Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ФІНАНСОВА ДІАГНОСТИКА

Таблиця 5 - Планування показників операційної діяльності

Рис. 4. Поріг беззбитковості та поріг рентабельності

Показники Джерело інформації Величина за ____ рік Величина за ____ рік Величина за ____ рік
1. Чиста виручка від реалізації, тис. грн. Ф2 ряд. 035      
2. Змінні витрати, тис. грн. Ф2 сума ряд. 230…250      
3. Валова маржа, тис. грн. 1*-2*      
4. Прямі постійні витрати, тис. грн. Ф2 ряд. 260 + ряд. 270      
5. Проміжна маржа, тис. грн. 3*-4*      
6. Точка беззбитковості (Y2), тис. грн. 4*:(1-2*:1*)      
7. Непрямі постійні витрати, тис. грн. Ф2 сума ряд. 070…090      
8. Сумарні постійні витрати, тис. грн. 4*+8*      
9. Поріг рентабельності (Y1) , тис. грн. 8*:(1-2*:1*)      
10. Прибуток (збитки) від основної діяльності до оподаткування, тис. грн. 1*-9*      
11. Коефіцієнт операційного важеля, % 3*:10*      

Примітка: Цифри з зірочками вказують номери рядків з табл. 5

 

При цьому слід зауважити, що прибуток до оподаткування, отриманий за цими розрахунками, відрізнятиметься від того, що розраховується у Формі 2, оскільки в цьому випадку визначається лише та частина прибутку, що була отримана за рахунок основної діяльності.

Також прибуток до оподаткування, а далі і чистий прибуток від операційної діяльності може бути розрахований за допомогою схеми, наведеної на рис. 5.

1. Виручка від реалізації продукції (валовий доход) (Ряд. 010 Ф2)  
2. Чистий доход (Ряд. 035 Ф2 ) Податки, що включаються в ціну  
3. Валова маржа Змінні витрати (Ф2 сума ряд. 230…250)    
4. Проміжна маржа Прямі постійні витрати Ф2 ряд. 260 + ряд. 270        
4. Прибуток (збитки) від основної діяльності до оподаткування Непрямі постійні витрати Ф2 сума ряд. 070…090          
6. Чистий прибуток Податок на прибуток ряд. 180            
7. Чистий прибуток            
                 

Рис. 5. Розподіл виручки та формування чистого прибутку від основної діяльності

В роботі слід довести суму прибутку від основної діяльності за допомогою схем, зображених та рис. 4 та 5 для кожного з періодів, що досліджується.

 

Для виконання розрахунків показників рентабельності, ліквідності, структури капіталу необхідно поєднати дані з балансу (на початок і на кінець року) з даними форми 2 (за один рік). Для цього з Форми 1 “Баланс підприємства” використовують середньорічні дані. Їх обчислюють як середнє арифметичне даних з балансу, взятих за початок та кінець року. Для спрощення подальших розрахунків ці показники варто звести у єдину таблицю. Порядок розрахунку цих показників наведено у табл. 6.

Таблиця 6 - Таблиця для проміжних розрахунків

Умовні позначки Джерело інформації Назва показника Величина за ____ рік Величина за ____ рік Величина за ____ рік
Пбср Ряд. 280 ср Середня вартість активів      
П1ср+ +П2ср+П5 ср Ряд. (380+430+ +630) ср Середня вартість власного капіталу      
П3 ср Ряд. 480 ср Середня вартість довгострокового кредиту      
П4 ср Ряд. 620 ср Розрахунки та інші короткострокові пасиви      
А1 ср Ряд. 080 ср Середня вартість основних коштів і інших необоротних активів      
А2ср+ +А3 ср Ряд. (260+270) ср Середня вартість оборотних активів      
Зап ср Сума ряд. (100…140) ср Середня величина виробничих запасів      
ГК ср Сума ряд. (150…240)ср (кроме *) Середня величина грошових коштів і дебіторської заборгованості      
ДЗср Сума ряд. (150…210) ср Середня величина дебіторської заборгованості      
ГПср Ряд. 130 ср Середні запаси готової продукції      
КрЗср Сума ряд. (520…610) ср Середня величина кредиторської заборгованості      
Анл ср. Ряд. (230+240) ср Найбільш ліквідні активи      
СФ ср Ряд. 300 ср. Статутний фонд      

 


Читайте також:

 1. Валютно-фінансова інтеграція в Європі: історичні, економічні та інституційні засади
 2. Внутрішня фінансова структура об'єднань підприємств
 3. ВТОМА ПРИ М’ЯЗЕВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ДІАГНОСТИКА
 4. Державна регіональна фінансова політика: сутність
 5. Диференціальна діагностика.
 6. Диференціальна діагностика.
 7. Диференціальна діагностика.
 8. Діагностика
 9. Діагностика в процесі метафоричної самопрезентації учасників АСПН з використанням «архетипу» тіста
 10. Діагностика виробничої програми підприємства
 11. Діагностика властивостей особистості в управлінні персоналом
 12. Діагностика грошових потоків
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Діагностика фінансових результатів | Діагностика рентабельності

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.