Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ЗМІСТ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА……………...………………………………….....4

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН …………………………………………………….…….8

2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ЗА ТЕМАМИ ……………………………………………..9

3. ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………………….10

4. ПРАКТИКУМ З ІСТОРІЇ МАТЕМАТИКИ……………….……………….…..12

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ…..19

6. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ …………………………………….....20

7. ЛІТЕРАТУРА З ТЕМ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ………….23

8. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ З ІСТОРІЇ МАТЕМАТИКИ……………………………. 27

9. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ З ІСТОРІЇ МАТЕМАТИКИ…..29

10. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ……………………………………………………….30

11. КОРИСНІ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ……………………………………………..32

 


На рубежі XX-XXI століть відбувається реформування освіти взагалі і математичної зокрема, яке визначається світовими суспільними процесами, культурним і науковим розвитком людства. На зміну освітній парадигмі просвітництва приходить парадигма культуротворчості і культуроосвіченості. Основними тенденціями оновлення педагогічного процесу стають гуманізація й гуманітаризація, інтеграція й особистісна орієнтація. Все це з новою силою підносить актуальність використання елементів історії у вивченні математики, а також упровадження історії математики як необхідної складової підготовки майбутнього вчителя математики.

Історія математики подає математичну науку в просторі, в часі та в особах: розглядає її зародження, розвиток і функціонування; відтворює її структуру та зв’язки з іншими галузями людської діяльності; розповідає про її творців; висвітлює процес формування математичних методів, теорій, ідей і понять. Перш за все, як і будь-яка історія, вона здійснює функцію самопізнання математики, осмислення власних цілей, джерел і методології, допомагає упорядкуванню і класифікації задач, ідей, методів, результатів.

У навчальному процесі завдяки вивченню історії математики можна здійснювати такі функції: зовнішньої і внутрішньої інтеграції; узагальнення, систематизації і конкретизації математичних знань; фундаменталізації та гуманітаризації математичної освіти; гуманізації процесу навчання; національного самоусвідомлення, а також усі загальнокультурні функції.

На сучасному етапі розвитку вищої педагогічної освіти історія математики стала одним із компонентів фахової підготовки майбутніх учителів математики. Метавивчення історії математики в педагогічному університеті має два взаємопов’язані аспекти – загальнонауковий і фаховий. Загальнонаукова мета вивчення курсу «Історія математики» полягає в тому, щоб висвітлити історію формування, розвитку і трансформації математичної науки. Вивчення історії математики в рамках фахової підготовки має на меті дати майбутнім учителям історико-математичні знання, необхідні їм для правильного розв’язування методологічних і методичних питань, які виникають у процесі навчання математики в школі.

На вивчення курсу «Історія математики» в педагогічних навчальних закладах покладаються такі завдання:

- відтворити багатство фактичного змісту історичного розвитку математики, висвітлити історію виникнення математичних методів, понять, ідей, теорій та окремих математичних дисциплін;

- з’ясувати характер і особливості розвитку математики у різні періоди і в певні історичні періоди;

- показати внесок, зроблений в математику великими вченими минулого, зокрема і вітчизняними вченими;

- продемонструвати студентам багатогранні зв’язки математики з практичними потребами і діяльністю людей, з розвитком інших наук, а також вплив економічного, соціального та ідеологічного стану суспільства на характер розвитку математики;

- показати, як формувалися історичні та логічні зв’язки між окремими розділами математики, розкрити історичну обумовленість логічної структури сучасної математики та діалектику її розвитку, висвітлити співвідношення частин математики та її перспективи;

- сформувати сучасний погляд на математику як на складову загальнолюдської культури;

- озброїти майбутніх учителів важливішими знаннями з методології математики;

- розкрити психолого-методичні питання взаємозв’язку історії науки та практики шкільного навчання;

- показати місце, значення і можливості історичного матеріалу в курсі математики сучасної школи різних профілів;

- сформувати уміння та навички застосовувати історико-математичні знання до проведення наукових досліджень, виділяти та аналізувати історичні аспекти досліджуваної проблеми, визначати та опрацьовувати відповідну біографію.

Загальний обсяг дисципліни складає три кредити (108 годин), що об’єднує всі види навчальної діяльності студента: аудиторні заняття, самостійну роботу (в т.ч. підготовку до підсумкового контролю), контрольні заходи (контрольну роботу, залік). Вивчення навчальної дисципліни «Історія математики» організовується на принципах кредитно-модульної системи з використанням модульної технології навчання та рейтингового оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу.

Змістнавчальної дисципліни «Історія математики» обумовлюється, з одного боку, предметом і змістом математичної науки, з іншого – завданнями, що покладаються на цю дисципліну в контексті загальних цілей навчання і вимог до фахової підготовки майбутнього вчителя математики.

Проблема добору і структурування змісту курсу «Історія математики» полягає в тому, що для навчального предмета потрібно з великого обсягу накопичених і систематизованих історичних відомостей, вибрати основні, які можуть сприяти формуванню математичної культури та фахової компетентності спеціаліста, а також допоможуть йому в подальшій інтелектуальній та професійній діяльності. Курс «Історія математики» на ІІІ курсі напряму підготовки 6.040201 «Математика» галузі знань 0402 «Фізико-математичні науки» вивчається у вигляді навчального комплексу, в якому лекційний курс будується на хронологічному принципі, а практичний – охоплює історію окремих математичних галузей.

При розробці даних методичних рекомендацій ми керувалися тим, що, по-перше, матеріали рекомендацій, розроблені згідно всіх вимог кредитно-модульної системи, полегшують самостійну та індивідуальну роботу студентів; по-друге, рекомендації відрізняються від аналогічних видань великою кількістю Інтернет-джерел, систематизованих та поданих згідно тематичних напрямків, куди входять: інтернет-ресурси з історії математики, сайти конференцій з математики, математичні організації, мережі, математичні видання, бібліотеки за різними напрямками, освітні та періодичні та довідкові видання тощо.

Викладений навчальний матеріал допоможе студентам покращити власні навчальні досягнення та підвищити їх професійний та інтелектуальний рівень.Читайте також:

 1. Звіт. Службова записка. Рапорт
 2. І. Пояснювальна записка
 3. Інструкція та пояснювальна записка
 4. Методична записка
 5. ПЗ - пояснювальна записка
 6. Пояснювальна записка
 7. Пояснювальна записка
 8. Пояснювальна записка
 9. Пояснювальна записка
 10. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
 11. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Переглядів: 852

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Зіненко Ірина Миколаївна | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.