Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Посилання на літературу в тексті та оформлення списку літератури

Структурні елементи

Титульний аркуш

Поля і шрифт

Вимоги до оформлення реферату

Реферат друкується за допомогою комп’ютерної техніки на аркушах білого паперу формату А4 (210´297 мм).

Текст друкується на одному боці аркуша через півтора інтервали, шрифт -14. Розміри полів: верхнє та нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 10 мм.

Реферат починається з титульного аркуша (Додаток А). Титульний аркуш не нумерується, але враховується в загальній нумерації сторінок. Титульний аркуш підписується студентом.

Реферат містить такі структурні елементи, як «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ».

Після титульного аркушу наводять Зміст і Вступ.

ВСТУП повинен відображати теоретичну та практичну значимість теми і вкладатися у 1-2 сторінки.

Далі розміщують основну частину (до 30 стор.), що виконується за планом до обраної теми. Основна частина містить пронумеровані підрозділи та пункти.

Після основної частини наводяться Висновки, що коротко висвітлюють загальний стан та перспективи питання (1 аркуш), Список літератури та за необхідності - додатки.

Посилання на використану літературу та інтернет-джерела подають у квадратних дужках (наприклад [1], [1,3], [1-5], [1-3, 7, 10],).

Посилання в СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ розміщуються в тому порядку, в якому вони зустрічаються в тексті.

Необхідно навести не менше 10 посилань.

Приклад оформлення посилань в списку літератури наведено в додатку Б.

 

Оформлення таблиць

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті або на наступній сторінці. На всі таблиці обов’язково повинні бути посилання в тексті: (табл. 2.1); у табл. 2.1; при повторному посиланні - див. табл. 2.1.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, наведених у додатках) в межах розділу. Напис «Таблиця» та її номер наводять в правого боку. Номер таблиці складається з двох цифр розділених крапкою – номеру розділу в якому наведено таблицю та порядкового номеру таблиці (Таблиця 3.2 - друга таблиця третього розділу). Нижче, симетрично до тексту, потовщеним шрифтом, з великої літери друкують назву таблиці.

При перенесенні частини таблиці на наступну сторінку над другою та подальшими частинами справа пишуть «Продовження табл.» і вказують номер таблиці (Продовження табл.2.3).

Повертати текст на 45° по відношенню до назви та основної частини таблиці дозволяється тільки в підзаголовках колонок (граф). Також допускається повертання всієї таблиці з назвою та рамкою на 45° проти годинникової стрілки (альбомний формат аркушу).

Приклад:

Таблиця 3.2

Назва таблиці

заголовок колонки заголовок колонок заголовок колонки заголовок колонки
підзаголовок колонки підзаголовок колонки підзаголовок колонки
           

 


Читайте також:

 1. VI. Оформлення маршрутної документації на проведення туристичних походів та експедицій
 2. Абсолютні й відносні посилання у формулах
 3. Абсолютні синоніми (наприклад, власне мовні й запозичені) в одному тексті ділового стилю вживати не рекомендується.
 4. Актуальні тенденції організації іншомовної освіти в контексті євроінтеграції.
 5. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності Важливим завданням аналізу фінансового стану підприємства є оцінка руху грошових коштів підприємства.
 6. Анотування і реферування наукових текстів
 7. Антична епоха в українському контексті.
 8. Банк приймає до оплати вимога-доручення від платника протягом 20 календарних днів із дати оформлення його одержувачем.
 9. В 30-х роках було зроблено спробу систематизувати курс методики викладання літератури. Виходять такі праці.
 10. В.М.Шоботов. Цивільна оборона: Навчальний посібник. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. – 438
 11. Вантажна митна декларація як основний документ при здійсненні митного оформлення вантажів
 12. Види бойових документів і вимоги до їх оформлення
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Оформлення ілюстрацій

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.