Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Характеристика об’єктів бухгалтерського обліку.

Предмет бухгалтерський облік розкривається через його об’єкти.

Об’єкт – це явище, предмет, на який спрямована будь-яка діяльність підприємства. Тому об’єктом бухгалтерського обліку є господарський факт, явище, процес, який уже відбувся, і який пов’язаний з виробничим чи правовим аспектом діяльності, і який одержав вартісне визначення.

Об’єкти за економічним змістом та призначенням можна розділити на такі групи:

1.Об’єкти, що забезпечують господарську діяльність (факти, явища). Їх поділяють на дві групи -1- господарські засоби і 2- джерела їх утворення, які в свою чергу поді ляють на власні та залучені.

2.Об’єкти,що складають господарську діяльність (процеси і факти). Їх поділяють на 3- господарські процеси і 4- результати господарських процесів.

До першої групи відносять господарські засоби і їх джерела (активи пасиви).

До другої групи відносять господарські процеси і їх результати, що в сукупності від ображають кругообіг господарських явищ (процеси постачання, виробництва, обміну, споживання). Тобто господарські процеси характеризуються двоїстістю; як стан засобів господарства (виробництво) і як стан процесів господарювання (правові відносини). Сума господарських засобів підприємства завжди дорівнює сумі джерел їх утворення. Така ситуація має місце тому, що майно підприємства розглядається в двох аспектах:

1.З точки зору їх економічного складу (економічний аспект).

2.З точки зору права власності на це майно (юридичний аспект).

Господарські засоби поділяють на оборотні і необоротні. До необоротнихвідносять: Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні акти ви, довгостро кові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість.

До оборотнихвідносять : запаси, грошові кошти та їх еквіваленти, поточні фінансові інвестиції, поточна дебіторська заборгованість, інші оборотні активи.

Джерела утворення засобівподіляють на Власний капітал і Зобов’язання або їх ще називають джерела власних засобів – це власний капітал і джерела залучених засобів – це зобов’язання. До власного капіталу відносять – статутний, додатко вий, резервний, пайовий капітали, цільові фінансування та прибуток підприємства.

До джерел залучених засобів (зобов’язання)відносять –кредити банку, залучені кошти, розрахунки та інша кредиторська заборгованість.

Майно підприємства складається з економічного аспекту (основні та оборотні засоби) та юридичного аспекту (власний і залучений капітали).

До об’єктів, що складають виробничу і фінансову діяльність підприємства відносять господарські процеси(придбання, виробництво, реалізація)і результати цих процесів.

Придбання (заготівля)- купуються ТМЦ різного виду, необхідні для здійснення виробничих і господарських потреб, і товари для реалізації, особливість цього процесу в тому, що результати забезпечують виробничий процес та опосередковано вплива ють на кінцевий результат, заради якого здійснюється підприємницька діяльність – отримання прибутку.

Виробництво –процес, в ході якого виконується основне завдання підприємства; виготовляється продукція, надаються послуги, виконуються роботи.

Реалізація– виконуються договірні зобов’язання перед замовниками і покупцями, а виручка від реалізації продукції, виконаних робіт і наданих послуг зараховується на поточний рахунок в банку або утворюється дебіторська заборгованість.

Результати господарських процесів –це 1- зіставлення планових (кошторисних) та звітних показників в обліку процесу постачання (заготівлі) та виробництва і одержання економії або перевитрат; 2- зіставлення отриманих доходів і понесених витрат в обліку процесу продажу та одержання прибутку або збитку.

До об’єктів бухгалтерського обліку відносять доходи та витрати, які несе підпри ємство в ході господарської діяльності, а також фінансові показники економічної життє діяльності, найважливішими з яких є прибуток або збиток.

До доходіввідносять –доходи від операційної діяльності;

-доходи від фінансової діяльності;

- доходи від інвестиційної діяльності;

- надзвичайні доходи.

До витратвідносять – витрати від операційної діяльності;

-витрати від фінансової діяльності;

-витрати від інвестиційної діяльності;

- надзвичайні витрати.

Таким чином об’єкт бухгалтерського обліку – це те, що підлягає відображенню в бухгалтерському обліку (конкретний засіб, джерело, господарська операція, результат діяльності).Читайте також:

 1. I. Загальна характеристика політичної та правової думки античної Греції.
 2. II. ВИРОБНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ
 3. II. Морфофункціональна характеристика відділів головного мозку
 4. Аварії на хімічно-небезпечних об’єктах та характеристика зон хімічного зараження.
 5. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист
 6. Автокореляційна характеристика системи
 7. Автоматизовані форми та системи обліку.
 8. Автоматичне і ручне створення об’єктів.
 9. Адміністративний захист об’єктів інтелектуальної власності від недобросовісної конкуренції
 10. Адміністративно-правовий захист об’єктів інтелектуальної власності
 11. Амплітудно-частотна характеристика, смуга пропускання і загасання
 12. Аплікація як вид образотворчої діяльності дошкільнят, його характеристика.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Види бухгалтерського обліку. | Поняття машинного інформаційного забезпечення.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.