Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Мета та завдання дисципліни

 

Педагогічна практика вузів щоденно ставить викладачів перед необхідністю вирішення цілого ряду методичних питань, пов’язаних з підготовкою і проведенням лекцій, практичних, семінарських занять, складанням методичних розробок у вищій школі. Це вимагає від викладача певної системи професійних психолого-педагогічних знань, навичок і вмінь. Що відповідають вимогам педагогічної діяльності.

В цій системі необхідно виділити основну її частину, що визначає необхідний базовий рівень психолого-педагогічної підготовки сучасного викладача-психолога.

В результаті вивчення дисципліни студент має знати:

· проблеми та методи психології;

· термінологічний апарат;

· врахування методологічних принципів психології;

· основні форми, методи та засоби підготовки та проведення різних видів педагогічної діяльності;

· об’єктивні критерії атестації студентів;

· особливості процесу організації та проведення дослідно-пошукової роботи за фахом.

Система професійних умінь, що забезпечують педагогічно і психологічно грамотну організацію навчального процесу на різних його етапах. До їх числа відносяться вміння:

· визначати актуальність навчальної теми, її професійну значимість, створити позитивну мотивацію щодо її вивчення;

· визначати навчальні цілі лекцій, практичних та семінарських занять, диференціювати їх по рівнях професійної підготовки;

· визначати виховні цілі, що пов’язані з розвитком професійно-важливих якостей особистості;

· структурувати зміст матеріалу на основі виділення основних його елементів і визначення логічних зв’язків між ними;

· правильно організаційно-методично побудувати заняття, визначити цілі, функції і зміст основних його етапів;

· визначати методи викладання психології та контролю, відповідно цілей, змісту дисципліни і сучасних вимог;

· конструювати різноманітні види матеріалів контролю, диференціювати їх відповідно до рівня професійної підготовки;

· складати учбові інструктивні матеріали: орієнтовні карти, професійні алгоритми для відпрацювання професійних умінь і навичок та організації самостійної роботи студентів з літературою;

· моделювати професійні ситуації, використовуючи інтерактивні методи навчання;

· проектувати та реалізувати професійну самоосвіту з проблем викладання психології та дослідно-пошукової діяльності

Система психолого-педагогічних умінь складає основу кваліфікаційної професіограми сучасного викладача і може служити цілям психолого-педагогічної підготовки


Читайте також:

 1. Англійська педагогіка XVII ст. Педагогічна концепція Дж.Локка
 2. Болонська конвенція як засіб створення зони європейської вищої освіти.
 3. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти
 4. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи.
 5. Братства та братські школи.
 6. В системі вищої освіти і науки України
 7. Вальдорфська педагогіка
 8. Вальдорфські школи
 9. Взаємодія школи і сім'ї у вихованні дітей та молоді.
 10. Взаємозв’язок з освітніми системами інших країн, відповідність вищої освіти України світовому рівню.
 11. Виникнення економічної теорії, її напрями, школи і течії.
 12. Виникнення і становлення школи і системи освіти в Київській Русі
Переглядів: 293

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тематика контрольних робіт | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.