Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Види організаційних структур служби маркетингу.

Види організаційних структур служби маркетингу.

План

Тема: ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ.

Лекція 3

Дисципліна : МАРКЕТИНГ

 

 

2. Взаємодія служби маркетингу з іншими підрозділами.

 

 

Література.

 

Котлер Ф. с.620-630.

Герасимчук В. с. 297-310.

 

 

Організація маркетингової діяльності, або маркетингу, включає у свій склад:

- побудову (удосконалення) організаційної структури керування маркетингом;

- підбор фахівців з маркетингу (маркетологів) належної кваліфікації;

- розподіл задач, прав і відповідальності в системі керування маркетингом;

- створення умов для ефективної роботи співробітників маркетингових служб (організація їх робочих місць, надання необхідної інформації, засобів оргтехніки й ін.);

- організацію ефективної взаємодії маркетингових служб з іншими службами організації.

Оргструктури керування маркетингом

Єдиних підходів до побудови організаційних структур керування маркетингом у даний час не існує.

Невеликі організації, що діють у динамічних галузях і швидко мінливих умовах, використовують гнучкі децентралізовані структури. Великі організації, що діють на більш стабільних ринках, з метою забезпечення більшої інтеграції часто створюють більш централізовані служби маркетингу.

Базовими організаційними структурами керування маркетингом виступають:

- функціональна організація;

- географічна організація;

- продуктова (товари;) організація;

- ринкова організація.

Функціональна організація маркетингу є найбільш простою, однак її ефективність падає в міру зростання номенклатури продуктів, що випускаються, і розширення числа ринків збуту. Це обумовлено, в першу чергу, тим, що у функціональній організації відсутня особа (крім самого керівника підрозділу маркетингу), що відповідає за маркетинг окремих продуктів в цілому або за маркетингову діяльність на певних ринках.

Географічна організація - організаційна структура керування маркетингом, у якій фахівці з маркетингу, в першу чергу збутовики, згруповані за окремими географічними районами. Така організація дозволяє збутовикам жити в межах території, що обслуговується, добре знати своїх споживачів і ефективно працювати з мінімальними витратами часу і коштів на роз'їзди.

Іноді дана структура керування маркетингом зветься «регіональна або територіальна організація маркетингу».

Продуктова (товарна) організація - організаційна структура керування маркетингом, у якій за розробку і реалізацію стратегій і поточних планів маркетингу для певного продукту або групи продуктів відповідає керуючий продуктом, у якого в підпорядкуванні знаходяться співробітники, що виконують усі необхідні для даного продукту функції маркетингу. Використовується організаціями, що випускають багатономенклатурну продукцію, яка дуже відрізняється одна від одної.

Переваги даного типу оргструктури керування полягають у такому:

- керуючий, що займається певним продуктом, має можливість координувати різні роботи з усього комплексу маркетингу для даного продукту;

- керуючий може швидко реагувати на вимоги ринку;

- у полі зору керуючого постійно знаходяться всі моделі продукту - як ті, що користуються підвищеним попитом, так і менш популярні у покупців;

- легше виявляти здатних співробітників, тому що вони залучаються до участі у всіх сферах оперативної маркетингової діяльності.

Однак даному типові оргструктури, особливо коли на підприємстві паралельно існують і функціональні маркетингові структури, притаманні такі недоліки:

- керуючий, відповідальний за визначений продукт, не наділений повноваженнями, що цілком відповідали б його діяльності (він, як правило, у виробничій сфері тільки визначає політику в галузі розробки нових продуктів, відслідковуючи їхнє доведення до виробництва, підрозділи НДДКР, дослідного виробництва і виробництва йому не підкоряються);

- продуктова організація часто вимагає більших витрат, чим очікувалося. Спочатку керуючі призначаються для основних продуктів. Однак незабаром у структурі підприємства з'являються керуючі, відповідальні і за менш важливий продукт, що мають свій штат співробітників;

- у співробітників продуктових підрозділів можуть існувати подвійні лінії підпорядкування: своїм безпосереднім керівникам і керівникам функціональних маркетингових служб.

Ринкова організація - організаційна структура управління маркетингом, у якій керуючі окремими ринками несуть відповідальність за розробку і реалізацію стратегій і планів маркетингової діяльності на визначених ринках.

Застосовується, коли організація випускає однорідну продукцію, призначену для ринків різного типу. Головним її достоїнством є концентрація маркетингової діяльності навколо потреб конкретних ринкових сегментів, а не навколо окремих продуктів, що має місце в продуктовій організації маркетингу. Недоліки подібної структури подібні недолікам продуктової організації маркетингу.

Частіше застосовуються комбінації зазначених принципів організації, а саме:

- функціонально-продуктова (товарна);

- функціонально-ринкова;

- продуктово-ринкова;

- функціонально-продуктово-ринкова структури керування маркетингом.

Функціонально-продуктова організація - організаційна структура керування маркетингом, у якій функціональні маркетингові служби підприємства виробляють і координують здійснення деяких єдиних для підприємства цілей і задач маркетингу. У той же час , за розробку і реалізацію стратегій і планів маркетингу для певного І продукту або групи продуктів відповідає керуючий продуктом.

Функціонально-ринкова організація - організаційна структура управління маркетингом, у якій функціональні маркетингові служби підприємства виробляють і координують здійснення деяких єдиних для підприємства цілей і задач маркетингу. У той же час за розробку і реалізацію стратегій і планів маркетингу для визначених ринків відповідають керуючі, відповідальні за роботу на цих ринках. Вони також формулюють для функціональних маркетингових служб підприємства завдання в галузі маркетингової діяльності на певних ринках і контролюють їхнє виконання. Дана оргструктура функціонує на тих же принципах, що і функціонально-продуктова оргструктура керування.

Продуктово-ринкова організація реалізується, як правило, у матричній формі, коли є як керуючі окремими продуктами, так і керуючі окремими ринками. Продуктові керуючі планують обсяги продаж і прибуток для своїх продуктів, контактують при цьому з керуючими окремими ринками з метою визначення можливого обсягу продаж. Керуючі окремими ринками у свою чергу відповідають за розвиток прибуткових ринків для існуючих і потенційних продуктів організації. Застосовується організаціями, що випускають різні продукти, які реалізуються на багатьох, дуже відмінних один від одного, ринках. Достоїнством даної організації маркетингу є те, що управлінська увага приділяється кожному продуктові і кожному ринкові. Однак дана організація керування маркетингом збільшує управлінські витрати, не володіє достатньою організаційною гнучкістю і породжує конфлікти.

Функціонально-продуктово-ринкова організація - організаційна структура керування маркетингом, у якій функціональні маркетингові служби підприємства виробляють і координують здійснення деяких єдиних для підприємства цілей і задач маркетингу. У той же час за розробку і реалізацію стратегій і планів маркетингу для певних ринків відповідають керуючі, відповідальні за роботу на цих ринках. Вони також можуть формулювати для функціональних маркетингових служб підприємства завдання в галузі маркетингової діяльності на певних ринках і контролюють їхнє виконання. За розробку, випуск і збут визначених продуктів або групи продуктів відповідають керуючі продуктом. Вони також можуть формулювати для функціональних маркетингових служб підприємства завдання в галузі маркетингу певних продуктів і контролюють їхнє виконання. Перш ніж прийняти рішення по розробці і випуску продуктів, керуючий продуктом з'ясовує в керуючих окремими ринками можливості збуту цих продуктів на конкретних ринках, формуючи, таким чином, сумарний портфель майбутніх замовлень.

Крім розглянутих підходів до організації керування маркетингом використовуються також керування по проекту і матрична оргструктура керування.

Проектна структура створюється при розробці фірмою деяких проектів, спрямованих найчастіше на розробку, освоєння і реалізацію нових продуктів, що випускаються фірмою. Тоді в складі фірми на період підготовки проекту формуються спеціальні підрозділи - проектні команди, очолювані керівниками проекту. Останні відповідають за планування проекту і хід його виконання. До складу ж проектних команд включаються працівники всіх підрозділів служби маркетингу, що забезпечують у рамках своїх основних функціональних обов'язків реалізацію проекту. По завершенні проекту структура розпадається, а працівники повертаються до своїх постійних посадових обов'язків.

Матрична структура маркетингу являє собою «ґратчасту» організацію, побудовану на принципі подвійного підпорядкування працівників: з одного боку - безпосередньо керівникові сектора, що надає персонал і надає професійну допомогу керівникові проекту, а з іншого - керівникові проекту (цільової програми), наділеному необхідними управлінськими повноваженнями для своєчасної розробки і реалізації проекту.

 


Читайте також:

 1. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 2. III. Процедура встановлення категорій об’єктам туристичної інфраструктури
 3. IV. Закономірності структурно-функціональної організації спинного мозку
 4. VІ. План та організаційна структура заняття
 5. VІ. Структурно-логічні схеми
 6. А. Структурно-функціональна класифікація нирок залежно від ступеню злиття окремих нирочок у компактний орган.
 7. Аварійно-рятувальні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, їх призначення і склад.
 8. Аварійно-рятувальні служби
 9. Адаптивні організаційні структури управління.
 10. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 11. Адміністративно – територіальний устрій і соціальна структура Слобожанщини у половині XVII – кінці XVIII століття
 12. Адміністративно-правове регулювання державної реєстрації актів цивільного стану, державної виконавчої служби, нотаріату та адвокатури.
Переглядів: 3452

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Контрольні питання | Концепція системи маркетингової інформації.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.012 сек.