Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Діагностика грошових потоків

Діагностика структури капіталу

Показники структури капіталу характеризують співвідношення власних і позикових засобів на підприємстві. Тобто фактично вони показують ступінь захищеності інтересів кредиторів і інвесторів, які мають вкладення в компанію. Тому дані коефіцієнти називають ще коефіцієнтами платоспроможності підприємства. До них належать коефіцієнти автономії, фінансової залежності та забезпеченості власними джерелами.

Порядок розрахунку вищевказаних показників наведено у табл. 10.

 

 


Таблиця 10 - Коефіцієнти структури капіталу (тис. грн.)

Назва показника Джерело інформації   Нормативне значення Величина за ____ рік Величина за ____ рік
1. Коефіцієнт автономії (П1ср. +П2ср.) / ПБ ср. 0,5    
2. Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів П4ср. / (П1ср.+П2ср.)    
3. Коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат власними джерелами (П1ср.+П2ср.+П3ср. – - А1ср) / Зап ср.    

 

Коефіцієнт автономії показує, яку частину коштів підприємства складають власні кошти. Оптимальним вважається випадок, коли власні кошти складають >50% підсумку балансу. Підвищення даного коефіцієнта свідчить про збільшення фінансової незалежності підприємства, зниження ризику фінансових ускладнень у майбутньому, підвищення гарантій погашення підприємством своїх зобов'язань.

Коефіцієнт фінансової залежності (співвідношення позикових і власних коштів) характеризує залежність компанії від зовнішніх позик. В оптимальному варіанті власні кошти повинні цілком покривати короткострокову фінансову заборгованість підприємства. Чим вищий даний коефіцієнт, тим більше позик у підприємства і тим вищий ступінь ризику, що може призвести до банкрутства. Високий рівень коефіцієнта фінансової залежності означає також потенційну можливість виникнення дефіциту коштів.

Коефіцієнт забезпеченості власними джерелами дозволяє визначити частку власних коштів, які направило підприємство на придбання оборотних активів. Якщо даний коефіцієнт більший від 1, то має місце надлишок власних коштів на підприємстві і їх можна направити на придбання оборотних активів, якщо даний коефіцієнт менший від 1, то власних коштів не вистачає навіть для придбання основних засобів та нематеріальних активів.

 

Для відстеження основних тенденцій фінансової роботи підприємства необхідно визначити основні джерела надходжень коштів і напрямки їх використання. Сума надходжень грошових коштів від різних джерел фінансування діяльності підприємства називається грошовим потоком. Величина грошових потоків, які залишаються на підприємстві протягом фінансового року називається чистим грошовим потоком (ЧГП). Відмінність ЧГП від величини прибутку обумовлена тим, що в фінансовому обліку при розрахунку прибутку статті витрат і надходжень відображаються на момент підписання угоди, в той же час реальні грошові кошти можуть надійти на рахунок підприємства через певний час.

При розрахунку ЧГП виділяють три його складових:

1. Результат виробничо-господарської діяльності. Для розрахунку цього потоку необхідно зробити наступні операції:

- Скорегувати чистий прибуток на видатки, що не потребують виплат коштів (наприклад, амортизація). Для цього, видатки за цей період варто додати до величини чистого прибутку.

- Виключити вплив прибутку й збитків, отриманих від не основної діяльності (продаж необоротних активів, цінних паперів).

- Скорегувати статті оборотних коштів по методу нарахування, тобто відняти із чистого прибутку збільшення коштів або додати зменшення, якщо таке мало місце.

- Скорегувати величину чистого прибутку на повернення або надходження коштів по кредиторській заборгованості.

2. Інвестиційна діяльність включає зміни у необоротних активах, а саме: покупка - продаж цінних паперів, будинків і споруд, торговельних марок, прав власності тощо.

3. Фінансова діяльність - включає зміни в зобов'язаннях підприємства і його власному капіталі. Сюди входить: одержання або погашення довгострокових і короткострокових зобов'язань і кредитів, суми, отримані від емісії акцій, виплата дивідендів.

Методика розрахунку наведена в табл. 11.


Таблиця 11 - Діагностика грошових потоків

    Умовні позначки Джерело інформації й формула для розрахунку Величина за ____ рік Величина за ____ рік Величина за ____ рік  
  1. Виробничо-господарська діяльність  
  чистий прибуток ЧП ЧП= ряд. 220 (ф№2)        
  а) зміна амортизації А А = ряд. 032 на кін. періоду мінус ряд. 032 на поч. періоду (ф№1)        
  б) зміна дебіторської заборгованості ДЗ ДЗ = сума ряд. 150...210 на кін. періоду мінус сума ряд. 150...210 на поч. періоду (ф№1)        
    в) зміна виробничих запасів Зап Зап = сума ряд. 100...140+ряд.270 на кін. періоду мінус сума ряд. 100...140+ряд.270 на поч. періоду (ф№1)        
  г) зміна заборгованості КЗ КЗ= сума ряд. 520...610 мінус сума ряд. 520...610 на поч. періоду (ф№1)        
  д) продаж основних коштів і нематеріальних активів По По = ряд. 011+ряд.031 на кін. періоду мінус ряд. 011+ряд.031 на поч. періоду (ф№1)        
  кошти від виробничо-господарської діяльності ПХД ПХД=ЧП+А - ДЗ - Зап+ КЗ+ По        
  2. Інвестиційна діяльність  
  а) придбання основних коштів Ос Ос = ряд. 031 на кін. періоду мінус ряд. 031 на поч. періоду (ф№1)        
  б) придбання нематеріальних активів На На = ряд. 011 на кін. періоду мінус ряд. 011 на поч. періоду (ф№1)        
  в) довгострокові фінансові вкладення Дв Дв = ряд. 040+045 на кін. періоду мінус ряд. 040+045 на поч. періоду (ф№1)        
  кошти від інвестиційної діяльності ІД ІД = - Ос - На - Дв        
  3. Фінансова діяльність  
  а) одержання довгострокового кредиту банку Дк Дк = ряд. 480 на кін. періоду мінус ряд. 480 на поч. періоду (ф№1)        
  б) зміна короткострокових фінансових вкладень Кв Кв = ряд. 220 на кін. періоду мінус ряд. 220 на поч. періоду (ф№1)        
  в) зміна короткострокових кредитів Кк Кк= сума ряд. 500...510 на кін. періоду мінус сума ряд. 500...510 на поч. періоду (ф№1)        
г) емісія акцій Еа Ф. №2, ряд. 110      
д) виплата дивідендів Вд Ф. №2, ряд. 340´ряд. 310      
кошти від фінансової діяльності ФД ФД=Дк+Кв+Еа-Вд+Kk      
чиста зміна коштів за період ЧДП ЧДП=ПХД+ІД+ФД      
                     

 

За результатами цієї діагностики слід :

1) зробити висновки щодо суми ЧГП,

2) визначити, який саме вид діяльності (виробнича, фінансова або інвестиційна) вплинула на отримання такої суми ЧГП,

3) порівняти суму ЧГП з обсягом чистого прибутку (збитку), отриманого підприємством (табл. 4) та зробити висновки щодо надходження грошових коштів на підприємство.

 


Читайте також:

 1. Аналіз грошових активів підприємства
 2. Аналіз грошових активів підприємства.
 3. Аналіз грошових коштів
 4. Аналіз грошових коштів підприємства
 5. Аналіз руху грошових коштів та дебіторської заборгованості
 6. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності Важливим завданням аналізу фінансового стану підприємства є оцінка руху грошових коштів підприємства.
 7. Аналіз руху та ефективності формування грошових потоків
 8. Аудит грошових документів та грошових коштів у дорозі.
 9. Баланс грошових надходжень
 10. Бухгалтерський облік грошових коштів
 11. Бюджет грошових коштів
 12. Бюджет руху грошових коштів
Переглядів: 581

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Діагностика ліквідності | ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.