Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Основні джерела міжнародного економічного права

Фундаментальними для міжнародного економічного права є такі прийняті Генеральною Асамблеєю 00Н у 1974 р. документи, як Хар­тія економічних прав та обов'язків держав, Декларація про новий міжнародний економічний порядок, Програма дій щодо встановлення нового міжнародного економічного порядку, а також резолюція Ге­неральної Асамблеї 00Н 1979 року "Об'єднання і прогресивний розвиток принципів і норм міжнародного права, які стосуються пра­вових аспектів нового міжнародного економічного порядку". Фахівці зазначають, що ці документи, виконуючи в цілому позитивну роль щодо забезпечення справедливих недискримінаційних еконо­мічних відносин, містять і необґрунтовані положення. Це, зокрема, сто­сується солідарної відповідальності всіх розвинених держав за на­слідки колоніалізму, перерозподілу світового суспільного продукту на користь країн, що розвиваються, шляхом прямих фінансових відрахувань.

Вимоги країн, що розвиваються, спрямовані на досягнення трьох груп цілей: по-перше, визнання світовим співтовариством таких прин­ципів, як повний і постійний суверенітет держав над їх природними ресурсами, суверенна рівність, свобода вибору економічної і соціаль­ної системи та недопущення дискримінації на цій підставі іншими країнами чи міжурядовими організаціями світу; по-друге, надання цим країнам можливості відігравати належну роль у міжнародному процесі прийняття рішень (ця претензія передусім передбачає такі організації, як Міжнародний валютний фонд і Світовий банк); по-третє, задоволення вимог цих країн щодо конкретних економічних Сфер світового ринку.

Важливими нормотворчими документами з точки зору міжнарод­ного економічного права є також резолюції Генеральної Асамблеї 00Н та її органів щодо міжнародної економічної безпеки.

"Міжнародна економічна безпека" — це такий стан міждержав­них економічних відносин, коли існують надійні матеріальні та правові гарантії захисту економічних інтересів кожної держави від не­правомірного застосування економічної сили з боку інших держав, міжнародних організацій і транснаціональних корпорацій.

Система міжнародної економічної безпеки має базуватися на міцному правовому фундаменті — сукупності універсальних, регіо­нальних і двосторонніх норм, що забезпечують ефективне запобіган­ня та присічення дискримінації й інших негативних намагань виріши­ти міжнародні економічні проблеми, спираючись на силу.

Система міжнародної економічної безпеки, як і система міжнарод­ної безпеки загалом, може бути створена та функціонувати лише на основі неухильного дотримання основних принципів міжнародного права і спеціальних принципів міжнародного економічного права.

Опрацьованими вважаються норми інституту міжнародної еконо­мічної безпеки, які забороняють застосування економічної сили з політичних міркувань, дискримінацію, демпінг, обмежують використан­ня протекціоністських засобів, забезпечують реалізацію суверенних прав держав щодо їх природних ресурсів.

Найважливішими міжнародно-правовими актами, що стосуються інституту міжнародної економічної безпеки, є такі:

• "Відмова від примусових економічних заходів" (резолюція
IV сесії ЮНКТАД, 1983р.);

• "Економічні заходи як засіб політичного та економічного при­
мусу стосовно країн, що розвиваються" (резолюція 38-ї сесії
Генеральної Асамблеї 00Н, 1983 р.);

• "Про заходи зміцнення довір'я в міжнародних економічних
відносинах" (резолюція 39-ї сесії Генеральної Асамблеї 00Н,
1984 р.);

• "Міжнародна економічна безпека" (резолюція 40-ї сесії Генеральної Асамблеї 00Н, 1985 р.);

• "Міжнародна економічна безпека" (резолюція 42-ї сесії Генеральної Асамблеї 00Н, 1987 р.).

До джерел міжнародного економічного права належить також Лімська декларація про промисловий розвиток і співробітництво, прийнята в 1975 р. Конференцією 00Н з промислового розвитку (ЮНІДО).

Рішення міжнародних судів-арбітражів є актами застосування міжнародно-правових норм до конкретних випадків. З цього випли­ває відсутність у них правотворчого характеру. Зокрема, ст. 59 Статуту Міжнародного суду 00Н передбачає, що рішення цього суду обов'язкові лише для сторін, що беруть участь у справі й лише стосовно цієї справи.

До компетенції Міжнародного суду 00Н належить також підготовка консультаційних висновків з юридичних питань. Такі висновки мають факультативний характер.

Рішення міжнародних судів можуть вважатися міжнародними пре­цедентами і використовуватися для тлумачення міжнародно-правових норм.

Зрозуміло, що певна держава може визнати норму внутрішньо­державного закону іншої країни чи рішення її національного суду як норму міжнародного права.

Не всі положення договорів, а тим більше рішення міжнародних організацій чи звичаї, можна вважати правовими нормами. Положен­ня ж, які є нормами, можуть мати різну силу — імперативну, диспози­тивну, рекомендаційну.

Особливою формою нормотворчості в межах ООН є кодекси та правила поведінки. Вони схвалюються резолюціями ООН. Прикладом є такі документи: Ко­декс узгоджених на багатосторонній основі справедливих принципів правил для контролю за обмежувальною діловою практикою (ухва­лений Генеральною Асамблеєю у 1980 р.); Кодекс поведінки в галузі технології та Кодекс поведінки для транснаціональних корпорацій (розроблені та ухвалені ЮНКТАД).

Одним з перших є Кодекс проведення лінійних конференцій, його також розробила ЮНКТАД 1974 р. Він стосується організації лінійних перевезень у галузі торговельного мореплавства.

 

4. Правові акти ЄС та Співдружності Незалежних Держав (СНД)


Читайте також:

 1. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 2. IV. Обов'язки і права керівника та заступника керівника подорожі
 3. А джерелами фінансування державні капітальні вкладення поділяються на централізовані та децентралізовані.
 4. А/. Фізичні особи як суб’єкти цивільного права.
 5. Аграрна реформа 1861 р. Скасування кріпостного права в надніпрянській Україны.
 6. Аграрна реформа 1861 р. Скасування кріпостного права в надніпрянській Україны.
 7. Аграрне право як галузь права, його історичні витоки та особливості.
 8. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 9. Адміністративне право як галузь права
 10. Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності
 11. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 12. Аксіологія права у структурі філософсько-правового знання. Соціальна цінність права.
Переглядів: 615

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Загальна характеристика джерел міжнародного економічного права | Як джерела міжнародного економічного права

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.