Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Діагностика виробничої програми підприємства

Складові та елементи виробничого потенціалу

1. Організаційний потенціал - організаційно-правова форма підприємства; - організаційна структура підприємства; - структура управління; - інфраструктура підприємства; - спеціалізація і концентрація виробництва.
2. Фінансово-економічний потенціал - доходи реалізації; - позареалізаційні доходи; - витрати виробництва; - розподіл прибутку; - рентабельність; - точка беззбитковості; - кредиторська і дебіторська заборгованість; - стан власного оборотного капіталу; - структура капіталу; - обсяг фінансово-експлуатаційних потреб.
3. Виробничий потенціал - вартість основних фондів і ступінь їх зносу; - ступінь завантаження виробничих потужностей; - забезпечення матеріально-сировинними і паливно-енергетичними ресурсами; - обсяг і номенклатура продукції, що виробляється; - земельна площа; - товарні запаси;
4. Ринково-збутовий потенціал - обсяг товарообороту; - постачальники сировини; - основні ринки збуту; - залишки готової продукції на складі; - максимальні і мінімальні ціни; - конкурентна стратегія.
5. Кадровий потенціал - чисельність працівників; - структура зайнятості; - рівень заробітної плати; - рівень і динаміка продуктивності праці; - рівень трудомісткості; - інтенсивність кадрових переміщень; - плинність кадрів.
6. Соціальний потенціал - види й обсяги соціальних виплат працівникам; - витрати на соціально-культурні заходи; - структура і вартість невиробничих фондів.
7. Науково-технічний та інноваційний потенціал - кількість нововведень, що були втілені в практичну діяльність кількість нових технологій, видів, товарів; - обсяг наукових робіт; - конкурентоспроможність товарів.

 

Отже, виробничий потенціал підприємства вказує на його виробничі можливості, які можуть формалізуватися у вигляді виробничої програми підприємства.

Виробнича програма може виступати основним показником, який характеризує ступінь використання виробничого потенціалу підприємства.

Якісна характеристика ─ це здатність елементів потенціалу до сприйняття досягнень НТП, гнучкість виробничого потенціалу.

Кількісна характеристика ─ виробнича потужність підприємства: максимально можливий обсяг виробництва продукції необхідної якості.

 

Виробнича програма ─ це сукупність продукції певних видів і асортименту, яка має бути виготовлена в плановому періоді в запланованих обсягах відповідно спеціалізації та виробничої потужності підприємства.

Розробка виробничої програми повинна відповідати сформульованій меті, бути комплексною, обґрунтованою результативною і адекватною ринковим потребам.

 

 


Рис. 1. Загальна схема розроблення виробничої програми підприємства

 

Виробничу програму визначає обсяг виробітку кожного виду продукції в натуральному вираженні (валовий випуск).

Для розрахунку виробничої програми у вартісному виразі необхідно обчислити показник валової продукції (ВП):

 

 

ВП – вартість ВП;

Qі – ВП за собівартістю;

Рпх – вартість робіт промислового характеру;

ВПВП – вартість ВП, на потреби власного виробництва

Товарною вважається продукція для відпуску споживачам:

- готова продукція, призначена для постачання споживачам, а також для власних виробничих потреб підприємства (ГПШВ);

- продукція підсобних і допоміжних цехів (електроенергія, вода, вироблені на підприємстві і призначенні для відпуску споживачам, а також для різних невиробничих потреб підприємства (Ппц));

Товарна продукція обчислюється за формулою:

 
 

 


Реалізована продукція (РП): включає вартість всіх відвантажених матеріалів, які були оплачені споживачами.

Обсяг ВПП можна розрахувати

ВПП = ВО ─ ВНО

ВО ─ валовий оборот;

ВНО ─ внутрішній виробничий оборот підприємства.

Валовий оборот (ВО) ─ це сукупна вартість валового випуску всіх видів продукції і робіт промислового характеру та послуг.

Внутрішньовиробничий оборот (ВНО) ─ вартість продукції і послуг, спожитих для власних потреб підприємства.

Взаємозв’язок між валовою продукцією (ВП), товарною продукцією (ТП) описується формулою:

НФкп , НФпп ─ залишок незавершеного виробництва на кінець і початок року.

Обсяг реалізованої продукції (РП) відрізняється від обсягу товарної продукції на різницю залишків готової продукції на складі на кінець (ЗГПкп) і на початок періоду (ЗГПпп) у вартісному виразі:

 
 Читайте також:

 1. II. Вимоги до складання паспорта бюджетної програми
 2. IV група- показники надійності підприємства
 3. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 4. WEB - сайт підприємства в Інтернет
 5. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 6. Автопідприємства вантажних автомобілів
 7. Адміністративно-правовий статус торговельного підприємства
 8. Активами торговельного підприємства
 9. Активи підприємства, їх кругооборот і оборот
 10. Алгоритм створення тренінгової програми
 11. Альтернативні варіанти довгострокового фінансування діяльності підприємства
 12. Альтернативність у реалізації стратегії розвитку підприємства
Переглядів: 648

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема 8. Діагностика виробничого потенціалу підприємства | Ресурсне обґрунтування виробничої програми.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.