Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Сутність робочого часу. Класифікація витрат робочого часу

Тема 3. Облік і аналіз трудового процесу і витрат робочого часу

Під робочим часом розуміють законодавчо встановлену тривалість участі працівника у виробництві продукції.

За складом робочий час поділяється на робочий час та на час перерв у роботі протягом зміни.

Найбільш поширеними є класифікації робочого часу стосовно виконавця, виробничого процесу та устаткування (апарата)


Класифікація робочого часу виконавцятрудового процесу передбачає поділ його на час роботи та час перерв.

Часом роботи називають період, протягом якого робітник виконує дії, пов’язані безпосередньо з виконанням виробничого завдання для перетворення сировини, матеріалів, напівфабрикатів у продукцію на даному робочому місці. Дії робітника можуть складатись як з фізичної праці, так i з активного нагляду за роботою устаткування, перебігом технологічного процесу, ознайомлення з технічною документацією, кресленнями, інструкціями.

Час перерв становлять усі відрізки часу зміни, коли робітник не працює (бездіяльний), незалежно від характеру та причин бездіяльності дорученого завдання на робочому місці.

До часу, не передбаченого виробничим завданням, входить час виконання випадкової роботи та час непродуктивної роботи.

Час випадкової роботи — це продуктивні втрати часу на роботи, не передбачені регламентом технологічного й трудового процесів, які виникали внаслідок непередбачених відхилень від нормального виробничого процесу на даному робочому місці.

Час непродуктивної роботи — це час виконання роботи, що виникла через недоліки у технології або організації виробництва і праці, або коли вироблялась бракована продукція.

Час нагляду за роботою устаткування чи за ходом технологічного процесу входить до основного часу; нагляд може бути активним чи пасивним.

Час активного нагляду — час, протягом якого робітник слідкує за роботою машини, механізму, апарата, верстата, рівнем техно­логічних параметрів, щоб своєчасно втрутитись у технологічний процес для забезпечення необхідної кількості та якості продукції, дієздатності наявної техніки.

Час пасивного нагляду — це час, протягом якого робітник слідкує за роботою техніки, ходом технологічного процесу внаслідок відсутності іншої необхідної праці.

Час ручної праці — це час, протягом якого робітник виконує лише ручні роботи, необхідні при виробництві продукції.

 

 

2. Склад робочого часу стосовно виробничого процесу:

Робочий час поділяють на:

ü час, пов'язаний з виконанням виробничого завдання (час продуктивної роботи);

ü час втрат.

Часом продуктивної роботи називають час, який витрачається на виконання трудових функцій, передбачених змістом виробничого завдання.

Продуктивна робота складається з підготовчо-завершальної роботи, оперативної роботи та роботи по обслуговуванню.

До підготовчо-завершального зараховують час, який робітник (бригада) витрачає на підготовку до виконання цільової роботи та дії, пов'язані з її закінченням. Особливістю підготовчо-завершальної роботи є незалежність її тривалості від обсягу тієї основної роботи, на підготовку та завершення якої її витрачено.

Час оперативної роботи (оперативний час) витрачається виконавцем на здійснення роботи, безпосереднім результатом якої є виконання виробничого завдання. Особливістю часу оперативної роботи є пропорційність його витрат обсягам виконання виробничого завдання, кількості виробленої продукції чи послуг.

Час оперативної роботи поділяється на час основної роботи та час допоміжної роботи.

До часу основної роботи належить час, що витрачається робітником на якісні або кількісні зміни предмета праці: його зовнішнього вигляду, форми, розмірів, положення у просторі, властивостей, складу.

До часу допоміжної роботи зараховують час, що витрачається на дії, пов'язані із створенням умов для здійснення основної роботи, без яких основна робота не може бути виконана.

До часу обслуговування робочого місця належать періоди, що необхідні для впорядкування робочого устаткування та утри­мання робочого місця в належному стані для продуктивного вико­нання праці. Цей час витрачається на технічне обслуговування (пов'язане із заміною зношених частин, деталей, відновлення деяких технологічних параметрів) та на організаційне обслуговування, необхідне для догляду та впорядкування (чищення, миття, зма­щення та ін.) машин, механізмів, апаратів, верстатів, періодичного прибирання виробничих відходів на робочій зоні тощо.

У складі робочої зміни, крім часу роботи, завжди наявний час втрат, який складається з часу непродуктивної роботи, часу втрат, що залежать від робітника та часу перерв.

Часом непродуктивної роботи називають час, який витрачається на дії, що не передбачені змістом виробничого завдання, а виникають внаслідок недоліків у роботі техніки або організації виробництва і праці.

Час перерв складається з:

а) часу регламентованих перерв:

ü організаційно-технічних;

ü на відпочинок та особисті потреби;

б) часу нерегламентованих перерв

ü залежних від робітника;

ü обумовлених організаційно-технічними причинами

 

Часом перерв називають час, протягом якого робітник не виконує ніякої роботи. Перерви бувають регламентовані та нерегламентовані.

Регламентовані перерви становить час, відведений на внутрішньозмінні відпочинки, особисті потреби, виробничу гімнастику, а також час технологічних перерв, які не можуть бути усунені при застосуванні наявної техніки і випливають з її технологічно-конструктивних особливостей.

Час регламентованих перерв на відпочинок та особисті потреби — це час, що має бути витрачений на короткочасні пере­рви у праці, необхідні для відпочинків, особистої гігієни та задово­лення природних потреб.

Час регламентованих перерв з організаційно-технічних причин — це час, що передбачений, закладений в організаційно-технічній структурі виробничого процесу на даному робочому місці і не може бути усунений без внесення відповідних змін до технології чи організації праці.

Часом нерегламентованих перерв (простоїв) з технічних причин називають втрати робочого часу, що викликані технічними недоліками на виробництві.

Часом нерегламентованих перерв (простоїв) з організаційних причин називають втрати робочого часу, викликані недосконалістю організації виробництва і праці.

Часом нерегламентованих перерв (простоїв) з вини самого робітника називають ті втрати робочого часу, що виникають внаслідок порушень ним трудової дисципліни.

Всі витрати робочого часу виконавця поділяють на нормовані та ненормовані.

До нормованих витратробочого часу належать ті, які повинні бути обов'язково враховані при складанні науково обґрунтованої норми праці, а саме:

ü підготовчо-завершальні витрати часу;

ü оперативний час (основної та допоміжної роботи);

ü час обслуговування робочого місця;

ü регламентовані перерви з організаційно-технічних причин;

ü регламентовані перерви на відпочинок та особисті потреби.

Витрати часу, що не входитимуть до складу норми праці,— ненормовані витрати робочого часу — це усі втрати робочого часу протягом зміни, а саме:

ü втрати робочого часу з організаційно-технічних причин;

ü втрати робочого часу через порушення трудової дисципліни;

ü втрати робочого часу на виконання випадкової та непродуктивної роботи.

 


Читайте також:

 1. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 2. V. Класифікація і внесення поправок
 3. V. Класифікація рахунків
 4. А. Структурно-функціональна класифікація нирок залежно від ступеню злиття окремих нирочок у компактний орган.
 5. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 6. Автоматичне регулювання витрати помпових станцій
 7. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 8. Альтернативна вартість і незворотні витрати
 9. Аналіз використання робочого часу на підприємстві
 10. Аналіз використання фонду робочого часу.
 11. Аналіз витрат за центрами відповідальності.
 12. Аналіз витрат звичайної діяльності
Переглядів: 5272

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Класифікація трудових операцій залежно від специфіки трудового процесу | Класифікація робочого часу використання машини

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.04 сек.