Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


ТЕМА 2 Виробництво чавуну

Питання навчальної програми

Склад доменного цеху. Пристрої для завантаження шихтових матеріалів в доменну піч, подачі і нагріву дуття, очищення доменного газу, обслуговування горна і прибирання продуктів плавки. Конструкція доменної печі, принцип роботи, допоміжні пристрої. Фізико-хімічні процеси в доменній печі: відновлення оксидів заліза, марганцю, кремнію, фосфору і сірки, інших елементів, утворення чавуну і шлаку, процеси горіння палива і утворення доменного газу. Продукти доменного виробництва: склад, призначення. Методи інтенсифікації доменної плавки.

Література: [1] – стор. 58-127, [2] – стор. 42-91, [3] – стор. 143-270; 301-410, [4] – стор. 152-281; 337-497.

Питання для самоперевірки

1. Перерахуйте основні частини профілю доменної печі, їх характеристика.

2. Розгляньте будову доменної печі.

3. Розгляньте пристрої для підведення дуття в піч і випуску з неї продуктів плавки.

4. Перерахуйте основні складові доменного цеху.

5. Призначення рудного двору, з яких ділянок він складається, основне устаткування двору.

6. Як здійснюється зважування і доставка шихтових матеріалів на колошник доменної печі?

7. Розгляньте схему і принцип роботи повітронагрівачів.

8. Перерахуйте з яких стадій складається газоочищення і розгляньте пристрої газоочистки.

9. Перерахуйте обладнання для обслуговування горна і прибирання продуктів плавки (чавуну і шлаку).

10. У якій послідовності йде відновлення оксидів заліза? Приведіть реакції відновлення оксидів заліза.

11. Сутність прямого і непрямого відновлення? Розгляньте температурні зони доменної печі, де реалізуються різні схеми відновлення оксидів заліза.

12. Приведіть схему і реакції відновлення оксидів марганцю. Вплив умов на ступінь відновлення марганцю.

13. Приведіть реакцію відновлення кремнію. Виявіть вплив температури і кількості шлаку на відновлення кремнію.

14. Приведіть реакцію відновлення фосфору. Поведінка фосфору в умовах доменної плавки?

15. Приведіть реакції десульфурації. Виявіть вплив температури, основності і кількості шлаку на вміст сірки в чавуні.

16. Розгляньте сутність способів позадоменної десульфурації чавуну.

17. Приведіть класифікацію доменних чавунів, їх склад та призначення.

18. Основні шляхи використовування доменних шлаків і газів.

19. Перерахуйте методи інтенсифікації доменної плавки.

ТЕМА 3 Виробництво сталі

Питання навчальної програми

Технологічні особливості сталеплавильного виробництва: агрегати, шихта, загальна схема сталеплавильного процесу. Продукція сталеплавильного виробництва. Фізико-хімічні основи процесів виробництва сталі: окислення вуглецю, поведінка кремнію, марганцю і інших елементів. Шкідливі домішки в сталі: фосфор, сіра, гази в сталі. Розкислювання і легування сталі. Конвертерні способи виробництва сталі. Конструкція і футеровка кисневих конвертерів. Технологія плавки в кисневих конвертерах. Схема і робота мартенівської печі. Технологія мартенівського виробництва. Різновиди мартенівського процесу. Виплавка сталі в двохванних сталеплавильних агрегатах. Виробництво сталі в електричних печах. Класифікація електричних печей. Виплавка сталі в електродугової печі. Виплавка сталі в індукційних печах.

Література: [1] – стор. 147-343, [2] – стор. 98-195, [5] – стор. 27-339, [6] – стор. 15-41; 70-102; 121-428, [7] – стор. 8-150.

Питання для самоперевірки

1. Перерахуйте шихтові матеріали для виробництва сталі.

2. Наведіть загальну схему сталеплавильного процесу.

3. Основні фізико-хімічні закономірності процесів, що протікають в сталеплавильній ванні.

4. Розгляньте властивості шлаків, їх роль і функції в процесі виплавки сталі.

5. Перерахуйте сучасні сталеплавильні процеси і дайте їх характеристику.

6. Приведіть реакції окислення вуглецю, залежність вмісту кисню від вуглецю.

7. Які умови виділення пузирів СО.

8. Розгляньте вплив реакції окислення вуглецю на сталеплавильний процес.

9. Приведіть реакції окислення марганцю і кремнію. Виявіть вплив основності, окисленності шлаку і температури на поведінку цих елементів в сталеплавильній ванні.

10. Як впливає фосфор на властивості сталі? Що є основним джерелом надходження фосфору в метал?

11. Приведіть реакції окислення фосфору. Виявіть вплив основності, окисленності шлаку і температури на поведінку фосфору.

12. Як впливає сірка на властивості сталі? Що є основним джерелом надходження сірки в метал?

13. Приведіть реакції видалення сірки. Виявіть вплив основності, окисленності шлаку і температури на поведінку сірки.

14. Розгляньте джерела забруднення стали газами і шляхи дегазації металу.

15. Як впливають гази на властивості сталі? Розгляньте вплив температури на розчинність газів в залізі.

16. Як впливає кисень на властивості сталі? Якою технологічною операцією закінчується виплавка сталі в будь-якому агрегаті?

17. Приведіть існуючі способи розкислювання сталі, достоїнства і недоліки.

18. Розгляньте рівняння Стокса, виявіть чинники, що впливають на швидкість видалення продуктів розкислювання.

19. Вкажіть шляхи зниження забруднення сталі неметалічними включеннями при розкислюванні.

20. Перерахуйте конвертерні способи виробництва сталі і дайте їх характеристику.

21. Розгляньте будову і футеровку кисневого конвертера.

22. Висловіть сутність технології плавки сталі в кисневих конвертерах.

23. Розгляньте будову і роботу мартенівської печі.

24. Перерахуйте різновиди мартенівського процесу.

25. Висловіть сутність технології мартенівського виробництва сталі.

26. Розгляньте особливості основного і кислого мартенівських процесів.

27. Приведіть варіанти технології процесу виробництва сталі в електричних печах.

28. Розгляньте будову дугової сталеплавильної печі.

29. Технологія плавки сталі в основній і кислій дуговій електропечі.

30. Розгляньте будову індукційної печі, технологію плавки, переваги, недоліки.

ТЕМА 4. Способи підвищення якості і розливання сталі

Питання навчальної програми

Способи підвищення якості рідкої сталі. Продувка сталі інертним газом. Обробка металу синтетичним шлаком. Обробка металу в умовах розрідження. Продування газо-порошковими струменями. Розливання сталі. Випуск сталі в ківш. Розливання сталі в виливниці. Безперервне розливання заготівок.

Література: [1] – стор. 347-413, [2] – стор. 196-228, [5] – стор. 365-499, [7] – стор. 155-377, [8] – стор. 122-198.

Питання для самоперевірки

1. Перерахуйте основні способи підвищення якості сталі і дайте їх коротку характеристику.

2. Для чого застосовується продування сталі інертним газом, обробка металу синтетичним шлаком.

3. Як впливає розрідження на протікання реакцій з участю газової фази.

4. Приведіть способи обробки сталі в умовах розрідження (вакуумування).

5. Розгляньте існуючі способи розливання сталі в виливниці. Порівняйте ці способи.

6. Розгляньте технологію безперервного литва заготівок.

7. Конструкції машин безперервного литва заготівок (МБЛЗ).

ТЕМА 5. Виробництво феросплавів

Питання навчальної програми

Класифікація і призначення феросплавів. Види феросплавних процесів. Шлаки феросплавного виробництва. Електротермія феросиліцію: сортамент і властивості феросиліцію, теоретичні основи і технологічні особливості отримання феросиліцію. Марганець: області вживання марганцю, характеристика марганцевих руд і концентратів, технологія високовуглецевого і низьковуглецевого феромарганцю, електротермія силікомарганцю, дефосфорація марганцевих концентратів. Хром: фізико-хімічні властивості хрому, руди хрому, технологія високовуглецевого і низьковуглецевого ферохрому. Феротитан: руди титана, особливості відновлення титана, підготовка шихтових матеріалів до плавки, ведення плавки.

Література: [9] – стор. 14-52, 77-95, 106-206, 232-246, [10] – стор. 19-66, 118-154, 179-280, 303-359, 445-473, [11] – стор. 7-90, 129-254, 269-282.

 

Питання для самоперевірки

 

1. Приведіть загальну класифікацію та призначення феросплавів.

2. Приведіть класифікацію способів отримання феросплавів за видом агрегату, який використовується.

3. Приведіть класифікацію способів отримання феросплавів за видом відновника.

4. Якими властивостями повинен володіти елемент, щоб бути відновником іншого елемента.

5. Наведіть фізико-хімічну сутність металургійного відновлення: умови плину реакції у бік відновлення, види метало термічного відновлення.

6. Розгляньте роль шлаку при виплавці феросплавів.

7. Розгляньте будову рудовідновної печі, в якій виплавляють феросплави.

8. Розгляньте особливості відновлення кремнезему вуглецем при отриманні феросиліцію.

9. Наведіть шихтові матеріали для виробництва феросиліцію.

10. Висловіть сутність технології плавки феросиліцію в рудовідновній печі.

11. Перерахуйте основні області застосування марганцю.

12. Приведіть загальну характеристику марганцевої руди.

13. Основні стадії підготовки марганцевої руди до плавки, дайте коротку їх характеристику.

14. Висловіть сутність технології плавки високовуглецевого феромарганцю флюсовим способом.

15. Висловіть сутність технології плавки високовуглецевого феромарганцю безфлюсовим способом.

16. Висловіть сутність технології плавки низькофосфористого високовуглецевого феромарганцю.

17. Приведіть сутність технології плавки низьковуглецевого феромарганцю.

18. Розгляньте електричні печі та шихтові матеріали для виробництва силікомарганцю.

19. Висловіть сутність технології плавки силікомарганцю.

20. Приведіть загальну характеристику хромової руди.

21. Розгляньте сутність технології плавки високовуглецевого ферохрому.

22. Приведіть сутність технології плавки низьковуглецевого ферохрому.

23. Приведіть загальну характеристику титанової руди.

24. Розгляньте особливості відновлення титану різними відновниками.

25. Висловіть сутність технології плавки феротитану.

5 ПИТАННЯ ДО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

Індивідуальне завдання студента складається з шостих теоретичних питань. Номери питань індивідуального завдання розраховується студентом по номеру залікової книжки:

Номер першого питання дорівнює останній цифрі залікової книжки студента (якщо остання цифра залікової книжки 0, тоді перше питання – 1.10).

Номер другого питання дорівнює передостанній цифрі номера залікової книжки (якщо остання цифра «0», потрібно брати десяте питання).

Номер третього питання дорівнює останній цифрі номера залікової книжки (якщо передостання цифра «0», потрібно брати десяте питання).

Номер четвертого питання дорівнює передостанній цифрі номера залікової книжки (якщо остання цифра «0», потрібно брати десяте питання).

Номер п'ятого питання дорівнює останній цифрі номера залікової книжки (якщо передостання цифра «0», потрібно брати десяте питання).

Номер шостого питання дорівнює передостанній цифрі номера залікової книжки (якщо передостання цифра «0», потрібно брати десяте питання).

 


Читайте також:

 1. Аграрне виробництво і його особливості
 2. Акти за формою Н – 5, Н – 1 та НПВ. Нещасні випадки пов’язані з виробництвом і не пов’язані з виробництвом.
 3. Аналіз загальної суми витрат на виробництво продукції.
 4. Аудит витрат на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг
 5. Безчавунне виробництво сталі
 6. Біотехнологічне виробництво незамінних амінокислот
 7. Бітехнологічне виробництво ферментних препаратів
 8. Величина доходу від використання праці, землі й капіталу визначається величиною їхнього граничного внеску у виробництво певних товарів чи послуг.
 9. Виробництво
 10. Виробництво автомобілів світовими автомобільними компаніями за 2010 рік
 11. Виробництво білків одноклітинних організмів
 12. Виробництво борошняних кондитерських виробів
Переглядів: 483

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Виробництво високовуглецевого феромарганцю | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.05 сек.