Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Таблиця 12 - Коефіцієнти ринкової активності

Діагностика ринкової активності

За допомогою діагностики ринкової активності визначається ступінь привабливості підприємства (заснованого у формі акціонерного товариства) для зовнішніх інвесторів. Найважливішим показником з погляду інвестиційної привабливості є прибутковість акцій. Адже сума прибутку, що приходиться на одну акцію, впливає на формування дивідендів і встановлення ціни акції на вторинному фондовому ринку (фондовій біржі). Показники для проведення такої діагностики наведені в табл. 12.

Найменування показників Джерело інформації Величина за ____ рік Величина за ____ рік Величина за ____ рік
1. Ринкова ціна акції Дані котирування      
2. Прибуток на акцію Ф2 ряд. 320      
3. Балансова вартість акції (П1+П2)ср. / Ф2 ряд. 300      
4. Відношення ринкової ціни й прибутку акцію 1:2      
5. Співвідношення ринкової й балансової вартості акції 1:3      
6. Частка сплачених дивідендів Ф2 ряд. 300´ ряд. 340/ Ф2 ряд. 220      

Даний вид діагностики передбачає формування висновків щодо:

1) порівняння оцінки підприємства зовнішнім середовищем (ринкова ціна акцій) та його менеджерами (балансова вартість акцій),

2) порівняння оцінки підприємства зовнішнім середовищем та його дійсними можливостями (прибуток на одну акцію),

3) визначення частки сплачених дивідендів у всій сумі чистого прибутку.


4. ДІАГНОСТИКА ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА (ДІАГНОСТИКА ОБОРОТНОСТІ КАПІТАЛУ)

Оборотність капіталу – це його здатність повертатися в процесі кругообігу в грошову форму. При цьому існує об’єктивна закономірність: оборотний капітал (кошти, вкладені в матеріальні запаси, незавершене виробництво, дебіторську заборгованість) має коротший термін обігу в порівнянні з необоротним капіталом (кошти, вкладені в основні засоби та нематеріальні активи).

Основним джерелом отримання коштів для будь-якого підприємства є виручка від реалізації. Чим швидше (частіше) підприємство отримує суму виручки від реалізації, тим менше грошових коштів залучається до кругообігу.

Для оцінки оборотності використовують два показника: коефіцієнт оборотності та період обороту капіталу.

1. Коефіцієнт оборотності – показує, яке число повних оборотів здійснює за розглянутий період окремий елемент капіталу або весь капітал. Загальна формула для розрахунку має такий вигляд:

(4.1)

де Хср – середньорічна вартість елемента капіталу або всього капіталу.

2. Період обороту – визначає кількість днів, за які весь капітал чи окремий його елемент перетвориться в грошову форму.

, (4.2)

Показники оборотності дозволяють визначити, наскільки ефективно підприємство взаємодіє з зовнішнім середовищем (споживачами чи постачальниками продукції), тому їх ще називають показниками ділової активності або показникамивиробничого потенціалу підприємства . Показники оборотності дозволяють виявити резерви для підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок скорочення термінів обігу окремих елементів капіталу.

В сучасних економічних умовах, що характеризуються значною тривалістю обігу коштів більш доречним є використання показника «період обороту» через більшу його інформативність і простоту інтерпретації отриманих результатів.

Результати розрахунку системи показників оборотності будемо вести окремо для необоротного та оборотного капіталу через значну різницю у швидкості їх обігу. Показники, що характеризують обіг необоротного капіталу наведені в табл. 13.

Таблиця 13 - Показники оборотності капіталу (дні)

Найменування коефіцієнта Джерело інформації Величина за ____ рік   Величина за ____рік Величина за ____ рік
1. Період обороту всього капіталу 365´ ПБср. / ЧВ        
2. Період обороту основних засобів 365´ А1ср. / ЧВ      
3. Період обороту власного капіталу 365´ (П1+П2)ср. / ЧВ      
4. Період обороту дебіторської заборгованості 365´ ДЗ ср. / ЧВ      
5. Період обороту кредиторської заборгованості 365´ КЗ ср. / ЧВ      

 

За результатами розрахунку показників, поданих в табл. 13, необхідно зробити наступні висновки:

1) Порівняти тенденцію зміни періоду обороту дебіторської і кредиторської заборгованості. Оптимальною є приблизна рівність цих періодів. Якщо більше значення періоду оборотності дебіторської заборгованості, то це свідчить про низький рівень платежів підприємству. Якщо більше значення періоду обороту кредиторської заборгованості, то це означає, що підприємство може мати труднощі зі своєчасними розрахунками зі своїми постачальниками.

2) Порівняти показники періоду обороту основного і власного капіталу і зробити висновок про обсяг фінансування основних засобів за рахунок власного капіталу.

Оскільки основним "носієм" прибутку підприємства є оборотний капітал, у індивідуальній роботі більш докладно необхідно дослідити періоди обороту кожного його окремого елементу. Методика такого розрахунку наведена в табл. 14. Під час діагностики оборотності оборотного капіталу необхідно звернути увагу на динаміку кожного елементу, визначити, які з них мають найбільший термін обороту та зробити висновки щодо причин та наслідків затримки руху капіталу у цих елементах. За результатами розрахунків, наведених в табл. 14, необхідно побудувати графік, приклад якого наведено на рис. 9

Таблиця 14 - Період обороту оборотних коштів (дні)

Назва показника Умовні позначення та формула для розрахунку Величина за ____ рік Величина за ____ рік
1. Період обороту всіх оборотних коштів 365´(А2ср.+А3ср)/ ЧВ    
2. Період обороту запасів 365 ´(Ряд.100)ср./ ЧВ    
  3. Період обороту тварин на відгодівлі 365 ´ (Ряд. 110)ср. / ЧВ    
4. Період обороту незавершеного виробництва 365 ´ (Ряд. 120)ср. / ЧВ    
  5. Період обороту готової продукції 365 ´ (Ряд. 130)ср. / ЧВ    
6. Період обороту товарів 365 ´ (Ряд. 140)ср. / ЧВ    
7. Період обороту дебіторської заборгованості 365´ДЗ ср. / ЧВ    
8. Період обороту грошових коштів 365 ´ (сума ряд. 230…240)ср. / ЧВ    
9. Період обороту інших оборотних коштів 365 ´ (Ряд. 260)ср. / ЧВ    
10. Період обороту витрат майбутніх періодів 365 ´ (Ряд. 270)ср. / ЧВ    
  11. Період обороту короткострокових фінансових вкладень 365 ´ (Ряд. 220)ср. / ЧВ    
         

Рис. 7. Динаміка періоду обороту оборотного капіталу

Економічна безпека є складним економічним поняттям, що характеризує фінансову спроможність підприємства продовжити свою діяльність на ринку. На цей момент у світовій практиці існує три головні моделі визначення перспектив діяльності підприємства: визначення фінансової стійкості, оцінка імовірності настання банкрутства та складання матриці фінансової стратегії.


Читайте також:

 1. Cистеми безпеки торговельних підприємств
 2. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 3. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 4. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 5. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 6. IV група- показники надійності підприємства
 7. IV. Вимоги безпеки під час роботи на навчально-дослідній ділянці
 8. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 9. V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
 10. V. Вимоги безпеки в екстремальних ситуаціях
 11. WEB - сайт підприємства в Інтернет
 12. Абіотичні та біотичні небезпеки.
Переглядів: 613

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Діагностика грошових потоків | Діагностика фінансової стійкості

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.