Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Вплив на людину різних величин постійного і змінного струмів

 

Струм, який проходить через людину Характер дії струму
змінного (50-60 Гц) постійного
0,5 . . . 1,5 Початок відчуття, легке тремтіння пальців Не відчувається
2,0 . . . 3,0 Сильне тремтіння пальців рук « «
5,0 . . . 7,0 Судороги в руках Зуд, відчуття нагріву
8,0 . . . 10,0 Руки важко, але ще можна відірвати від електродів. Сильні болі в пальцях, кистях рук та раменах   Посилення нагріву
20 . . . 25 Параліч рук, відірвати їх від електродів неможливо. Дуже сильні болі. Дихати стає важко Ще більше посилення нагріву. Незначне скорочення м'язів рук
50 . . . 80 Параліч дихання. Початок забруднення роботи серця Сильне скорочення нагріву. Скорочення м'язів рук, судороги, утруднене дихання
90 . . . 100 Параліч дихання. При тривалості 3 с і більше – параліч серця Параліч дихання

 

Примітка. З наведеної таблиці можна виділити наступні граничні величини струму:

1. Поріг відчуття - найменша відчутна величина струму (0,5...1,5ма).

2. Поріг струму, що не відпускає, - найменша величина струму, при якій людина вже не може самостійно звільнитися від захоплених електродів дією тих м'язів, через які проходить струм (10...15ма). Струми меншої величини називають що відпускають.

3. Смертельно небезпечний струм (100ма й більше).

 

2. За характером середовища розрізняють наступні виробничі приміщення:

• нормальні — сухі приміщення, в яких відсутні ознаки гарячих та запиле­них приміщень та приміщень з хімічно активним середовищем;

• сухі — відносна вологість повітря не вище 60%;

• вологі — відносна вологість повітря 60...75%;

• сирі — відносна вологість повітря протягом тривалого часу перевищує 75%, але не досягає 100%;

• особливо сирі — відносна вологість близько 100%, стіни, стеля, предмети вкриті вологою;

• гарячі - температура повітря протягом тривалого часу перевищує +30°С;

• запилені - наявний в приміщенні пил, який виділяється, осідає на дро­тах та проникає всередину машин, апаратів; приміщення можуть бути з струмопровідним або з неструмопровідним пилом;

• з хімічно активним середовищем — в приміщенні постійно або протягом тривалого часу міститься пара або відкладаються відкладення, які руйнівно діють на ізоляцію та струмопровідні частини обладнання.

 

3. Для створення умов підвищеної безпеки обслуговуючого персоналу й надійності роботи електричних пристроїв необхідно регулярно проводити контроль і випробування ізоляції з метою своєчасного виявлення ділянок зі слабкою ізоляцією й ліквідації можливого замикання на конструктивні частини електричних установок (корпус, каркас й інші струмопровідні частини).

Випробування (вимір опору) ізоляції установок і машин роблять перед включенням у мережу знову змонтованої установки, періодично після ремонту, транспортування, зберігання, коли обмотки можуть відволожитися, і під час експлуатації в приміщеннях без підвищеної небезпеки 1 раз у рік, у приміщеннях сирих і з їдкими парами й газами - не рідше 2 разів у рік. Результати періодичних вимірів ізоляції, а також вжиті заходи до усунення дефектів записують у спеціальний журнал.

Загальні заходи щодо попередження електротравматизма. Сюди відносяться:

1) розташування струмоведучих частин на недоступній висоті; 2) огородження доступних струмоведучих частин; 3) застосування посиленої ізоляції; 4) використання подвійної ізоляції в мережах і споживачах струму; 5) застосування низьких напруг; 6) застосування розділових трансформаторів; 7) пристрій захисних заземлень; 8) пристрій занулений; 9) пристрій відключень; 10) вирівнювання потенціалів; 11) пристрій блокувань; 12) використання засобів індивідуального захисту; 13) використання монтерських інструментів з ізольованими рукоятками; 14) допуск до обслуговування мереж і споживачів струму тільки навчених осіб, що мають кваліфікаційну групу; 15) регулярне проведення перевірок ізоляції в мережах і споживачах струму; 16) регулярне проведення перевірок роботи захисних заземлень, занулень, відключень і блокувальних пристроїв; 17) регулярне проведення випробувань засобів індивідуального захисту; 18) регулярне проведення випробувань монтерського інструмента; 19) регулярне проведення технічних оглядів, середніх ремонтів електричних установок; 20) регулярне проведення навчання, атестації й переатестації персоналу, що обслуговує електричні мережі й установки; 21) регулярне проведення первинних і періодичних медичних оглядів.

 

Література:

1. Апостолюк С.О., Апостолюк А.С., Джигирей В.С. Охорона праці в деревообробній промисловості – К.: Основа, 2003.—487с. (415 – 446)

2. Никитин Л.И., Щербаков А.С., Бобков Н.Г. Охрана труда в лесной и деревообрабатывающей промышленности. — М.: Лесн. пром-сть, 1990. – 432с.

(с.221 – 231)


Лекція №16

 

Модуль 4“Вимоги безпеки до технологічного обладнання”

 

Тема: «Забезпечення безпеки праці при експлуатації котельних і компресорних установок на деревообробних підприємствах»

 

План

1. Типи котельних установок, які експлуатуються на підприємствах деревообробної промисловості.

2. Основні причини аварій при експлуатації котлів.

3. Основні причини аварій компресорних установок.

4. Запобіжні пристрої.

1. На підприємствах деревообробної промисловості експлуатуються різно­манітні котельні установки (далі котли), призначені для:

• виробництва технологічної пари, що використовується для гідротермічної обробки деревини;

• опалення виробничих, конторських, санітарно-побутових та інших приміщень;

• на деревообробних підприємствах використовуються:

• парові котли з робочим тиском до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) і вище;

• водогрійні котли з температурою нагрівання води до 115°С і вище;

• котли-утилізатори та ін;

2. При експлуатації котельних установок можуть виникати вибухи та аварії за наступних причин:

• невистачання води або порушення циркуляції в котлі;

• незадовільний водний режим у котлі (наявність у воді солей, лугів, кис­ню, вуглекислого газу тощо);

• корозія металічних стінок котла, їх тріщини;

• зношування нагрівальних елементів (водяних або газових труб);

• несправність контрольно-вимірювальних приладів (манометрів, во­домірного скла тощо);

• несправність запобіжних і зворотних клапанів;

• вибух топкових газів;

• перенапруження металу, з якого виготовленні стінки котла;

• неякісне з'єднання стінок котла;

• неякісне обмурування котла;

• порушення правил безпечної експлуатації котельної установки.

Для забезпечення безпеки праці під час експлуатації котельних установок необхідно дотримуватися "Правил Котлотехнагляду з облаштування і безпеч­ної експлуатації котлів, обладнання та трубопроводів" (далі Правила).

Конструкція котлів та їх основних елементів повинна забезпечувати надійність, ремонтоздатність, довговічність і безпечну експлуатацію протягом часу, передбаченого нормативно-технічною документацією, а також можли­вість проведення технічного опосвідчення, очищення, промивання, гідрав­лічного випробування, контролю за технічним станом котла.

Розслідування аварій та нещасних випадків, що пов'язані з експлуатацією котлів, на які поширюються Правила, слід проводити згідно з діючим "По­ложенням про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві", затвердженого постано­вою Кабінету Міністрів України від 21.08.2001 р. № 1094.

3. На деревообробних підприємствах широко застосовують стиснуте повітря для роботи пневматичних приводів технологічного обладнання, зокрема пуль­веризаційних кабін, пневматичних вайм, вакуумних захватів, пневматичного інструмента тощо.

Для виробництва стиснутого повітря використовують компресорні станції різної продуктивності, які можуть у процесі роботи під час аварійних ситуацій вибухати.

До основних причин аварій компресорних станцій слід віднести:

• надмірний тиск у компресорі або ресивері;

• неправильний монтаж компресорів, ресиверів:

• виникнення у місцях стиснутого повітря вибухонебезпечної суміші парів
масла, пилу, окису металу, що знаходиться у зрівноваженому стані;

• електростатичні розряди при значній концентрації у повітрі пилу і парів
масла;

• неякісне охолодження компресора;

• гідравлічні удари, що виникають внаслідок нерівномірного зношування
поршневих насосів;

• несправність контрольно-вимірювальних приладів і запобіжних клапанів;

• відсутність або несправність фільтрів для очищення повітря і масла;

• використання мастил, що не відповідають існуючим стандартам;

• несвоєчасне проведення технічного огляду та випробування;

• порушення правил технічної експлуатації компресорних станцій.

4. Кожний котел продуктивністю котла більше 100 кг/год повинен мати не менше 2-х запобіжних клапанів. При продуктивності менше 100 кг/год передбачається один запобіжний клапан.

За конструкцією запобіжні клапани бувають: важилево-вантажні, пружинні та імпульсні.

Діаметр отвору важилево-вантажних і пружних клапанів повинен бути не менше 20мм. Допускається зменшення умовного переходу клапанів до 15мм для котлів паропродуктивністю до 0,2 т/год і тиском до 0,8 МПаза умови ус­тановки двох клапанів.

Запобіжні клапани повинні захищати котли і пароперегрівачі від переви­щення тиску на 10% від розрахункового.

Сумарна пропускна здатність всіх запобіжних клапанів, що встановлюють­ся на котлі, повинна бути на меншою годинної продуктивності котла.

Кожний котел повинен оснащуватися робочим і контрольним запобіжним клапанами. Контрольний і робочий клапани повинні бути відрегульовані так, щоб контрольний клапан відкривався дещо швидше, ніж робочий.

Запобіжні клапани встановлюють на патрубках, приєднаних безпосередньо до барабана котла або до паропроводу без проміжних органів.

 

Література:

1. Апостолюк С.О., Апостолюк А.С., Джигирей В.С. Охорона праці в деревообробній промисловості – К.: Основа, 2003.—487с. (с.449 – 463)

2. Никитин Л.И., Щербаков А.С., Бобков Н.Г. Охрана труда в лесной и деревообрабатывающей промышленности. — М.: Лесн. пром-сть, 1990. – 432с.

(232 – 254)


Лекція №17

 

Модуль 4“Вимоги безпеки до технологічного обладнання”

 

Тема:«Охорона навколишнього середовища в деревообробці»

План

1. Основні джерела забруднення атмосферного повітря

2. Забруднення виробничих стічних вод

3. Види забруднення стічних вод.

 

1. Технологічні процеси на підприємствах деревообробної промисловості пов'язані з виділенням в атмосферу шкідливих речовин: пилу, пари розчин­ників і розріджувачів, формальдегіду, окису вуглецю, оксидів азоту, аміаку, де­ревних відходів та інших.

Таблиця


Читайте також:

 1. I визначення впливу окремих факторів
 2. Абсолютна величина числа позначається символом .
 3. Абсолютні і відносні величини
 4. Абсолютні і відносні статистичні величини
 5. Абсолютні, відносні та середні величини.
 6. Аденогіпофіз, його гормони, механізм впливу
 7. Аденогіпофіз, його гормони, механізм впливу, прояви гіпер- та гіпофункцій.
 8. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 9. Активний вплив на проблему
 10. Аналіз відхилень від нормативів та їх впливу на прибуток
 11. Аналіз впливу постачальників
 12. Аналіз впливу факторів на зміну сумми гуртової реалізації
Переглядів: 887

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Основні види речовин, що забруднюють атмосферу

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.008 сек.