Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Виконання бюджету (протягом поточного року).

Бюджетна система — це сукупність бюджетів усіх рівнів, які врегульовані правовими нормами і формуються на єдиних принципах, під впливом державного устрою та адміністративно – територіального поділу країни. форма організації бюджетних відносин в Україні.

Лекція 3. Бюджетна система і бюджетний устрій України

1.Сутність бюджету та бюджетних відносин

2.Структура бюджетної системи України.

3. Бюджетний процес

4. Бюджетна класифікація

5. Бюджетне регулювання.

— 1 —

Під бюджетом розуміють фінансовий план держави, де передбачені грошові надходження та видатки.

З правової точки бюджет — це форма організації бюджетних відносин.

Бюджетні відносини— це фінансові відносини, які виникають у держави з підприємствами, установами, громадянами.

Риси бюджетних відносин:

1.Обов’язковим учасником бюджетних відносин є держава.

2.Бюджетні відносини пов’язанні з формуванням та використанням централізованого фонду грошових коштів.

3.Бюджетні відносини мають об’єктивний характер: в руках держави повинна зберігатись частина ВВП, яка буде спрямована на загальнодержавні потреби.

Стан бюджету як фінансового плану характеризується трьома показниками:

рівновага доходів і видатків;

перевищення доходів над видатками;

перевищення видатків над постійни­ми доходами

Функції бюджету:

Перерозподільча — полягає у перерозподілі державних доходів та витрат за допомогою певних програм або через здійснення кошторисного фінансування.

Регулювання — полягає у виборі пріоритетних напрямків структурної політики, у забезпеченні збалансованості та рівноваги економічної системи.

Контрольна— проявляється у контролі державних надходжень та видатків, виявленні й аналізі відхилень фактичних показників від запланованих.

--2 --

Згідно Бюджетного кодексу ( 2001 рік), бюджетна система України складається з:

Державного бюджету України.

Місцевих бюджетів ( 11785 самостійних місцевих бюджетів)

До місцевих бюджетів належать:

бюджет Автономної Республіки Крим,

обласні;

міські;

районні;

бюджети місцевого самоврядування ( сіл, селищ, територіальних громад)

Сукупність показників бюджетів всіх рівнів, що входять до складу бюджетної системи називається — зведеним бюджетом України.

Всі ланки бюджетної системи є самостійними. Самостійність їх забезпечується наявністю власних доходних джерел та правом визначати напрямки їх використання.

Бюджетний устрій — це організація і принципи побудови бюджетної системи, її структура, взаємозв”язок між окремими ланками.

Принципи бюджетного устрою:

1. Принцип єдності бюджетної системи.Він забезпечується єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиною соціально–економічною політикою

2. Принцип автономності — означає, що кожний бю­джет, який створюється в країні, є відносно відокремленим і форму­ється незалежно від інших бюджетів. Автономність досягається за рахунок:

1) затвердження і виконання кожного бюджету окремо;

2) чіткого розмежування доходів і видатків між бюджетами;

3) необмежених прав місцевих органів влади та управління у затвердженні й виконанні власних бюджетів.

3.Принцип публічності.Висвітлення показників бюджетів у засобах масової інформації, а також звітів про їх виконання.

4.Принцип достовірності.Формування бюджетів повинне здійснюватись на основі реальних показників та науково–обгрунтованих нормативів.

5.Принцип цільового використання бюджетних коштів

6.Принцип ефективності.полягає в тому, що всі учасники бюджетного процесу прагнуть отримати максимальний результат при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів.

Бюджетна система України містить в собі протиріччя:

між державою і регіонами;

між державою і виробниками

між Україною та іншими державами.

-- 3--

Бюджетний процес —це регламентований законодавством порядок створення бюджету та його виконання.

Етапи бюджетного процесу :

1.Складання проекту бюджету (квітень–серпень попереднього року)

Міністерство фінансів і Міністерство економіки подають всім міністерствам бюджетні запити, доводять до місцевих органів влади інструктивні листи про особливості складання бюджетів.

Бюджетний запит – документ, підготовлений розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідним обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступний бюджетний період.

На основі аналізу бюджетних запитів МФ готує проект закону про ДБ України і подає його КМУ на розгляд. КМУ до 15 вересня приймає постанову щодо схвалення проекту закону і подає його ВР.

2. Розгляд та затвердження бюджету у Верховній Раді . Бюджет має бути затверджений до 1 грудня. Затвердження відбувається шляхом прийняття Закону “Про державний бюджет” на відповідний рік.

Після 1грудня починається формування місцевих бюджетів.

Бюджетний період – термін, протягом якого діє складений і затверджений бюджет. Виконання державного та місцевих бюджетів організовує КМУ через міністерства та відомства, виконавчі органи місцевих рад народних депутатів. Контроль за виконанням бюджету здійснює Верховна Рада та місцеві ради народних депутатів. Під виконанням бюджету розуміють забезпечення своєчасного і повного надходження запланованих доходів та безперервного фінансування передбачених бюджетами заходів.

ДБ виконується за розписом.

Бюджетний розпис – документ, в якому встановлюється розподіл доходів та бюджетних асигнувань головним розпорядникам по певних періодах року відповідно до бюджетної класифікації.

На основі бюджетного розпису розпорядники бюджетних коштів одержують бюджетні асигнування, що є підставою для затвердження кошторисів.

4.Затвердження звіту про виконання бюджету (до 1 травня наступного року). Звіт про виконання державного бюджету затверджує Верховна Рада . Складання звітності про виконання ДБ здійснюється Державним казначейством.

--4--

Бюджетна класифікація- групування доходів та видатків бюджету за відповідними ознаками, що забезпечує загальнодержавну і міжнародну порівнянність бюджетних даних

Бюджетна класифікація складається із 4 розділів:

1. Доходи бюджету.

2. Видатки бюджету

3. Фінансування бюджету

4. Державний борг.

Розділ 1 визначає структуру доходів бюджету ( за основу взятий вид платежу) :

податкові надходження,

неподаткові надходження,

доходи від операцій с капіталом,

офіційні трансферти, ( трансферт - це безвідшкодовна передача товарів, послуг, грошей),

державні цільові фонди

Розділ 2складається з функціональної, відомчої та економічної структури видатків.

Функціональна структура видатків ( всього 24 розділи) відповідає основним напрямкам державної діяльності : економічна діяльність, охорона здоров”я, житлово – комунальне господарство, освіта, соціальний захист, охорона навколишнього середовища тощо

Економічна структура видатків характеризує видатки бюджету за їх економічним змістом :

поточні видатки,

капітальні видатки.

Відомча містить перелік головних розпорядників бюджетних коштів (міністерства і відомства).

Розділ 3 визначає обсяги внутрішнього і зовнішнього фінансування.

Розділ 4 визначає структуру внутрішнього і зовнішнього боргу.

--- 5---

Бюджетне регулювання– це щорічний перерозподіл загальнодержавних централізованих ресурсів між різними ланками бюджетної системи з метою збалансування бюджетів нижчого рівня.

Методи бюджетного регулювання :

Дотація ( з лат – дар ) це сума грошових коштів , яка виділяється із бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня для покриття його дефіциту при неможливості зменшити видатки.

Субсидія ( з лат – допомога, підтримка ) – сума грошей, яка виділяється з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня на фінансування певних поточних видатків. Має цільове призначення.

Субвенція – сума грошових коштів, яка передається із бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня на фінансування конкретних капітальних видатків. Має цільове призначення.

 


Читайте також:

 1. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 2. III. Виконання бюджету
 3. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 4. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 5. V. Виконання вправ на застосування узагальнювальних правил.
 6. Алгоритм розробки методичних основ бюджетування
 7. Аудит витрат на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг
 8. БАЖАННЯ і НАМІРИ - це миттєво виникаючі і досить часто змінюють один одного мотиваційні суб'єктивні стани, що відповідають змінюваних умов виконання дії.
 9. Безпека виконання робіт.
 10. Будівельний генеральний план на стадії виконання окремих видів будівельно-монтажних робіт.
 11. Будівельні роботи. Поняття. Підготовчі роботи. Поняття, особливості виконання.
 12. Бюджетна класифікація видатків та кредитування бюджету
Переглядів: 897

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Лекція 2. Фінансова система. | Лекція 4. Доходи та видатки бюджету

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.