Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Лекція 2. Фінансова система.

Контрольна функція — полягає у створенні об’єктивних можливостей для здійснення контролю за формуванням і використанням фондів грошових коштів. Необхідність її обумовлена тим, що фінансові відносини мають протиречивий характер.

Забезпечують контроль за формуванням і використанням фінансових ресурсів.

Фінанси визначаються природою і функціями держави, її діяльністю.

Лекція 1. Сутність фінансів та їх роль у суспільстві.

1.Сутність фінансів.

2.Функції фінансів.

3. Моделі фінансових відносин.

4. Фінансово–кредитний механізм.

5. Фінансові ресурси

— 1 —

Фінанси— це економічні відносини з приводу розподілу, перерозподілу і використання у грошовій формі вартості ВВП, а в певних умовах і національного багатства для задоволення суспільних потреб.

Інструмент фінансових відносин — гроші.

Об’єкт фінансових відносин: ВВП та національне багатство

ВВП — це додана вартість, вироблена в країні виробниками товарів, робіт, послуг у поточному році:

Національне багатство— це вартість нагромаджених в Україні матеріальних цінностей та залучених у виробництво природних ресурсів (основні засоби, матеріальні ресурси , золотий запас, валютний запас, страховий запас, природні ресурси)

Суб’єктамифінансових відносин виступають підприємства, держава, населення.

Ознаки фінансів :

обмінно–розподільчий характер (розподіл ВВП відбувається через реальні грошові фонди, відсутній еквівалентний обмін),

грошова форма відносин,

Роль фінансів :

забезпечують розподіл ВВП і фінансові потреби юридичних та фізичних осіб, держави,

здійснюють перерозподіл первинних і вторинних доходів між галузями, регіонами і населенням,

забезпечують кругообіг фінансових ресурсів і безперервність виробництва,

регулюють різні напрями соціально–економічного розвитку,

— 2 —

Функції фінансів:

1. Розподільча.

2. Контрольна.

Розподільча функціяреалізується на трьох стадіях:

Первинний розподіл — це розподіл новоствореної вартості і формування первинних доходів суб’єктів фінансових відносин. Первинні доходи підприємства — прибуток; працівників - заробітна плата; держави — непрямі податки, надходження від державного майна, прибуток держсектора.

Перерозподіл полягає в створенні і використанні централізованих фондів грошових коштів.

За рівнем централізації вони поділяються на :

загальнодержавні (бюджет та фонди цільового призначення)

відомчі фонди (фонди міністерств та відомств)

корпоративні (формування фондів підприємств та об’єднань)

Вторинний розподіл властивий тим, хто не бере участі у первинному розподілі (виплата заробітної плати у бюджетній сфері, асигнування з бюджету, виділення коштів з фондів цільового призначення)

Розрізняють контроль:

- державний (на загальнодержавному рівні розподілу ВВП)

- відомчий (галузевими міністерствами і відомствами)

- внутрішній (самоперевірка фінансової діяльності підприємствами)

- незалежний (здійснюють аудиторські фірми)

- суспільний (контроль з боку суспільства за фінансовою діяльністю держави)

— 3 —

Моделі фінансових відносин:

1. За послідовністю розподілу ВВП виділяють:

а) фінансова модель ринкової економіки:

Вартість ВВП розподіляється зпочатку між тими, хто зайнятий на його створенні (підприємства, працівники). Держава отримує свої доходи на етапі перерозподілу ВВП.

б) фінансова модель адміністративної економіки:

Переважна частина ВВП відразу централізується в бюджеті і виключається з розподільчих відносин.

Недоліки цієї системи:

- з неї не видно реального рівня доходів юридичних і фізичних осіб,

- відсутні стимули до продуктивної праці,

-доходи юридичних та фізичних осіб не відображають їх вклад у створення ВВП.

2. За рівнем державної централізації ВВП (в ринковій економіці):

Американська модель. Фінансове втручання в економіку мінімальне. Рівень бюджетної централізації — 25–30%. Рівень самофінансування фізичних і юридичних осіб максимальний.

Західноєвропейська модель. Помірний рівень централізації ВВП в бюджеті — 35–45%. За рахунок державних коштів фінансується соціальна сферна, насамперед освіта.

Скандинавська модель. Високий рівень централізації ВВП в бюджеті — 50–60%. Розгалужена державна соціальна сфера. Така модель можлива за високого рівня культури і свідомості населення.

— 4 —

Фінансово–кредитний механізм— це сукупність форм, фінансових методів та важелів впливу на соціально–економічний розвиток суспільства. Включає :

Фінансові показники - абсолютні величини, які характеризують формування або використання фінансових ресурсів держави, результати господарської діяльності підприємницьких структур, рівень доходів населення ( ВВП, ЧНП, НД, доходи та видатки бюджету, прибуток, середня ЗП).

Фінансові методивключають :

Фінансове планування - діяльність по визначенню обсягів, джерел формування та напрямків використання фондів фінансових ресурсів.

Фінансове управління – діяльність, пов’язана з необхідністю втручання в розподільчі процеси з метою досягнення запланованих результатів.

Фінансовий контроль – діяльність, спрямована на перевірку правильності розподілу та перерозподілу ВВП і НБ через відповідні фонди.

Фінансове забезпечення виступає в трьох формах : самофінансування, бюджетне фінансування, кредитування.

Фінансове регулювання - законодавчо визначена система впливу держави на фінансові процеси в суспільстві.

Фінансові важелі, стимули та санкції - конкретні форми здійснення процесів розподілу і перерозподілу ВВП і НБ, за допомогою яких можна впливати на інтереси суб”єктів господарювання з метою підвищення їх зацікавленості в досягненні певних результатів.

Фінансове право -система фінансових правових норм і законів, що регламентують відносини щодо формування і використання грошових коштів держави та суб”єктів господарювання. (Конституція України, Закони України, Постанови ВРУ, декрети КМУ, укази Президента, нормативні акти міністерств, акти місцевих рад).

--- 5 —

Фінансові ресурси- це грошові фонди, які створюються в процесі розподілу, перерозподілу і використання ВВП та НБ за певний період.

Напрямки використання фінансових ресурсів :

1. Поповнення основного і оборотного капіталу державного сектора економіки.

2.Формування фонду споживання (видатки на соціально – культурні заходи, задоволення соціальних потреб, соціальний захист, видатки на оборону і управління).

3.Формування фонду нагромадження державного сектору економіки (капітальні вкладення, створення резервних фондів).

Розрізняють централізовані і децентралізовані фінансові ресурси.

Централізовані фінансові ресурси розміщені в:

бюджетній системі,

державних фінансових органах та кредитних установах, Центральному банку,

централізованих і децентралізованих фондах цільового призначення.

Джерелом фінансових ресурсів держави виступає ВВП.

Децентралізовані фінансові ресурси знаходяться в розпорядженні суб”єктів господарювання і населення. Створюються за рахунок прибутків і накопичень резидентів, зокрема : прибутку, амортизаційних відрахувань, кредитів банків, кредиторської заборгованості; коштів, отриманих від випуску цінних паперів.

 

 

1. Поняття фінансової системи та її структура.

2. Державні централізовані фінанси.

3. Децентралізовані фінанси.

— 1 —

Фінансова система— це форма організації фінансових відносин в країні.

За внутрішньою будовою фінансова система — це сукупність відносно обособлених фінансових відносин, які взаємопов’язані між собою та відображають специфічні форми і методи розподілу і перерозподілу ВВП. Фінансова система за внутрішньою будовою включає :

державні фінанси,

фінанси населення,

фінанси приватних підприємств і організацій

Державні фінанси - економічні відносини з приводу формування і використання грошових ресурсів, що зосереджені в руках держави і призначені для виконання державою її функцій (економічних, соціальних, політичних). Державні фінанси поділяються на:

децентралізовані (фінанси державних підприємств)

централізовані (державний бюджет, місцеві бюджети, державний кредит, державне страхування, фонди цільового призначення)

Фінанси населення – економічні відносини з приводу формування і використання грошових ресурсів, що формуються з доходів, отриманих громадянами шляхом трудової, господарської та іншої діяльності або спадщини.

Фінанси підприємств- економічні відносини з приводу формування і використання грошових ресурсів, що забезпечують процес виробництва та відтворення в межах даного виробництва.

За організаційною будовою фінансова система — це сукупність фінансових органів та інститутів, які управляють фінансовими відносинами.

До органів управління фінансовою системою відносяться :

1. Органи, що функціонують в сфері бюджету держави :

Міністерство фінансів,

Державна податкова адміністрація,

Контрольно – ревізійна служба,

Державне казначейство.

2. Контрольно – регулюючі органи :

Рахункова палата Верховної Ради,

Комітет з нагляду за страховою діяльністю,

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку,

Аудиторська палата.

3. Фінансові інститути :

Національний банк України,

Комерційні банки,

Небанківські фінансово – кредитні установи,

Фондові біржі.

4. Органи управління цільовими фондами.

-- 2 --

До державних централізованих фінансів відноситься :

Зведений бюджет -складається із Державного бюджету та місцевих бюджетів, це фінансовий план створення та використання централізованих грошових коштів на рівні держави та її регіонів

Державний кредит– економічні відноини, в яких позичальником виступає держава ( в особі Міністерства фінансів і місцевих органів влади ), а кредиторами - юридичні і фізичні особи. Здійснюється для мобілізації грошових ресурсів з метою покриття дефіциту бюджету.

Державне страхування -економічні відносини з приводу формування і використання резервних та страхових фондів для відшкодування збитків громадянам і господарським структурам. Держава виступає страховиком і розпорядником державних страхових фондів і резервів.

Державні цільові фонди - сукупність фондів грошових коштів, які знаходяться у розпорядженні центральних і місцевих органів влади і використовуються на певні цілі, що мають першорядне значення для країни. До них належать

Пенсійний фонд,

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань,

Фонд соціального страхування на випадок безробіття,

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища,

Фонд соціального захисту інвалідів та ін.

- 3 -

Децентралізовані фінанси (фінанси підприємств)- економічні відносини,які виникають з приводу створення, розподілу та використання централізованих та децентралізованих фондів грошових коштів для задоволення власних потреб колективу, забезпечення поточної господарської діяльності підприємства та його економічного розвитку.

За суб”єктами економічних відносин розрізняють:

1.Фінансові відносини всередині підприємства (розподіл прибутку, нормування оборотних засобів)

2.Фінансові відносини між підприємствами (сплата штрафів, розрахунки між підприємствами)

3.Фінансові відносини між підприємством і державою (держзамовлення, сплата податків , відрахування до фондів)

4.Фінансові відносини між підприємствами і вище стоячими організаціями (відрахування на утримання управлінського апарату, нарахування та використання цільових фондів).

5. Фінансові відносини між підприємствами і банками ( надання кредиту, сплата відсотків за кредит).

Принципи організації децентралізованих фінансів:

1. Принцип плановості, який забезпечує оптимальне співвідношення між перспективним та поточним плануванням.

2. Принцип комерційного розрахунку, який передбачає, що метою діяльності підприємства є отримання прибутку.

Децентралізовані фінансові ресурси - це грошові кошти, що знаходяться у підприємства і забезпечують поточну господарську діяльність, його виробничий та соціальний розвиток.

 


Читайте також:

 1. Агроценоз як система.
 2. Банківська система.
 3. Бюджет і бюджетна система.
 4. Бюджет і бюджетна система.
 5. Бюджетний устрій та бюджетна система.
 6. Бюджетний устрійпоказує, в який спосіб побудована бюджетна система. Іншими словами,він відображає організацію вертикальної структури бюджету держави за рівнями влади.
 7. Валютно-фінансова інтеграція в Європі: історичні, економічні та інституційні засади
 8. Виборча система.
 9. Вид заняття: лекція
 10. Вид заняття: лекція
 11. Вид заняття: лекція
 12. Вид заняття: лекція
Переглядів: 1365

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ | Виконання бюджету (протягом поточного року).

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.008 сек.