Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


І.Структура соціально-педагогічної технології

Для того, щоб зрозуміти зміст соціально-педагогічних технологій, необхідно розглянути її структуру та основні компоненти, тобто - структурні елементи.

Цю проблему ретельно досліджували М.Галагузова, І.Зайнишев, Л.Мардахаєв, М.Шакурова.

Російська дослідницям.Галагузова під поняттям «структура» розуміє зв'язок головних частин будь-якого явища, його будову, що дозволяє виявити компонентний склад досліджуваного предмета чи явища.

Соціально-педагогічні технології являють собою спеціально організовану послідовність певної діяльності. У такій діяльності виділяють етапи дій, котрі забезпечують досягнення поставленої мети. Існує декілька підходів до виділення етапів дій. Найчастіше у структурі якого-небудь процесу виділяють 4 етапи: 1 )Діагностично-прогностичний; 2)Підготовчий;

3)Етап безпосередньої діяльності; 4)результативний.

Алгоритм - програма вирішення задач, котра чітко регламентує, як і в якій послідовності операції можна отримати результат, визначений вихідними даними.

М.Шакурова вважає, що основу технологічного процесу діяльності соціального педагога складає алгоритм дій, що включає в себе 5 етапів: 1 .Діагностичний (аналіз вихідної ситуації):

- визначення міри складності ситуації;

- визначення того, чи входить вона в коло проблем, які вповноважений вирішувати соціальний педагог;

- визначення причини, що її викликала;

- постановка проблеми;

- готовність до її вирішення.

2.Прогностичний етап (постановка задач соціально-педагогічного захисту (проектування):

- планування діяльності - визначення своєї компетентності в наданні допомоги;

- надання допомоги в усвідомленні проблеми;

- спільне проектування рішення ситуації;

визначення способів вирішення ситуації (прямі, непрямі, безпосередні, опосередковані). З.Етап безпосередньої діяльності:

- залучення всіх можливих ресурсів соціально-педагогічної діяльності для покращання, стабілізації ситуації, усунення негативних наслідків впливу зовнішніх чинників;

- допомога клієнту в знаходженні способів вирішення проблеми або створення умов для пошуку нею цих способів.

4.Аналітичний етап:

- аналіз результатів виходу з проблеми;

- оцінка власної діяльності. 5.Заключний етап:

- здійснення соціально-педагогічного патронажу;

- формування установки клієнта на самостійне подолання схожих проблем;

- здійснення контролю за станом клієнта, його подальшим розвитком.

>-


Л.Мардахаевим було розроблено 5 етапів соціально-педагогічного процесу, що виконують найбільш важливі функціональні ролі і мають важливе значення для досягнення поставленої мети: 1) Діагностико-прогностичний; 2)Етап відбору (розробки) оптимальної технології; 3)Етап безпосередньої підготовки до реалізації обраної технології; 4)Реалізаційний етап; 5)Експертно-оцінювальний етап.

Соціально-педагогічна технологія має мету, завдання та зміст. Мета визначає спрямованість технології, котра може набувати загального (функціонального) та спеціального характеру.

Технологія загального типу вирішує цикл питань роботи з клієнтом щодо виявлення його соціально-педагогічної проблеми. Структура такої технології включає п'ять перерахованих етапів.

Розглянемо кожен з них.

Діагностично-прогностичний етап - це етап діагностики об'єкта, визначення його соціально-педагогічної проблеми і побудова прогнозу можливого розвитку. Прогноз спрямований на виявлення потенціалу об'єкта як основи розширення його соціально-педагогічних проблем. Ці етапи є початковими, вони призначені для отримання необхідної інформації для наступної діяльності соціального педагога.

Етап відбору (розробки) оптимальної технології допомагає спеціалісту сформулювати мету соціально-педагогічної роботи з клієнтом. Даний етап передбачає: вибір однієї з існуючих технологій соціально-педагогічної роботи з клієнтом; індивідуалізацію існуючих технологій з урахуванням ситуації, індивідуальності клієнта, розробку нової, індивідуальної технології , котра відповідає його потребам та можливостям спеціаліста і ситуації практичної реалізації.

Етап безпосередньої підготовки необхідний для виявлення матеріальних, технічних, організаційних і методичних аспектів, котрі виникають у зв'язку з необхідністю забезпечення ефективності реалізації обраної соціально-педагогічної технології. Він допомагає попередити можливі труднощі реалізації, забезпечити ефективність і якість соціально-педагогічної роботи з клієнтом.

Реалізаційний етап є основним. Ефективність і якість реалізації технології багато в чому залежить від особистості спеціаліста, що здійснює її, а також від ситуації практичної роботи.

Експертно-оцінювальний етап дозволяє оцінити результат реалізації соціально-педагогічної технології і всієї виконаної роботи.

Будь-яка технологія спрямована на певний об'єкт роботи і повинна врахувати рівень професійної підготовки спеціаліста та умови її реалізації.

На першому етапі здійснюється операція виявлення, оцінки і ранжування проблеми. На етапі цілепокладання відбувається первинне формулювання мети діяльності спеціаліста. Мета зумовлює вибір засобів і способів її досягнення, визначає напрямок пошуку додаткових джерел інформації про умови життя клієнтів.

На третьому етапі технологічного процесу відбувається пошук додаткових джерел інформації, її аналіз і узагальнення. Висновки, що випливають із результатів аналітичної роботи, складають підґрунтя для уточнення мети і задач, для вироблення програм дії, визначення організаційних форм і методів соціально-педагогічної роботи.

На процедурно-організаційному етапі відбувається послідовна реалізація намічених програмою способів соціального впливу конкретними виконавцями. На цьому етапі здійснюється зіставлення результатів із критеріями успішності соціальної діяльності.

Контрольно-аналітичний етап є завершальним. На даному етапі аналізуються висновки діяльності спеціалістів, виявляються фактори, що слугували позитивному


вирішенню задач соціально-педагогічної діяльності, і намічаються шляхи уникнення недоліків.

Л.Мардахаєв зазначає, що структуру загальної соціально-педагогічної технології можна застосувати також до функціональних технологій. Проте слід пам'ятати, що в кожній функціональній технології є свої підетапи.

Розглянемо структуру та етапи функціональних соціально-педагогічних технологій.

Структура діагностично-прогностичної технології складається з двох етапів -діагностики та прогнозування, кожен з яких має підетапи діяльності.

На діагностичному етапі здійснюється діагностика, виявляються індивідуальні особливості об'єкта соціально-педагогічної діяльності. Це зумовлено тим, що будь-яка соціально-педагогічна технологія має адресний характер. Структурний етап діагностики включає такі підетапи:

аналіз первинної інформації, котру отримав спеціаліст;

формулювання висновків - визначення об'єкта, предмета діагностики і те, який спосіб діагностики слід використати; підготовка до діагностики; власне діагностика;

аналіз результатів діагностики і постановка діагнозу. На основі отриманих даних робиться висновок про індивідуальність об'єкта і формулюється соціально-педагогічна проблема.

Соціально-педагогічне прогнозування включає в себе теж низку підетапів:

- аналіз результатів діагностики і соціально-педагогічні проблеми;

- висновок за результатами аналізу - визначення об'єкта, предмета і способу прогнозування;

підготовка до прогностичної діяльності;

власне прогнозування - прогнозування зони найближчого розвитку,

виховання, перспектив позитивних змін;

аналіз прогнозованого матеріалу й формулювання висновків. Структура діяльності з відбору оптимальної соціально-педагогічної технології є однією з важливих у процесі діяльності соціального педагога. Основними структурними компонентами діяльності є:

аналіз вихідних матеріалів, необхідних для вибору найбільш оптимальної

технології. Перш за все засвоюються індивідуальні особливості, можливості

об'єкта, осмислюються його проблеми;

висновок за результатами аналізу інформації й визначення мети;

- соціально-педагогічне моделювання;

- головна мета - допомогти соціальному педагогу вибрати найбільш оптимальний варіант соціально-педагогічної технології;

- вибір соціально-педагогічної технології;

аналіз відповідності результату моделювання й обраної соціально-педагогічної технології;

прийняття рішення - підетап, що допомагає на основі аналізу зробити висновок про те, чи відповідає цільова технологія ситуації, чи не відповідає;

- вибір оптимального варіанту реалізації соціально-педагогічної технології.
Структура безпосередньої підготовки до реалізації цільової технології допомагає

попередити можливі неточності, а також підготувати організаційне, методичне забезпечення практичної реалізації обраної цільової соціально-педагогічної технології.

До основних підетапів безпосередньої підготовки до реалізації технології слід віднести:

- аналіз інформації, що відображає потребу підготовки до практичної
реалізації технології;


- висновки за результатами аналізу;

- практичну діяльність з вирішення матеріальних, технічних, організаційних, методичних проблем;

апробацію соціально-педагогічної технології;

планування раціональної діяльності;

постановку задач. Структура реалізації цільової соціально-педагогічної технології є провідною в роботі спеціалістів з клієнтами. Безпосередня діяльність з реалізації цільової соціально-педагогічної технології включає свої етапи, кожен з яких має своє призначення:

- адаптація - налагодження педагогічної взаємодії між суб'єктом і об'єктом;

- включення об'єкта в процес саморозвитку, самовиховання; оцінка результатів роботи;

- загальний висновок про якість виконання соціально-педагогічної роботи.
Структура експертно-оцінювальної соціально-педагогічної діяльності

передбачає оцінювання виду роботи і включає такі етапи:

- попередня оцінка діяльності практичної реалізації соціально-педагогічної
технології (оцінка дозволяє прийняти рішення про включення клієнта в
процес адаптації);

власне процес адаптації до середовища життєдіяльності, що дозволяє закріпити отриманий результат реалізації соціально-педагогічної технології , виявити недоліки;

- аналіз здійсненої роботи та її результативності. На цьому підетапі
виявляються позитивні та негативні аспекти реалізованої технології;
загальні висновки.

Усі етапи технологій мають багато спільного, зміст етапів доповнюється, розкривається більш детально.


Читайте також:

 1. D і 3D технології креслення в AutoCAD
 2. OLAP-Технології
 3. PR-ІНСТРУМЕНТАРІЙ І МАНІПУЛЯТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 4. PR-технології у виборчій кампанії.
 5. PR-технології.
 6. Web-технології
 7. Варіантне проектування технології зведення будівель та споруд.
 8. Вартість Internetу для підприємств-користувачів. Internet-технології та формування бізнес-фокусу споживача.
 9. Виборчі технології як найважливіша складова ПР
 10. Визначення ефективності соціально-педагогічної роботи
 11. Використання в логістиці технології автоматизованої ідентифікації штрихових кодів
 12. ВИРОБНИЧІ ПІДРОЗДІЛИ АРХІВУ ТА ОСНОВНІ АРХІВНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Переглядів: 4099

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема 3: Структура соціально-педагогічної технології | Класифікація соціально-педагогічних технологій

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.