Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Діагностика фінансових результатів

УПРАВЛІНСЬКА ДІАГНОСТИКА

Діагностика фінансових результатів здійснюється з використанням показників виручки (сукупна та чиста) і прибутку (валовий, операційний, до оподаткування, чистий). Джерела інформації та форму для представлення наведено у табл. 4.

Таблиця 4 - Діагностика фінансових результатів (тис. грн..)

Показники Умовні позначки Джерело інформації ____ рік (тис.грн.) ____ рік (тис.грн.) ____ рік (тис.грн.)
1. Виручка (дохід) від реалізації продукції (робіт, послуг) В Ф №2 Ряд. 010      
2. Чиста виручка (чистий дохід) від реалізації ЧВ Ф №2 Ряд. 035      
3. Валовий прибуток (або збиток) ВП Ф №2 Ряд. 050 (або ряд. 055)      
4. Операційний прибуток (або збиток) ОП Ф №2 Ряд. 100 (або ряд. 105)      
5. Прибуток до оподаткування (або збиток) ПО Ф №2 Ряд. 170 (або ряд. 175)      
6. Чистий прибуток (або збиток) ЧП Ф №2 Ряд. 220 (або ряд. 225)        

 

За даними табл. 4 найбільший інтерес викликають тенденції зміни чистої виручки і чистого прибутку. Ці показники визначають, відповідно, суму коштів, отриману від основної діяльності підприємства, та суму, що залишилася на підприємстві після списання витрат та здійснення податкових платежів. У результаті діагностики слід визначити характерну тенденцію динаміки вказаних показників. Можна визначити чотири основні тенденції:

1. Чиста виручка зростає, а чистий прибуток зменшується (див. рис. 3). Така тенденція характеризує негативну роботу підприємства і свідчить про зростання собівартості продукції за розглянутий період.

Чиста виручка зростає, а чистий прибуток зменшується Зростання виручки супроводжується зростанням прибутку, але на менший відсоток
Темпи зростання прибутку перевищують темпи зростання виручки від продажу Зменшується чиста виручка та чистий прибуток

Рис. 3. Співвідношення прибутку та виручки від продажів

2. Зростання виручки супроводжується зростанням прибутку, але на менший відсоток (див. рис. 3). Така тенденція є позитивною в розвитку підприємства і свідчить про те, що підприємство отримує досить стабільний прибуток. Незначне відставання зростання прибутку від зростання виручки може бути пов'язане з накопиченням попередніх боргів або незначним підвищенням собівартості продукції.

3. Темпи зростання прибутку перевищують темпи зростання виручки від продажу (див. рис. 3). Така тенденція може мати місце внаслідок зростання віддачі від впровадження нових технологій або використання більш дешевих сировини, матеріалів, енергії, що дозволяє зменшити собівартість.

4. Зменшується чиста виручка та чистий прибуток (див. рис. 3).Ця тенденція є негативною, оскільки зменшення збуту (зменшення чистої виручки) супроводжується зменшенням фінансового результату аж до збитку.

 

2.2. Операційна діагностика

Метою операційної діагностики є визначення суми прибутку, отриманого підприємством від основної діяльності, оскільки чистий прибуток у Формі 2 є сукупним результатом основної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства. В основу операційної діагностики покладено:

- розподіл витрат на постійні та змінні, прямі та непрямі;

- порівняння витрат з доходами від продажу;

- знаходження точки (порогу) рентабельності, точки беззбитковості, запасу фінансової міцності та операційного важеля.

Точкою рентабельності (порогом рентабельності, або критичним обсягом виробництва) за визначений період часу називається такий обсяг виробництва (реалізації продукції), при досягненні якого підприємство ще не має прибутку, але вже й не зазнає збитків. З економічної точки зору – це мінімальна сума виручки від реалізації, яка повністю покриває всі витрати (як змінні, так і постійні). У точці беззбитковості виручка від продажу покриває лише прямі змінні та постійні витрати.

Для визначення темпів зростання прибутку підприємства використовується показник – коефіцієнт операційного леверіджу (важеля). Він показує, на скільки відсотків зміниться балансовий прибуток при збільшенні чистого доходу на один відсоток. Показники для дослідження та методи їх розрахунку наведено у табл. 5. Результати операційної діагностики необхідно проілюструвати за допомогою графіка порогу рентабельності та порогу беззбитковості, як це показано на рис. 4.


Читайте також:

 1. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 2. Амортизація як джерело фінансових ресурсів підприємств
 3. Аналіз доцільності фінансових інвестицій у корпоративні права.
 4. Аналіз результатів за відхиленнями
 5. Аналіз результатів національного виробництва.
 6. Аналіз результатів практичної діяльності Київського освітньо-методичного центру соціальної роботи
 7. Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів підприємства
 8. Аналіз стратегічних альтернатив та визначення оптимальної стратегії формування фінансових ресурсів
 9. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ
 10. Аналіз фінансових інвестицій та їх ефективності.
 11. Аналіз фінансових коефіцієнтів.
 12. Аналіз фінансових результатів діяльності туристичних підприємств
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Діагностика структури майна та джерел його фінансування | ФІНАНСОВА ДІАГНОСТИКА

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.