Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


В 24 серпня 1991

А 1734

Б Західна

В Східна

 

38. Хто був автором першої української Конституції?

А І.Мазепа

Б П.Орлик

В І.Скоропадський

 

39. Коли була остаточно зруйнована Запорозька Січ?

Б 1764

В 1775

 

40. Хто був останнім гетьманом України?

А Д.Апостол

Б К. Розумовський

В П.Калнишевський

 

41. В якому році було засновано Кирило-Мефодієвське братство?

А 1837

Б 1846

В 1856

 

42. Хто з членів Кирило-Мефодієвського братства постраждав найбільше?

А М.Гулак

Б М.Костомаров

В Т.Шевченко

 

43. У складі яких держав знаходились українські землі у XIX ст.?

А Росії і Туреччини

Б Австріїї і Туреччини

В Австрії і Росії

 

44. Назвіть засновників “Руської трійці”

А М.Шашкевич

Б Т.Шевченко

В І.Могильницький

Г Я.Головацький

Д І.Вагилевич

 

45. В якому році виникло товаривство “Руська Трійця”?

А 1832

Б 1838

В 1839

 

46. В якому році було скасовано кріпосне право у Російській імперії?

А 1861

Б 1865

В 1868

 

47. У складі якої держави знаходились західноукраїнські землі у 1 половині

XIX ст.?

А Туреччина

Б Австрія

В Польща

 

48. Який указ у 1863 р. заборонив українську мову та книги?

А Московський

Б Валуєвський

В Емський

 

49. Коли Правобережжя та Північне Причорномор’я увійшли до складу Росії?

А 2 половина XVII ст.

Б 1 половина XVIIIст.

В 2 половина XVIII ст.

 

50. В якому році було скасовано кріпосне право у Російській імперії?

А 1860

Б 1865

В 1868

 

51. Визначте характер Першої світової війни для українців?

А визвольний

Б об’єднуючий

В братовбивчий

 

52. Яка держава мала найбільш агресивні плани щодо України у Першій світовій війні?

А Німеччина

Б Австро-Угорщина

В Росія

 

53. Одна частина українців у роки Першої світової війни воювала на боці Антанти, а інша – Троїстого союзу.

А так

Б ні

 

54. Перша світова війна завершилась для Австро-Угорщини її розпадом.

А так

Б ні

 

55. В який період тривала боротьба українського народу за незалежність?

А 1917-1919 рр.

Б 1917-1920 рр.

В 1917-1921 рр.

 

56. Ким був М.Грушевський?

А філологом

Б математиком

В істориком

57. Хто очолив керівництво Українською Центральною Радою?

А Д.Антонович

Б М.Грушевський

В С.Петлюра

 

 

58. Хто очолив Директорію УНР?

А В.Винниченко

Б С.Петлюра

В А.Макаренко

 

59. Українську Народну Республіку було проголошено II Універсалом.

А так

Б ні

 

60. Хто захищав станцію Крути у 1918 р.?

А війська УНР

Б більшовики

В студенти

 

61. Після ліквідації влади Директорії було встановлено режим гетьмана

П. Скоропадського.

А так

Б ні

 

62. Доберіть правильний термін. Назва України періоду П. Скоропадського:

А УНР

Б Директорія

В Українська держава

 

63. Яка країна у 1919 р. отримала більшість західноукраїнських земель?

А Польща

Б Чехословаччина

В Румунія

 

64. Назвіть дату Злуки УНР і ЗУНР?

А 22 листопада 1918

Б 22 грудня 1918

В 22 січня 1919

 

65. Доберіть правильний термін. Назва регулярного війська ЗУНР:

А Вільне козацтво

Б Українська Галицька Армія

В Легіон Січових Стрільців

 

66. Які головні елементи складають державну символіку України?

А Герб, Президент, Прапор

Б Герб, Гімн, Прапор

В Герб, Прапор, Конституція

 

67. Доберіть правильний термін.

Самоврядування, право самостійного вирішення внутрішніх питань певною частиною держави:

А Федерація

Б Конфедерація

В Автономія

68. Правильно використайте термін. Процес зосередження населення та економічного життя у великих містах:

А Урбанізація

Б Мегаполіс

В Маргіналізація

 

69. Доберіть правильний термін.

Політика залякування, придушення політичних супротивників насильницькими засобами:

А Расизм

Б Геноцид

В Терор

 

70. Правильно використайте термін.

Зрадництво батьківщини, співробітництво з фашистськими загарбниками в окупованих ними країнах:

А Популізм

Б Колабораціонізм

В Ревізіонізм

 

71. Доберіть правильний термін. Система керівництва державою, за якої місцеві органи не мають влади, не враховуються особливості регіонів:

А Федералізм

Б Централізм

В Автономізм

 

72. Чим супроводжувалась політика колективізації?

А переселенням

Б заселюванням

В виселюванням

 

73. Дайте назву культурній політиці 20-х рр.

А радянізація

Б українізація

В культурізація

 

74. Доберіть правильний термін.

Об’єднання осіб із метою спільного виробництва і здобуту продукції, закупівлі та споживання товарів і послуг:

А Спеціалізація

Б Інтенсифікація

В Кооперація

 

75. Правильно використайте термін.

Виправдання, відновлення доброго імені неправильно обвинуваченої, зганьбленої чи засудженої особи:

А Реабілітація

Б Амністія

В Помилування

 

76. Правильно використайте термін. Програма, що ставила завдання вирішення забезпечення населення СРСР продуктами харчування:

А Продовольча програма

Б Сільськогосподарська програма

В Аграрна програма

 

77. Прискорений розвиток якої сфери передбачала політика індустріалізації?

А тяжка промисловість

Б легка промисловість

В сільське господарство

 

78. Доберіть правильний термін. Вид соціалістичного змагання в СРСР:

А Стахановський рух

Б Рух передовиків

В Бригади ударної праці

 

79. Правильно використайте термін. Політичний режим, що встановлює і практично здійснює народовладдя:

А Диктатура

Б Охлократія

В Демократія

 

80. Н. Махно був постійним союзником більшовиків.

А так

Б ні

 

81. Назвіть першу політичну партію в Наддніпрянщині?

А РУП

Б УСДРП

В УДП

 

82. Як називалась політика більшовиків в Україні у 1919 р.?

А “воєнний більшовизм”

Б “воєнний комунізм”

В “воєнний соціалізм”

 

83. У 20-ті роки спостерігався розквіт української культури.

А так

Б ні

 

84. У складі якої держави стан західних українців у 20-х рр. XX ст. був найлегшим?

А Польща

Б Чехословаччина

В Румунія

 

85. Індустріалізація СРСР (УРСР) розпочалася з легкої промисловості.

А так

Б ні

 

86. Перший голодомор в Україні був на початку 30-х рр.

А так

Б ні

 

87. Назвіть головну причину голодоморів 1921-23, 1932-33, 1947 рр.

А посуха

Б повстанський рух

В політика радянського режиму

 

88. Як називались репресії в культурі 30-х рр.

А “Розстріляне народження”

Б “Розстріляне зародження”

В “Розстріляне відродження”

 

89. До 1939 р. Закарпаття входило до складу Угорщини.

А так

Б ні

 

90. Усі західноукраїнські землі до початку Другої світової війни входили до складу Польщі.

А так

Б ні

 

91. В роки радянської влади в Україні було прийнято:

А дві Конституції

Б три Конституції

В чотири Конституції

 

92. В Україні є національні меншості?

А так

Б ні

 

93. Коли був підписаний пакт Ріббентропа-Молотова?

А 1938

Б 1939

В 1940

 

94. Яку територію приєднали до СРСР у 1940 р.?

А Галичину

Б Північну Буковину

В Закарпаття

 

95. Якою державою було розроблено “План Барбаросса”?

А Польща

Б СРСР

В Німеччина

 

 

96. Доберіть правильний термін.

Радикальна політична організація в Галичині:

А Організація січових стрільців

Б Організація українських націоналістів

В Організація вільного козацтва

 

97. Як називалась армія Організації Українських Націоналістів?

А УГА

Б УНА

В УПА

 

98. Чи є Київ містом-героєм?

А так

Б ні

 

99. Як називався німецько-фашистський окупаційний план щодо України?

А “Вест”

Б “Ост”

В “Іст”

 

100.Виберіть дату виникнення м. Краснодона:

А 1940р.;

Б 1914р.;

В 1905р.

 

101. Яку назву раніше мало м. Краснодон?

А хутір Сорокіно;

Б селище Ізварино;

В селище Петрівка.

 

102. З якого року м. Краснодон отримало назву?

А 1930р.;

Б 1927р.;

В 1938р.

 

103. В роки Великої Вітчизняної війни Краснодон був окупований ?

А 20 липня 1942р.;

Б 31 серпня 1943р.;

В 1 вересня 1945р.

 

104. В роки Великої Вітчизняної війни Краснодон було звільнено:

А 9 травня 1945р.;

Б 15 січня 1944 р.;

В 14 лютого 1943р.

105. Яку назву мала підпільна організація, яка діяла під час Великої Вітчизняної війни в м. Краснодон?

А „Красна іскра”;

Б „Молодь України”;

В „Молода гвардія”.

 

106. Коли була заснована організація „Молода гвардія”?

А квітень 1945 р.;

Б січень 1941р.;

В вересень 1942р.

 

107. Яка кількість людей нараховується в організації „Молода гвардія”?

А 12;

Б 92;

В 500.

 

108. Хто був автором роману „Молода гвардія”?

А О.Фадєєв;

Б О.Малишко;

В О. Кошовий.

 

109.Коли остаточно була визволена Україна від німецьких окупантів?

А вересень 1944 р.

Б жовтень 1944 р.

В листопад 1944 р.

 

110. Чи є Львів містом-героєм?

А так

Б ні

 

111. Яка держава проводила операцію “Вісла”?

А Польща

Б СРСР

В Німеччина

 

112. Чи приєднався СРСР до “плану Маршалла”?

А так

Б ні

 

113. В якому році Україна вступила до ООН?

А 1946

Б 1985

 

 

114. В якому році відбувся XX з’їзд КПРС?

А 1953

Б 1956

В 1964

 

115. М. Хрущов добровільно пішов у відставку?

А так

Б ні

 

 

116. Назвіть представника опозиційного руху 60-80-х рр.

А диригент

Б дисидент

В декадент

 

117. Доберіть правильний термін.

Процес над “шкідниками” на шахтах Донбасу:

А Шахтинський процес

Б Шахтинська змова

В Шахтинська справа

 

118. Коли відбулася катастрофа на Чорнобильській АЕС?

А 26 квітня 1986

Б 28 квітня 1986

В 30 квітня 1986

 

119. Яка партія виникла першою в процесі формування багатопартійності?

А Народний Рух України

Б Українська Християнська Демократична Партія

В Соціал-Демократична Партія України

 

120. “Декларація про державний суверенітет України” була прийнята в період існування СРСР?

А так

Б ні

 

121. Коли була прийнята Декларація про державний суверенітет України?

А 28 червня 1990

Б 16 липня 1990

 

122. Коли відбувся референдум про підтвердження Акту про проголошення незалежності України?

А 1 грудня 1991

Б 5 грудня 1991

В 8 грудня 1991

 

123. Коли була прийнята Конституція України?

А 20 червня 1996

Б 25 червня 1996

В 28 червня 1996

 

124. Хто став Президентом України після розпаду СРСР?

А В.Чорновіл

Б Л.Кравчук

В Л.Кучма

 


Читайте також:

 1. В 24 серпня 1991
 2. Виконанню цих завдань сприяла робота двох міжнародних конференцій: у Думбартон-Оксі у США (21 серпня – 7 жовтня 1944 р.) і в Ялті (Криму) в СРСР (4 – 11 лютого 1945 р.).
 3. Ігри ХІУ Олімпіади, Лондон, 29 липня – 14 серпня 1948 р.
 4. Ігри ХУІІ Олімпіади, Рим, 25 серпня – 11 вересня 1960 р.
 5. Ігри ХХ Олімпіади, Мюнхен, 26 серпня – 11 вересня 1972 р.
 6. Ігри ХХVI Олімпіади, Атланта, 19 червня – 4 серпня 1996 р.
 7. Ігри ХХVІІI Олімпіади, Афіни, 13 серпня – 29 серпня 2004 р.
 8. Ігри ХХІХ Олімпіади, Пекін, 8 серпня – 24 серпня 2008 р.
 9. Президенте Польщі – з серпня 2010 р. Броніслав Коморовський.
 10. Радянсько-німецьке зближення. Радянсько-німецький пакт від 23 серпня 1939 р. та таємний додатковий протокол до нього
 11. Серпня 1649 р.
Переглядів: 687

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Д Існування безлічі вільних земель | Первiсна доба.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.025 сек.