Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Види бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік є складовою трирівневою системою, зокрема:

1 рівень – методичний;

2 рівень – технічний;

3 рівень –організаційний.

Постійне ускладнення господарського життя призвело до поділу господарського облі ку за видами і за характером. За видами розрізняють:

· 1.Оперативний облік.

· 2.Статестичний облік.

· 3.Бухгалтерський облік.

· 4.Податковий облік.

За характером поділяють на:

· 1.Фінансовий облік.

· 2.Виробничий облік.

· 3.Внутрішньогосподарський.

· 4.Управлінський.

Кожний вид обліку виконує певні завдання. Існування різноманітних видів обліку покликано максимально задовільнити інтереси різних груп користувачів облікової інформації, що в свою чергу і визначають облікову політику підприємства. Крім того суттєвим фактором визнаються не тільки інтереси користувачів цієї звітності, але і інтереси тих, хто цю облікову політику визначає.

Управлінський облік – це процес виявлення, вимірювання, аналізу, підготовки та передачі інформації, що використовується управлінською ланкою для плануван ня, оцінки та контролю в середині підприємства. Цей облік використовується для потреб менеджерів того чи іншого підприємства. Його завдання – це допомагати менеджерам оцінювати результати діяльності та прийняти рішення на основі об’єктивної інформації.

Формальний розподіл функцій фінансового і управлінського обліку став менш помітним тому, що в окремих випадках інформація надходить з спільних інформа ційних систем менеджера. Крім того жоден із цих видів обліку не може слугувати ізольовано, ефективно і для прийняття короткострокових і довгострокових рішень. Тому законо мірним стало виникнення стратегічного обліку.

Стратегічний облік – це аналіз проблем, що пов’язані з чотирма факторами: контролем, зобов’язанням, готівкою, потенціалом. Теорія стратегічного обліку зосереджує увагу на зобов’язанні підприємства та альтернативних можливостях. Тобто підприємство бере на себе ряд ділових зобов’язань, які призводять до обміну економічними цінностями, в результаті господарських операцій. Досліджуючи ці зобов’язання, можна зрозуміти, як змінюється ціна підприємства за визначений період часу та схильність до ризику і сутність цього зобов’язання.

Ще одним видом обліку є креативний вид обліку системи, цього виду обліку зустрічаються ще в 19 столітті, вже тоді шляхом створення резервів, бухгалтери практики почали приховувати прибуток.

Креативний облік або підхід для рішення проблеми особливого поширення на був у бухгалтерському обліку тоді, коли появилися акціонерні товариства. Цей облік появився в зв’язку з тим, що відсутні облікові стандарти та законодавчі акти. Сьогодні захист інтересів регламентовані стандартами та нормами права. Однак з виникненням більш складних методів ведення бізнесу, зустрічалися випадки з застосуванням креативних методів обліку. Термін креативний в перекладі означає творчий. Застосовується в бухгалтерському обліку і часто сприймається негативно.

Хоча за умови використання наукових методів, творчий підхід може призвести до позитивних результатів. Креативний облік – це будь-який науковий метод, який не відповідає загальноприйнятій практиці або встановленим стандартом і принципом. Цей вид обліку є позитивним тоді, коли використовується без прямого порушення законодавства і для відображення основних тенденцій у зміні вартості бізнесу і достовірної картини стану справ фірми, особливо коли інших методів відображення не існує. У протилежному випадку – це є використання звітності підприємства для більш вигідного відображення діяльності підприємства у очах акціонерів, інвесторів та ін ших зацікавлених осіб. Можливість розвитку креативно го обліку залежить від багатьох факторів, але необхідність його застосування з’явиться лише тоді, коли діяльність підприємства оцінюється сторонніми особами.

У статистичному балансі повинні враховувати тільки цінності та права, які зна ходяться у власності підприємства.

Динамічний бухгалтерський облік – це система реєстрації фактів господарства життя, головною метою якого є безперервний вимір ефективності, діяльності підприємства. Для визначення вартості підприємства та його майна вцілому, застосовують такий вид обліку, як актуальний. На практиці в більшості випадків такий облік не ведуть та віддають цю ділянку роботи спеціалістам з оцінки майна підприємства.

 


Читайте також:

 1. Автоматизовані форми та системи обліку.
 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЙОГО СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ. ВИДИ ОБЛІКУ. ОБЛІКОВІ ВИМІРНИКИ.
 3. Бухгалтерського обліку
 4. Бухгалтерського обліку
 5. БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
 6. Види бухгалтерського обліку.
 7. Вимірники що застосовують в обліку.
 8. Вимірники, що застосовуються в обліку.
 9. Вимоги до бухгалтерського обліку
 10. Відділ бухгалтерського обліку та звітності.
 11. Відображення класифікаційних груп видів кредитів у плані рахунків бухгалтерського обліку в банках
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Уніфікована система первинної документації, поняття, склад і вимоги. | Характеристика об’єктів бухгалтерського обліку.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.