної політики держави. Сут­ність і принципи аграрної політики
 11. Адвокатура — неодмінний складовий елемент механізму забезпечення прав людини.
 12. Адміністративний поділ, площа і населення українських земель у складі Речі Посполитої в першій воловині ХVІІ ст.
Переглядів: 2136

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Лекція 9. | Фінансові ресурси місцевого самоврядування. Доходи і видатки місцевих бюджетів.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.