Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Розрахунок потреби i забезпечення будiвництва енергетичними ресурсами

 

Для здiйснення будiвництва об'єктiв на будмайданчику потрiбнi рiзнi види енергiї, в тому числi електрична, теплова та iн. Отже в кожному випадку при органiзацiї об'єктiв необхiдно розраховувати потребу в рiзних видах енергiї i вирiшувати питання: як задовiльнити цi потреби.

Потреба в електроенергiї i органiзацiя тимчасового енергозабезпечення. Електроенергiя на будмайданчику витрачається в основному на виробничi i технологiчнi потреби - пiдiгрiв будматерiалiв i електропрогрiв бетону взимку, розморожування мерзлого грунту, сушка штукатурки, електрозварювання тощо. Крiм того, електрика необхiдна для приведення в дiю електродвигунiв будiвельних машин, механiзмiв, пристроїв, а також для освiтлення примiщень i об'єктiв, що будуються.

Енергозабезпечення будiвельних майданчикiв проектують в такiй послiдовностi:

- виявляють споживачiв електроенергiї;

- визначають потребу (потужностi) в енергiї;

- вибирають джерела її отримання;

- проектують схеми забезпечення енергiєю споживачiв на будмайданчику.

Загальну потребу в електроенергiї визначають за окремими перiодами будiвництва об'єктiв - пiдготовчому, основному, пусконалагоджувальному.

При розробцi загальнобудiвельних будгенпланiв на стадii ПОБ ця потреба може бути визначена за розрахунковими нормативами для складання проектiв органiзацiї будiвництва. Цi данi можна використовувати для попереднього проектування органiзацiї тимчасового електрозабезпечення.

Стацiонарнi джерела електроенергiї це:

- трансформаторнi пiдстанцii (ТП), якi знаходяться в енергосистемі;

- головнi понижувальнi ТП, якi забезпечують пониження напруги із 35, 10, 6 кВ до 400 В;

- розпридiлюючi пункти (пiдстанцiї для прийому i розподілу електроенергiї при однiй напрузi).

Споживачiв приєднують до трансформаторних пiдстанцiй через iнвентарнi ввiднi скриньки, розрахованi на напругу 380/220 i 220/127 В.

Пересувнi пiдстанцiї використовують в тих випадках, коли немає можливостi забезпечити будiвництво електроенергiею вiд ТП енергосистеми по мережi низької напруги. При цьому використовують комплектнi трансформаторнi пiдстанцiї (КТП) – зовнiшні установки, якi пiдключаються до джерела високої напруги енергосистеми за допомогою високовольтних, або кабельних мереж електропередач.

Тимчасовi електростанцiї використовують для електрозабезпечення будмайданчикiв, розташованих в районах, де вiдсутнi джерела електрозабезпечення, або коли їх потужностi недостатнi для живлення споживачiв будiвництва.

Така електростанцiя включає двигун, генератор електричного струму i допомiжне обладнання, яке змонтоване на загальнiй рамi, або в окремому прицепi (вагонi).

Тимчасовi пересувнi електростанцii залежно вiд потужностi, що виробляється подiляються на три типи:

1) малої, або середньої потужностi (до 100 кВт) з двигуном внутрiшнього згорання;

2) великі електростанцiї з дизельними двигунами (до 1000 кВт);

3) енергопоїзди з газо-, або паротурбiнними пристроями (бiльше 1000 кВт).

Iнвентарнi електростанцiї перших двох типiв випускаються пересувними, контейнерними (на металевiй рамi), або збiрно-розбiрними.

Енергопоїзди включають комплектнi паро-, або газотурбiннi електростанцiї потужнiстю до 5000 кВт, змонтованi в спецiальних залізничних вагонах. В бiльшостi випадків, у склад енергопоїзда входять вагони-котельнi, вагони-градирнi i турбогенераторний вагон.

Освiтлення будмайданчикiв i робочих мiсць органiзовується вiдповiдно до «Вказiвок з проектування електричного освiтлення будiвельних майданчикiв». Необхiдно передбачати загальну рiвномiрну освiтленнiсть будмайданчика i робочих мiсць, незалежно вiд застосованих джерел свiтла, на величину не менше 2 лк. Для цього використовують світильники iз лампами накалювання (при ширинi майданчика до 20м), освiтлювальнi прилади з лампами типу ДРЛ (при ширинi майданчика до 150м) i прожектори з лампами накалювання (при ширинi майданчика 150...300 м). Якщо ширина майданчика перевищує 300 м, застосовують освiтлювальнi прилади з неоновими лампами, якi мають коєфiцiент збiльшення сили свiтла не менше 10.

Необхiдний свiтовий потiк для освiтлення робочого майданчика визначають за формулою:

F = Eср × S × К × m,

 

де: Eср - норма освiтлення;

S - площа освiтлення;

К - коефiцiєнт запасу, який враховує витрати свiтла на забруднення скла прожектора i дорiвнює 1,2...1,5;

m - коефiцiєнт, який враховує витрати свiтла на боки.

 

Кiлькiсть ламп-прожекторiв визначається за формулою:

n = F / (Fпр × ƒ),

 

де: Fпр - свiтовий потiк однiєї лампи 500 Вт, який дорiвнює 8100 лк;

ƒ - ККД освiтлення лампою прожектора, що дорiвнює 0,33.

 

Для освiтлення мiсць виконання БМР застосовують свiтильники з нормально-освiтлюючими лампами накалювання.

На будмайданчиках необхiдно також встановлювати охоронне i аварiйне освiтлення. Охоронне освiтлення повинно забезпечувати на межах майданчикiв або дiлянок освiтленнiсть не менше 0,5 лк. Аварiйне, яке включається при евакуацiї людей iз будинкiв i споруд, що будуються, повинно створювати у мiсцях основних проходiв всерединi будівель – не менше 0,5 лк i зовні будівель – не менше 0,2 лк.

 


Читайте також:

 1. I. Введення в розробку програмного забезпечення
 2. II.1 Програмне забезпечення
 3. III. Етапи розробки програмного забезпечення
 4. V Потреби та мотиви стимулюють пізнання себе та прагнення до саморозвитку.
 5. Автоматичний розрахунок суми проведення.
 6. Адвокатура — неодмінний складовий елемент механізму забезпечення прав людини.
 7. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 8. Аеродинамічний розрахунок
 9. Аеродинамічний розрахунок ротора вітроустановки
 10. Актуальні питання управління земельними ресурсами та їх охорони
 11. Алгоритми керування ресурсами
 12. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами й ефективності їх ви­користання.
Переглядів: 769

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Виробнича потужність | Передпроектна стадія будівництва

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.028 сек.