Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Класифікація соціально-педагогічних технологій

Класифікація - це система співпорядкованих понять певної галузі знань чи діяльності людини, котра використовується як засіб встановлення зв'язку між поняттями та класами об'єктів.

Класифікації дозволяють систематизувати об'єкти, що вивчаються, за певними критеріями з урахуванням якісних характеристик. Класифікація технологій соціально-педагогічної роботи як практичного виду діяльності у різних соціальних сферах здійснюється за різними підставами, оскільки цей вид діяльності має такі компоненти: мету, об'єкти, суб'єкти, функції, зміст, засоби, управління.

Для розробки класифікації соціально-педагогічних технологій слід виокремити та визначити найважливіші для неї показники:

1.Підстави для класифікації - це якісні характеристики, котрі дозволяють систематизувати технології відповідно до вирішення основних проблем об'єкта з урахуванням мети та особливостей технології. До них відносять: тип тип технології, її призначення, суб'єкт, об'єкт, місце застосування, спосіб реалізації.

2.Критерії класифікації - це ознака, на підставі якої відбувається оцінка,

визначення, розподіл чого-небудь. До них відносять:

1)тип технології (загальні, функціональні технології, котрі орієнтовані на

загальний цикл соціально-педагогічної роботи; спеціальні, що спрямовані на

вирішення конкретної мети, завдань);

2)призначення технології (у залежності від мети діяльності соціального педагога

визначають: технології цільового призначення (розвитку, індивідуальної

корекції, перевиховання, дозвіллєвої діяльності) і технології комплексного

призначення, котрі спрямовані на вирішення декількох цілей);


3)суб'єкт застосування (має критерії: рівень професіоналізму, спеціалізації

соціального педагога - прості (доступні неспеціалістам), складні (потребують

класифікації спеціаліста);

4)об'єкт застосування (має критерії: соціальний - учень, студент, робітник,

батько; віковий (дитина, підліток, юнак; особистісний (емоційний стан, характер

соціального відхилення, динамічність особистості тощо; кількісний -

особистість, група, колектив);

5)місце застосування (характеризується критерієм умови (місце, де мешкає

клієнт, освітня установа, центр реабілітації тощо);

6)спосіб реалізації (критерієм є методи, способи практичного застосування,

сукупність методів, методики, авторські розробки тощо).

Зупинимося на простій класифікації технологій.

Функціональні (загального типу, базові) соцільно-педагогічні технології, котрі орієнтовані на цілісний підхід до людини, враховують інтереси, внутрішній потенціал особистості, потреби, цінності тощо. До важливих технологій загального типу відносять технології соціально-педагогічної діагностики, реабілітації, корекції, терапії, профілактики, експертизи.

Під спеціальними соціально-педагогічними технологіями розуміють систему суворо послідовних дій професіонала з конкретними групами людей (інваліди, пенсіонери, безробітні, військові, жінки та ін.).

Не менш важливими є також технології індивідуального і групового характеру, традиційні та інноваційні, регіональні та місцеві, технології різних сфер життєдіяльності, галузеві, за кількістю об'єктів, за ступенем практичної включеності, за спрямованістю на перетворення оточуючого об'єкт середовища та ін.

Таким чином, соціально-педагогічні технології являють собою систему, що
впорядковує практичну діяльність спеціаліста. Володіння технологіями дозволяє
соціальному педагогу оптимізувати свою професійну діяльність, підняти її на рівень
професійної майстерності. У цьому випадку до величезного арсеналу методів, прийомів
і способів діяльності він підходить з позиції необхідності, зберігає почуття міри,
порядку. Характер технології, котру використовує соціальний педагог, задається
проблемою клієнта, особливостями його особистості, мікросоціуму, рівнем соціальної
адаптації, предметом і сферою соціально-педагогічного впливу, можливостями самого
спеціаліста та багатьма іншими параметрами. ,


Читайте також:

 1. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 2. V. Класифікація і внесення поправок
 3. V. Класифікація рахунків
 4. А. Структурно-функціональна класифікація нирок залежно від ступеню злиття окремих нирочок у компактний орган.
 5. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 6. Аналітичні процедури внутрішнього аудиту та їх класифікація.
 7. Аутсорсинг у сфері інформаційних технологій
 8. Банківська платіжна картка як засіб розрахунків. Класифікація платіжних карток
 9. Банківський кредит та його класифікація.
 10. Банківські ресурси, їх види та класифікація
 11. Безпека праці користувачів комп’ютерних технологій
 12. Будівельна класифікація ґрунтів
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
І.Структура соціально-педагогічної технології | ВИХІДНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА БЕТОННОЇ СУМІШІ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.