Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Самостійної роботи

Пояснювальна записка з методики

Розглянуто і схвалено

Методичні рекомендації

Затверджую

Кафедра філософії та політології

ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

Проректор з навчальної та

методичної роботи

_____________

«____» __________ 2011 р.

до організації самостійної роботи

з курсу РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

для підготовки фахівців

заочної форми навчання за ОКР (бакалавр)

за напрямом «Економіка та підприємництво»

спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит»

денної та заочної форми навчання

статус дисципліни – нормативна

 

 

Ірпінь 2011


Методична розробка складена на основі робочої навчальної програми курсу «Релігієзнавство» затвердженої у 2011 році.

 

 

Автори: Гурська Л.І.,к.ф.н., доцен

Христокін Г.В., к.ф.н., доцент

 

Рецензент: Синяков С.В.,д.ф.н., професор

на засіданні кафедри філософії та політології

протокол №___ від “___” ______200_р.

 

Завідувач кафедри_____________________Воробйова Л.С., к.ф.н., доцент

 

Розглянуто і схвалено:

на засіданні вченої ради юридичного факультету,

протокол №__ від “___”______________20__р.

 

Голова вченої ради

юридичного факультету_________________Самілик Г.М., к.ю.н., доцент

 

Декан заочного факультету ______________Бриштіна В.В., к.е.н., доцент

 

 

Завідувач навчально-методичного відділу_______________Бойко О.О.

Реєстраційний №_______

 

 


З М І С Т

 

1. Зміст.................................................................................................................. 3

2. Пояснювальна записка з методики проведення семінарських занять.........4

3. Структура навчальної дисципліни...................................................................9

4. Тематичний план (для заочної форми навчання) ........................................10

5. Зміст методички за змістовими модулями...............................................11-61

6. Форми і методи контролю оцінювання знань (для заочної форми навчання)................................................................................................................62

7. Тематика наукових робіт...............................................................................63

8. Контрольні питання з навчальної дисципліни.............................................65

11. Рекомендована література.........................................................................66-71

 


 

Завдання самостійної роботи:

1. Головна мета самостійної роботи це вирішення комплексу завдань навчального, герменевтичного, виховного спрямування, т.б. вірного розуміння певних знань, чіткого їх засвоєння та перетворення в елемент світогляду, який допомагає формуванню особистості студента.

2. Самостійна роботаслугує не тільки розширенню поінформованості студента, але й утвердженню світоглядних знань, що формують особистість.

3. Вивчити лекційний чи самостійний матеріал на високому теоретичному і практичному рівні. Вдосконалювати попередні знання, поглиблювати розуміння наукових проблем, розуміти їх актуальність для сьогодення.

 

Цілі самостійної роботи:

1. Навчитися добре володіти знаннями, розуміти їх предметний зміст, розкривати їх структуру, елементи, форми.

2. Навчитися теоретично аналізувати матеріал, виділяти головне і вторинне, бачити сутність проблеми, прослідковувати зв`язки і відношення в проблемі.

3. Вчитися мислити конкретно, точно, послідовно, логічно. Враховувати всі компоненти певної проблематики. Уважно ставитися до коректного подання матеріалу, не порушуючи його структуру і зміст.

4. Критично ставитися до нетворчого сприйняття та засвоєння знань, вчитися сприймати матеріал синтетично і органічно не розриваючи його з власним світоглядом, а намагаючись пов`язати з попереднім знанням.

5. Самостійно мислити, навчитися висловлювати і відстоювати власний погляд на проблему, захищати своє бачення шляхів її вирішення.

Для реалізації поставлених завдань необхідно: безпосередньо, самостійно і предметно вивчати проблему за першоджерелами, літературними текстами, документами; знати рівень сучасної її розробки в науці, перспективи подальшого її вивчення; вміти порівнювати і зіставляти різні погляди і напрями, давати їм оцінку; визнавати свої помилки, приймати іншу точку зору, якщо вона більш обгрунтована.

 

В процесі самостійної роботи:

формується активна життєва позиція, відбувається становлення світогляду і рис особистості;

відбувається ознайомлення з новим матеріалом, розширюється загально-гуманітарний кругозір, стверджуються власні погляди на проблему;

виробляється необхідне вміння критичного аналізу джерел, діяльності людей.

формується участь студента в важливих феноменах, явищах і проблемах історії та сучасності, проникнення в глибинний їх зміст, особисте їх засвоєння і переживання;

вироблення вмінь і навичок практичного використання знань.

Використання літератури і джерел під час самостійної роботи: студенти можуть вільно користуватися літературою (джерелами, монографіями, статтями, публікаціями), цитувати, проводити посилання, якщо вони самостійно опрацювали цей матеріал вдома і зробили певні висновки. Відповідь в такому випадку оцінюється краще.

Матеріал предмета слід пов`язувати з дисциплінами: загальна історія, психологія, психологія підприємництва, соціологія, культурологія, політологія, логіка, література, історія економічних вчень, філософські спецкурси.


Тематичний план (релігієзнавство)

(для заочної форми навчання)


Читайте також:

 1. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 2. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 3. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 4. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 5. Internet. - це мережа з комутацією пакетів, і її можна порівняти з організацією роботи звичайної пошти.
 6. IV. Вимоги безпеки під час роботи на навчально-дослідній ділянці
 7. VII. Прибирання робочих місць учнями (по завершенню роботи) і приміщення майстерні черговими.
 8. Аконність залишення засуджених у слідчому ізоляторі для роботи з господарського обслуговування.
 9. Актуальність проблеми професійної етики соціальної роботи
 10. Алгоритм роботи прозорого моста
 11. Аналіз відносних показників прибутковості (рентабельності) роботи банку
 12. Аналіз предметної сфери соціальної роботи
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Предмет та структура релігієзнавства.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.