Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Економічна сутність та класифікація капіталу підприємства.

Лекція 10. Управління капіталом підприємства і оптимізація його структури

 

1. Економічна сутність та класифікація капіталу підприємства.

2. Мета формування та характеристика складових власного капіталу підприємства.

3. Політика управління власним капіталом підприємства.

4. Політика управління позиковим капіталом підприємства.

5. Ефект фінансового левериджу.

6. Оптимізація структури капіталу підприємства по критерію максимізації рентабельності власних засобів і мінімізації рівня фінансових ризиків.

 

Капітал представляє собою накопичений шляхом заощаджень запас економічних благ у формі грошових коштів та реальних капітальних товарів, які залучаються його власниками в економічний процес як інвестиційний ресурс та фактор виробництва з метою отримання доходу. Його функціонування в економічній системі базується на ринкових принципах і пов’язане з факторами часу, ризику та ліквідності. Капітал підприємства класифікується за такими основними ознаками (табл. 10.1):

 

Таблиця 10.1

Класифікація капіталу підприємства

Ознака класифікації Класифікаційні групи
І. За джерелами залучення
1. Згідно власності капіталу, що сформований · Власний · Позичковий
2. За групами джерел залучення капіталу по відношенню до підприємства · Залучений з власних джерел · Залучений із зовнішніх джерел
3. За національною належністю власників капіталу, що надають його у господарське використання · Національний (вітчизняний) · іноземний
4. За формами власності · Приватний · Державний
ІІ. За формами залучення
1. За організаційно-правовими формами · Акціонерний · Пайовий · Індивідуальний
2. За натурально-речовою формою · В грошовій формі · У фінансовій формі · В матеріальній формі · В нематеріальній формі
 
3. За часом періоду залучення капіталу · Довготерміновий (перманентний) · Короткотерміновий
ІІІ. За характером використання
1. За мірою залучення в економічний процес · Капітал, що використовується в економічному процесі · Капітал, що не використовується в економічному процесі
2. За сферами використання в економіці · Капітал, що використовується в реальному секторі економіки · Капітал, що використовується у фінансовому секторі економіки
3. За напрямами використання в господарській діяльності · Як інвестиційний ресурс · Як виробничий ресурс · Як кредитний ресурс
4. За особливостями використання в інвестиційному процесі · Початково інвестований · Реінвестований · Дезінвестований
5. За особливостями використання у виробничому процесі · Основний · Оборотний
6. За мірою участі у виробничому процесі · Працюючий · Непрацюючий
7. За рівнем ризику використання · Безризиковий · Низькоризиковий · Середньоризиковий · Високоризиковий
8. За відповідністю правовим нормам використання · Легальний · «Тіньовий»

2. Характеристика складових власного капіталу підприємства.

Мета формування власного капіталу підприємства:

а) формування за рахунок власного капіталу необхідного обсягу необоротних активів (основні засоби, нематеріальні активи, незавершене будівництво, довгострокові фінансові інвестиції та ін.).

Сума власного основного капіталу розраховується за формулою:

ВКос = НА – ДПКна,

де ВКос – сума власного основного капіталу, сформованого підприємством,

НА – загальна сума необоротних активів,

ДКПна – сума довгострокового позичкового капіталу, що використовується для фінансування необоротних активів підприємства;

б) формування за рахунок власного капіталу обсягу оборотних активів.

Суму власного оборотного капіталу розраховують за формулою 6

ВКоб = ОА – ДПКо – КПК,

де ВКоб – сума власного оборотного капіталу, сформованого підприємством,

ОА – загальна сума оборотних активів підприємства,

ДПКо – сума довгострокового позичкового капіталу, що використовується для фінансування оборотних активів підприємства,

КПК – сума короткострокового позичкового капіталу, що залучається підприємством.

Сформований підприємством власний капітал є фінансовою основою діяльності підприємства. На діючому підприємстві власний капітал представлений наступними основними формами (рис. 10.1):

Рис. 10.1. Форми власного капіталу.

Основним елементом власного капіталу є статутний капітал –це сума коштів, що внесені в майно підприємства власниками (учасниками, засновниками). Розмір СК визначається за домовленістю між засновниками, фіксується в установчих документах. СК вважається досить умовною одиницею, так як з часом кошти, внесені до СК, можуть бути приморожені, втрачені повністю або частково. Тому об’єктивною оцінкою будь-якого підприємства є не розмір СК, а кошти чистих активів.

Пайовий капітал – це сукупність коштів фізичних та юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності. Складається з сум пайових внесків.

Додатковий капітал складається з емісійного доходу, тобто доходу, одержаного від розміщення акцій власної емісії за цінами, які перевищують номінальну вартість; іншого вкладеного капіталу; дооцінки активів; безоплатного одержання необоротних активів; іншого додаткового капіталу.

Вилучений капітал – це фактична собівартість акцій власної емісії, вилучених товариством у своїх акціонерів. Від повинен бути або перепроданий або анульований.

Резервний капітал представляє собою суму резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.


Читайте також:

 1. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 2. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 3. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 4. V. Класифікація і внесення поправок
 5. V. Класифікація рахунків
 6. А. Структурно-функціональна класифікація нирок залежно від ступеню злиття окремих нирочок у компактний орган.
 7. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 8. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 9. Акціонерні товариства випускають облігації на суму не більше 25 % від розміру статутного капіталу і лише після повної оплати всіх випущених акцій.
 10. Альтернативні джерела формування підприємницького капіталу
 11. Альтернативні теорії капіталу
 12. Амортизація основних фондів підприємства. Методи нарахування амортизації
Переглядів: 5629

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Управління грошовими потоками. | Політика управління власним капіталом підприємства.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.089 сек.