Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Основні види речовин, що забруднюють атмосферу

 

№ пп. Джерела забруднення Шкідливі речовини, що забруднюють атмосферу
Деревообробні підприємства Деревний пил, окис вуглецю, вуглеводні, скипидар та ін.
Меблеве виробництво Формальдегід, пара розчинників і розріджувачів, окиси азоту, анілін, азот, уайт-спірит, скипидар, аміак, деревний та лакофарбовий пил
Виробництво ДСП, ДВП, клеєної фанери, ламінова­них плит, шаруватих пластиків Формальдегід, фенол, аміак, окис вуглецю, анілін, ціанистий калій, деревний і лакофарбовий пил, сірководень та ін.
Целюлозно-паперове виробництво Сірководень, скипидар, метанол, хлор, деревний пил та ін.
Виробництво деревного борошна Деревний пил, окис вуглецю та ін.
Паросилове господарство (котельні), ремонтно-меха­нічні цехи, приміщення з ремонту автотранс­портних засобів Окис вуглецю, окис азоту, сірчаний ангідрит, зола, сажа, аерозоль свинцю, випари паливно-мастильних матеріалів, абразивний і металевий пил та ін.

 

Ступінь забруднення повітряного середовища визначається перш за все інтенсивністю виділення виробничого пилу, парів і газів шкідливих речовин, їх концентрацією у виробничих приміщеннях, способом та ефективністю очищення перед викидом їх в атмосферу. Загальна кількість шкідливих виділень визначається часом роботи обладнання. В результаті досліджень установлено, що запиленість атмосферного повітря багатьох деревообробних підприємств значно перевищує допустимі концентрації з причини недосконалості конст­рукції технологічного обладнання, циклонів, відсутності пиловловлювачів і фільтрів у системах вентиляції тощо.

Інтенсивність шкідливих виділень зумовлюється також видом матеріалів, що застосовуються у виробництві, характером технології та режимом роботи.

Особливо відчутними забруднювачами атмосфери є виробництва деревно-стружкових і деревноволокнистих плит, шаруватих пластиків, опоряджувальні цехи меблевих виробництв та ін.

2. В результаті інтенсивного використання деревообробними підприємствами водних ресурсів відбувається забруднення водоймищ, що в кінцевому резуль­таті призводить до значних якісних і кількісних змін як водного басейну пев­ного регіону, так і гідросфери в цілому. Більшість водоймищ, річок, озер є не лише джерелами водопостачання, а й тими басейнами, куди скидаються про­мислові й господарсько-побутові стоки. В ряді випадків ступінь очищення цих вод є незадовільним, внаслідок чого вода стає непридатною для споживання, гинуть водні рослини, організми, риби, птахи та тварини.

Відпрацьована вода деревообробного підприємства, що виводиться з його території або направляється на обробку з метою очищення, називається стічною. Стічні води, що виводяться з території підприємства, умовно розділя­ються на три групи:

виробничі — що використовуються в технологічних процесах;

• побутові - що виводяться із санітарних вузлів, душових установок вироб­ничих і невиробничих будівель;

атмосферні - дощові води та води від танення снігу.

За концентрацією забруднюючих речовин деревообробні підприємства відносяться до II групи, а за ступенем агресивності — до слабоагресивних.

3. Розрізняють наступні види забруднення стічних вод: хімічне, фізичне, біологічне та теплове.

Хімічне забрудненняводи відбувається внаслідок надходження у водоймища із стічними водами шкідливих домішок органічної та неорганічної природи.

Основними постачальниками органічних шкідливих речовин у стічні води є підприємства целюлозно-паперової та меблевої промисловості, заводи й це­хи з виробництва деревноволокнистих і деревностружкових плит, клеєної фа­нери, ремонтно-механічні цехи та ін.

Фізичне забрудненняводоймищ пов'язане із зміною фізичних властивостей води — прозорості, вмісту суспензій та інших нерозчинних домішок, радіоак­тивних речовин і температури.

Суспензії (пісок, глина, намул, тирса, дрібні частинки кори, відходи син­тетичних смол та ін.) потрапляють у водоймища, головним чином, за рахунок поверхневого їх змивання дощовими водами з територій складів лісоматеріалів, лісопильних цехів, корувальних станцій, заводів з виробництва ДСП, ДВП,клеєної фанери, а також при обмиванні технологічного обладнання тощо.

Теплове забрудненняводоймищ є особливим видом забруднень. Воно спри­чинене випусканням у водоймища стічних вод підвищеної температури. Дже­релами теплових забруднень водоймищ серед деревообробних підприємств є цехи гідротермічної обробки деревини, цехи з виробництва клеєної фанери, ДВП, ДСП, котелень тощо. Надлишкове тепло, що надходить разом із нагріти­ми стічними водами у водоймища істотно змінює термічний і біологічний ре­жим водоймищ, що може бути причиною зміни мікроклімату, флори та фауни в околиці даних підприємств.

Біологічне забрудненняводного середовища полягає у надходженні до во­доймищ разом із стічними водами різних видів мікроорганізмів. Основними джерелами біологічного забруднення на деревообробних підприємствах є. по­бутові стоки від санвузлів, душових, їдалень та ін. Ці стоки часто потрапля­ють до водоймищ без достатнього очищення і частина хвороботворних вірусів і бактерій спричиняють біологічне забруднення.

Одним з найбільших забруднювачів стічних вод деревообробних підприємств є цехи з виробництва ДВП мокрим способом. Екологічність технології деревноволокнистих плит мокрим способом характеризується, в основному, об'ємами, ступенем забруднення технологічних і стічних вод, які визначаються параметрами технологічного процесу, складом використовува­ної деревинної сировини, хімікатів та обладнання.

Література:

1. Апостолюк С.О., Апостолюк А.С., Джигирей В.С. Охорона праці в деревообробній промисловості – К.: Основа, 2003.—487с.

2. Никитин Л.И., Щербаков А.С., Бобков Н.Г. Охрана труда в лесной и деревообрабатывающей промышленности. — М.: Лесн. пром-сть, 1990. – 432с.

Лекція №18

Модуль 5«Забезпечення пожежної безпеки на підприємствах»


Читайте також:

 1. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 2. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 3. Амортизація основних засобів, основні методи амортизації
 4. Артеріальний пульс, основні параметри
 5. Банківська система та її основні функції
 6. Біржові товари і основні види товарних бірж. Принципи товарних бірж.
 7. Будова й основні елементи машини
 8. Будова оптоволокна та основні фізичні явища в оптоволокні.
 9. Бюджетування (основні поняття, механізм).
 10. Валютний ринок, основи його функціонування. Основні види валютних операцій
 11. Варіатори та їхні основні параметри
 12. Взаєморозрахунки з контрагентами та податковий облік: основні принципи
Переглядів: 598

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Вплив на людину різних величин постійного і змінного струмів | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.