Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Причини і закономірності виникнення права

З розкладом родового ладу відбувається загострення соціальних конфліктів, втрачається єдність членів суспільства і звичаї перестають забезпечувати порядок і стабільність. Ускладнені суспільні відносини потребують якісно нової системи соціального регулювання загальнообов'язкових норм, що охороняються державою, тобто права. Воно виникає об'єктивно на етапі становлення ранньокласового суспільства як нормативний засіб регулювання виробничого господарства, вільної праці хліборобів-общинників і ремісників. На наступному етапі вже відбувається закріплення норм у письмових джерелах. Вперше право з'явилося приблизно в ІІІ тисячолітті до н. е. у формі агрокалендарів ранньохліборобних суспільств Месопотамії, Єгипту, Індії.

Виникнення права значною мірою обумовлене тими ж причинами, що і виникнення держави. Серед них можна назвати такі:

1) матеріальні фактори — в умовах розвитку економічних відносин, спеціалізації праці, приватної власності, товарного виробництва і обігу соціальні норми первісного суспільства стали неспроможними забезпечити стабільні, гарантовані економічні зв'язки, обов'язкові для всіх передумови господарської, комерційної діяльності, закріпити економічний статус товаровласників. Для вирішення цих завдань мало з'явитися право з притаманними йому загальнообов'язковістю, формальною визначеністю і гарантуванням на випадок порушення державним примусом;

2) політичні фактори — ускладнення політичного життя суспільства, розшарування його на протилежні соціальні верстви (касти, стани, класи), нерівне майнове і соціальне положення яких породжувало численні суперечності і конфлікти; виникнення держави, яка формулювала правові норми шляхом видання загальнообов'язкових юридичних актів;

3) розвиток особистості, перетворення людини на самостійного індивіда зі своїми автономними потребами та інтересами, який, однак, спілкується з іншими індивідами, соціальними групами та утвореннями;

4) необхідність обмеження і пом'якшення військового протистояння окремих племен, які потребували постійного обміну і сусідських взаємин, захисту своїх інтересів мирними засобами;

5) необхідність підтримки єдиного порядку у відносинах всередині спільності людей — населення, що заселяє певну територію.

Отже, основним фактором виникнення права стає потреба суспільства у забезпеченні порядку, регулюванні якісно нових економічних, політичних, соціальних відносин, пов'язаних зі становленням виробничого способу господарювання. Право у вигляді спеціальних правил регламентує організацію і процес сільськогосподарської праці, розподіл її результатів. Зі становленням міст-держав воно стає способом закріплення здійснення їх функцій. З розвитком приватної власності, товарно-грошових відносин право поступово набуває класового характеру, починає служити інтересам певних соціальних груп (шляхом закріплення економічної і соціальної нерівності, встановлення жорстких санкцій, що захищають право власності, владу панівних верств населення). У наш час воно все більше стає засобом реалізації загальносоціальних функцій держави і цивілізованого вирішення конфліктів у суспільстві.


Читайте також:

 1. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 2. IV. Закономірності структурно-функціональної організації спинного мозку
 3. IV. Обов'язки і права керівника та заступника керівника подорожі
 4. XVII ст.). Виникнення козацтва.
 5. А/. Фізичні особи як суб’єкти цивільного права.
 6. Аграрна реформа 1861 р. Скасування кріпостного права в надніпрянській Україны.
 7. Аграрна реформа 1861 р. Скасування кріпостного права в надніпрянській Україны.
 8. Аграрне право як галузь права, його історичні витоки та особливості.
 9. Адміністративне право як галузь права
 10. Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності
 11. Аксіологія права у структурі філософсько-правового знання. Соціальна цінність права.
 12. Акти застосування норм права в механізмі правового регулювання.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Соціальні норми первісно-суспільного ладу, їх види і функції | Основні шляхи (форми) формування права

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.