Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Випуск цінних паперів комерційними банками

Таблиця 6.1 – Завдання та інтереси банку при здійсненні операцій з цінними паперами

 

№ .   Найменування операції Інтерес банку
  Емісія банком за­сновницьких акцій чи власних облігацій, інших цінних паперів власного боргу - сформувати статутний капітал у необхідному розмірі; - вигідно залучити кошти за наймен­шу ціну та ефективно їх використовувати в по­дальшому
  Короткострокові і довгострокові ломбардні креди­ти під заставу цін­них паперів - одержати дохід від кредитних операцій; - диверсифікувати кредитний ризик; - використати цінні папери із власних інвестиційних портфелів
  Врахування векселів   - одержати дохід як дисконт; - диверсифікувати кредитний ризик; - використати цінні па­пери у власних інвестиційних портфелях
  Операції репо: - пряме репо; - зворотне репо - продати Національ­ному банку державні цінні папери для одер­жання ліквідних кош­тів на умовах зворот­ної угоди; - купити в Національ­ному банку ДЦП для ефективного вкладен­ня кредитних ресурсів на умовах зворотної угоди
5.     Викуп банком на ринку власних цінних паперів з нас­тупним їх перепро­дажем - стабілізувати ринковий курс власних цінних паперів; - заохотити співпраців­ників, залучити їх до управління, продавши їм цінні папери; - зменшити статутний капітал і кількість акціонерів, погасивши цінні папери; - погасити борг у зв’язку з кон’юнктурою ринку, якщо цінні папери відкликано; - надати інвесторам альтернативу вкладень розширити інвестиційні можливості, замінивши папери іншими.
6. Дилерська (комер­ційна) діяльність банку на вторинно­му ринку при тор­гівлі цінними паперами   - підтримати власний інвестиційний портфель; - збільшити різницю між ціною купівлі і продажу цінних паперів, орієнтуючись на короткострокових коливаннях цін; - передбачити рух ринкової ціни цінного папера і призначити ціни продавця й покупця так, щоб одержати дохід від різниці в цінах, нічого не втративши при підвищенні чи зниженні ринкової ціни;
7. Брокерська діяльність на вторинному ринку при торгівлі цінними паперами Точно і швидко купити чи продати для клієнта цінні папери, щоб одержати максимальну винагороду
8. Посередництво банку з емісії цінних паперів інших емітентів Розповсюдити найбільший обсяг цінних паперів серед інвесторів, щоб одержати за це максимальну комісійну винагороду, або перепродати найбільший обсяг цінних паперів за максимально можливою ціною (при повному викупі банком паперів емітента)
9. Зберігання цінних паперів клієнтів банку та власних цінних паперів, ведення позабалансових рахунків у цінних паперах Одержати максимальну винагороду від клієнтів за цей вид діяльності
10. Управління цінними паперами, тобто виконання тих функцій, які випливають із володіння цінними паперами - одержати максимально можливу винагороду від клієнтів за виконання їх доручень; - одержати комплексне обслуговування та професійне управління цінними паперами.

 

 

Відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондову біржу» комерційні банки України можуть емітувати такі види цінних паперів:

- привілейовані та прості акції,

- облігації,

- ощадні сертифікати,

- банківські векселі.

При здійсненні емісії цінних паперів комерційні банки, окрім вищеназваного закону, керуються також Законами України «Про банки та банківську діяльність», «Про господарські товариства», положенням НБУ «Про реєстрацію та ліцензування комерційних банків» і «Правилами випуску та реєстрації цінних паперів на території України».

Емісія цінних паперів банками здійснюється для формування власного та залученого капіталів у таких випадках:

- при реєстрації або перетворенні пайового банку в акціонерний (привілейовані та прості акції);

- при повторній емісії для збільшення розмірів статутного фонду (привілейовані та прості акції);

- при залученні ресурсів для здійснення активних операцій (облігації, ощадні сертифікати, векселі).

Процедура емісії ЦП комерційними банками складається з таких етапів:

1. Прийняття банком-емітентом рішення про емісію.

2. Підготовка проспекту емісії.

3. Реєстрація випуску ЦП та проспекту емісії.

4. Видання проспекту емісії та опублікування повідомлення у засобах масової інформації про випуск ЦП.

5. Реалізація ЦП.

6. Реєстрація підсумків емісії.

7. Опублікування підсумків емісії.

 


Читайте також:

 1. Акціонерні товариства випускають облігації на суму не більше 25 % від розміру статутного капіталу і лише після повної оплати всіх випущених акцій.
 2. Аналіз асортименту й структури випуску продукції.
 3. Аналіз в управлінні портфелем цінних паперів.
 4. Аудит цінних паперів.
 5. БАНКАМИ ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
 6. Банки як учасники ринку цінних паперів
 7. В залежності від мети та характеру угоди, які лежать в основі випуску векселів, а також їх забезпечення розрізняють комерційні, фінансові та фіктивні векселя.
 8. Взаємовідносини Нацбанку з комерційними банками (послуги) та органами державної влади.
 9. Види освіти, особливості повноцінних знань
 10. Види освіти, особливості повноцінних знань
 11. Види цінних паперів та їх основні характеристики.
 12. Види цінних паперів, їх класифікація
Переглядів: 1107

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема 6 Операції комерційних банків із цінними паперами | Посередницькі операції комерційних банків із цінними паперами

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.058 сек.