Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Аналіз відхилень від нормативів та їх впливу на прибуток

Основна мета системи нормативного обліку полягає в тому, щоб полегшити контроль за витратами шляхом порівняння фактичних витрат з нормативними. У зарубіжних підприємствах нормативи часто використовують лише для оперативного контролю витрат і відхилення від нормативів не відображають на окремих рахунках. Але така практика вважається менш ефективною. Доцільнішим є систематичний облік відхилень на рахунках з наступним списанням їх на собівартість реалізованої продукції та відображенням в управлінській звітності.

Б. Перетворюючі операції

А. Перелік матеріалів

Лист нормативних витрат на одиницю виробу

Вид матеріалів Кількість за нормою Ціна за нормативом, грн. Загальні витрати грн.
Матеріали А, кв. см. 0,10 12,00
Деталі Б, шт. 3,00 18,00
Компонент В, шт. 20,00 20,00
Разом матеріалів х х 50,00
Операція Час за нормою, год. Нормативна розцінка, грн. Загальні витрати, грн.
Обробка матеріалу А 1,00 12,50 12,50
Встановлення деталей Б 0,50 12,50 6,25
З’єднання з компонентом В 0,10 9,00 0,90
Перевірка і пакування 0,15 9,00 1,35
Разом трудовитрат 1,75 х 21,00

В. Накладні витрати за ставкою 10 грн. за робочий час, всього – 17,50 грн.

Г. Загальні нормативні витрати на одиницю продукції – 88,50 грн.

 

Сума нормативних витрат на одиницю продукції – це нормативна собівартість, яка використовується для оцінки продукції при її оприбуткуванні з виробництва, оцінки запасів, визначення собівартості реалізованої продукції, порівняння фактичної собівартості з нормативною, вирішення питань ціноутворення тощо.

Протягом року можливі зміни норм витрат у випадках зміни умов виробництва (заміна обладнання, матеріалів, впровадження нової технології виробництва тощо).

 

4.3. Облік відхилень від нормативів у системі “стандарт-кост”

Для обліку матеріальних витрат та відхилень від нормативу застосовують методи сигнального документування, партіонного розкрою та інвентарний. Для обліку витрат на оплату праці використовують методи обліку виробітку за кінцевою операцією, інвентарний, розрахунковий та за кожною виробничою операцією.

Можливі різні варіанти обліку за нормативними витратами.

Один із можливих варіантів полягає в тому, що відхилення від норм відображаються на спеціальних рахунках під час їх виникнення (або одночасно з витратами). При цьому придбані матеріали оцінюють за нормативною ціною, а відхилення від нормативної вартості відносять на окремий рахунок “Відхилення основних матеріалів за ціною”. На рахунок “Незавершене виробництво” списують нормативну кількість матеріалів в оцінці за нормативною ціною, а відхилення відносять на спеціальний рахунок “Відхилення основних матеріалів за кількістю”. У такому ж порядку відображають відхилення витрат на оплату праці та накладних витрат. При цьому на рахунках відхилень перевитрати записують по дебету, а економію – по кредиту рахунка.

Таким чином, на дебеті рахунка “Незавершене виробництво” відображають лише нормативні витрати, а на кредиті – нормативну собівартість виготовленої продукції (виконаних робіт). Відхилення від нормативів у системі “стандарт-кост” повинні бути розподілені у кінці звітного періоду та списані на рахунки “Незавершене виробництво”, “Готова продукція” та “Собівартість реалізації” пропорційно до залишків на цих рахунках на кінець періоду. Така методика більше відповідає принципу узгодження витрат і доходів, який передбачає, щоб витрати на продукцію відображалися у звіті про фінансові результати в тому періоді, у якому цю продукцію було реалізовано, а не тоді, коли вона була виготовлена. Особливо це легко зробити при позамовному методі обліку витрат і обчислення собівартості, коли залишків готової продукції на складі практично не буває, а усі відхилення можуть бути ідентифіковані з конкретними замовленнями.

У той же час, адміністрація підприємства часто зацікавлена в одержані даних про відхилення оперативно з метою прийняття управлінських рішень. Тому в управлінському обліку ( для внутрішнього використання) усі відхилення розцінюють як витрати звітного періоду і щомісяця списують на рахунок “Собівартість реалізації” або безпосередньо на рахунок “Фінансові результати”.

Методику відображення відхилень на рахунках за цим методом розглянемо на такому прикладі.

Приклад. Господарські операції по відображенню відхилення витрат від нормативів у момент їх виникнення:

1. Одержані матеріали від постачальника: кількість – 10000 кг, нормативна вартість – 50000 грн., фактична вартість придбання – 52000 грн.

Основні матеріали 50000

Відхилення основних матеріалів за ціною 2000

Розрахунки з постачальниками 52000

2. Списані матеріали, витрачені на виробництво: за нормою – 4800 кг, фактично – 4820 кг. Матеріали оцінені за нормативною вартістю (5 грн. за 1 кг)

Незавершене виробництво 24000

Відхилення основних матеріалів за кількістю 100

Основні матеріали 24100

3. Нарахована оплата праці основним робітникам: за нормою – 2000 годин по 4 грн. за годину, фактично нараховано за 1900 годин по 4, 20 грн. за годину

Незавершене виробництво 8000

Відхилення оплати праці за тарифами 380

Розрахунки з оплати праці 7980

Відхилення оплати праці за нормами 400

4. Відображаються фактично понесені виробничі накладні витрати

Виробничі накладні витрати 3000

Різні рахунки активів та зобов’язань 3000

5. Розподіляються і списуються виробничі накладні витрати (нормативна ставка 1,60 грн. на одну людино-годину прямих витрат праці)

Незавершене виробництво 3200

Виробничі накладні витрати 3000

Відхилення накладних витрат за базою розподілу 160

Відхилення накладних витрат за ставкою розподілу 40

6. Оприбуткована вироблена продукція за нормативною собівартістю 33000 грн.

Готова продукція 33000

Незавершене виробництво 33000

7. Списується нормативна собівартість реалізованої продукції – 30000 грн.

Собівартість реалізації 30000

Готова продукція 30000

8. Списуються на рахунок “Собівартість реалізації” відхилення від нормативів

а) матеріалів за ціною – 2000 грн.

Собівартість реалізації 2000

Відхилення основних матеріалів за ціною 2000

б) матеріалів за кількістю – 100 грн.

Собівартість реалізації 100

Відхилення основних матеріалів за кількістю 100

в) оплати праці за тарифами – 380 грн.

Собівартість реалізації 380

Відхилення оплати праці за тарифами 380

г) оплати праці за нормами – 400 грн.

відхилення оплати праці за нормами 400

Собівартість реалізації 400

д) накладних витрат за базою розподілу – 160 грн.

Відхилення накладних витрат за базою розподілу 160

Собівартість реалізації 160

е) накладних витрат за ставкою розподілу – 40 грн.

Відхилення накладних витрат за ставкою розподілу 40

Собівартість реалізації 40

9. Фактична собівартість реалізованої продукції списується на рахунок фінансових результатів – 31880 грн.

Фінансові результати 31880

Собівартість реалізації 31880

Після відображення наведених операцій на рахунку “Собівартість реалізації” визначається фактична собівартість реалізованої продукції (рис. 4.3), яка і списується на рахунок “Фінансові результати”. Ці ж показники будуть перенесені у “Звіт про фінансові результати” (для внутрішнього використання).

Другий метод відображення відхилень від нормативів на бухгалтерських рахунках полягає у тому, що на дебет рахунка “Незавершене виробництво” відносять фактичну вартість використаних матеріалів, оплати праці та виробничих накладних витрат, а по кредиту цього рахунка відображають нормативну собівартість виготовленої продукції. У цьому випадку для визначення відхилень від нормативів не використовують їх документування, а здійснюють аналітичні розрахунки. Для цього спочатку визначають нормативну собівартість залишку незавершеного виробництва на кінець звітного періоду. З цією метою проводиться інвентаризація незавершеного виробництва та його нормативна оцінка. Різниця між фактичною сумою залишку на рахунку “Незавершене виробництво” та його нормативною оцінкою показує загальну суму відхилень від нормативів, причини яких і виявляють в оперативному порядку або аналітичними методами. Сума відхилень розподіляється між незавершеним виробництвом, готовою та реалізованою продукцією і списується на відповідні рахунки.

Практика нормативного обліку витрат, що склалася в Радянському Союзі, передбачала можливість трьох варіантів обліку:

1) облік витрат за нормами та окремо облік відхилень від норм;

2) паралельний облік фактичних і нормативних витрат;

3) змішаний облік.

Фактична собівартість виготовленої продукції визначається за такою методикою як алгебраїчна сума нормативної собівартості, відхилення за рахунок зміни норм та відхилення фактичних витрат від нормативних.

Така методика обліку зумовлювала збільшення обсягу облікових робіт та зниження оперативності і аналітичності облікової інформації, що призводило до формалізму у застосуванні цього методу обліку. В той же час, система “стандарт-кост” орієнтована на зменшення обсягу облікових робіт порівняно з системою обліку фактичних витрат, тому що при її застосуванні відпадає необхідність індивідуального аналітичного обліку витрат матеріалів і праці на кожен вид продукції. Самі ж нормативи встановлюються періодично і часто використовуються без зміни протягом тривалого часу, якщо не відбувається змін у технології виробництва. Рівень же накладних витрат у всіх випадках переглядається щорічно (незалежно від того, застосовується система “стандарт-кост” чи ні) і не впливає суттєво на відхилення обсягу облікових робіт. Це і зумовило значне поширення та тривале використання системи “стандарт-кост” у практиці зарубіжних підприємств.

 


 

Різні рахунки активів та зобов’язань   Матеріали   Незавершене виробництво
Д К   Д К   Д К
  1) 52000   1) 50000 2) 24100   2) 24000 6) 33000
  3) 7980   Об. 50000 Об. 24100   3) 8000  
  4) 3000   С-до 25900     5) 3200  
            Об. 35200 Об. 33000
Виробничі накладні витрати   Відхилення матеріалів за ціною   С-до 2200  
   
Д К   Д К   Готова продукція
4) 3000 5) 3000   1) 2000 8а) 2000   Д К
Об. 3000 Об. 3000   Об. 2000 Об. 2000   6) 33000 7) 30000
С-до –     С-до –     Об. 33000 Об. 30000
            С-до 3000  
Відхилення накладних витрат за базою розподілу   Відхилення матеріалів за кількістю      
Собівартість реалізації
Д К   Д К   Д К
8д) 160 5) 160   2) 100 8б) 100   7) 30000 8г) 400
Об. 160 Об. 160   Об. 100 Об. 100   8а) 2000 8д) 160
С-до –     С-до 100     8б) 100 8е) 40
            8в) 380 9) 31880
Відхилення накладних витрат за ставкою розподілу   Відхилення оплати праці за тарифами   Об. 32480 Об. 32480
С-до –  
Д К   Д К      
8е) 40 5) 40   3) 380 8в) 380   Фінансові результати
Об. 40 Об. 40   Об. 380 Об. 380   Д К
С-до –     С-до –     9) 31880  
             
      Відхилення оплати праці за нормами      
      Д К      
      8г) 400 3) 400      
      Об. 400 Об. 400      
      С-до –        

 

Рисунок 4.3. Взаємозв’язок рахунків при відображенні господарських операцій в системі “стандарт-кост”

 

Відхилення фактичних витрат від нормативних повинні оперативно виявлятися і аналізуватися менеджерами, відповідальними за управління витратами. При аналізі та оцінці усі відхилення поділяють на сприятливі (які сприяють економії витрат та збільшенню прибутку) і несприятливі (які приводять до зменшення прибутку).

Аналіз відхилень виконують окремо по кожному виду витрат, використовуючи методи факторного аналізу:

а) по прямих витратах матеріалів (на фактичний обсяг діяльності)

– відхилення за рахунок зміни норм витрачання матеріалів = (фактичні витрати матеріалів – нормативні витрати на фактичний обсяг виробництва) × нормативна ціна одиниці матеріалів;

– відхилення за рахунок зміни цін на матеріали = (фактична ціна одиниці матеріалів – нормативна ціна) × фактичний обсяг використаних матеріалів;

– загальне відхилення витрат на матеріали = (фактична кількість витрачених матеріалів × фактична ціна одиниці матеріалів) – (нормативна кількість матеріалів на фактичний обсяг виробництва × нормативна ціна одиниці матеріалів) = відхилення за рахунок норм + відхилення за рахунок цін;

б) по прямих витратах на оплату праці (на фактичний обсяг діяльності)

– відхилення за рахунок зміни витрат робочого часу (продуктивності праці, трудомісткості виробництва) = (фактичні витрати праці – нормативні витрати праці на фактичний обсяг виробництва) × нормативний рівень оплати 1 людино-години;

– відхилення за рахунок рівня оплати праці = (фактичний рівень оплати 1 людино-години – нормативний рівень оплати 1 людино-години) × фактичні витрати праці в людино-годинах;

– загальне відхилення по оплаті праці = фактичні витрати на оплату праці – нормативна сума оплати праці на фактичний обсяг виробництва = відхилення за рахунок витрат робочого часу + відхилення за рахунок рівня оплати праці.

в) по виробничих накладних витратах

– чисте відхилення загальновиробничих (накладних) витрат = фактичні накладні витрати – розподілені (списані) загальновиробничі витрати за нормативною ставкою на фактичний обсяг діяльності;

– відхилення за рахунок зміни ставки витрат під впливом відхилення обсягу виробництва = загальновиробничі витрати за гнучким бюджетом, розрахованим на фактичний обсяг діяльності – розподілені та списані загальновиробничі витрати за нормативною (статичною) ставкою на фактичний обсяг діяльності;

– відхилення за рахунок зміни рівня витрат = фактичні загальновиробничі витрати – загальновиробничі витрати за гнучким бюджетом на фактичний обсяг діяльності;

– відхилення за рахунок зміни обсягу діяльності, скориговані при складанні гнучкого бюджету і не включені в суму чистого відхилення = розподілені і списані загальновиробничі витрати за бюджетною ставкою на фактичний обсяг діяльності – загальновиробничі витрати за статичним (початковим) бюджетом (нормативні витрати на нормативний обсяг діяльності).

Для аналізу відхилення накладних витрат від нормативу складають гнучкий бюджет накладних витрат, у якому передбачають суму змінних витрат на одиницю бази розподілу і загальну суму постійних витрат за період, яка не змінюється в межах релевантного діапазону. Загальна сума виробничих накладних витрат = Постійні витрати + Змінні витрати на одиницю продукції × Обсяг виробництва продукції.

Загальну суму накладних витрат ділять на кількість одиниць вимірювання бази розподілу і визначають нормативну ставку накладних витрат на фактичний обсяг діяльності (табл. 4.4).


Читайте також:

 1. ABC-XYZ аналіз
 2. I визначення впливу окремих факторів
 3. II. Багатофакторний дискримінантний аналіз.
 4. SWOT-аналіз у туризмі
 5. SWOT-аналіз.
 6. Tема 4. Фації та формації в історико-геологічному аналізі
 7. V. Нюховий аналізатор
 8. V. Підриємницький дохід і прибуток
 9. АВС (XYZ)-аналіз
 10. Автомати­зовані інформаційні систе­ми для техніч­ного аналізу товар­них, фондових та валют­них ринків.
 11. Аденогіпофіз, його гормони, механізм впливу
 12. Аденогіпофіз, його гормони, механізм впливу, прояви гіпер- та гіпофункцій.
Переглядів: 3181

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Нормативної собівартості | Тема 5. Диференціальний аналіз релевантної інформації

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.01 сек.