Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Планування зведеного кошторису витрат на виробництво

Кошторис витрат - це зведений план усіх витрат підприємства на плановий період виробничо-фінансової діяльності. Він є загальною сумою витрат виробниц-тва за видами ресурсів, які буде використано в плановому періоді незалежно від місця. У зведений кошторис включають витрати підрозділів основного виробниц-тва, підрозділів виробничої інфраструктури та витрати на утримання адміністра-тивно-управлінського персоналу.

Зведений кошторис узгоджує всі витрати за основними розділами річного плану діяльності підприємства в грошовій формі. Взаємозв’язок кошторису на виробництво з іншими розділами плану ілюструє рис. 10.2.

Витрати на виробництво продукції у вартісному вираженні формують ви-робничу собівартість.

Планування витрати на виробництво виконують у такій послідовності:

• складають кошторис витрат і калькулюють собівартість продукції та послуг допоміжних цехів;

• формують баланс розподілу продукції та послуг допоміжного виробницт-ва за калькуляційними напрямами й за внутрішньозаводськими підрозділами;• складаюся кошториси та розраховують:

ü витрати на сировину, матеріали, купівельні комплектуючі вироби, напівфабрикати, технологічне паливо й енергію в основному виро-бництві;

ü основну та додаткову заробітну плату робітників, зайнятих у вироб-ництві продукції, з відрахуванням на соціальні заходи;

ü кошториси витрат цехів допоміжного виробництва;

ü кошториси витрат, пов’язаних із підготовкою та освоєнням вироб-ництва нової продукції;

ü кошториси витрат на утримання, експлуатацію та ремонт устаткування;

ü кошториси витрат, пов’язаних із відшкодуванням зношування спе-ціальних інструментів і пристроїв цільового призначення;

ü кошториси загальновиробничих витрат.
Рис. 10.2 - Схема взаємозв’язку кошторису витрат на виробництво з іншими розділами плану підприємства

Складаючи зведений кошторис, ураховують усі операційні витрати пла­нового періоду.

У процесі розроблення кошторису витрат на виробництво застосовують три основні методи:

1) кошторисний - на основі розрахунку витрат у межах усього підприємс-тва за даними інших розділів плану;


2) зведений - додаванням кошторисів витрат виробництва окремих цехів;

3) калькуляційний - на основі планових розрахунків за всією номенклату­рою продукції, робіт і послуг з розподілом комплексних статей на прості еле-менти витрат.

У практиці вітчизняних підприємств кошторисний метод є найпоширені-шим, його застосування забезпечує взаємозв’язок і приведення в єдину систему розрахунків зведеного кошторису.

Форму кошторису витрат на виробництво наведено в табл. 10.8.

Розрахунок основної та додаткової заробітної плати робітників, зайнятих виробництвом продукції (робіт, послуг), здійснюють окремо для робітників, за-йнятих на відрядній оплаті праці, і робітників на погодинній оплаті праці.

Основну заробітну плату робітників, зайнятих на відрядній оплаті праці, визначають на підставі обсягу виробництва відповідних видів продукції, трудо-місткості їх виготовлення (норми виробітку), відрядних розцінок і середньогодинної тарифної ставки.

Таблиця 10.8 Зведений кошторис витрат на виробництво продукції

 

 

 

Зміст витрат Звіт за минулий рік, тис. грн План на 201_ р. (тис. грн)
Усього У тому числі поквартально
І ІІ ІІІ ІV
Сировина й матеріали            
Куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби, роботи, послуги виробничого характеру від сторонніх підприємств            
Паливо й енергія на технологічні цілі            
Зворотні відходи (вираховують)            
Основна заробітна плата            
Допоміжна заробітна плата            
Відрахування на соціальні заходи            
Витрати на утримання та експлуатацію устаткування            
Загальновиробничі витрати            
Інші виробничі витрати            
Втрати від браку            
Усього витрат            

Кошторис витрат на утримання й експлуатацію устаткування складають цехи основного виробництва.

Кожну статтю кошторису обґрунтовують плановими розрахунками, вихід-ними даними для яких є:

• запланований склад устаткування й транспортних засобів, які визнача-ють на підставі норм використання та планового обсягу виробництва;

• нормативи витрат рушійної енергії за окремими видами устаткування й середньої ціни (собівартості) окремих видів енергії;

• норми витрат купованих матеріалів для експлуатації устаткування, включаючи запасні частини, мастильні та обтиральні матеріали;


• норми амортизаційних відрахувань;

• норми обслуговування устаткування та транспортних засобів допоміж-ними робітниками;

• розрахунки розподілу продукції (робіт, послуг) допоміжних цехів;

• розрахунки потреби в малоцінних і швидкозношуваних предметах та інструментах.

Одночасно зі складанням кошторису витрат на утримання й експлуатацію устаткування уточнюють кошторисні (нормативні) ставки цих витрат на одну машино-годину й одиницю продукції.

Розрахунок кошторису загальновиробничих витрат здійснюють за такими даними:

• структури управління цехами, їхні штатні розклади;

• норми витрат палива й енергії для опалення, освітлення та інших зага-льновиробничих потреб;

• норми амортизаційних відрахувань;

• розрахунки витрат на охорону праці;

• розрахунки розподілу продукції й послуг допоміжних цехів;

• розрахунки витрат на утримання пожежної та сторожової охорони;

• розрахунок витрат на професійну підготовку й перепідготовку кадрів підприємства;

• норми податків, зборів та інших обов’язкових платежів, передбачених законодавством.

Загальна сума витрат у зведеному кошторисі охоплює, крім витрат на то-варну продукцію, також витрати, пов’язані з приростом залишків незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів.

Зведений кошторис операційних витрат за статтями має бути погоджено з кошторисом витрат за економічними елементами. Взаємозв’язок операційних витрат за статтями та економічними елементами показано в табл. 10.9.

Таблиця 10.9 Взаємозв'язок операційних витрат за статтями та елементами  
                         
Економічні елементи витрат Статті операційних витрат  
Собівартість реалізованих Адміністративні витрати Витрати на збут Інші операційні витрати Усього  
Продукції Товарів  
Прямі матеріальні витрати Пряма оплата праці Загально-виробничі витрати Разом  
 
 
 
 
 
Матеріальні витрати  
Витрати на оплату праці 4,5 37,5 66,5  
Відрахування на соціальні заходи 1,5 13,5 24,5  
Амортизація  
Інші операційні витрати  
Разом  


Читайте також:

 1. Абстрактна модель оптимального планування виробництва
 2. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 3. Автоматичне регулювання витрати помпових станцій
 4. Аграрне виробництво і його особливості
 5. Акти за формою Н – 5, Н – 1 та НПВ. Нещасні випадки пов’язані з виробництвом і не пов’язані з виробництвом.
 6. Алгоритм перевірки кошторису бюджетної установи
 7. Алгоритм планування податкових платежів. Вибір оптимального варіанту оподаткування та сплати податків.
 8. Альтернативна вартість і незворотні витрати
 9. Аналіз витрат за центрами відповідальності.
 10. Аналіз витрат звичайної діяльності
 11. Аналіз витрат на 1 грн. вартості продукції
 12. Аналіз витрат на гривню товарної продукції
Переглядів: 2433

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Планування витрат виробничої собівартості | Тема 11. Фінансове планування і контроль на підприємстві

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.021 сек.