Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Основні види роздрібних торгівельних підприємств.

Суть роздрібної торгівлі, форми її організації.

План

Тема: РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ.

Лекція № 25

Дисципліна : МАРКЕТИНГ

 

1. Суть роздрібної торгівлі, форми її організації.

2. Основні види роздрібних торгівельних підприємств.

 

Література.

Котлер Ф. с.431- 434.

Герасимчук В. с. 223-235.

Роздрібна торгівля — це сфера підприємницької діяльності людей, які продають товари і послуги кінцевим споживачам для особистого, сімейного або домашнього використання. Враховуючи те, що покупка вроздріб, як правило, невелика, торговці для під­вищення обсягу збуту прагнуть розширити доступний асортимент, аби тим самим збільшити частоту зустрічей зі споживачами, всі­ляко стимулюють поодинокі, а ще більше — відвідування сім'ями. Зменшенню торговельних витрат сприяє автоматизація обробки товарів, впровадження електронних касових апаратів, управління ' запасами.

Зменшенню торгових витрат сприяє управління запасами, ав­томатизація та механізація обробки товарів, впровадження елек­тронних касових апаратів. На зростання продажу справляє поміт­ний вплив надання можливості покупцеві придбати необхідний продукт у кредит, що вимагає розробки планів взаємодії магазинів з банківською системою, тим більше що до такого виду послуг вда­ється майже кожен другий покупець.

Роздрібна торгівля виконує такі основні функції:1) збирає асор­тимент товарів та послуг від великої кількості постачальників, виробників оптових торговців, пропонуючи їх для продажу, 2) сортує товар; 3) надає інформацію виробникам, постачальникам а також покупцям через рекламу, вітрини, надписи, через працівників торгівлі. 4) сприяє учасникам каналів збуту в маркетинго­вих дослідженнях 5) зберігає товари, розміщує їх у торговельних приміщеннях; 6) встановлює ціну на товар; 7) розраховується з постачальниками за продукцію після її отримання ще до продажу споживачам. 8) завершує угоди, використовуючи певні форми і методи праці, включаючи кредитну політику; 9) може надавати ряд додаткових послуг, пов’язаних з додатковим обслуговуванням покупців.

 

 

Роздрібних торговців, що обслуговують споживчу мережу, кла­сифікують за різними принципами: формами власності; пропонова­ним товарним асортиментом або показниками обсягу послуг; ха­рактером торгового обслуговування; особливостями проведення цінової політики; різновидами концентрації магазинів

У чому ж полягає суть класифікації за формами власності? Найбільша частина роздрібних торговців володіє одним магази­ном, пропонує персональне обслуговування, безпосередній контакт зі споживачем, зручне розміщення, їх відносять до незалежних роздрібних торговців. Це, зокрема, власники хімчисток, автоза­правних станцій, меблевих магазинів тощо. Для організації такої діяльності не потрібна особлива кваліфікація, значні інвестиції. Оскільки у цьому середовищі конкуренція надто відчутна, то не і її витримують.

Кілька торговельних точок або мережа (ланцюг) можуть перебувати під одним впливом і контролем. Мережа магазинів використовує систему централізованих закупівель, характеризується спеціалізацією, стандартизацією, дотримується своєї специфіки. (ефективне функціонування мережі магазинів забезпечується завдяки: 1) закупівлі великих партій товарів, що дає можливість отримати відчутні знижки за кількість, а також зекономити на транспортних витратах; 2) можливості об'єднати функції оптової роздрібної торгівлі, тобто відчутно зменшити кількість контактів у каналах товароруху; 3) економії на витратах стимулювання 5уту (просування), рекламі; 4) наданню максимальної самостійності магазинам в організації продажу на конкретному ринку; І) розробленню спеціальних підходів у прогнозуванні збуту, управлінні матеріальними запасами, ціноутворенні; 6) продуманій системі стимулювання працівників торгівлі; 7) створенню оптимальної структури, управління мережею з урахуванням добору кваліфікованих менеджерів, навчання персоналу.

Кооперативи незалежних роздрібних торговців об'єднують свої зусилля у створенні спільних закупівельних, транспортних служб, складських приміщень. Виробляється спільна політика в питаннях прогнозування, планування, ціноутворення, реклами. Розповсю­джені ці кооперативи в системі господарських, бакалійних та ін­ших магазинів.

У разі необхідності споживачі об'єднуються і створюють влас­ний споживчий кооператив. Разом окреслюють принципи діяльнос­ті, роблять внески для організації праці, обирають правління. Ці­ни визначають з урахуванням становища на ринку, специфіки коо­перативу, мети створення, режиму праці. При цьому споживчий кооператив належить його членам, які внесли певні кошти, отри­мали сертифікати про володіння, керують ним, ділять між собою прибуток або економію. Мета ставиться одна — більш низькі ціни для членів кооперативу. Найбільш поширені такі споживчі коопе­ративи у торгівлі харчовими продуктами. Особливо багато їх у скандинавських та деяких інших країнах.

Серед ресторанів, закусочних швидкого обслуговування («Макдональдс»), дилерів легкових та вантажних автомобілів застосову­ються договірні відносини між споживачем, оптовиком або органі­зацією послуг та роздрібним торговцем, що відомі під назвою роз­дрібні франшизи (френчайзинг, франчайзинг, франчизинг), а ще інакше — організації власників привілеїв. При цьому фірма, яка надає роздрібним торговцям використати свою торговельну марку, ім'я, набір правил, репутацію, унікальну послугу, метод підприєм­ництва, одержує відповідні відрахування від результатів підприємницької діяльності. Користь тут обопільна. Роздрібні торговці, отримуючи своєрідний вид ліцензування, користуються готовим на­копиченим досвідом роботи й управління. Безумовно, роздрібні торговці беруть на себе відповідні зобов'язання, до того ж не тіль­ки фінансового плану. Це приносить їм дуже відчутні конкурентні переваги.

Роздрібні конгломерати— одна з форм корпорацій, які об'єд­нують кілька роздрібних підприємств різних напрямів і форм ді­яльності під єдиною владою з частковою інтеграцією функцій роз­поділу та управління.

У системі торгівлі ювелірними виробами, косметикою, у сфері послуг нерідко застосовується оренда (лізінг). Орендаторів така форма договірних відносин влаштовує з таких причин: 1) підтри­мується престиж орендодавця; 2) постійність клієнтури; 3) зруч­ності в розташуванні місця торгівлі; 4) постійна підтримка з боку орендодавця в питаннях зберігання, транспортування тощо.

Орендодавці, надаючи площі для торгівлі, отримують вигоди завдяки: 1) твердій орендній платі з боку орендаря; 2) зростан­ню кількості відвідувачів, коли орендар розгорнув активну тор­гівлю; 3) зниженню ризику.

Класифікуватися роздрібні торговці можуть, як уже відзнача­лося, за показниками організації та обсягу послуг для споживачів. Так, при придбанні товару повсякденного попиту, де­яких товарів попереднього вибору вдалою формою торгівлі є роз­дрібні підприємства самообслуговування.Одержуючи економічну вигоду, споживачі самостійно розшукують, порівнюють і вибирають товар. Роздрібні торговельні підприємства з вільним добором то­варівнадають покупцеві можливість звернутися за сприянням до продавця, розраховуючись з ним за покупку. В цьому випадку на­кладні витрати дещо вищі. Третім видом торгівлі за показниками обсягу послуг є роздрібні підприємства з обмеженим обслугову­ванням.Вони пропонують покупцям продаж у кредит, у них різно­манітніший вибір товарів, поглиблене інформаційне забезпечення, гарантія обсягу товарів. Широке розмаїття послуг, торгівлю мод­ними товарами, виробами особливого попиту забезпечують роздріб­ні торгові підприємства з повним обслуговуванням.

Роздрібну торгівлю можна класифікувати за структурою товар­ного асортименту,його широтою та насиченістю.Виділяють: спеціалізовані магазини, універмаги, універсами широкого профілю, магазини товарів повсякденного попиту.

Магазин товарів повсякденного попиту або черговий магазин — це зручно розташований магазин з обмеженим асортиментом най­більш ходових товарів, невеликий, з подовженим часом роботи.

Універсами (супермаркети) — це порівняно велике підприємст­во самообслуговування з низьким рівнем витрат, невисокою мірою питомої прибутковості, великим обсягом продажу.

Супермагазин — диверсифікований супермаркет, в якому про­дається широкий асортимент харчових та нехарчових товарів. У них можуть пропонуватися такі послуги, як хімчистка, ремонт взуття, пральня, інкасування чеків, оплата рахунків, недорогі кафе.

Торговельні комплекси включають універсам, магазини зниже­них цін, роздрібний склад-магазин.

Спеціалізовані магазини концентруються на продажу якоїсь однієї товарної групи (побутова електроніка, спорттовари, одяг).

Магазини різноманітного асортименту торгують широким на­бором товарів за низькими та середніми цінами (канцелярське приладдя, нескладні побутові вироби, іграшки, посуд, подарунки).

Універмаги пропонують кілька асортиментних груп товарів, яки­ми займаються спеціальні відділи на чолі зі своїми закупівельниками і торговцями.

До роздрібних підприємств послуг належать готелі, мотелі, лікарні, кінотеатри, ресторани, хімчистки, ремонтні служби тощо.

Класифікацію роздрібних магазинів можна провести й за принципом впровадження цінової політики. Особливості магазинів за нижчими цінами такі: 1) торгівля проводиться за цінами нижчими, ніж в установах з високими націнками і невеликим оборотом запасів; 2) акцент робиться на марочних товарах загальнонаціонального розповсюдження, але це зовсім не означає, що за зни­женими цінами продаються товари низької якості; 3) вводиться Іамообслуговування при мінімумі зручностей; 4) крамниця розташована в районі з невисоким рівнем орендної плати, приваблюючи покупців, що живуть у порівняно віддалених місцях; 5) крамниця «має просте функціональне торгове обладнання.

Склад-магазин — це торговельне підприємство, яке відзначається: 1) широким марочним вибором великих обсягів товару; 2) низькими цінами; 3) можливістю негайно одержати покупку; ; 4) порівняно високими витратами на підтримку товарно-матеріальних запасів; 5) великими видатками на стимулювання збуту, аби зацікавити достатню кількість клієнтів.

Виставки-каталоги товарів орієнтуються: на пропозиції мароч­них виробів загальнонаціонального розповсюдження в товарних категоріях, не пов'язаних з модою; на наймання торгових примі­щень в районах з низькою орендною оплатою; на скорочену втроє чисельність торговельного апарату; на торгівлю передусім за готів­ку; на зведення до мінімуму крадіжок, бо товар подається в каталогах-вітринах (продаються, як правило, ювелірні вироби, меха­нічний інструмент, фото- і кінотовари).

Висока вартість видання каталогів вимагає розумного фінан­сування заходів, через які виявляються особи та установи, що да­ють фірмі найбільшу віддачу.

Важливу професійну допомогу в справі підготовки та розпо­всюдження каталогів промислових фірм надає спеціалізована аме­риканська фірма «Світе каталог сервіс». Тут працює персонал з великим досвідом підготовки і видання каталогів. Фірма взяла на себе й розсилку готових каталогів службовцям фірм та установ в окремих галузях. Каталоги надсилають не просто на адресу фірм, а на ім'я певних службовців, вказуючи прізвища і посаду.

Позамагазинна роздрібна торгівлямає кілька різновидів. Серед них — торгові автомати. Використання їх має такі особливості: усуває потребу в торговельному персоналі; забезпечує споживаче­ві зручності цілодобового продажу та самообслуговування; скоро­чує можливості придбання пошкоджених товарів; вимагає інтен­сивного обслуговування; вартість товарів завжди вища за звичай­ну. Торгівля на рознос діє за принципом «у кожні двері», в кожну установу. Влаштовуються також зустрічі вдома. Служба замов­лень зі знижкою імпонує відокремленим групам клієнтів — робіт­никам і службовцям великих компаній, організацій.

Серед засобів, які додатково підсилюють збут, назвемо і сис­тему купонів та різних премій для покупців, яка нині широко за­стосовується в багатьох країнах. Купон — це документ, що надає право купити товар за зниженою ціною або одержати його без­коштовно. У деяких випадках таку знижку отримує сам покупець, в іншому разі вона припадає власнику виграшного купона (фірми проводять спеціальні тиражі, щоб виявити таких щасливців).

Роздрібна торгівля із замовленням товарів поштою або по те­лефону. Будь-яка діяльність, що стосується збуту з використанням поштових каналів («директ мейл», прямий маркетинг). Популяр­ність такого засобу торгівлі викликана прагненням заощадити час і кошти на поїздки до магазинів, замовляти товар у вихідні дні та вночі.

Щодо концентрації магазинівіснує така класифікація: 1) центральний діловий район; 2) регіональний торговий центр; 3) районний торговий центр; 4) торговий центр мікрорайону. Мотиви, Е за якими роздрібний торговець повинен приймати рішення для р ефективного функціонування, такі: вибір цільового ринку; товар-г ний асортимент, комплекс послуг, атмосфера у магазині; цінова .політика; методи стимулювання; місце розташування підприємства.

Так, передпродажні послуги передбачають: прий­мання замовлень та (або) відправку покупок поштою; впроваджен­ня реклами; обладнання вітрин, установку експозицій усередині магазинів; зручні години роботи; приймання старих товарів тощо. Післяпродажні послуги пов'язані з доставкою покупок, звичайною та подарунковою упаковкою, припасуванням товару, поверненням та доставкою товару з післяоплатою. Додаткові послуги вклю­чають інкасацію чеків, надання довідок, безкоштовні автостоянки, послуги по ремонту, оформлення інтер'єрів, кредит, догляд за дітьми.

На розвиток роздрібної торгівлі впливає багато факторів. Се­ред них — демографія, стиль життя, конкуренція, витрати, науко­во-технічний розвиток. У будь-якому випадку фірма може розра­ховувати на успіх, якщо в неї склалися сприятливі взаємини з по­стачальниками, роздрібними та оптовими торговцями.

 


Читайте також:

 1. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 2. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 3. Амортизація основних засобів, основні методи амортизації
 4. Артеріальний пульс, основні параметри
 5. Аудит спільних підприємств.
 6. Банківська система та її основні функції
 7. Біржові товари і основні види товарних бірж. Принципи товарних бірж.
 8. Будова й основні елементи машини
 9. Будова оптоволокна та основні фізичні явища в оптоволокні.
 10. Бюджетування (основні поняття, механізм).
 11. Валютний ринок, основи його функціонування. Основні види валютних операцій
 12. Варіатори та їхні основні параметри
Переглядів: 2176

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Класифікація видів підприємств оптової торгівлі. | Комплекс маркетингових комунікацій.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.033 сек.