Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


В 24 серпня 1991

А 1734

Б Західна

Д Існування безлічі вільних земель

Навала орд Батия на Русь.

34. Україна під монголо-татарським ігом. Золота Орда.

35. Київська Русь в світовій історії.

36. Південно-Західний, Західний та Північно-Східний Центри «збирання» руських земель в одну державу в європейській історіографії.

37. Політичне розмежування земель Південно-Західної Русі у кінці ХIII-XIV ст.

38. Утворення Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського в історіографії.

39. Входження українських земель до складу Великого князівства Литовського.

40. Державний устрій Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського.

41. Київське удільне князівство у складі Великого князівства Литовського як «Друге українське королівство».

42. Унія Великого князівства Литовського з Польщею 1385 року та її політичні наслідки для українських земель.

43. Політика Вітовта щодо українських удільних князівств у складі ВКЛ.

44. Городельська унія та її політичні наслідки для української еліти.

45. Зовнішня політика ВКЛ у кінці XIV- середині ХV ст. Розширення володінь князівства у південному напрямку.

46. Московсько-литовські війни кінця ХV - 20 років ХVI ст.

47. Змова київських князів Олельковичів у кінці ХV ст.: причини і наслідки.

48. Державні реформи у Великому князівстві Литовському у 20-60 рр. ХVI ст.

49. Феодальне землеволодіння у XIV-ХV ст.

50. Ремесло та промисли в українських землях ХIV-ХV ст.

51. Становище українських міст у XIV-ХVI ст.

52. Цехова організація ремесла в українських містах ХV-ХV 1 ст.

53. Православна церква в українських землях ХV - першій половині ХVI ст.

54. Військове мистецтво українських козаків.

55. Люблінська унія та перехід українських земель до складу Польщі.

56. Політико-адміністративний статус українських земель у складі Речі Посполитої.

57. «Волочна поміра» та поширення фільваркової системи на українські землі.

58. Заснування Запорозької Січі.

59. Джерела формування українського козацтва.

60. Органи влади на Запорожжі. Християнська козацька республіка.

 

25. Хто приймав рішення на Січі?

А кошовий

Б суддя

В козацька рада

 

26. Який князь заснував за свої кошти академію?

А Вишневецький

Б Острозький

В Барятинський

 

27. Хто керував Запорізькою Січчю?

А гетьман

Б кошовий

В осавул

 

28. Які козаки знаходились на державній службі польського короля?

А реєстрові

Б запорозькі

В донські

 

 

29. На якій території України сформувалось козацтво?

А північ

Б захід

В південь

 

30. Назвіть рушійну силу визвольної війни 1648-1654 рр.

А козацтво

Б селянство

В духовенство

 

31. Коли почалась визвольна війна XVII ст.?

А 1638

Б 1648

В 1654

 

32. Коли відбулась Переяславська Рада?

А 1652

Б 1654

В 1656

 

33. Яку державу вибрав союзницею Б.Хмельницький після визвольної війни?

А Кримське ханство

Б Швецію

В Московську державу

 

34. Як називалась держава Б.Хмельницького?

А Запорозька Січ

Б Січове Військо

В Військо Запорозьке

 

35. Назвіть вищий законодавчий орган держави Б.Хмельницького?

А Генеральна рада

Б Гетьманська рада

В Старшинська рада

 

36. Як називався період 60-80-х рр. XVII ст.?

А “Провалля”

Б “Усобиці”

В “Руїна”

 

37. У якій війні приймав участь І. Мазепа?

А Північна

В Східна

 

38. Хто був автором першої української Конституції?

А І.Мазепа

Б П.Орлик

В І.Скоропадський

 

39. Коли була остаточно зруйнована Запорозька Січ?

Б 1764

В 1775

 

40. Хто був останнім гетьманом України?

А Д.Апостол

Б К. Розумовський

В П.Калнишевський

 

41. В якому році було засновано Кирило-Мефодієвське братство?

А 1837

Б 1846

В 1856

 

42. Хто з членів Кирило-Мефодієвського братства постраждав найбільше?

А М.Гулак

Б М.Костомаров

В Т.Шевченко

 

43. У складі яких держав знаходились українські землі у XIX ст.?

А Росії і Туреччини

Б Австріїї і Туреччини

В Австрії і Росії

 

44. Назвіть засновників “Руської трійці”

А М.Шашкевич

Б Т.Шевченко

В І.Могильницький

Г Я.Головацький

Д І.Вагилевич

 

45. В якому році виникло товаривство “Руська Трійця”?

А 1832

Б 1838

В 1839

 

46. В якому році було скасовано кріпосне право у Російській імперії?

А 1861

Б 1865

В 1868

 

47. У складі якої держави знаходились західноукраїнські землі у 1 половині

XIX ст.?

А Туреччина

Б Австрія

В Польща

 

48. Який указ у 1863 р. заборонив українську мову та книги?

А Московський

Б Валуєвський

В Емський

 

49. Коли Правобережжя та Північне Причорномор’я увійшли до складу Росії?

А 2 половина XVII ст.

Б 1 половина XVIIIст.

В 2 половина XVIII ст.

 

50. В якому році було скасовано кріпосне право у Російській імперії?

А 1860

Б 1865

В 1868

 

51. Визначте характер Першої світової війни для українців?

А визвольний

Б об’єднуючий

В братовбивчий

 

52. Яка держава мала найбільш агресивні плани щодо України у Першій світовій війні?

А Німеччина

Б Австро-Угорщина

В Росія

 

53. Одна частина українців у роки Першої світової війни воювала на боці Антанти, а інша – Троїстого союзу.

А так

Б ні

 

54. Перша світова війна завершилась для Австро-Угорщини її розпадом.

А так

Б ні

 

55. В який період тривала боротьба українського народу за незалежність?

А 1917-1919 рр.

Б 1917-1920 рр.

В 1917-1921 рр.

 

56. Ким був М.Грушевський?

А філологом

Б математиком

В істориком

57. Хто очолив керівництво Українською Центральною Радою?

А Д.Антонович

Б М.Грушевський

В С.Петлюра

 

 

58. Хто очолив Директорію УНР?

А В.Винниченко

Б С.Петлюра

В А.Макаренко

 

59. Українську Народну Республіку було проголошено II Універсалом.

А так

Б ні

 

60. Хто захищав станцію Крути у 1918 р.?

А війська УНР

Б більшовики

В студенти

 

61. Після ліквідації влади Директорії було встановлено режим гетьмана

П. Скоропадського.

А так

Б ні

 

62. Доберіть правильний термін. Назва України періоду П. Скоропадського:

А УНР

Б Директорія

В Українська держава

 

63. Яка країна у 1919 р. отримала більшість західноукраїнських земель?

А Польща

Б Чехословаччина

В Румунія

 

64. Назвіть дату Злуки УНР і ЗУНР?

А 22 листопада 1918

Б 22 грудня 1918

В 22 січня 1919

 

65. Доберіть правильний термін. Назва регулярного війська ЗУНР:

А Вільне козацтво

Б Українська Галицька Армія

В Легіон Січових Стрільців

 

66. Які головні елементи складають державну символіку України?

А Герб, Президент, Прапор

Б Герб, Гімн, Прапор

В Герб, Прапор, Конституція

 

67. Доберіть правильний термін.

Самоврядування, право самостійного вирішення внутрішніх питань певною частиною держави:

А Федерація

Б Конфедерація

В Автономія

68. Правильно використайте термін. Процес зосередження населення та економічного життя у великих містах:

А Урбанізація

Б Мегаполіс

В Маргіналізація

 

69. Доберіть правильний термін.

Політика залякування, придушення політичних супротивників насильницькими засобами:

А Расизм

Б Геноцид

В Терор

 

70. Правильно використайте термін.

Зрадництво батьківщини, співробітництво з фашистськими загарбниками в окупованих ними країнах:

А Популізм

Б Колабораціонізм

В Ревізіонізм

 

71. Доберіть правильний термін. Система керівництва державою, за якої місцеві органи не мають влади, не враховуються особливості регіонів:

А Федералізм

Б Централізм

В Автономізм

 

72. Чим супроводжувалась політика колективізації?

А переселенням

Б заселюванням

В виселюванням

 

73. Дайте назву культурній політиці 20-х рр.

А радянізація

Б українізація

В культурізація

 

74. Доберіть правильний термін.

Об’єднання осіб із метою спільного виробництва і здобуту продукції, закупівлі та споживання товарів і послуг:

А Спеціалізація

Б Інтенсифікація

В Кооперація

 

75. Правильно використайте термін.

Виправдання, відновлення доброго імені неправильно обвинуваченої, зганьбленої чи засудженої особи:

А Реабілітація

Б Амністія

В Помилування

 

76. Правильно використайте термін. Програма, що ставила завдання вирішення забезпечення населення СРСР продуктами харчування:

А Продовольча програма

Б Сільськогосподарська програма

В Аграрна програма

 

77. Прискорений розвиток якої сфери передбачала політика індустріалізації?

А тяжка промисловість

Б легка промисловість

В сільське господарство

 

78. Доберіть правильний термін. Вид соціалістичного змагання в СРСР:

А Стахановський рух

Б Рух передовиків

В Бригади ударної праці

 

79. Правильно використайте термін. Політичний режим, що встановлює і практично здійснює народовладдя:

А Диктатура

Б Охлократія

В Демократія

 

80. Н. Махно був постійним союзником більшовиків.

А так

Б ні

 

81. Назвіть першу політичну партію в Наддніпрянщині?

А РУП

Б УСДРП

В УДП

 

82. Як називалась політика більшовиків в Україні у 1919 р.?

А “воєнний більшовизм”

Б “воєнний комунізм”

В “воєнний соціалізм”

 

83. У 20-ті роки спостерігався розквіт української культури.

А так

Б ні

 

84. У складі якої держави стан західних українців у 20-х рр. XX ст. був найлегшим?

А Польща

Б Чехословаччина

В Румунія

 

85. Індустріалізація СРСР (УРСР) розпочалася з легкої промисловості.

А так

Б ні

 

86. Перший голодомор в Україні був на початку 30-х рр.

А так

Б ні

 

87. Назвіть головну причину голодоморів 1921-23, 1932-33, 1947 рр.

А посуха

Б повстанський рух

В політика радянського режиму

 

88. Як називались репресії в культурі 30-х рр.

А “Розстріляне народження”

Б “Розстріляне зародження”

В “Розстріляне відродження”

 

89. До 1939 р. Закарпаття входило до складу Угорщини.

А так

Б ні

 

90. Усі західноукраїнські землі до початку Другої світової війни входили до складу Польщі.

А так

Б ні

 

91. В роки радянської влади в Україні було прийнято:

А дві Конституції

Б три Конституції

В чотири Конституції

 

92. В Україні є національні меншості?

А так

Б ні

 

93. Коли був підписаний пакт Ріббентропа-Молотова?

А 1938

Б 1939

В 1940

 

94. Яку територію приєднали до СРСР у 1940 р.?

А Галичину

Б Північну Буковину

В Закарпаття

 

95. Якою державою було розроблено “План Барбаросса”?

А Польща

Б СРСР

В Німеччина

 

 

96. Доберіть правильний термін.

Радикальна політична організація в Галичині:

А Організація січових стрільців

Б Організація українських націоналістів

В Організація вільного козацтва

 

97. Як називалась армія Організації Українських Націоналістів?

А УГА

Б УНА

В УПА

 

98. Чи є Київ містом-героєм?

А так

Б ні

 

99. Як називався німецько-фашистський окупаційний план щодо України?

А “Вест”

Б “Ост”

В “Іст”

 

100.Виберіть дату виникнення м. Краснодона:

А 1940р.;

Б 1914р.;

В 1905р.

 

101. Яку назву раніше мало м. Краснодон?

А хутір Сорокіно;

Б селище Ізварино;

В селище Петрівка.

 

102. З якого року м. Краснодон отримало назву?

А 1930р.;

Б 1927р.;

В 1938р.

 

103. В роки Великої Вітчизняної війни Краснодон був окупований ?

А 20 липня 1942р.;

Б 31 серпня 1943р.;

В 1 вересня 1945р.

 

104. В роки Великої Вітчизняної війни Краснодон було звільнено:

А 9 травня 1945р.;

Б 15 січня 1944 р.;

В 14 лютого 1943р.

105. Яку назву мала підпільна організація, яка діяла під час Великої Вітчизняної війни в м. Краснодон?

А „Красна іскра”;

Б „Молодь України”;

В „Молода гвардія”.

 

106. Коли була заснована організація „Молода гвардія”?

А квітень 1945 р.;

Б січень 1941р.;

В вересень 1942р.

 

107. Яка кількість людей нараховується в організації „Молода гвардія”?

А 12;

Б 92;

В 500.

 

108. Хто був автором роману „Молода гвардія”?

А О.Фадєєв;

Б О.Малишко;

В О. Кошовий.

 

109.Коли остаточно була визволена Україна від німецьких окупантів?

А вересень 1944 р.

Б жовтень 1944 р.

В листопад 1944 р.

 

110. Чи є Львів містом-героєм?

А так

Б ні

 

111. Яка держава проводила операцію “Вісла”?

А Польща

Б СРСР

В Німеччина

 

112. Чи приєднався СРСР до “плану Маршалла”?

А так

Б ні

 

113. В якому році Україна вступила до ООН?

А 1946

Б 1985

 

 

114. В якому році відбувся XX з’їзд КПРС?

А 1953

Б 1956

В 1964

 

115. М. Хрущов добровільно пішов у відставку?

А так

Б ні

 

 

116. Назвіть представника опозиційного руху 60-80-х рр.

А диригент

Б дисидент

В декадент

 

117. Доберіть правильний термін.

Процес над “шкідниками” на шахтах Донбасу:

А Шахтинський процес

Б Шахтинська змова

В Шахтинська справа

 

118. Коли відбулася катастрофа на Чорнобильській АЕС?

А 26 квітня 1986

Б 28 квітня 1986

В 30 квітня 1986

 

119. Яка партія виникла першою в процесі формування багатопартійності?

А Народний Рух України

Б Українська Християнська Демократична Партія

В Соціал-Демократична Партія України

 

120. “Декларація про державний суверенітет України” була прийнята в період існування СРСР?

А так

Б ні

 

121. Коли була прийнята Декларація про державний суверенітет України?

А 28 червня 1990

Б 16 липня 1990

 

122. Коли відбувся референдум про підтвердження Акту про проголошення незалежності України?

А 1 грудня 1991

Б 5 грудня 1991

В 8 грудня 1991

 

123. Коли була прийнята Конституція України?

А 20 червня 1996

Б 25 червня 1996

В 28 червня 1996

 

124. Хто став Президентом України після розпаду СРСР?

А В.Чорновіл

Б Л.Кравчук

В Л.Кучма

 


Читайте також:

 1. В 24 серпня 1991
 2. Виконанню цих завдань сприяла робота двох міжнародних конференцій: у Думбартон-Оксі у США (21 серпня – 7 жовтня 1944 р.) і в Ялті (Криму) в СРСР (4 – 11 лютого 1945 р.).
 3. Ігри ХІУ Олімпіади, Лондон, 29 липня – 14 серпня 1948 р.
 4. Ігри ХУІІ Олімпіади, Рим, 25 серпня – 11 вересня 1960 р.
 5. Ігри ХХ Олімпіади, Мюнхен, 26 серпня – 11 вересня 1972 р.
 6. Ігри ХХVI Олімпіади, Атланта, 19 червня – 4 серпня 1996 р.
 7. Ігри ХХVІІI Олімпіади, Афіни, 13 серпня – 29 серпня 2004 р.
 8. Ігри ХХІХ Олімпіади, Пекін, 8 серпня – 24 серпня 2008 р.
 9. Президенте Польщі – з серпня 2010 р. Броніслав Коморовський.
 10. Радянсько-німецьке зближення. Радянсько-німецький пакт від 23 серпня 1939 р. та таємний додатковий протокол до нього
 11. Серпня 1649 р.
Переглядів: 763

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Боротьба з половецькими ханами. | Антична доба.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.027 сек.