Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Суть якості товару. Показники, що характеризують якість продукції.

План

Тема: ЯКІСТЬ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТОВАРУ.

Лекція 15

Дисципліна : МАРКЕТИНГ

1. Суть якості товару. Показники, що характеризують якість продукції.

2. Параметри конкурентоспроможності.

3. Оцінювання рівня конкурентоспроможності.

 

Література.

Земляков І.С. с.86-96

 

Якість - це, безперечно, визначальний фактор. Якщо не забезпечена належна якість, то далеко не завжди можна конкурувати за рахунок інших складових конкурентноздатності. Але при належній якості на перше місце виходять організаційно-комерційні складові і, насамперед, ефективність маркетингу (цінова і комунікаційна політика, ефективність каналів збуту, ринкові стратегії і т.д.).

Що стосується якості, необхідно мати на увазі, що з погляду маркетингу це не найвищий у світі технічний рівень або новинка, що не має аналога. Якісний товар насамперед задовольняє запити і перевагу цільового споживача краще, ніж конкуруючий аналог, причому при більш раціональних (або низьких) витратах.

Фірми досягають конкурентних переваг щодо якості шляхом системного керування якістю продукції. Принципи сучасних систем керування якістю базуються на маркетингових дослідженнях, що є основним джерелом інформації про особливості макро- і мікро- середовища діяльності фірми, ситуацій на цільовому ринку, його товарну і фірмову структуру, про товарну політику конкурентів, а головне — про запити споживачів, їхні уподобання, особливості і традиції споживання, поведінкові відмінності і т.д. Отримана інформація необхідна для інноваційного процесу, а також для розробки й оптимізації товарного асортименту, керування життєвим циклом товару, коригування товарних стратегій і т.д.

В умовах переходу України до відкритої ринкової економіки боротьба за споживача на внутрішньому і зовнішньому ринках вимагає створення і виробництва дійсно конкурентноздатних товарів. У цьому зв'язку виникає проблема пошуку економічно раціональних рівнів конкурентноздатності товарів і витрат на їх досягнення. Все це підвищує роль управління в цілеспрямованому впливі на якість, а через неї - на конкурентноздатність продукції. В цьому плані країни з ринковою економікою, особливо Японія, нагромадили великий позитивний досвід управління якістю на фірмовому рівні і досягай в даній сфері вражаючих успіхів. Проте, як показала вітчизняна і світова практика, ні управління якістю, ні запровадження всеохоплюючого тотального контролю, який здійснюють державні органи і підприємства, самі по собі не можуть кардинально вирішити дану проблему, якщо вони не поєднуються з ринковим контролем.

Десятиріччями у нас витрачались великі кошти на пошук способів і методів підвищення якості, був посилений вихідний контроль. На ряді підприємств і об'єднань були створені системи комплексного управління якістю. З-поміж них можна назвати львівську КСУЯП (комплексна система управління якістю продукції), дніпропетровську КСУЯП і УВРС (комплексна система управління якістю продукції та ефективним використанням продукції). Однак всі вжиті заходи і спроби кардинально вирішити проблему якості в умовах командно-адміністративної економіки закінчилась невдало, оскільки не був задіяний надійний та випробуваний сторіччями метод - оцінка якості самими покупцями на ринку в умовах конкуренції між товаровиробниками.

В умовах достатності товарів і послуг на ринку, перевищення в цілому їх пропозиції над попитом покупець у повній мірі реалізує своє право вибору, зро-і зуміло, вибираючи той товар, який, з його точки зору. І має найкраще співвідношення споживацьких властивостей і ціни в той чи інший момент.

Інакша ситуація існує в умовах дефіцитної економіки. Споживач змушений задовольнитися лише тим,! До чого він має доступ. Вимоги до якості різко знижуються. "Природний" регулятор і критерії оцінки якості - попит і уподобання покупців - перестає "працював ти", здійснювати необхідний вплив на виробництво* підтримання мінімально необхідної для реалізації продукції якості її виготовлення. Якість вимагає великі витрат і зусиль, своєчасного оновлення технічної баз» виробництва. Але якщо абияк виготовлена продукції все одно розпродується, у виробника зникає стимул Докладати "зайвих" зусиль.

В умовах конкурентного ринку діяльність будь-яке господарської одиниці обов'язково проходить подвійний контроль. Звичайний контроль здійснюється конкурентами, але не безпосередньо, а через кінцеві результати ринкової діяльності. Остаточну оцінку діяльності дає в кінцевому підсумку споживач. Конкуренція - найефективніший і дієвий метод економічного контролю, якому немає рівних. Такий контроль 1 найдешевшим для суспільства, він не тільки створені умови забезпечення покупців товарами необхідну якості. Це важлива динамічна сила, яка постійно підштовхує виробника до скорочення витрат виробиш" ва і зниження цін, збільшення виробництва і збільшення боротьби за покупця, покращення якості продукції.

Отже, вже сам по собі ринковий фактор є дієвий засобом, який змушує виробляти товари необхідної ц даний момент якості. Але цим не вичерпується рем конкурентного ринку. Він здійснює потужний в на конкретні економічні, організаційно-управлінські та контрольні функції виробників, спрямовані на вирішення проблем якості і конкурентноздатності. Розвиток ринку і підвищення його вимог до товарів, посилення на ньому ролі покупців, зростання ролі науково-технічного чинника - все це змушує удосконалювати форми і методи вирішення проблеми якості і конкурентноздатності, механізм управління якістю.

Перехід України до ринкової економіки породжує необхідність нових підходів до проблеми якості і конкурентноздатності, що вимагають: все більш повного врахування виробниками ринкового ■ фактора; зрушення від адміністративних важелів контролю якості до переважно організаційно-економічних заходів управління якістю; переходу до гнучкої системи стандартизації і сертифікації, яка дозволяє виробникам оперативніше реагувати на мінливі вимоги внутрішнього і зовнішнього ринків до якості товарів; організації роботи з переходу в перспективі до тотального забезпечення якості.

Схематично процес планування і забезпечення рівня якості в ринкових умовах може бути представлений наступним чином: виявлення потреб - визначення головних характеристик продуктів, які визначають їх якість чи ступінь задоволення потреб, - визначення бажаних параметрів - виявлення шляхів досягнення цих характеристик і параметрів. Головні учасники процесу планування якості на перших його етапах споживачі і служба маркетингу. Процес планування якості має безперервний характер, оскільки постійне оновлення і удосконалення продукції - обов'язкова умова успіху виробника на ринку.

Через свою комплексність і багатогранність якість - це проблема, яка вимагає на рівні промислового підприємства, фірми узгоджених дій всіх підрозділів і служб для прийняття рішень. Узгодженість зусиль необхідна умова підтримання якості продукції на належному рівні. Щоб ця умова виконувалась у повній мірі, необхідна чітка програма дій, в якій формулюються цілі і завдання, методи і засоби вирішення проблеми якості протягом певного періоду, наводять розрахунки щодо співвідношення витрати випуск для визначення економічної ефективності всієї робот із підтримання якості і встановлення граничних рівнів пов'язаних з цим витрат як в цілому, так і по окремі видах продуктів. Наявність такої програми дає можливість не тільки мати повне уявлення про стан сприяти на підприємстві в цілому з вирішенням проблеми якості та окреслити відповідні заходи з її вирішення, а визначити напрямки дій служб і підрозділів у межах, функцій, сфер взаємодії, які вимагають об'єднання сил.

Вирішення проблеми якості в нових умовах в значній мірі залежить від створення відповідної законодавчої бази. Згідно з Декретом КМУ "Про стандартизацію і сертифікацію", прийнятим у травні 1993 р., Україні створено систему сертифікації продукції Укр СЕПРО, функціонування якої спрямоване на забезпечення належного рівня якості продукції. Ця системи базується на поняттях стандартизації і сертифікації продукції.

Стандартизація - ефективний засіб забезпечення сумісності, взаємозамінності, уніфікації, типізації, дійсності техніки та інформаційних мереж, норм пеки та екологічних вимог, єдності характеристик і властивостей якості продукції, робіт, процесів та слуг. Розвиток стандартизації нерозривно пов'язані процесом управління якістю виробництва.

Вплив стандартизації на підвищення якості продукції реалізується в основному через: комплексну розробку стандартів на сировину, матеріали, напівфабрикати, комплектуюче обладнання, інструменти | готову продукцію; встановлення в стандартах єдиних технологічних вимог і показників якості, а також є; них методів випробувань і засобів контролю.

Стандартизація - одна із форм прояву об'єктиві економічних законів розвитку суспільства, в тому числі закону вартості та закону зростання продуктивності праці За допомогою стандартизації встановлюють необхідний рівень якості продукції, підвищуючи таким чином споживчу вартість товарів, а через реалізацію інших її методів знижують собівартість продукції, відображаючи тим самим одну з форм прояву закону зростання продуктивності праці.

Стандарт - нормативний документ, розроблений На основі узгодження більшості зацікавлених осіб та прийнятий визнаним органом або затверджений підприємством, в якому встановлюються для загального і багаторазового використання правила, загальні принципи, характеристики, вимоги та методи, які стосуються певних об'єктів стандартизації. Цей документ спрямований на досягнення оптимального ступеня упорядкування в певній сфері діяльності. За допомогою стандартів забезпечується єдність і правильність винаходів, взаємозамінність деталей і вузлів, полегшуються вибір оптимального розмірного ряду і відбір найкращих взірців, організація спеціалізованого виробництва, зменшуються витрати та скорочуються терміни освоєння виробів.

Необхідність достовірної оцінки технічного рівня і якісних показників посилюється в міру все більшого залучення країн до міжнародного поділу праці. Висока вартість контрольних перевірок та випробувань підвищує необхідність взаємного визнання результатів випробувань. Виший рівень такого визнання - сертифікація, яка гарантує, що продукт (товар чи послуга) відповідає певним вимогам і має задану якість.

Сертифікація - сукупність дій та процедур з метою підтвердження (через сертифікат відповідності або знак відповідності) того, що продукт відповідає певним стандартам або технічним умовам. В залежності від того, хто її здійснює, сертифікація буває трьох ви-Д1В: самосертифікація (яку проводить сам виробник); Сертифікація, яку здійснює споживач; сертифікація, яку проводить третя сторона (спеціалізована організація, незалежна від виробника і споживача). Найбільш довіру в міжнародній і вітчизняній практиці має сертифікація третьою стороною.

Сертифікація дає можливість реалізувати єдиний підхід до оцінки якості різних об'єктів, гарантує стабільне виготовлення продукції необхідного рівня яке оскільки охоплює організацію виробництва і власне якість продукції. Сертифікована система якості підприємства дозволяє йому розширювати коло наділі партнерів і підвищувати конкурентноздатність продукції. Сертифікація позитивно впливає на репутацію підприємства. В кінцевому підсумку розвинута національна сертифікація служить інтересам споживача, захищаючи його від низькоякісної, а то й пре шкідливої для його здоров'я продукції.

Принципи керування якістю стандартизовані Міжнародною організацією із стандартизації (міжнародні стандарти ИСО серії 9000), і, хоча міжнародні стандарти не мають статусу обов'язкових застосування, практично неможливо стати повноправним цивілізованим учасником ринку (як національного, так і міжнародного), якщо фірма виготовляє не створила на своїх виробничих підприємствах тему керування якістю і не одержала сертифікат її відповідності вимогам зазначених вище міжнародних стандартів.

 


Читайте також:

 1. Аналіз асортименту й структури випуску продукції.
 2. Аналіз загальної суми витрат на виробництво продукції.
 3. Аналіз рентабельності продукції.
 4. Аналіз собівартості окремих видів продукції.
 5. Аналіз структури та якості кредитного портфеля
 6. Аналіз трудомісткості продукції.
 7. Аналіз якості виробничої інформації
 8. Аналіз якості обігового капіталу
 9. Аналіз якості продукції та робіт
 10. В якості критеріїв для оцінки або вимірювання предмета завдання з надання впевненості не можуть використовуватись очікування, судження або власний досвід аудитора.
 11. Вартість є однією з основних ознак товару. Щоб продати права на об'єкти інтелектуальної власності чи ви­користати їх у власному виробництві, необхідно визначити їхню вартість.
 12. Вивчення та оцінка якості сукупних активів банку
Переглядів: 1037

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Концепція життєвого циклу товару. | Параметри конкурентноспроможності.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.011 сек.